2012-06-15

Räntorna stiger trots bankräddning

Det mesta har som bekant redan luftats, siffrorna talar sitt eget språk.
Italien har under gårdagen sålt obligationer för 4,5 mdr euro. Räntan på treårsobligationerna blev 5,30% mot 3,91% i Maj. Räntan på sjuårsobligationerna blev 6,10% mot 5,21% i April.
Försäljningen av 1-åriga växlar för 6,5 mdr euro, räntan landade på 3,97% mot 2,34% i maj.
Spanska 10-åringen närmar sig 7%. Senast +20 punkter till 6,92%.

Det stora bankräddarpaketet må ha lättat den akuta stressen men knappast den stora oron inför det som komma skall.
 

 Någon som kommer ihåg förra sommarens cirkus med inställda auktioner av Italienska statspapper?
"Italy will cancel its mid-month auction for medium and long-term bonds, known as BTPs, considering the large cash availability and the limited borrowing requirement," the Treasury said in a statement Monday." Källa: WSJ Juli 25, 2011


Grafen ovan visar låneförfallen i Europa för de 7 största euroländerna under 2012. I princip halva volymen, drygt 500 miljarder euro kommer att behöva refinansieras under årets första fyra månader. Säkerligen den största anledningen bakom LTRO. Detta är enbart refinansiering av existerande, förfallande, lån. Till detta kommer ny upplåning för budgetunderskotten.

Beloppen är uttryckta i miljoner euro. Årets behov är cirka 1100 miljarder euro. Italiens statsskuld är i skrivande stund uppe i 120 procent i förhållande till BNP. Irland, Portugal och Grekland inte är med, de får sin finansiering via EUs program och IMF.

Kombinationen av stor statsskuld, liten tillväxt och låg inflation har gjort Italien sårbart. Räntan på den italienska statsskulden behöver inte stiga särskilt mycket för att skulden skall växa. I ett sådant läge riskerar Italien sänkt kreditbetyg och att fastna i en ond cirkel. Att nästan halva den Italienska statsskulden är inhemsk verkar inte ha någon lugnare verkan. Tvärtom skulle en skuldnedskrivning i Italien ge en bitter eftersmak för framtida pensionärer. 

Moment 22. Eurozonens stödfond EFSF är inte en lösning på långa vägar. Varför? Jo därför att länder som nu skall räddas kan ju inte själva mota stöd och samtidigt vara med och garantera fonden. Det är ju lite som att lugga varandra samtidigt, ju hårare jag sliter i min opponents hår får jag samtidigt återbördat i samma styrka.


Nigel Farage bjuder som vanligt på en hård salva i Europaparlamentet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.