2018-06-06

Sveriges nationella säkerhet måste gå före EU:s ohållbara ekoförordning

Vad har ett EU-beslut som ska styra regler för odling av ekologisk sallat och tomater i kruka, ekologisk biodling och hydroponisk odling gemensamt? Och varför är det befängt att en svensk regering skriver under ett EU-regelverk som är helt i strid med ett svenskt nationellt säkerhets- och krisberedskapsperspektiv? Det ska vi gå igenom i detta inlägg.


Idag testar Försvarsmakten hemvärnets beredskapsförmåga. För en dryg vecka sedan gick en uppdaterad version av Om kriget kommer ut till samtliga hushåll nu med titeln Om krisen eller kriget kommer. En del har tolkat den nya upplagan som vek och barnsligt skriven andra har sett den som ett desperat försök från regeringens sida att visa att de gör något åt Sveriges historiskt låga beredskapsförmåga. Andra har blivit skrämda och tolkat den som krigshets men de flesta har nog bara slängt den i sopporna. Men förhoppningsivs har den fått en hel del att vakna och ta sig förbi den där berömda förnekelsespärren "att händer det något är det någon annan som fixar det".

Men den som tar sig tid och tar några steg tillbaka och sätter den nya broschyren i ett historiskt sammanhang noterar att titeln både är fel och rätt på samma gång. Att lägga till ordet krisen är nämligen helt nödvändigt då det avspeglar vår tids svenska samhälle som idag är avsevärt mer sårbart för just kriser av alla de slag. Det räcker att backa till så sent som i början av 1990-talet. Då fanns en helt annan krisberedskap och medvetenhet i det svenska samhället och inte minst resurser och bred kompetens för att möta alla tänkbara samhälsstörningar. Det fanns allt från lager av drivmedel, mediciner och livsmedel. Självförsörjningsgraden för kött, grönsaker och mat kunde i praktiken helt tillgodoses inom landet, allra helst tack vare lager av diesel som kunda hålla jordbruksmaskinerna igång och många små och medelstora gårdar var ännu i bruk.

Men minst lika viktigt var att Internet ännu inte slagit igenom och skapat de sårbarheter det innebär för vår elförsörjning (de flesta affärer stänger ner utan el och fungerande Internetuppkoppling numera). Sedan tillkommer, vilket är högst unikt för Sverige, att vi i praktiken helt frångått kontanthantering något som gör det minst sagt svårt för människor att i huvudtaget kunna handla med varandra i den helt "otänkbara händelse" att de elektroniska betalningssystemen inte fungerar i flera dagar.

Sedan var det där med "smartfåner", vad händer om de inte kan laddas eller gud förbjude, om de inte får täckning för varken Internet-uppkoppling eller mobilnätet och samtal ej kan ringas. Fasttelefon? Nej telefonledningarna drar vi upp snabbt som ögat för de är inte lönsamma längre, att de tjänar som en försäkring för samtal även när elförsörjningen inte fungerar är det få som minns eller bryr sig om. Nej det är snarast att betrakta som världens dyraste telefonförsäkring!

Att rubriken på den nya broschyren samtidigt är missvissande är ordet "om". Ordet "om" är förstås diplomatiskt noga utvalt för att inte skrämma upp människor som inte kan tänka sig att Sverige övehuvudtaget kan drabbas av en längre samhällsstörande kris som inte svenska myndigheter kan hantera själva och det snabbt. Samtidigt är broschyren helt nödvändig då så få svenskar ens reflekterar över sitt ansvar att se till att det finns värme, vatten och mat (inklusive det för hushållet unika medicinbehovet och dylikt) för minst en vecka och att kriser faktiskt kan komma som vänder upp och ner på vår vardag. Därför, bör vi kunna lägga undan alla våra olika tolkningar av formuleringar hit och dit och enas kring att om broschyren så väcker några svenskars medvetenhet och kanske intresse för ökad självförsörjning av mat och krisberedskap har den gjort nytta även om den givetvis inte är en långsiktig lösning på en mycket större krisberedskapsutmaning som kommer ta många år att bygga upp.

Här kommer säkert en del utropa: Dysterkvist! Domedagsprofet! Tråkmåns! Teknikfientlig "det var bättre förr" alarmist! Men vore olyckligt då det på intet sätt är avsikten här. För utan insikt om problemet, kan vi inte hitta hållbara lösningar framåt.

För nog görs det framsteg minsann. Många svenskar har blivit mycket mer medvetna om att det nog ändå är rätt förnuftigt att se om sitt hushålls krisberedskap, att ett nytt civil- och totalförsvar kan och måste byggas upp för att anpassa det svenska samhället för en framtid där resiliens/förmåga till anpassning mot stora förändringar. Detta är nödvändigt för att möta acceralande klimatförändringar, längre strömavbrott, naturkatastrofer, krig i vårt närområde, finanskriser eller liknande.

Men i det här inlägget ska vi inte tala om hur vi måste bygga upp och stödja räddningstjänsten eller varför försvarsmakten måste få mer resurser eller värdet av fungerande kommunikation vid en kris. Istället ska vi här fokusera på en punkt som regeringen och de flesta svenskar ännu inte verkar ha förstått vikten av, nämligen att svensk livsmedelsförsörjning är helt central för landets nationella säkerhet och måste gå före EU-regler som hotar dess kärna. 

"Äta bör vi, annars dör vi" heter det. Men tydligen räcker politiska löften om att mat konstant ska finnas till hands här i Sverige, även när länder där maten kommer ifrån och som ska förse oss med denna livsviktiga komponent av olika skäl kan hindras från att få hit den. För det är inte en fråga om Sverige kommer drabbas av en kris där livsmedel inte når Sveriges gränser eller kan transporteras ut till alla delar i detta långa land i tillräckliga volymer någonsin utan snarast när, hur länge och på vilket sätt. Att påstå något annat med historien som riktmärke vore skrattretande löjligt och inte realistiskt.   

EU förbjuder eko-odling med krukor och i odlingsbäddar som används för försäljning från 2021

Det är hög tid att svenska politiker åberopar den nationella säkerheten för att helt undantas för den av EU kommissoinen nyligen godkända så kallade "ekoförordningen" - ett regelverk för ekologisk odling inom EU som Sverige nu sagt ja till... För håll i er nu.

Vi har gått igenom hela dokumentet som mycket sammanfattat kan laddas ner här men vars detaljer och omfattning kan läsas i sin helhet här.

I korthet ska all ekologisk odling i odlingsbäddar samt krukor i växthhus som används för försäljning förbjudas inom hela EU med start första januari 2021 men även den alltmer populära och lovande odlingsformen hydroponisk odling ska förbjudas från 2021 (vi återkommer till det längre ner).

Sverige, Finland och Danmark får ett tidsbebränsat undantag när det kommer till odlingsbäddar (se detaljer längre ner) men redan 2021 får ekologisk odling i krukor inte ske i Sverige. Detta omfattar till en början tex ekologisk sallat medan tomater och gurkor får odlas på upphöjda bäddar till 2030. Ekologiska örter och blommor i kruka är fortfarande ok...

Varför vill EU införa dessa nya regler för ekologisk odling och varför förbjuda odling på uppöjda bäddar och i krukor? Den enda förklaring vi kan finna är att enligt EU-kommissionen kan ekologisk odling bara bedrivas direkt på marken och att ett gemensamt regelverk för alla EU-länder krävs för att hantera de senaste årens kraftigt ökade produktion från ekologiska odlingar...

Svt har tex rapporterat om beslutet att Sverige säger ja till ekoförodningen och nämner delar av vad den innebär. Även Lantbrukarnas Riksförbund har gått igenom det hela men centrala aspekter utelämnas. Framförallt görs inga kopplingar till Sveriges behov av ökad självförsörjning av mat för en fungerande krisberedskap och vad de nya EU-reglerna som införs redan 2021 kan innebära i förlängningen för svenska ekoodlare.   

Det är sådana här beslut som får svenska folket att på goda grunder ifrågasäta ett fortsatt medlemsskap i EU. För handen på hjärtat, om Sverige ska kunna anpassa sig till klimatförändringar och resursbrist krävs krisberedskapstänk och långsiktighet på en bred front och då kan inte byråkrati från Bryssel stå i vägen. Inser inte svenska politiker att de framstår som totalt omedvetna om de utmaningar vi står inför genom att gå med på ekoförodningen? Sverige behöver ÖKA sin självförsörjningsgrad och MINSKA behovet av importerad mat. Det görs inte genom att förbjuda försäljning av tex lokalt odlade grönsaker som gjorts i krukor eller bäddar.

Lika förbyllande är det varför Lantrukarnas Riksförbund (LRF) tonar ner det helt orimliga i att Sverige, Finland och Danmark ska följa för vår del helt ohållbara regler för ekologisk odling. 

Detta framkommer tydligt när Sara Stjernholm, expert på ekologisk produktion svarade på 10 frågor kring varför bland annat Eko-sallat i kruka ska förbjudas.

Några exempel:

På fråga 5, om vad LRF har gjort i frågan svarar Sara Stjernholm:
 "LRF har jobbat för att vi ska få vissa svenska undantag, bland annat odla i avgränsade bäddar i växthus och kravet på ekologiskt utsäde. Och det lyckades vi med. Även om vi hade önskat att det fortsatt skulle vara tillåtet som idag och inte bara undantag." 
-Men sanningen är att alla upphöjda odlingsbäddar i Sverige, Finland och Danmark avsedda för försäljning av grödor bara ska bli tidsbegränsat undantagna och bara gälla de som godkänts före 28 Juni 2017. Odlingsbäddar efter detta ska förbjudas redan 2021 när nya ekoförordningen alltså börjar gälla och de som godkänts innan 28 Juni 2017 ska även de helt förbjudas 2030.

På fråga 6, viket mervärde den förodningen har svarar Stjernholm att:
"Det är oklart vilket mervärde den ger konsumenter, men också ekologiska producenter. Uppsåtet hos kommissionen var säkert gott, men problemet är att utfallet blev en ganska urvattnad kompromiss efter alla års förhandlingar. Men det återstår att se hur detaljreglerna blir".
Varför säga att "uppsåtet var gott" och "ganska utvattnet" när ekoförodningen är helt oförenligt med ett nordiskt odlingsklimat där odling kan drivas hållbart? När Sverige dessutom behöver öka sin självförsörjningsgrad och ska bygga upp ett nytt civilförsvar är det direkt oansvarigt av en ekologiskt odlingsexpert för LRF att tala i så svepande och okritiska ordalag.

För oss råder det inga som helst tvivel om att ekoförodningen är primärt skapad med hänsyn tagen till jordbrukare i Centraleuropa som till skillnad mot de nordiska länderna inte är beroende av odlingsbäddar och krukodlingar i växthus för att förlänga odlingssäsongen och förse den egna marknaden med grönsaker i växthus. Odlare i Centraleuropa med en längre odlingssäsong exporterar tacksamt tex sallad, gurka och tomater till Sverige även under sommarhalvåret (tomater i kruka endast undantagna till 2030) här finns ju miljoner att tjäna på att sälja grönsaker till de hungriga svenskarna!

Minst sagt motsägelsefullt blir det när det blir fortsatt tillåtet att odla örter och blommor i kruka (ja örter som vi äter) medan alltså ekologisk sallat på kruka blir förbjudet redan 2021. Det är alltså ekologiskt att odla grönsaker på marken men inte örter?

Lantbruksminister Sven Erik-Bucht svar på kritiken att Sveriges röstade ja till ekoförordningen "handlade om andra undantag som vi fick igenom" och pekar på gurkor och tomater (dessa blir som tidigare nämnt förbjudna men tidsbegränsat undanntagna) samt avhorning av djur. Lantbruksminister försöker sedan legitimera beslutet om ett svenskt ja med att annars hade det blivit ännu värre...

Här det bäst att stanna upp och faktiskt börja fråga sig om Sven-Erik Bucht och den svenska regeringen inser vad de har för uppdrag och allvaret över de utmaningar Sverige står inför. Sveriges livsmedelsförsörjning måste inte bara öka på bred front utan bidra till riskspridning över landet där centralisering och storproduktion måste kompletteras med en omfattande småskalig odling. Det är enda sättet att skapa resiliens för Sveriges matproduktion och bygga en beredskapsförmåga som kan möte framtida kriser. 

Regeringen med lantbruksministern i spetsen, har precis om Alliansen före den, uppvisat en total avsaknad av helhetssyn och insikt om varför varken ett civilförsvar eller militärt försvar inte är värt någonting utan en fungerande livsmedelsförsörjning inom landet. Så sent som i november skrev Johan och flera andra en debattartikel i Svenska Dagbladet om just detta med anledning av Sveriges nya satsning på ett nytt civil- och totalförsvar.

EU-Kommissionen erkänner behovet av ekologisk biodling 

Finns det några positiva delar med EU Komissionens nya ekoförodning då? Här är det viktigt att först betona att trots att delar kan vara av nytta för ett hållbart jordbruk, i bemärkelsen i synk med ett kretsloppstänkande kring naturen där resurshushållning står i centrum, är regelverket så som det nu är utformat löjeväckande ohållbart ur ett långsiktigt svenskt resurs- och krisberedskapsperspektiv.

Med det sagt vill Johan som biodlare gärna lyfta fram punkt 1.2.2, sida 234 i dokumentet för ekoförordningen som berör omvandlingen av icke ekologiskt bivax till en satsning på ekologiskt bivax så långt det är möjligt. Icke ekologiskt bivax (biodlingar som behandlats med icke ekologiska behandlingar eller som befinner sig i områden där binas smittats av grödor med stora mängder bekämpningsmedel) ska enligt dokumentet premieras och under en övergångsperiod på 12 månader ska icke ekologiskt bivax bytas ut mot ekologiskt bivax. Områden där det inte är möjligt ska dock undantas.

Vidare under punkt 1.9.6.5, sida 273-274 står det uttryckligen att bigårdar i första hand ska placeras i områden där tillgången på nektar och pollen är god och där grödor i huvudsakligen är ekologiskt odlade eller i områden där detta inte är möjligt i vild vegetation eller i icke ekologiskt bearbetade skogar eller bland grödor som har liten inverkan på miljön. Annars får honungen inte kallas ekologisk. 

Några andra viktiga punkter i detta avsnitt:
 • Bigårdarna ska placeras så att nektar och pollen-födan är inom en tre kilometers radie som i  huvudsak består av ekologiskt odlade grödor eller vildväxande motsvarigheter eller grödor med låg miljöpåvekan.   
 • Bikuporna och utrustning för biodlingen måste bestå i huvudsak av naturliga material för att minska riskerna att skada miljön eller de livsmedel som prodceras från bigårdarna. 
 • Endast naturliga produkter så som propolis, bivax och växtoljor får användas i bi-samhällena.
 • Biodling ska inte betraktas som ekologisk när den utförs i områden eller regioner som av medlemsländerna betraktas som ej lämpliga. 
Förbud mot Hydroponisk odling, även när den sker med ekologisk näring...

Med EU:s nya ekoförodning kommer det redan 2021 vara förbjudet med Hydroponisk odling för försäljning av grönsaker som sallat. Hydroponisk vadå? Det kan ni läsa om i detalj i denna pedagogiska genomgång av Niklas Hjelm på Hemmaodlat (eller se videon nedan ). Det är hur som helst en odlingsmetod som kan göras även med helt ekologisk näring. Att förbjuda något som precis börjat ta fart och möjliggör odling på små ytor och passar perfekt på balkonger i städer tex framstår som minst sagt dåligt anpassat för framtiden...


Vad blir då slutsatserna av allt detta? Fler svenskar bör sannerligen börja odla mer för att säkra sin egen försörjning av mat men lika mycket för att det är rogivande och gärna inspirera vänner och bekanta att göra detsamma! Vi hoppas ekoförordningen rivs upp av regeringen eller kommande regering för det här håller inte. Att sätta sitt lands självförsörjning före ett gemensamt regelverk som inte fungerar i Norden borde vara självklart och är ren självbevarelsedrift. En livskraftig livsmedelsförsörjning är helt nödvändig för en nära framtid som kräver flexibilitet och odlingsmångfald inte byråkratisk specialisering utan bäring i verkligheten.

15 kommentarer:

 1. Jag förstår inte riktigt problemet, varför inte bara fortsätta odla ekologiskt precis som vi gör nu men i krukor och sälja i butik, men ej under benämningen "eko"?

  SvaraRadera
 2. Blir verkligen förbjudet? det har jag svårt att tro. Men däremot får det inte jallas ekologiskt. illa nog iofs

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej igen Anna. Som jag skrev på fb: Den förbjuds, det handlar inte bara om certifiering samma tolkning gör LRF:s ekologiska odlingsexpert:
   https://www.lrf.se/.../2018/05/ekosallat-i-kruka-forbjuds/

   Men avser alltså all ekologisk odling för försäljning ej för eget bruk.

   Här alla tolka texten som om de vill: "By way of derogation from point 1.1, growing crops in demarcated beds shall only be
   allowed for the surfaces that have been certified as organic for that practice before
   28 June 2017 in Finland, Sweden and Denmark. No extension of those surfaces shall be
   permitted.
   That derogation shall expire on 31 December 2030"

   Länk till hel dok här:
   http://data.consilium.europa.eu/.../PE-62-2017-INIT/en/pdf

   Mvh

   Johan

   Radera
  2. Så man kan fortsätta att odla på upphöjda odlingsbäddar men de kommer inte att kunna vara eko certifierade?

   Radera
  3. När jag läser dokumenten du länkat till från EU så bedömer jag att detta endast rör vad som får klassificeras som och märkas som ekologisk (orginic) odling. Det står inget om förjudna/tillåtna jordbruksmetoder.

   Dvs. Det är fortfarande tillåtet att odla på de sätt som nämns men på sikt kan några produktionssätt som idag får märkas som ekologiskt inte bära den märkningen längre. (står även att kommissionen ska utreda och ev föreslå lagförslag på detta område innan 2025. Vilket jag uppfattar som att det trots allt kan tillkomma undantag eller separat lagstiftning för den typ av hållbar mer cirkulär produktion som vi har i Sverige).

   Radera
  4. Hej Elin. En ekologisk odlare är helt beroende av den märkning som produkterna har. Det är en symbol/stämpel som konsumenterna går efter för kvalitet och miljömärkning. Vad EU-Kommissionen gör att ange vad som krävs för att kunna få märka produkterna med ”ekologiskt” genom att specifiera exakt hur odlingen får ske, med andra ord i praktiken förbjuda/tillåta olika metoder som möjliggör ekologisk märkning.

   Det står uttryckligen i styrningsdok för de nya EU-reglerna för ekologisk odling (sida 220 länk till dok här:

   http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-62-2017-INIT/en/pdf
   ):

   “By way of derogation from point 1.1, growing crops in demarcated beds shall only be allowed for the surfaces that have been certified as organic for that practice before 28 June 2017 in Finland, Sweden and Denmark. No extension of those surfaces shall be permitted. That derogation shall expire on 31 December 2030.”

   Dvs redan från 2021 får bara ekologiska odlare i Sverige som blivit godkända som sådana innan 28 Juni 2017 odla på upphöjda bäddar sälja sina produkter som ”ekologiska”. Alla som önskar göra det efter detta datum får ej göra det med ekologisk märkning. Från 2021 raderar man alltså möjligheten för nya företag eller befintliga som vill utöka sina odlingsytor, att odla på upphöjda bäddar för försäljning med ekologisk märkning. Vad händer då? Jo intresset att etablera sig om ekologisk odlare med denna metod försvinner. Fyra år senare ska man utreda hur det gått… Då är det aningen för sent för att uttrycka det milt -det växande intresset för ekologisk odling som underlättas avsevärt med upphöjda bäddar kommer bromsas och riskerar att ersättas av importerad ekologisk sallad från Centraleuropa. En ren energi- och miljöförlust som dessutom bidar till att försämra Sveriges redan bottenplacering som det land som har bland den lägst självförsörjningsgraden av mat i Europa.

   Växthus kan i Sverige drivas av både fjärrvärme, förnyelsebar el, spillvärme från hus som de integreras med eller med biobränsle så att hävda att EU-Kommissionen gör Sverige en tjänst i form av miljönytta/minskade utsläpp är felaktigt.

   Men självklart är det bästa om fler odlar själva i liten skala, ju närmare matkällan/skafferiet desto mindre energi går åt till transporter mm men det är inte något alla kan eller vill göra så ekoproducenter med växthus kommer alltid behövas.

   När det gäller försäljning av krukor ges bara tidsbegränsade undantag för tomater och gurka (12 år må låta länge men varför en tidsbegränsning över huvudtaget!). Hela tanken med att sälja ekologisk sallad i kruka är ju för att underlätta både odlingen och förlänga hållbarheten och kvalitén på salladen.

   Med nya förordningen riskerar man reta upp och skrämma bort många
   ekoproducenter som odlar i växthus i Sverige vars hela verksamhet hänger på ekologisk märkning. De kommer fråga sig, vad blir nästa EU-regel gällande odlingsmetoder som leder till att jag inte får ekomärka mina produkter och därmed tappa i konkurrens med de som har ekomärkning eller säljer icke ekologiska produkter?

   Självklart kommer det komma finurliga sätt att gå runt dessa regler men det sänder helt fel signaler.

   Mvh
   Johan

   Radera
  5. Men någon skillnad måste det väl ändå få vara mellan konventionell och EKO?
   Att odla i en näringslösning under artificiellt ljus känns inte som något vidare ekologiskt.
   Samma sak med att växternas rötter inte har haft någon markkontakt eftersom odlaren tycker det är bra att odla på flyttbara bord.
   Hade jag köpt en EKO mäkt sallad i en kruka vars rötter står i stenull så kommer jag garantera att tappa all tilltro till EKO.
   Så min fråga är var ska vi dra gränsen mellan EKO och konventionell odling?

   Radera
  6. Jag har ytterligare en fråga, är det bra om en ekologisk vara är anpassad till den lokala miljön?

   Radera
 3. Föreslår vi kallar kruk- och upphöjd bäddodling supereko. Börjar nästan alltid med att odla tomater i små plastlådor från kinarestaurang som sedan sätts om i avsågade juiceflaskor för att oftast slutligen hamna i hinkar.
  Vattnar från början med kommunalt vatten och sedan från egen brunn.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Nanotec! För privat/eget bruk går du fortfarande odla i upphöjda bäddar/krukor. Men visst kommer finurliga sätt att hittas på för att gå runt det hela.

   Mvh
   Johan

   Radera
 4. Jo jag kan hålla med om att det är lite tråkigt att EU ska lägga sig i så mycket.
  Men å andra sidan är inte växthusodling helt oproblematiskt eftersom den är jäkligt energikrävande.
  Enligt energiportalen förbrukade växthusodlingen 2008 700 GWh.
  Mer finns att läsa på jordbruksverket https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2012/11/13/svenska-vaxthus-allt-gronare/
  Det här blivit bättre, nu värms de flesta växthus med pellets eller spannmål i stället för olja.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Ja det här sannerligen blivit bättre. Det går till och med att bygga ihop växthuset med boningshuset vilket öppnar energivinster för hela bostaden. Men det måste vara upp till varje land att besluta om frågor som är viktiga för den livsmedelsförsörjningen. Det handlar om att kunna förlänga odlingssäsongen, förodla mm i Sverige vilket är oerhört värdefullt. En hel del grödor skulle inte ens kunna odlas utan växthus i Sverige.

   Jag tänker i första hand på växthus under sommarhalvåret men allt mer växthus, ca 25 % värms upp med fjärrvärme och förnyelsebar el.

   http://www.bioenergiportalen.se/?p=5743

   Samma siffor du pekar på.

   Mvh
   Johan

   Radera
  2. Förodla är rätt. Vi startar inne i huset och fortsätter i stora växthuset som har el indraget sedan länge men har inte hunnit bygga ett inre rum på hösten för förlängd odling med el. 25 hinkar med varsin tomatplanta står nu i det första lilla växthuset, som saknar tak sedan för kraftig snölast för några år sedan. Det fungerar bra genom hindrad vind. Ska plantera ut fler hinkar i vår inre trädgård, som skyddar mot de råa djuren. (Rådjur) I den trädgården har vi lite upphöjda odlingar avgränsade med lekablock som skyddar lite mot vind och sniglar. Just nu bara andra växter där.

   Går att täcka över känsliga växter med duk när det är frostvarning så odlingssäsongen blir längre än ett halvår.

   Professionell växthusodling i Sverige borde öka om slutkunderna får testa skillnaden mellan fullt mogna tomater nyss plockade och halvmogna plockade för några dagar sedan i Holland.

   Men nu gäller det att njuta av de mogna svenska jordgubbarna, för till midsommar kan de var slut.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  3. Men det går bra att forsätta odla på flyttbara bord, bara det att man få inte sälja det som ekologiskt?
   Metoden som Mandelmann har med att låta får vistas i växthus under vintehalvåret och sedan odla grönsaker direkt på ströbädden är det ok enligt de nya EKO reglerna?

   Men 700 GWh det är ju absurda siffror?
   Det kan inte vara någon vidare bra EROEI?

   Undra hur mycket energi det går åt i så kallade vertikala odlingar det måste vara enorma mängder.

   Radera
  4. Fast Anders är 70 kWh per invånare och år så absurt mycket? Visst bör vi se till att minska den.

   Är mer bekymrad för det Ny Teknik tog upp i veckan.

   "Världens ledande demokratiska industriländer lägger varje år motsvarande minst 880 miljarder kronor på stöd till fossila bränslen, enligt en studie från den brittiska tankesmedjan ODI."

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.