2014-04-10

Gasland II VS Vetenskapens Värld

I måndags sände Vetenskapens Värld på Svt dokumentären “Fracking – Bergets gömda energi?” från BBC. En skotsk geolog reser till bland annat USA för att som han påstår, ta reda på mer för att förstå för och nackdelarna med denna så kallade ”energirenässans”.

Vi hade hoppats på en mer saklig analys och beskrivning av verkligheten kring skifferutvinningen av gas och olja i USA. Särskilt den utvinningsmetod som kallas ”hydraulic fracking” eller ”hydraulisk spräckning” vi skrivit mycket om på denna blogg de senaste åren.

Istället får vi i cirka 30 minuter av den 58 minuter långa dokumentären höra och se hur geologen beskriver sin fascination över skifferstenar och skifferutvinningen! Dokumentären är oerhört vinklad och beskriver det som att ”de flesta tjänar på skifferutvinningen” medan några få har tvivel och ser problem med utvinningen".

Den bild som målas upp i dokumentären av geologen ifrågasättas nästan inte alls, åtminstone inte med de omfattande data och analyser som gjorts av flera ledande geologer, ingenjörer och ekonomer som analyserat skifferutvinningen på djupet.

Geologen talar om:
”Billig energi i stora mängder på hemmaplan” - Billig? Inte en chans på planeten!

”Mer skiffergas i USA än det finns olja i Saudiarabien” - ett rent skämt och som att jämföra äpplen och päron och säga att "de smakar likadant och kan därför säljas till samma pris och användas till samma recept...". Detta tror inte ens USA:s egen energimyndighet!

”Ingen forskning kan svart på vitt visa att skifferutvinningen skadar människors hälsa och den som väntar sig sådana bevis, kommer inte få det”. Jo då det har USA:s egen miljömyndighet EPA visat, se mer nedan.

En av få saker som geologen säger som är vettigt (utan att han troligen vet om det) är:

”Billig arbetskraft har mindre betydelse än billig energi”. Ja då de lågt hängande frukterna är plockade betyder det att de högt hängande frukterna är det som finns kvar, här finner man bland annat skifferoljan och skiffergasen som alltså INTE på något sätt är billig.  

Men vi ska här inte fördjupa oss i den djupt bristfälliga och ytliga dokumentären från Vetenskapens Värld utan istället tala om en MYCKET SEVÄRD dokumentär om skifferutvinningen som vi nu äntligen tagit oss tid att se. Vi talar förstås om Josh Fox uppföljare till Gasland, Gasland Part II som sedan några månader finns att beställa från Amazon. 

EPA har inlett en 2-årig studie över effekterna av hydraulisk fracking på grundvattnet. EPA har klargjort att i de delstater som inte följer regelverket för skydd av tex grundvatten kommer EPA ta sig an själva.

Wyoming är en sådan delstat där EPA satt in omfattande resurser med forskare och provtagningar i den lilla staden Pavilillion med drygt 100 invånare. Hit beger sig bland annat filmaren Josh i sin dokumentär.

Filmaren frågar sig hur det kommer sig att små byar som Pavillion ska avgöra ödet för delstaten New York där han bor. Ett område där så många fler människor skulle drabbas om utvinningen av skiffergas och skifferolja tilläts.

Trots att utredningen av Pavillion var pågående rådde EPA invånarna att INTE dricka vattnet.

Delstaten Wyoming försöker få bort EPA från orten…

För tillfället gäller förbudet mot fracking som infördes 2008 i delstaten New York. Delstatens miljökommisionär sa i januari att förbudet kommer gälla minst till april 2015.
Invånarna i New York blev framförallt varse problemen kopplade till frackingen just tack vare Josh första film Gasland som omnämnts mycket i media efter den kommit ut.

New York har aldrig fått in så många namnunderskrifter mot ett förbud på kort tid som när det gäller frackingenförbudet. I dagsläget har över 200. 000 namnunderskrifter samlats in i New York för ett totalförbud mot fracking i delstaten.

Många omskakande fakta läggs fram i Josh andra dokumentär. Bland annat hur före detta höga tjänstemän inom amerikanska miljömyndigheten efter sin tid vid myndigheten fått arbete vid olje -och gasbolag som sysslar med fracking i USA.

En annan, kanske inte så förvånande men icke dess då mindre skrämmande utveckling är hur amerikanska olje -och gasbolag hållit möten om hur de effektivast ska bedriva kampanjer för att skapa förvirring kring vetenskapliga fakta som kan skada industrins fortsatta satsning på skifferutvinningen i USA.

Oljeindustrin använder en massiv desinformationskampanj där man bokstavligen kopierar och hämtar kompetens från före detta militärer eller militära rådgivare. Man har utnyttjat samma metoder som militären använt utomlands för att splittra eller kontrollera en lokalbefolkning genom att påverka lagar, regler och informationsspridning vilket är grundläggande för att uppnå stabilitet eller motverka massivt motstånd från lokalbefolkningen. Josh pekar på att dessa metoder utnyttjas effektivt även på platser och mot motståndskraftiga individer i USA som hindrar olje -och gasbolagen att bedriva den verksamhet man vill-dvs massiv spridning av fracking för skiffer -och gasutvinning.

Bolagen som utvinner skifferolja och skiffergas vill dessutom undvika skadestånd från amerikanska medborgare som drabbats av olika hälsoskador kopplade till skifferutvinningen i deras område.

Olika nervgift och cancerogena ämnen som bensen har satt sig i huden, i hals och i strupe på många av de drabbade som blivit svårt sjuka av både vattnet de druckit och av de giftiga ämnen som vinden fört med sig från utvinningsplatserna.

Flera familjer har fått kompensation av oljebolagen för sina hälsoproblem och för att kunna flytta  i utbyte mot att de skriver på avtal med bolagen om att inte berätta om sina upplevelser för andra...

Många intressanta intervjuer görs av Josh i filmen. Den kanske tyngste intervjun är med en av världens mest erkända experter på cement och hydraulisk fracking, Anthony Ingraffea.  Ingraffea har blivit känd på senare år för att vara medförfattare till världens första vetenskapliga studie som undersökt kopplingen mellan skiffergas och skifferolja och ökade koldioxidutsläpp.

Detta har vi rapporterat om i tidigare. Faktum är att Ingraeffa med sina kollegor vid Cornell University visat att fracking leder till högre utsläpp än något annat fossilt bränsle, till och med högre än kolet.

Detta är något som till och med syns från rymden.

Ingraffea berättar i dokumentären att vid 1/20 cementingjutningar eller vid 5 % av fallen släpper cementen igenom vätska eller gas som sipprar ut i grundvattnet. Betänk då att vid de tusentals brunnar som borras med frackingmetoden släpper därmed sannolikt flera hundra brunnar ut giftiga kemikalier och metan i grundvattnet som sedan förs vidare till olika hushåll.

2010 redovisade EPA de första gjorde mätningarna av grundvattnet i Pavillion. Det framkom att i 10 av de 28 testade vattenbrunnarna fanns förorenat vatten som kunde knytas till de kemikalier som används vid skifferutvinningen i området. Föroreningarna innehöll bland annat 50 gånger högre nivåer av det cancerogena ämnet bensen än vad som anses hälsosamt enligt amerikanska regelverk.

Efter detta såg EPA till att leverera vatten via lastbil till invånarna i Pavillion. 

Detta var första gången det kunde beläggas att fracking leder till förorenat grundvatten.

När andra områden i USA begärt vattenledningar eller vattenleveranser till sina byar och samhällen och pekat på Pavillion eller vattenprover gjorda av EPA som visat samma resultat, har man fått avslag av sin egna delstater. Istället har man fått brev av EPA som säger "vattnet går att dricka". Samtidigt säger flera familjer att EPA-personal som kommit förbi efter för att slå på vattnet igen sagt "vi rekommenderar att ni inte dricker vattnet men vi har order uppifrån (tänk Washington) att inte göra något åt detta och säga att det går att dricka".  

Då har vi inte nämnt de livsfarliga föroreningar som sker vid markytan i form av gas och kemikalier som sprids med luft och ytliga vattendrag till människors hem och närområden. Eller den ökade risken för jordbävningar.

Vad betyder det här för Sverige då?

Jodå på kartan över potientiella skifferområden i världen är i princip hela vårt land utmärkt som rött, dvs skifferområde ”good to go”. Så håll utkik de närmaste åren, bara för att Shell gav upp i skåne betyder det inte att ”skifferfaran är över”. En effektiv storm smyger sig fram och blottar inte sin nacke när motståndet är redo.  

Slutsatser:

Se Gasland II och skaffa dig en egen uppfattning!

Det finns dock inga som helst tvivel om att frackingen påverkar människors och djurs hälsa mycket negativt.

Frackingen kommer varken rädda USA:s eller något annat lands ekonomi under någon längre period.

Energin som utvinns i form av skifferolja och skiffergas är DYR att utvinna och kommer därför att bli dyr att konsumera ju mer den måste ersätta den minskade produktionen av den konventionella oljan och gasen.

Med andra ord ”skifferenergi” är inte konventionell olja och gas som relativt sätt är billig och lätt att utvinna.
Skifferolja och skiffergas är de högt hängande frukterna som plockas för att de lågt hängande frukterna redan är plockade.

Det är inte människan som ”plötsligt” eller genom teknisk utveckling funnit det lämpligt och ekonomiskt lönsamt att använda fracking-metoden. Naturen har satt ner foten för resursuttaget av den billiga energin så nu måste olje -och gasbolagen ge sig efter den dyra energin, vare sig de vill eller inte, om de ska överleva på att sälja fossila bränslen ett tag till.

Lägg detta på minnet: 
Bara för att det verkar som det är debatt och oklarheter i en fråga betyder det inte att vetenskapliga fakta och erfarenheterna från verkligheten är otvetydiga eller att det råder något tvivel om vad roten till problemet ligger. Ett frö till tvivel är inte en debatt eller en anledning till att låta bli att ifrågasätta något som är djupt skadligt för samhället och människor.

En massiv kampanj för att måla över ett rostande skepp betyder inte att rosten försvinner eller en dag inte längre går att måla över. Men det är klart, när verkligheten kommer ifatt har de flesta kanske glömt bort varför och vilka som målade över skeppet från början…

Kina, Ryssland och Europa har börjat öppna pandoras ask, frågan är om dess invånare är beredda att betala priset och ta de långsiktiga konsekvenserna.


Nedan trailer till Gasland II:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.