2014-04-16

DI och Nordeas oljeexpert har inte fattat oljegaloppen

I Dagens Industri kunde vi igår kväll läsa hur Nordeas norska oljeanalytiker Thina Saltvedt ser på oljemarknaden framöver.

Saltvedt pekar på att då oljeproduktionen minskade i mars och att efterfrågan på olja i världen framöver minskar, underförstått menar Saltvedt att det är en så kallad "demand destruction", en minskad efterfrågan på olja som just nu tvingar ner oljepriset. Saltvedt menar vidare att då Irak och Iran nu ökar sin produktion kan priset på olja falla så lågt att bolagen som utvinner och bearbetar oljan för användning får problem med sin lönsamhet.

Detta riskerar i sin tur att skapa en konflikt inom OPEC om vilken produktionskvot Iran och Irak ska få framöver. Iran vill inte ha ett oljepris under 100 dollar men det kan mycket väl under detta säger Saltvedt.

Oljan i Iran kommer, som vi tidigare skrivit om, sannolikt hamna i främst Rysslands och Kinas händer så nya fräsch, billig olja till tillväxthjulen i väst ska vi inte hoppas på.  

När det gäller Irak ska övriga världen inte räkna med att få del av landets ökade oljeproduktion, IEA räknar nämligen med att majoriteten av den går direkt till Kina. 

Vill man förstå roten till konflikten bland de arabiska medlemmarna i OPEC kan man läsa Johans masteruppsats som tittar på det arabiska oljeembargot mot USA 1967 & 1973-74

Det varken Saltvedt eller DI tycks begripa är att de ökade utvinningskostnaderna för oljan i världen idag beror på att de lågt hängande frukterna är plockade. Utvinningskostnaderna påverkar oljeprissättningen idag minst lika mycket som efterfrågan och förmågan att öka eller sänka oljeproduktionen. Geologin och energiavkastningen per utvunnet fat olja blir sämre och sämre vilket skapar ett dilemma för oljeproduktionen framöver.

Världsekonomin haltar sig fram på grund av en skuldkris uppbyggd under årtionden av tillgång till ökade mängder av billig energi, främst konventionell olja.

Oljepriset för många oljebolag, statliga såväl som privata måste ligga högre än 100 dollar per fat för att vara lönsamma. Högre oljepriser på 100 dollar per fat eller mer riskerar att återigen dra in världsekonomin i en djup recession. 

Övriga energipriser och energitillgångar som kol och gas kan idag inte ersätta olja och kommer inte kunna göra det till låga energipriser långsiktigt heller. Det är enkel fysik och ekonomi, energiinnehållet i kol och naturgas är väsentligt lägre än råolja och kräver mer energi och investeringar för att bli användbart på marknaden. Man kan inte kasta mer pengar på en fågel för att få den ska börja flyga då fysikens lagar styr och kommer före till och med ekonomins magi. 

Saltvedt hävdar att oljemarknaden kommer svämma över med olja på längre sikt med ökad produktion från Iran, Irak och med ökad produktion från USA:s skifferformationer. Att marknaden kortsiktigt kan svämmas över av olja är mer sannolikt (ja det beror förstås vad Saltvedt menar med kortsiktigt) men det får dock motsatt effekt för den långsiktiga produktionen av olja.

Precis som Saltvedt nämner hotas oljeservicesektorn och dyra norska oljeprojekt med för lågt oljepris. Vad innebär det, jo för att motverka nedgången i produktionen av världens största oljefält upptäckta på 50 och 60-talen, krävs konstant ny produktion från nya små oljefält för att världens totala oljeproduktion inte ska minska. Om oljepriset faller under säg 90 dollar per fat, riskerar många oljebolag att minska sina investeringar och satsningar på nya fält.

Detta innebär att man kommer efter i den nya produktionen av små oljefält kontra nedgången i gamla stora oljefält. Den totala oljeproduktionen i världen riskerar då att minska eller så höjs priset igen till nya rekordnivåer och ekonomin kan inte växa längre. Kom ihåg, utan energi, ingen rörelse, ingen rörelse inga billiga lån från framtiden.

Kanske vet Saltvedt mer än hon säger men tro inte för en sekund att det är minskad efterfrågan på oljeprodukter i världen som gör att priset faller, det vill säga ökad miljömedvetenhet eller människors sparsamhet i dessa skuldtider. Roten till problemet är högre energipriser på grund av dyrare energiutvinning som i sin tur pressar ner konsumtionen över hela brädet, däribland bensin och resande generellt.

Inser man detta, inser man även att de närmaste 10-15  -åren kommer domineras av minskad tillgång till billig energi (främst olja) och att samma period INTE kommer domineras av ett överskott på olja som gör att vi kan "shoppa runt" som idag och fortsätta enligt dagens tillväxtmodeller.

Nej, dags att kavla upp armarna och börja bygga upp en ekonomi från grunden, lokalt och regionalt förankrad utan lån från en framtid som inte kommer kunna betalas tillbaka med billig energi.

Biodlingen för sommaren ser alltmer lockande och långsiktigt vettig ut...

Tidigare inlägg med Thina Saltvedt: Energipriser i en oberäknelig värld

1 kommentar:

  1. Bra sammanfattning och analys av oljeläget och de val som vi kommer att tvingas göra vare sig vi vill eller inte. Tina Saltvedt har väl om jag minns rätt pratat om fallande priser på olja under minst ett halvår nu.

    SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.