2014-04-01

Försvaret satsar på Valolja

Vad händer om Sverige förlorar sin oljemport från Ryssland?

I spåren av den senaste tidens tumult i samband med Krim-krisen höjs oron för att Sverige ska drabbas av ett oljeembargo av Ryssland. Enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) senaste statistik, importerade Sverige 42 % av vår olja från Ryssland 2012. Vilket gör Ryssland till Sveriges enskilt viktigaste land för importen av den olja som håller våra transporter och därmed vår ekonomi rullande.

Svenska försvaret undersöker nu en lösning för att hantera en situation där landets oljeförsörjning från Ryssland ströps eller där oljetillgången på världsmarknaden av någon anledning inte räcker för att täcka Sveriges behov.

I händelse av en sådan situation kan försvaret skicka ut den svenska flottan ledd av flaggskeppet HMS Visby. Visbykorvetten kommer vara beväpnad med nya stridsdelfiner och skickas ut för att fånga valar som innehåller den ack så viktiga valoljan som ska ersätta det ryska bortfallet. Försvarets Materialverk (FMV) har redan börjat upphandling för att köpa in amerikanska stridsdelfiner.

Svenska stridsdelfiner för valjakt snart i Östersjön?
Bild: Amerikanska flottan tränar flasknosdelfin. Källa: Wikipedia, publika rättigheter.  

 ”Nu när fisken är tillbaka i Östersjön trängs valflockarna som aldrig förr och det är ett gyllene tillfälle att ta tillvara på”, säger Cecilia Widegren -Moderatpolitiker i försvarsutskottet.  
De senaste försöken har inte varit så framgångsrika då delfinerna antingen ätit fisken själva eller kommit tillbaka med marulk och kattfisk.

Kattfisken har dock tagits om hand om och sålts på fiskauktioner till tämligen högt pris vilket varit ett bra tillskott till en svensk flotta med sargad ekonomi.

Eftersom Japan fram till nu jagat valar i forskningssyfte har Reinfeldt tagit chansen att utnyttja detta kryphål i internationell lag till Sveriges fördel.

Raffinaderiet där valoljan processas för att kunna användas kommer att ligga i Iggesund söder om Hudiksvall. Detta hälsar ÖB Sverker Göransson ”därför där luktar det ju redan pyton” säger han.

Kommunalrådet på orten är redan lyrisk ”odör från valspäck är ju betydelselöst när vi nu får åtråvärda arbetstillfällen till orten. Vilket är helt i linje med kommunens slogan ”Framgång luktar inte bara pengar, det gör även Iggesund!”

Därför har Reinfeldt beslutet att återinföra valjakt i Östersjön.

Den tidigare försvarsministern Anders Björck har gått ut i media och uttalat: ”Detta är riktigt positivt. Om man även kan tråla efter torsk i Östersjön så kan man förhoppningsvis även få in tillräckligt med pengar för att finansiera luftvärnssystem på Visby-korvetterna”.    

Vi ser det som mycket positivt att Reinfeldt nu äntligen uppmärksammar Sveriges oljeberoende och sårbarhet för importbortfall av olja. Eftersom svenska försvarsmakten eller staten Sverige inte längre har några petroleumlager kvar så måste försvarsmakten skaffa egen olja. Detta gör man enklast genom att fånga valar och utvinna valolja.

Valoljan går utmärkt att använda i Sveriges idag fossiloljeberoende transportsektor och kan till exempel kompletteras med satsning på ny tågtrafik och elfordon.

Tekniken för Valoljan är beprövad och förfinades redan under början av 1800-talet i Nordamerika.  

Reinfeldt ser naturligtvis det här som en ny strategi att "tänka utanför boxen” som ett led i den nya valkampanjen.

Vi får se om detta kan skaka om väljarna. Dock bra att oljefrågan förs till debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.