2016-04-04

Söderhamn hakar på trenden: Utbildning i odling och ökad självförsörjning av mat

Behovet av kunskaper om odling och ökad självförsörjning av mat har troligen aldrig varit större i Sverige. En rad rapporter om Sveriges sårbarheter för kriser har skapat en hel del debatt och ökat insikten bland svenska hushåll om möjligheten att minska sårbarheten och samtidigt göra något roligt.

Vi skrev i somras en debattartikel i Dagens Samhälle om varför Sveriges krisberedskap är under all kritik och Johan skrev i höstas i en debattartikel i ETC om varför vi måste förändra våra vanor.

Rapporter att särskilt nämna här är den pinfärska resiliensanalysen av livsmedelsförsörjningen i Eskilstuna kommun som gjorts i samarbete med Stockholm Resilience Center. En som rapport som för övrigt kan bli vägledande för övriga svenska kommuner när det gäller ökad livsmedelsförsörjning och krisberedskap lokalt och nationellt.

Sedan tidigare är förstås Riksrevisionens uppmärksammade rapport om svenska myndigheters bristande kompetens och förmåga vid kriser, på grund av bland annat otillräcklig övning- obligatorisk läsning.

Sist men inte minst den rapport som troligen satte många snöbollar i rullning och troligen fick en och en annan statstjänsteman såväl som familjemedlem att sätta kaffet i halsen. Vi talar förstås om den rapport som Institutet för Jordbruks och -Miljöteknik kom med 2013.

Studien undersökte Sveriges oljeberoende kopplat till livsmedelsförsörjningen utifrån tre olika scenarier där importen av fossila bränslen minskade med 25, 50 respektive 70 procent under 3-5 år.

En av slutsatserna var:

"Vid en minskning på 25 procent skulle vi klara oss ganska väl genom att genomföra effektiviseringar, men vid en halvering skulle vi snabbt hamna i en situation där vi inte kan tillgodose befolkningens behov av livsmedel".

Bakom studien stod förutom JTI även Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Länsstyrelsen Uppsala mfl.

Det är även denna sistnämnda rapport som nämns i en läsvärd artikel i Helahälsingland. Detta med anledning av en ny mycket lovande utbildning som kommer starta i Söderhamn till hösten. På initiativ av Anders Persson som även är kursansvarig kommer 20 elever att kunna gå en utbildning som sträcker sig över ett år vid centrum för flexibelt lärande (CFL) efter sommaren där man får lära sig något riktigt vettigt, nämligen att odla.

Utbildningen är modern och kombinerar distansutbildning med praktik en gång i månaden. Syftet är att ge kunskaper för att kunna leva på odling som halvtidstjänst men även ge en omvärldsanalys om framtidens utmaningar. Vi får hoppas detta inkluderar kunskaper om oljetoppen (Peak Oil) och det fossila oljeberoendet, klimatförändringarnas påverkan på odlingslandskapet ja ett helhetsperspektiv på energi, ekonomi och hållbarhet.  

Fler utbildningar som dessa behöver komma igång snabbt i Sverige. Det kan locka frustrerade ungdomar, arbetslösa och blivande svenska medborgare som behöver slå rot i Sverige på riktigt för att känna sig hemma och samtidigt bidra med att bygga upp den lokala ekonomi som på många håll lyser med sin frånvaro.

Vi avslutar med Anders Perssons ord från artikeln:

"Vilken framtid väntar oss, vilka förändringar står vi inför? Det är frågor vi kommer ta upp. Att lära sig odla och sen utöva det, är att bidra till den lokala utvecklingen och vara en del av samhällskroppen."

Nedan en bild på Johans topplistekupa som kom på plats i bigården i Dalarna igår. Mer om den och övriga samhällens utveckling kommer snart, se även mer om biodling ovan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.