2016-04-27

Saudiarabien VS USA -En inblick bakom oljekulisserna

För drygt en vecka sedan skrev vi att ett lägre oljepris är att vänta och kanske en lagrings- och raffineri-kris. Vi kikade då framförallt att på Saudiarabien och OPEC:s spel med oljemarknaden och hur detta drabbat hela oljeindustrin, inte minst USA.

För några dagar sedan gjordes ett mycket hörvärt program av Energy Xchange med titeln:
"Saudi America -The US Oil boom in perspetive" som belyser detta på ett mycket pedagogiskt sätt med många citat värda att lyfta.

Programmet leddes av svenskättlingen Jan Muller som är executive director för ASPO-USA och bestod av en minst sagt gedigen panel:

Arthur Berman, geolog och energikonsult vid Labyrinth Services som vi skrivit mycket om tidigare och som ofta figurerar i amerikansk media som olje och energiexpert.

Tad Patzek, personen som gav upphov till vårt första inlägg här på bloggen när vi hösten 2011 skrev vad ett stort oljefynd är, var det andra bekanta namnet i panelen. Patzek som fram till nyligen var ordförande och professor vid Petroelum och Geosystems departementet vid Texas Univerity i Austin och bland annat föresläst om Peak Oil vid den amerikanska senaten.

Det är väl ödets ironi att en av världens mest citerade och kunniga personer om Peak Oil och oljeutvining nu är chef för Upstream Petroleum Engineering Research Center vid King Abdulah University of Science & Technology i Saudiarabien. Patzeks kompetens talar för sig men det visar också att Saudiarabien sannolikt är väl medvetna om behovet av att minska sitt oljeberoende och förstås förlänga livslängden i landets oljeresurser så långt som möjligt med tekniskt kunnande.

Tredje personen i programmet var John Staub – Team Lead for Exploration & Production Analysis, vid såväl amerikanska energimyndigheten EIA (statiska energimyndigheten) och amerikanska energidepartementet, US Dept of Energy.

Låt oss börja med ett citat av Tad Patzek från programmet som berör Saudiarabien där han alltså nu verkar sedan två år tillbaka:

"Saudiarabien har producerat runt 10 miljoner fat per dag...varav landet konsumerar 3 miljoner fat per dag, 2015. Landets konsumtion har vuxit med i genomsnitt 20 % per år de senaste åren även om tecken tyder på att konsumtionsökningen saktar in något nu. I Saudiarabien produceras det mesta av landets elektricitet i oljekraftverk."  

För lite perspekiv, saudierna konsumerar ungefär 11 gånger så mycket olja som Sverige men har bara cirka tre gånger så stor befolkning.

Patzek fortsätter och pekar på att av de 3 miljoner fat olja landet konsumerar går cirka 1.5 miljoner fat dag åt till elproduktionen i oljekraftverken! Detta är dock inte så konstigt när man betänker att över hälften av allt vatten saudierna konsumerar kommer från avsaltningningsanläggningar som drivs av just oljekraftverk...

Den genomsnittliga invånaren i Saudiarabien gör av med 104,2 kubikmeter vatten per år, av detta vatten kommer cirka 62 % från avsaltningsanläggningar och majoriteten av det övriga vattnet från icke förnyelsebara grundvattenkällor som töms varje år. I Sverige använder vi tex cirka 58,4 kubikmeter vatten per person och år i genomsnitt.

När det kommer till USA och skifferoljeproduktionen var Patzek mycket tydlig:

"Det talas löst om att USA skulle vara det nya Saudiarabien. Detta är absolut ett falskt påstående. Även om USA producerade 9,5 miljoner fat olja och kondensat per dag 2015, importerades även 7,3 miljoner fat, särskilt från Kanada. I rena volymer importerades 78 % av produktionen". Nettoimporten, importbehovet av olja efter avdrag för den egna produktionen låg på 2,7 miljoner fat per dag 2015.  

John Staub, vid EIA bekräftade i programmet på en direkt fråga om USA:s nettoimport av olja, att det stämmer, dvs USA är inte och väntas inte bli nettexportör/energioberoende inom överskådlig framtid. Vidare sa Staub något annat intressant:

"Vi ser den globala efterfrågan på olja öka till cirka 120 miljoner fat per dag till 2040, beroende på prisscenarier och andra policyantaganden".

Idag ligger efterfrågan på 92-93 miljoner fat per dag och har aldrig varit högre, trots mer än halverade oljepriser sedan sommaren 2014.

Arthur Berman som är känd för sina många uttalanden om skifferboomen sedan tidigare, bland annat att "skifferboomen inte är en revolution utan ett pensionnärsparty", vidhöll Patzeks kommentarer. Ett citat från detta program som är värt att begrunda är följande som Berman gjorde om den ofta vilseledande beskrivningen att ny teknik ständigt skulle göra utvinningen billigare och mer lönsam inom olje och gasindustrin.

Berman pekade nämligen på USA:s viktigaste skiffergasformation Marcellus Shale på amerikanska östkusten när han för styrelsen för ett energibolag på östkusen för ett par veckor föreläste om utvinningskostnaderna av skiffergas i detta område:

"Här är den nyktra verkligheten. Med alla teknikförbättringar och effektiviseringar sitter vi fast med verkligheten att varje brunn kostar 7,5 miljoner dollar att färdigställa. Varje månad de senaste 6 månaderna har 180 brunnar tillkommit. Med enkel aritmetik innebär detta att vi lägger ner 1,3 miljarder dollar varje månad för att fördigställa brunnar i Marcellus Shale".

Lyssna på programmet eller läs helt enkelt transkiberingen här, det är väl värt tiden.

Vi avslutar med några tankar om Saudiarabien. Betänk hur världens tillgängliga exportmarknad av olja krymper varje år i takt med att länder som Kina och Indien köper upp allt mer av den olja som finns att köpa på världsmarknaden (underbordet handeln inräknad). Detta samtidigt som vi inom några år kan vänta oss en nedgång i världens oljeproduktion för att vi når den globala oljetoppen, Peak Oil.

Att göra Saudiarabien en tjänst genom att minska landets behov av avsaltningsanläggningar och elproduktion vore en vinst även för övriga världen. Om inte en vattenpipeline till Saudiarabien kan accepteras av säkerhetspolitiska grunder om oberoende tex kan åtminstone landets elkonsumtion till stor del ersättas med solenergi som landet har gott om...

Nej, det lyser inte om nätterna och batteripack för hushåll till över 28 miljoner invånare kan vi kanske inte vänta oss de närmaste åren men den största delen av elkonsumtionen sker på dagen. Solvärme i en ackumulatortank kan lätt hålla husen varma via tex enkla tvårörsystem som räcker även under natten. Om el från oljekraftverk får köras vidare för nattens behov ett tag till, för att hålla igång cirkulationspump til ackumulatortanken, kyl och frys etc är det ändå ett stort fall framåt!

Minskad oljekonsumtion i Saudiarabien innebär att landet antingen kan exportera mer eller spara oljan i landet för framtida generationer (oljan kommer behövas länge till om än i minskad grad). Kan fler länder i Mellanöstern göra detsamma kan oljebehovet minska ytterligare och minska trycket på konflikter relaterade till den Strategiska ellipsen som vi skrivit om tidigare och i vår bok Olja för Blåbär-Energi, Makt och Hållbarhet. 

Vi får säkert anledning att återkomma till Saudiarabien och USA:s skifferboom framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.