2014-04-07

Oljebarometern -7 April

Peak Oil måste läsas

Business as usual is planetary suicide. Time to slay Zombie Big Oil, Nafeez Mosaddeq Ahmed, resilience.org, 4 April 2014

-Fossilen  vs Förnyelsebart, slaget har börjat på allvar.

Is Canada Tarring Itself?, Jacques Leslie, The New York Times, 30 Mars 2014
-Kanada har målat in sig i ett hörn i sin satsning på oljesanden som i praktiken ser till att landets ekonomi hålls på fötter samtidigt som människors hälsa och miljö förändras i takt med att utvinningen intensifieras. Då ska vi inte tala om oljesandens effekter på klimatet som Kanada blundar för helt.

Ekonomicirkusen

The Bank of England’s Paper on Money Creation, Detlev S Schlichter, Financial Sense, 31 Mars 2014 

Puru Saxena: Fed Holding a Needle to History’s Largest Bubble, Puru Saxena, Financial Sense, 25 mars 2014


Omställning

The Heart of Urban Resilience is Trust, Not Technologyresilience.org, Lee Hollis, 4 April 2014
-Den största omställningen sker på det mentala planet och det kan göra saker och ting komplicerat för modeller som förespråkar status quo eller hållbar energi som en förlängning av teknikutvecklingen och ekonomisk tillväxt.

British solar plan to shift to rooftop installationsDaniel J. Graeber, UPI, 4 April 2014
-"solen billigare än gasen", jo det är ju är rätt rimligt...

Det nya Kina 

US warns China over contested islands, Aljazeera, 6 April 2014

China's new mini-stimulus extends tax breaks to bolster economy , Ananth Baliga, UPI, 3 April 2014

Ny Teknik & Övrigt

'Watts' the mystery? The energy units that power our lives, Chris Nelder, Smart Planet, 24 Mars 2014

-Hur hänger det ihop, hur mäts det, vad är det? Watt, Ampere, Volt, ett fat olja, naturgas mm. Pedagogisk genomgång.

Giftiga ämnen hittade i 34 vattenverk, Linda Nohrstedt, Ny Teknik, 4 April 2014
-Så var det med Sveriges rena vatten...i storstäderna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.