2012-06-20

Bensinransonering, bränslekuponger och förberedelser för oljebrist inom 5 år

Det är säkert många som nu antingen inlett sin sommarsemester eller intensivt planerar för den! Undertecknade bloggare (Johan Landgren & Roberth Hansson) har även vi mycket att stå i just nu med bland annat skrivandet på vår bok om Peak Oil och hoppas våra läsare därför står ut med lite färre inlägg än vanligt under sommarveckorna.

BP Statistical Review of World Energy nu ute
Först vill vi passa på att uppmärksamma läsarna på att BP Statistical Revew of World Energy nu kommit ut med sin årliga rapport. Rapporten är den mest omfattande och citerade rapporten som ges ut med data över oljeproduktion, oljekonsumtion osv. Observera dock att BP i sin statistik inkluderar vätskor som flytande naturgas. Siffrorna för oljeproduktionen tex blir därför vilseledande då råoljeproduktionen för världen sedan 2005 fortfarande ligger på ungefär samma nivå. Amerikanska energimyndigheten EIA redovisar dock oljeproduktionen utan att ta med flytande naturgas.

Vi låter läsarna själva lusläsa BP:s rapport i trädgården (el på balkongen?) men vill man redan nu ha en bra sammanfattning av rapporten rekommenderar vi Robert Rapiers inlägg på Energy BulletinKom ihåg att Peak Oil handlar om att vi nått (el snart når) den maximala produktionstakten av den billiga råoljan i världen och vad det innebär för förändringar för vår nuvarande livsstil. Dagens samhälle och ekonomiska modell förutsätter nämligen billigt flytande bränsle, när detta inte längre ökar och sedermera minskar måste samhället ställa om. Inga alternativ i den omfattning eller till det energiinnehåll som den billiga råoljan förser oss med idag existerar eller kan väntas ersätta den inom överskådlig framtid.

Därmed inte sagt att alternativ som elbilar, solceller, utbyggt järnvägsnät mm kommer bli mycket viktiga i en övergångsperiod och kunna underlätta omställningsarbetet till en ny mer regional och lokalt producerande ekonomi. VI MÅSTE KÖPA TID! Att tala om ”Peak Oil everything” och bara avfärda alla ”alternativ” som tex elbilar för att nettoenergin inte räcker till eller för att elbilen i dess nuvarande form kräver billig olja för att produceras eller för att Lititiumet till elbilsbatterierna i världen är begränsat innebär inte att elbilen kan tjäna ett syfte och vara ett kompletterande transportmedel. 

Att vara realist innebär att varken låta sig helt styras av sin egen övertygelse eller avfärda nya tankar för att de emotsäger/eller nyanserar den man redan besitter. Därmed inte sagt att alla eller ens särskilt många relativt mot idag kommer åka runt i elbilar i framtiden för att infrastruktur mm kommer se mycket annorlunda ut. 

Givetvis finns risken att man målar upp elbilen som en universell lösning eller räddning när oljeproduktionen minskar men att avfärda den helt som ett komplement underminerar istället dess fulla potential som omställningsmekanism till ett hållbarare samhälle. Endast om elbilen byggs med vetskapen om Peak Oil som förestånde realitet fungerar den i omställningen. 

Poängen är helt enkelt att bara för att elbilen inte fungerar globalt innebär det inte att den kan fungera lokalt och regionalt, åtminstone för en tid. Med Peak Oil måste vi rensa många av våra gamla idéer från brädet och hitta olika lösningar för olika platser, därför blir det kontraproduktivt att söka en lösning eller att identifiera ett problem (eller ett fåtal) olösbara problem globalt.

Det vi kan enas om är att vi alla är tämligen beroende av billig råolja och att Peak Oil innebär en STOR omställning men omställningen kommer se mycket annorlunda ut på olika platser helt enkelt för att förutsättningarna är annorlunda: politiskt, ekonomiskt, militärt, i fråga om resurser mm men kanske viktigast av allt kulturellt. Skulle tex de flesta svenskar och svenska myndigheter idag klara en kris -situation med bränslebrist och matbrist såsom japaner och japanska myndigheter gjorde efter tsunamin? Det är tämligen svårt att tänka sig i vår individualistiska västerländska kultur även om det alltid finns undantag! Men förhoppningsvis lär vi oss snabbt!  
               
Alternativ till nuvarande obefintliga nationella förberedelseplaner 
För cirka 2 veckor sedan deltog vi ännu ett webinar arrangerat av ASPO-USA som vi tänkt rapportera om tidigare men som vi gör nu istället. Titeln och temat för seminariet var: ”Options for National Oil Emergency Response Plans”

Seminariet inleddes som vanligt med en presentation av en mycket prominent talare/energiexpert, i detta fall av Roger H. Bezdek som bl.a modererade Kristofer Jakobssons disputation om Peak Oil vid Globala Energisystem (Uppsala Universitet) i vintras. För oss svenskar som följer Peak Oil -utvecklingen är Bezdek mest känd som medförfattare till den mycket klargörande boken ”The Impending World Energy Mess-What it is and what it means to you”. En bok som vi sannerligen rekommenderar om man snabbt vill sätta sig in i Peak Oil och förstå grunderna för energi och dess koppling till vår nuvarande ohållbara tillväxtekonomi.

Nedan ett urval av slides från Roger Bezdeks presentation. I princip återfinns den viktigaste informationen i Bezdeks bok ovan även om detta är en bra sammanfattning och uppdatering. Vi översätter inte denna gång i brist på tid.  


Strutsbeteendet känner vi igen...Vi befinner oss alltså sannolikt på en platå just nu och har inte ökat råoljeproduktionen nämnvärt sedan 2005.Just det oljetillgången och BNP/tillväxt hänger ihop...!
 Se även tidigare inlägg från ASPO-USA:s webinar serie.


Glad midsommar! 

6 kommentarer:

 1. Hej Johan och Roberth!
  Håller med mycket av det ni skriver kring omställningen: att inte skjuta sönder alla alternativ till det flytande bränslet. Jag tror själv att vi redan har passerat tidpunkten för "låt alla blommor blomma". Det är min invändning mot att satsa på elbilar, som bevisligen har obetydligt bättre verkningsgrad än en flytande bränslebil. Omställningen som vi redan är inne i kommer att präglas av brist på kapital inte bara brist på olja. Det är den bistra sanningen och den verklighet vi glider in, i vare sig vi vill eller inte! Trevlig sommar på er oxå-

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Martin! Jag undrar lite hur du tänker när du skriver "elbilar...bevisligen har obetydligt bättre verkningsgrad än en flytande bränslebil". Hela ideen med elmotorn o elbilen är ju att den har en verkningsgrad kring 90-95% medan en bensinmotor max når ca 30% verkningsgrad (diesel upp t 50%). Faktum är att om man även låter elbilen drivas på el från ett kolkraftverk är elbilen ändå effektivare (får ut mer av energin) än flytande bränslemotorer.
   Glad midsommar på dig!
   /Johan

   Radera
 2. För att fylla i lite i inlägget ovan av Johan så är det lite tragikomiskt att den pågående ekonomiska krisen är något av godo då ekonomiska aktiviteten stannar av så att vi får lite längre tid på oss att ställa om.
  Att utbudet av oljan nu är något större än efterfrågan likaså positivt mycket tack vare ökad produktion i Irak och Libyen.

  Dagens batterier som energibärare är ljusår ifrån flytande fossila bränslen om vi ser till vikt/volym. Men de kommer ändå vara ett viktigt komplement. Det som saknas och behövs är all den infrastruktur med laddstolpar som behövs. /RH

  SvaraRadera
 3. Johan och Robert! Den inbäddade energin för att tillverka en elbil är vida större än en konventionell bil som går på flytande bränsle. Lägg oxå till ett batteri byte efter 10 000 mil. Och som jag sa inledningsvis så vore det vansinnigt att lägga miljarder på en parallell infrastruktur för elbiltankning! Det kapitalet som fortfarande finns måste styras till långsiktiga lösningar där de personliga transporterna är underordnade!
  När det gäller verkningsgrad så fördes en diskussion om detta på Ecoprofile för några år sedan, som entydigt visade är man inte ska förledas av 90 %! Det finns en hel del verkningsgradstjuvar på vägen till laddningsstolpen och innan den hamnar i motorn!

  SvaraRadera
  Svar
  1. I en tråd på Ecoprofile (http://www.ecoprofile.se/thread-511-Varfor-halla-fast-vid-den-ineffektiva-forbranningsmotorn.html) skriver Johan Erlandsson:

   "I denna elbilsrapport finns lite beräkningar på elbilens verkningsgrad jämfört med en bil med förbränningsmotor. Om hela livscykeln räknas med så har en förbränningsmotor 13 % verkningsgrad medan en elbil har 31 % verkningsgrad."

   Erlandsson hänvisar då till en rapport av Kommuninikationsforskningsberedningen (KFB):
   http://www.kfb.se/pdfer/R-00-42.pdf

   Jag förstår dock helt klart din poäng. Det ideala vore att flytta fokus från individuell persontransport och istället satsa på kollektiv sådan. Det är dock snart sagt omöjligt att flytta fokus från 100 års personligt biltransportbeteende, rent pedagogiskt mentalt kommer det ta tid innan det accepteras (bilens minskade betydelse i våra liv). Under en sådan omställningsperiod kommer elbilen ha en stor betydelse.
   /Johan

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.