2015-01-24

Gasutvinning i Siljansringen i Dalarna - NEJ TACK!

Igår slogs det på stora trumman i svensk media kring möjligheten att börja producera gas från källor runt Siljansringen i Dalarna. Vi ska i detta inlägg titta på de problem som inte berörts i denna sprängstoffande nyhet.

Prospekteringsföretaget Igrene säger sig ha funnit utvinningsbar gas av hög kvalitet i relativt stora mängder. Bolaget skriver bland i ett pressmeddelande från igår:

"En första rapport indikerar potentiella volymer av gas i storleksordningen 0,5 till 1 miljard m3 på 250- 700 meters djup med ytterligare uppsida av gasvolymer i djupare berglager.
Det har dessutom konstaterats att sannolikt pågår en successiv påfyllnad av
gas i dessa reservoarer".

Igrene hävdar att det inte rör sig om ändlig fossil gas (metangas) som övrig gas som utvinns i resten av världen, utan gas som flödar från jordens inre som letar sig uppåt...Helt stick i stäv med vad 99,99999999.. % av alla geologer i världen och över 100 års forskning och utvinning visat.

I ett inslag av Svt från i juni säger reportern att "uppe på gasen ligger vatten som håller kvar gasen i berget"...men det säger Igrene att de kan lösa med enkla metoder...!!!

Här bör varningsklockorna ringa på högsta volym och ljuslyktorna med bländande sken gå ut till varje svenskt hushåll runt Siljansringen och för den delen till de som bryr sig om sina svenska bröder och systrar som kan få en obehaglig överraskning om Igrene tillåts börja utvinna metangas redan nästa år, 2016.

Varken Svt, SvD eller Dagens Industris rapportering har nämnt vilken teknik som ska användas för att utvinna gasen men framför allt har inte riskerna på vattentäkterna i området nämnts alls. I stället ligger fokus på hur mycket/litet gas som kan finnas, hur mycket pengar som det kan generera och hur många arbetstillfällen det skulle kunna leda till.

Varför ska vi då oroa oss för gasutvinningen i Siljansringen och bestämt se till att den inte blir av?

Erfarenheter från gasutvinning på land och då särskilt i områden där rent dricksvatten hämtas talar sitt tydliga språk: metangas-sipprar ut i vattentäkter och förorenar människors dricksvatten.

Det spelar ingen roll vilken teknik som används, cement är ALDRIG 100 % tätt och även om 9 av 10 borrhål/brunnar skulle hålla tätt är skadorna vid hål 10 och de långsiktiga effekterna av sprickor och läckage från de övriga 9 OMFATTANDE. Kommer metangas ut i vattentäkter är det odrickbart, annat än om du vill få cancer tämligen snabbt och andra allvarliga hälsotillstånd.

Det är ingen slump att New York nyligen, efter massiva protester och utredningar av bland annat en miljökommission om hälsoriskerna med den så kallade fracking-metoden för utvinning av skiffergas, totalförbjudits. Även om det inte rör sig om skifferformationer här eller samma utvinningsmetod kvarstår riskerna.  

Från Siljan hämtas bland annat dricksvatten till Tällberg och otaliga vattendrag och grundvattentäkter med förgreningar till vattendrag och insjöar som används av många tusen hushåll och företag i och kring Siljansringen.

När Shell ville göra flera provborrningar i Skåne, blev motståndet man mötte så starkt (kanske i kombination med dåliga testresultat) att man gav upp. Nu måste något liknande till för att motverka kortsiktiga intressen som vill påskina att massor med arbetstillfällen kommer skapas och att det finns ett behov av gas för industrin i området.

Visst kommer arbetstillfällen skapas men sedan lika fort försvinna när gasen inte längre kan produceras med lönsamhet, då har beroenden skapats och investeringar redan gjorts som sedan inte har något värde. Men ännu viktigare är att investeringar i långsiktigt hållbara energisystem och en ekonomi som inte står och faller med tillgången till fossil energi kräver nytänkande och investeringar nu och inte senare.    

Men det tycks för tillfället, precis som bloggrannen Cornucopia skrev om i ett inlägg redan 2009, vara lätt att lura naiiva svenska investerare. Igrenes aktiekurs steg med över 100 % igår och nu råder rena guldruschen i en dels ögon. Vi påminner därför om en liten historia hämtad ur Daniel Yergins Pulitzervinnande bok The Prize:

I den lilla hålan Pithole, strax utanför Titusville i Pennsylvania i USA, såldes i juli 1865 en gård som tidigare inte var värd nästan någonting till ett värde av 1,3 miljoner dollar, för att sedan säljas igen för 2 miljoner dollar i september samma år. Vid den tidpunkten producerade området kring Pithole två tredjedelar av all olja i Oljeregionen och populationen i byn steg snabbt till 15 000. Endast två månader senare gick det inte längre att producera olja runt Pithole och efter ytterligare några månader hade de flesta människorna lämnat samhället. En bit land som såldes för nästan 2 miljoner dollar 1865 såldes 1878 för 4,37 dollar. 

Igrene har nu tack vare Sveriges liberala lagstiftning och regelverk kring inmutningar av naturresurser, mutat in i princip hela det område som kallas Siljansringen. Siljansringen omfattar framför allt insjöarna Siljan, Orsasjön, Skattungen och Oresjön som bildats efter ett enormt asteroidnedslag som skedde i området för runt 360 miljoner år sedan.

Igrenes inmutningar runt Siljansringen

Sveriges färskvatten är givetvis mycket mer värdefullt än fossila energislag någonsin kommer vara, låt oss därför behandla det därefter.

Se Svt:s inslag om Igrenes gasprojekt i Siljansringen från i somras och fundera själva.


Trevlig lördag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.