2012-06-02

National Defense Magazine:"Energieffektivisering och energisparande OTILLRÄCKLIGT för att uppnå ENERGISÄKERHET"

Ja detta är rubriken på en tämligen intressant artikel  i National Defense Magazine för juni, skriven av David Kerner och Scott Thomas om deras analys av hur amerikanska försvarsmakten måste tänka om pga begränsade energiresurser som INTE kan lösas med teknologi och energisparande mer än på kort sikt, försvaret måste, hör och häpna, bli mer "resillient" (motståndskraftigt)!


National Defense Magazine är en del av National Defense Industrial Association (NDIA)-USA:s ledande branschorganisation för försvarsindustrin-som fungerar som en informationslänk mellan försvarsindustrin och amerikanska regeringen gällande frågor som rör den nationella säkerheten. (publikationen kommer ut en gång i månaden).


David Kerner ät vetenskaplig, teknologi och -policyrådgivare och ingenjör vid The Tauri Group i Alexandria, Virginia (USA), Scott Thomas är forskare vid Stetson Engineers i San Rafael i Kalifornien och även gästforskande professor vid Desert Research Institute i Reno, Nevada.  

Artikel inleds med:

"The Defense Department currently deals with changing energy circumstances by reducing demand through efficiency and conservation, and by attempting to improve supplies....While this approach may optimize the use of those resources, it overlooks the many other energy-related challenges that the military must cope with and still accomplish the mission. The current strategy leaves the U.S. military highly vulnerable to supply challenges that are beyond its control"

Vi fortsätter med några citat till för att få grepp om vad de säger:
 
"For war fighting, the Defense Department pursues this through a small set of operational energy goals: Ensuring the availability of resources, pursuing efficiency measures and implementing conservation programs. But while these key elements provide the operational energy strategy with critical pillars, they are insufficient, simply because the government cannot always guarantee access to reliable supplies of energy."

Och eftersom amerikanska regeringen inte kan förse försvarsstyrkorna med tillräckliga energiresurser...

"To ensure mission sustainability when supplies are not assured, the Defense Department should incorporate an additional pillar into its operational energy security strategy — that of energy resilience... 

"...Resilience can be defined as being able to perform the intended mission despite energy supply perturbations. This definition refocuses policy from assuring supply to assuring preparedness, thus setting the framework for planners and operators to improvise, adapt and overcome the effects of potential supply interruptions."

Kanske inte exakt vad vi inom hållbarhetsrörelsen definierar som resiliens men när man läser:

The U.S. military understands resilience. Small unit leaders regularly demonstrate extraordinary initiative and imaginative problem solving. The Defense Department generally excels at organizing around a problem and orienting the combined capabilities of military research, industry, national laboratories, academia and other organizations toward solving complex problems.

-Just det ät små enheter som klarar problemlösning mycket bättre än stora komplexa system som är beroende av MYCKET energi för att fungera. Läs gärna inlägget Jeff Rubin "När ekonomin krymper"
och Ny animerad film om Peak Oil för bättre förstå kopplingen.

"How much disturbance can the national security infrastructure and operating forces accommodate while still maintaining their basic structure, mission capabilities, and capacity to function? How far can they bend and adapt without breaking?"

Rakt på sak! 
 
"Defense installations and operations are highly dependent upon reliable delivery of large quantities of specific, high-quality energy resources. This dependency creates significant vulnerability, because of a highly uncertain outlook for resource availability, finite oil supplies and increasing demand by the developing world".

Återigen: ökad komplexitet=ökad sårbarhet.  

"The Defense Department has a choice: Continue to exclusively chase efficiency and conservation, or direct resources toward building resilience. Considering the current intense focus on efficiency and conservation — and the progress that is being made — a prudent course of action might be to do both.

Fantastiskt! Om Peak Oil frågan blir en nationell angelägenhet på mer än den militärt- analytiska nivån kan omställningen ske i stor omfattning, nu! Hoppas svenska försvarsmakten är lika klok och att den amerikanska försvarsmakten sprider kunskapen inom kåren!   


"Now the department must transition to an energy strategy that incorporates resilience and adaptability to evolving conditions. In light of planned budget constraints, shifting mission priorities, defense requirements for flexibility and a changing global energy scenario, resiliency measures offer a sound basis for building mission sustainability. By not pursuing resilience, the Pentagon risks backing itself further into an efficiency corner".  

Ord och inga visor alltså! Inget snack om att de här männen fattat Peak Oil och att den enda vägen framåt för försvarsmakten, industrin i sin helhet och för den enskilde medborgaren är att bygga resiliens, dvs motståndskraft till en tid i förändring där nuvarande livsstil och billiga energitillgång inte längre räcker till. Att ställa om är inte alls omöjligt och gör oss inte olyckligare, läs Chris Nelders pinfärska artikel om anledningen till varför vi först har så förbaskat svårt att ta till oss stora förändringar men alla gånger är kapabla till det! 

Läs även gärna Johan Landgrens artikel på Energy Bulletin (baserad på masteruppsatsen från våren 2011) för att få lite mer grepp om vad som kan hända när oljebrist uppstår och även lite perspektiv på oljeberoendet historiskt. (masteruppsatsen finns för nedladdning under "måste läsa doks" ovan).

 

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.