2019-02-11

Minesto: Drakar i havet kan ersätta all världens kärnkraft

Detta inlägg är signerat Johan. 

Världen står inför en enorm energiomställning. En idag primärt fossildriven global ekonomi där cirka 85 % av all energi vi använder kommer från olja, kol och fossilgas ska ersättas med förnyelsebara, icke ändliga energikällor. 

Den största utmaningen är att ersätta oljan som redan är flytande energi och har unika egenskaper som smörjmedel för världens tillväxtmaskin och finns i snart sagt allt vi använder i vardagen. Men jag är något mer hoppfull om att vi ska fixa omställningen än jag var för några år sedan bland annat tack vare några innovativa svenska företag och den omställningsrörelse som blir större och aktivare för varje dag.

Ett företag jag investerat i och tror mycket på är svenska Minesto vars VD Martin Edlund nyligen höll en mycket sevärd presentation anordnad av aktiespararna i Göteborg (se längre ner i inlägget). 

Här det värt att notera att Martin Edlund berättade att den undervattensdrake som företaget testade i Wales i höstas och som har en märkeffekt på hela 0,5-1MW per drake kommer gå i kommersiell drift inom ett år och börja leverera el till det lokala elnätet via en kraftstation på land. 

Kitevingen på 12 meter med turbin väger i genomsnitt ca 1/10 mot andra tekniker inom tex vågkraft vilket ger lägre produktions- och underhållskostnader och är en avgörande fördel när man opererar ute på havet. Undervattensströmmar rör sig långsamt men konstant och därmed förutsägelsebart vilket gör det perfekt som baskraft. 

Minesto sitter på vad som kan bli en nyckelteknik och en avgörande brygga för att sol och vindenergi ska kunna utvecklas och etablera sig som några av världens mest pålitliga energikällor. Frågan aktualiseras särskilt med allt tal om hur Sverige ska klara av att stänga ner två kärnkraftverk på bara två år samtidigt som elbilrevolutionen stegar in i Sverige i år på riktigt med Tesla Model 3 och Hyundai Kona som jag är övertygad kommer ta svenskarna med storm. 

Många oroar sig för elbrist men på fel grunder som jag skrev nyligen har vi ett gyllene ögonblick att se om vår energiförsörjning men då syftade jag inte på elbilarnas intåg som för övrigt varken kan eller det vore önskvärt om de ersatte dagens bilflotta
   
Elbilarna som för övrigt, om de ersatte alla bilar i Sverige skulle komma upp i 7 % (10 Twh) av dagens elbehov vilket inte ens motsvarar elproduktionen från dagens vindkraft. Detta enligt beräkningar av Björn Sandén, professor i hållbarhet och innovation vid Chalmers i Göteborg som svarade på en rad frågor om elbilar i ett specialprogram av Klotet i Sveriges Radio igår (28 min fram i programmet).    

Om strömabrott pga instabilit elnät känns långsökt bör högre elpriser motivera de flesta på de indivuella planet, vi har som jag skrev nyligen ett gyllene tillfälle att se om vår energiförsörjning.

Men det räcker förstås inte. De större energisystemen måste bli mer stabila och leverera året runt även när vi inte har tillgång till fossil energi eller kärnkraft och när sol och vindkraften är nyckfull krävs baskraft eller större energilager. Här är det många som missat att världshaven redan erbjuder kinetisk energi under ytan som kan ersätta all global kärnkraft och mer därtill. Något som Minestos beräkningar visat. Med andra ord mycket av den baskraft framtidens energisystem kräver finns i haven. 

Eftersom jag läser Walter Isaacsons biografi av Leonardo Da Vincis just nu vill jag påminna om att försöka tänka utanför dagens ofta fyrkantiga box, de är nämligen  precis det denna tusenkonstnär gjorde och vi måste göra nu. Mer om vilka många lärdomar Da Vinci har att lära oss i en video jag arbetar på just nu.

Tänk tex den "hisnande tanken", att vårt grannland Norge som redan får över 90 % av sin energi från vattenkraften började ta till vara på undervattensströmmar längs landets långa kust mot Norska havet och Nordsjön. Ett nytt nordiskt elnät skulle kunna generera el från 1oo-tals, kanske 1000-tals  undervattensdrakar längs Norge kust tack vare Minestos Kiteplan som via kablar ner till havsbotten och in till kraftstationrer på fastlandet skulle kunna skicka vidare el till Sverige, Danmark och Finland. Det är fullt möjligt men idag finns inte de incitamenten i Norge men det kan förändras i takt med att behovet av energi ökar. 

Norge elektrifierar ju inte bara sin transportflotta på land utan är även världsledande när det kommer till elekrifieringen av sjöfarten som jag skrivit om i tidigare inlägg. Varför inte öka den egna elproduktionen och exportera/sälja mer till Sverige och övriga Norden? Här kan ju Minestos teknik visa sin konkurrenskraft som enligt företaget redan matchar vindkraften räknat i kostnad per producerad kWh och kommer givetvis bli bättre i takt med att de lär sig hur tekniken kan förbättras och skalas upp och anpassas efter behov.

Mycket sevärd och hoppingivande presentation av svenska Minestos VD Martin Edlund

Andra länder förutom Norge som har unika förutsättningar att generera en betydande andel av sin elproduktion från undervattensströmmar är USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Taiwan, Storbritannien, Japan och Kina. Händelsevis några av världens mest energislukande länder...
Sverige har dessvärre inte de undervattens- eller tidvattenströmmar som krävs för att Minestos drakar ska fungera väl. 

Men en kraftig utbyggnad av förnyelsebar energi i världen är inte bara en nyckel till ekonomisk stabilitet och frihet för enskilda länder utan även en avgörande pelare för att undvika vad som annars blir ett säkerhetspolitiskt nollsummespel om de sista energikällorna, där kampen om de sista smulorna inte har någon vinnare.

Varje land och region som kan minska sitt fossila energiberoende är med andra ord en vinst för hela världen då det innebär färre som behöver knapra på den fossila kakan som vi ändå måste minska vårt beroende av dels då den är ändlig och dels då den fossila festen satt igång klimatförändringar det är minst sagt bråttom att vända på om vi ska ha någon värdig framtid. Ovan energikaka gjorde jag i somras till inlägget, 2017: Rekordhög fossil energianvändning & rekordstor andel förnyelsbart och kommer uppdateras i juni när jag kommer över 2018 års siffror. 

Mycket talar dock för att förnyelsebart fortsätter att öka starkt men tyvärr även användningen av främst olja och gas. Något som framförallt hänger ihop med att länder som Kina och Indien får en växande medelklass som konsumerar mer prylar och därmed mer energi.

Det är onekligen bråttom att rulla ut teknik som Minestos undervattensteknik men det är även glädjande och viktigt att andra företag som svenska Climeon (som tar tillvara på låggradig spillvärme för att generera elektricitet) går framåt starkt med förnyelsebar energiutveckling som komplementerar och skapar alternativ till en energikaka som kommer se mycket annorlunda ut inom bara några årtionden. 

På användarsidan med elektrifieringen av tunga transporter är det värt att nämna ett annat svenskt företag som visar framfötterna, Einride som jag skrivit om många gånger och investerat i (självkörande, eldrivna lastbilar som helt saknar förarhytt). Inte alla företag som får en symfoni uppkallad efter sig...

Jag kommer följa utvecklingen av Minesto, Einride och Climeon noga och rekommenderar varmt att lyssna till presentationen av Martin Edlund ovan för en överblick och uppdatering om den senaste utvecklingen inom en lovande havsenergiteknik.   
28 kommentarer:

 1. Undrar om det ens kan hända någonting som får klimatförändringen att hamna allra överst på att göra listan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Magnus! Hur menar du? Utveckla gärna lite :)
   Mvh
   Johan

   Radera
  2. Vad kom överst i artikeln när ett lovande energiproduktionssätt skall ges PR? Att det skulle kunna ersätta kärnkraft. Varför hänger detta kvar som prioritet 1A?

   Radera
  3. Hej Magnus! Ibland tolkar en in för mkt i något för att man förespråkar något som ifrågasätts, i detta fall kärnkraft som du förespråkar. Jag hade inte en tanke på detta utan det är Martin Edlund som säger det i videon och tar upp det för att det rörde sig om de siffrorna i världens energiproduktion, dvs motsvarande kärnkraften kan ersättas av Minestos teknik, eller snarare 2x det om vi tar 5-10 % av världes energibehov idag som han nämner. Och om det lyckas är det väl inget problem? Spelar väl ingen roll om vi ersätter baskraft med baskraft som i det här fallet till skillnad mot kärnkraft inte ger ifrån sig något avfall som ingen frivlligt vill ta hand om idag?

   Förstår ej din logik men förklara gärna närmare...

   Mvh
   Johan

   Radera
  4. Min logik är att jag fokuserar på att ersätta kolkraft och annan fossilkraft. Om en ny energikälla används för att ersätta kärnkraft slängs dess klimatnytta bort.

   Radera
  5. Här är en artikel för att ge lite perspektiv.
   https://indiaclimatedialogue.net/2014/07/17/millions-die-indians-still-cook-wood-dung/

   Var tror ni all denna sot hamnar?
   Mycket av sotet hamnar på Himalayas glaciärer.
   Så kärnkraft och ett utbyggt elnät i Indien hade varit det bästa globalt för miljön.
   Till och med kolkraft hade varit bättre än dagens situation.
   Eftersom alla de träd som hade sparats hade gott och väl kunnat binda det extra co2 från kolkraften de närmsta decennierna.

   Radera
  6. Hej Magnus och Anders. Så här ser jag på det
   Svar del 1:
   Baskraft i form av Minestos havsenergiteknik och även den som Climeon utvecklat för att tex kunna ta till vara på geotermisk energi som finns i enorma mängder på tex Island kommer de närmaste åren kunna rullas ut i industriell skala, särskilt Minestos på ett globalt plan och inte vara geografiskt begränsad mer än till kontinenter och regioner (alla indiviuella länder har ju inte hav/kuster med starka strömmar eller tidvatten). Detta kommer ersätta kol/oljeeldade kraftverk mm, dvs en big win för alla. Om det kan ersätta kärnkraft också är det också positivt.

   Varför? Jo kärnkraften kostar enormt mycket att bygga ut och underhålla när gamla reaktorer måste uppgraderas. Men det som kanske mest talar emot kärnkraften som ett motmedel i den fossila omställning är tidsaspekten. Med alla utredningar, säkerhet och konstruktionskrav det tar att bygga ny kärnkraftverk talar vi om 10-12 år från idé till ny produktion. Så mycket tid har vi inte. Satsning på sol, vind, batterilager (världens största byggdes på 100 dagar i Australien och ännu större byggs just nu i USA och Kina, många många fler kommer byggas bara de närmaste åren). Detta innebär i praktiken att batterilager+sol och vind kan agera precis lika pålitligt som annan baskraft, inklusive baskraft.

   Faktum är att batterilager pga sin konstruktion inte behöver stängas ner för underhåll, det räcker att delar stängs när de väl används. 10 års batteriutveckling och batterilager utbyggnad kommer ersätta kärnkraften många gånger om, det är enkel exponentiell utveckling och ekonomi 1 0 1.

   Lägg därtill teknik som Minestos, ökad vindkraftutbyggnad med mkt större och mer effektiva turbiner och föstås solcellsparker samt mikronät och hushåll hus/fastigheter som producerar stora delar av sin egen elproduktion och vi kan gå en ljus framtid till mötes.

   Mvh
   Johan

   Radera
  7. När det gäller hur mycket tid vi har för att undvika klimatproblem är min gissning att vi har -30 år på oss eller så är det ännu värre och tåget gick tidigare än 1980.

   Vi behöver ner till nollutsläpp och helst börja samla in koldioxid och det kommer att ta tid så åtgärder som ger effekt om en generation eller flera generationer är fortfarande meningsfulla. Det är t.ex. klokt att forska på ny energiproduktionsteknik och effektivare processer även om det tar tid att eventuellt få praktisk nytta av detta.

   Hitintills har stora systematiska kärnkraftsprogram som det svenska och franska varit effektivast på att ersätta kol och olja för elproduktin även medräknat en startsträcka på tio år från beslut till serieproduktion av reaktorer.

   Om Minesto blir ännu bättre än detta är det givetvis en utomordentligt bra nyhet, då har vi detta plus en global befintlig industri som kan leverera något dussin reaktorer om året. Kanske kommer då den naturliga marknadsuppdelningen efter några år att bli kärnkraft där det är ont om havsströmmar, vackert så om man har begränsande av klimatförändringen som prio 1.

   Nuvarande energilager med batterier har problemen att de råvaru- och produktionsanläggningskonkurrerar med införandet av elbilar och kombinerar man dem med solkraft skulle jag helst se dem användas för snabb elektrifiering i regioner utan fungerande elnät för att maximera den mänskliga nyttan per ton batteri.

   Just att kombinera olika elproduktionssätt och effektiviseringar och besparingar är nyckeln för att åstadkomma så mycket som möjligt. I detta vill jag att alla har fokus på huvudproblemet, koldioxidutsläppen.

   Radera
 2. Överst för vem?

  Står överst för Greta och några till.

  Politiker är beroende av opinionen och den ändras sakta om inget dramatiskt händer. De som investerar kapital i företag vill mest undvika förluster mer än att få osäkra vinster. Nya kolkraftverk är olönsamma på allt större områden och även etablerad kolkraft följer sakta efter.

  När drakarna tydligt producerar lönsam el kan det gå snabbt med utbyggnaden i världen. Idag kom ett kapitaltillskott på 44 miljoner från oss som ägde optioner. Jag utgår från att aktierna kommer öka kraftigt i värde det närmaste året. Men visst kan det komma något annat som fusion, men ser den möjligheten mer längre fram.

  Ser vi på den etablerade vindkraften byggs den ut starkt i Sverige 2019 och 2020 för den har blivit nog lönsam. Ett mått från Q2-18 var att orderböckerna för turbinleverantörer för leverans var från 199 2017, 817 för 2018 och 2079 för 2019. De dryg 3000 turbinerna kommer producera långt över de 10 TWh som behövs för total övergång till eldrivna bilar. Även med några reaktorer nedstängda kommer Sverige att få en större nettoexport 2020.

  Solenergi blir allt mer lönsamt utbyggd i många länder och betyder en hel del i mycket liten skala för de fattigaste men också för de mer välbärgade i länder med mer opålitlig strömförsörjning. En intressant artikel finns om detta i senaste The Economist. Mest intressant är att utsidan har en bild med en oljedränkt hand som sticker upp ur ett svart hav och texten:

  Crude awakening
  The truth about Big Oil and climate change.

  Jag återkommer om den artikeln när jag läst den.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Nanotec! Bra artikeltips, läst sammanfattaningen men ej betalt för tidningen så din input uppskattas om du är prenumerant!

   Mvh
   Johan

   Radera
 3. Vad tror ni om ett teknikpositivt miljöparti? Miljövänner brukar inte vilja hoppas mycket på ny teknik, vilket är hyfsat begripligt, men också synd eftersom man lätt missar målet när man misstar sig på framtiden och inte riktigt försöker vara med i den.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan vara lite lurigt med ny teknik också.
   Etanolbilar och biodiesel har vart sådan så kallad ny teknik en gång i tiden.
   Hade vi satsat helhjärtat på dessa teknikerna hade vi inte hjälpt miljön ett dugg.
   Snarare tvärtom.

   Radera
  2. E85 etanolbilar var både en ineffektiv och onödig lösning. Rimliga nivåer av etanolproduktion hade kunnat nyttiggöras genom låginblandning i bensin som ger effektiv förbränning eller "e100" för nischmarknader i ordentligt anpassade motorer som ger effektiv förbränning men nu vart det fulhacket e85 i ineffektiva motorer distribuerat via en påtvingad onödig mackinfrastruktur.

   Radera
  3. Biodiesel är ett samlingsnamn för olika dieselersättningar som utgår från olika råvaror och ger diesel med olika lagringsbeständighet och driftegenskaper. En del av dem borde vi satsa mer på.

   Radera
  4. @Magnus och Anders

   Svar del 2:

   2. Kärnkraften är med andra idag ekonomiskt ohållbar och alternativkostnad är alldeles för stor ekonomiskt och när det gäller att rädda mänskligheten från klimatförändringar som utvecklas helt bortom vår kontroll, ett ej gångbart alternativ. Och, ja jag är fullt medveten om att vi i framtiden kan komma att utveckla kärnreaktorer som inte ens lämnar ifrån sig radioaktiv aska eller kan få härdsmälta. ”Utvecklingsresan” dit via utbyggnad och forskning av dagens reaktorer är dock inte värt det av ovanstående anledningar. Men oroa er inte, kanske kommer en AI i simulerad miljö kunna utveckla just den kärnreaktor, kärnkraftsförespråkare idag drömmer utan att vi behöver ta oss igenom mellanledet och lägga alla vår pengar och resurser på kärnkraft framför gångbara alternativ som redan finns idag.

   Mvh
   Johan

   Radera
  5. @Magnus och Anders

   Svar del 2:

   2. Kärnkraften är med andra idag ekonomiskt ohållbar och alternativkostnad är alldeles för stor ekonomiskt och när det gäller att rädda mänskligheten från klimatförändringar som utvecklas helt bortom vår kontroll, ett ej gångbart alternativ. Och, ja jag är fullt medveten om att vi i framtiden kan komma att utveckla kärnreaktorer som inte ens lämnar ifrån sig radioaktiv aska eller kan få härdsmälta. ”Utvecklingsresan” dit via utbyggnad och forskning av dagens reaktorer är dock inte värt det av ovanstående anledningar. Men oroa er inte, kanske kommer en AI i simulerad miljö kunna utveckla just den kärnreaktor, kärnkraftsförespråkare idag drömmer utan att vi behöver ta oss igenom mellanledet och lägga alla vår pengar och resurser på kärnkraft framför gångbara alternativ som redan finns idag.

   Mvh
   Johan

   Radera
  6. Kort synpunkt på fission. Det går inte att nyttja utan radioaktiv aska. Men ny kärnkraft är ointressant för den är kraftigt olönsam jämfört med fossilt, flödande och bättre bruk av energi. Våra samhällen fasar ut de äldre reaktorerna och antalet i drift sjunker.

   Fusion kommer säkert mer än bara från solen, men svårt är att säga när.

   Kommer ta upp mer om artiklarna i The Economist, som jag prenumererar på. För övrigt kom Wired i postlådan igår med ett sorts utsidesporträtt av:

   Dr. Elon
   Mr. Musk

   och 15 sidor utan reklam i en artikel som jag inte hinner läsa idag.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  7. Det är ganska svårt att satsa på rätt snarare än fel teknik. Ett parti för vetenskap och hållbar teknik vore ändå inte fel. Våra politiker förefaller inte särskilt mottagliga för sådant. De föredrar luftigare ideal om solidaritet och frihet mm och därtill ytterligt tvivelaktiga satsningar på tämligen urmodiga "höghastighetsjärnvägar" mm. Men det är den tekniska utvecklingen som kommer avgöra vår framtid.

   Radera
  8. Varför skulle kärnkraften behöva vara ännu säkrare än 0 dödade av radioaktivitet av TMI/Harrisburg och 0 dödade av radioaktivitet av Fukushima för att komma på tal för att bidra mer till utfasandet av fossil energi som ändrar alla ekosystem, utrotar arter och dödar mängder med människor?

   Radera
  9. Magnus Redin verkar föredra gammal teknik framför ny. Varför inte anamma ny teknik snarare än satsa på teknik från förra århundradet? Det ter sig lite fantasilöst att babbla om fissionskraftverk och stirlingmotorer. Jag skulle nog kunna tänka mig ett och annat gen4-kraftverk för att förbränna avfall från de äldre kärnkraftverken, men de är knappast fullt utvecklade ännu, så varför inte prioritera ny teknik som faktiskt finns framför halvsekelgammal teknik och teknik som ännu knappast finns? Varför prioritera storskalig och därmed höggradigt sårbar teknik framför väl distribuerad teknik som solceller mm? Det är nästan bara på Nordpolen och Sydpolen som kärnkraft framstår som ett konkurrenskraftigt alternativ, men det finns väldigt få människor på dessa ställen. Överallt där en massa människor bor finns det bättre alternativ än kärnkraft.

   Radera
  10. Ja då har du väl ingen anledning att vara rädd för kärnteknikens utveckling? Synd att du inte vill använda alla verktyg i verktygslådan när klimatförändringen skall lindras.

   Radera
 4. För mig personligen ser det lovande ut med dessa framtida energilösningar.
  En Climeon generator kopplad till en flispanna och solceller som komplement dagtid.
  Då kan man vara självförsörjande även på elenergi och värme på ett ganska behagligt sätt.
  Vilket är bra

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är mera sugen på en stirlingmotor, det vore synd att inte utnyttja pannans höga temperaturer.

   Radera
  2. Climeon lär fungera mellan 70-120 grader.
   Tyvärr är de väldigt förtegna om verkningsgraden, så jag gissar på en 10-15%.
   Det lär finnas en Österrikisk kombinerad flis och gengasanläggning också.
   Men då känns det som man vill ha en sådan anläggning några tiotalet meter från sitt hus.
   Så det får väl bli i utkanten av trädgården då.
   Det kanske är praktiskt att ha den lite vid sidan om oavsett? Det är inte så snyggt med traktorspår utmed husknuten. Samt det faktum att flis är inte så trevligt att ha inne i ett hus precis.

   Radera
 5. Crude Awakening

  Huvudartikeln tar upp oljeindustrins satsningar framåt med Exon Mobile som mer utpekat exempel.

  Klimatförändringarna börjar bli svårt att ignorera i USA. En ny undersökning från Yale University visar att 73% anser att klimatförändringarna är verkliga. 20 kolgruvor lades ner 2018. Warren Buffet satsar 30 miljarder dollar ren energi och Elon elektrifierar bilarna.

  Men efterfrågan på olja stiger och energiindustrin planerar satsa multi-trillion-dollar i nya investeringar för olja och gas. 2025 planerar Exon pumpa upp 25% mer än 2017. Alla de stora oljebolagen säger att de stöder Parisavtalet och alla investerar i flödande förnybar energi. Se vad de huvudsakligen gör och inte vad de säger. I takt med de senaste 50 åren stiger oljeefterfrågan med 1-2 % per år.

  De 300 miljarder dollar som investeras i förnybart är en dvärg jämfört med oljan. Närmaste 15 åren är kritiska för klimatet och om inte innovatörer, investerare, domstolar och självinsikt hos företag lyckas måste bördan falla på det politiska systemet.

  Skatt på CO2 stöds av Exon i ord och tidskriften tar upp ett förslag i januari om en utdelning till alla invånare av motsvarande summa jämnt fördelad men tror 100 dollar i månaden är för litet för kritik massa som stöder skatten jämfört med de djupa fickorna med pengar hos oljeindustrin.

  Finns en del om alla fonder för pensioner som investerar i olja och är beroende av den höga utdelningen från det fossila jämfört med den fortfarande lägre avkastningen från flödande. Jo det finns en del om Trump och gula västar i Frankrike.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Nanotec! Tack för att du tar dig tid och alltid kommer med så kloka tankar! Uppskattas, intressant artikel, tack!

   Mvh
   Johan

   Radera
 6. Klimathotet i tv2 nu.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 7. Di i morgon:

  Trots nödsignaler om en hotande lönsamhetskris för tidigare investerare slår nyinvesteringarna i vindkraft alla rekord. Totalt väntas 22 miljarder kronor satsas på vindkraft motsvarande två kärnkraftsreaktorer bara under 2019, visar en ny prognos.

  KIM LUNDIN
  Publicerad: 12 februari 2019, 12:24

  De tidigare kraftverken kostade mer än dagens. Priset per kWh faller för varje ny vindgeneration.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.