2015-01-31

Efterfrågan på olja växer men Shell tvingas skära 15 miljarder dollar i nya investeringar

Vi skrev för ett par veckor sedan om hur Norge börjar få stora problem med det låga oljepriset. Nu kan vi läsa i en artikel av The Guardian att Shell måste börja sälja av tillgångar i bland annat Nordsjön för att hantera en längre period av lägre oljepriser. Företaget ska minska investeringar i ny utvinning under året med 15 miljarder dollar.

På skifferoljefronten i USA rapporterade bloggrannen Cornucopia/Wilderäng tidigare i veckan att amerikanska energimyndigheten EIA nu i en ny prognos bedömer att råoljeproduktionen i USA kommer nå en högsta nivå i maj 2015 och sedan börja minska igen. Sannolikt ser man inte hur skifferoljebolag ska kunna upprätthålla tidigare investeringstakt och satsningar när de vid nuvarande oljepriser helt enkelt inte tjänar några pengar.    

Som både vi och Cornucopia skrivit om otaliga gånger är den så kallade skifferrevolutionen en bubbla som vi nu ser spricka.

Samtidigt beräknar IEA (internationella energiorganet) att efterfrågan på olja fortsätter att växa i år, med cirka 900 000 fat per dag i årlig ökningstakt, dvs cirka 1 % mer än under 2014. Med andra ord oljeprisraset (nuvarande dryga halvering sedan i juli 2014 mot oljeprisets genomsnittspris på över 100 dollar per fat de senaste tre åren) beror inte på en plötslig minskad efterfrågan på olja på världsmarknaden. Efterfrågan växer fortfarande om än inte lika snabbt som tidigare förväntat.

Överskottet på marknaden behöver inte vara mer än några hundratusen fat per dag mer än vad som levereras just nu för att priset ska falla och är snarare förklaringen till nuvarande låga pris. Men om efterfrågan fortsätter att öka under året kommer vi kunna se utbudsöverskottet inhämtat av efterfrågan och då kommer priset följaktligen stiga igen.

Självfallet har en minskad ökningstakt av efterfrågan på oljan spelat in i prisnedgången, särskilt med Kinas minskade tillväxttakt men att säga att efterfrågan på olja på världsmarknaden minskat är alltså inkorrekt. 

Shells VD tror att det kan ta månader eller till och med år innan oljepriset åter är uppe i 90-100 dollar per vilket han säger krävs för att motivera för företaget att göra långsiktiga investeringar idag som kan möta växande efterfrågan i framtiden. Minskade investeringar nu innebär förstås mindre utbud senare och talar även det för ett högre oljepris. Med andra ord även om vi skulle se en minskad efterfrågan på olja på årlig basis ska mycket till för att nedgången i befintliga fält, plus minskad investeringar i nya fält som sker nu ska kunna upprätthålla nuvarande överskott på marknaden.    

En annan intressant notering på Shell -fronten är att 150 investerare som sitter på flera hundra miljarder brittiska pund i aktieinnehav i bolaget, har höjt frågan om företagets affärsmodell är "kompatibel" med världens länders klimatmål på max 2 graders uppvärmning. Investerarna har lagt förslag om en "klimatresolution" de uppmanar övriga aktieägare att följa. Förslaget till klimatresolution ska bland annat innebära förbud mot bolagsbonus för aktiviteter som skadar klimatet och en seriös satsning på förnyelsebar energi.    

Frågan om klimatresolutionen som väckts av Shells aktieägare sammanfaller händelsevis med nyheten att Shell måste dra ner sina investeringar ordentligt under året och kan ses som ett PR-trick att förmå övriga aktieägare att acceptera minskade investeringar på grund av klimathotet när det i själva verket handlar om att det blir dyrare och svårare att få lönsamhet med ny utvinning då de bästa och mest lönsamma fälten redan är satt i produktion.

Oavsett om Shell-investerarna bakom klimatresolutionen verkligen är genuint motiverade och oroade av att företaget ger sig efter mer fossila bränslen att sätta eld pga dess inverkan på klimatet, är det upp till Shells årsstämma i maj att besluta hur det blir...

Trevlig lördag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.