2012-06-19

Dagens Citat:”Byråkraterna i Bryssel vill också ha de här lånen för att de skapar karriärmöjligheter”

Banker och Brysselbyråkrater har i en ohelig allians drivit fram grekiska räddningspaket, enligt Mats Persson professor vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet i Di.se. Som i dagarna släpper sin nya bok med det underhållande namnet "Den europeiska skuldkrisen".

Argumenten i boken är att överföringarna i första hand har gynnat ägarna till de banker som spekulerat i sydeuropeiska statsobligationer. Därigenom har åtgärderna uppmuntrat skadligt risktagande, vilket inverkar på valutaunionens stabilitet. Problemen har förvärrats av de krav på nedskärningar som tvingats på skuldländerna; dessa krav har skapat politiska slitningar mellan nationerna.

För att få valutaunionen att fungera krävs att man går tillbaks till Maastrichtfördraget 1992: andra länder ska inte lägga sig i hur ett enskilt euroland sköter sin ekonomi. Och några överföringar av pengar för att lösa ut länder som misskött sig eller för att rädda euron ska inte ske anser Persson.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.