2019-02-01

Ett gyllene ögonblick att se över sin egen energiförsörjning

Detta inlägg är signerat Johan. 

Det finns många goda skäl att säkra sin egen energiförsörjning de närmaste åren. Det svenska kraftnätet är redan på olika håll nära bristningsränsen och delar av nätet kan vid ett krisläge på grund av kapacitetsbrist tvingas att stänga ner med strömavbrott för tusentals svenska hushåll som följd. För några år sedan var detta otänkbart men nu har verkligheten kommit ikapp. Till detta kan läggas dagens nyhet som bland andra Sveriges Radio rapporterar om att det för svenska samhället kritiska elnätet inte alltid sköts av säkerhetsklassad personal, utan på distans av personal utanför landets gränser.  


Skälen till kapacitetsbrisen i svenska elnätet är flera men i huvudsak handlar det om att energiförbrukningen i Sverige ökar i takt med en växande befolkning samt att det svenska elnätet nu är en del av inte bara det nordiska elsystemet utan även länkats samman med Tyskland och baltikum där efterfrågan på ren svensk el växer. Detta tillsammans med att först en reaktor Oskarshamn stängs ner följt av ytterligare en nästa år (2020) talar onekligem för kraftigt stigande elpriser. 

Bloggrannen Cornucopia?/Lars Wilderäng intervjuas idag i Dagens Nyheter (En ickelänk här pga EU:s väntade länklagstiftning: www.dn.se/kultur-noje/sa-paverkar-ditt-strommande-klimatet/) och sammanfattar väl problematiken kring kapacitetsbristen: 
"Det finns ingen anledning att sponsra utländska miljardföretag med skattefri el, i synnerhet som serverhallarna bara skapar en handfull med jobb. Det är inte heller miljövänligare att etablera sig i Sverige, utan handlar bara om greenwashing av en verksamhet som tär hårt på energiresurser. Effekten blir bara att det nordiska elhandelsområdet i stället får importera kolkraft. De internationella jättarna kan gröntvätta sina serverhallar, och någon annan får konsumera kolkraften i stället" 
Om vi nu står inför en kraftigt ökad risk för längre strömavbrott och högre elpriser, vad kan en som individ och familj göra? Till en början rekommenderar jag att se över möjligheten att ansöka om solcellsstödet, förutsatt att man har eget hus eller har ett fritidshus där detta kan installeras. Just nu är läget något oklart men av allt att döma kommer det investeringsstöd som just nu ger rätt till 30 % av solcellsinstallationen att fasas ut de närmaste åren men i olika steg. Detta öppnar upp för att delvis eller helt producera el för eget bruk och sälja överskottet under sommaren och på så vis hålla nere de totala elkostnaderna under året. Men detta gör de flesta endast med ongrid-lösningar där ett strömavbrott stänger ner växelriktaren och därmed inte skickar vidare någon el från solcellspanelerna varken till det egna hushållet eller ut på nätet för försäljning. En tämligen värdelös lösning när kapacitetsbrist eller en snöstorm kan leda till längre strömavbrott. 

Bristen på ny utbyggnad av infrastruktur i Sverige samt insikten om att vi för stabilitet och trygghet måste härma naturens utspridda självbärande system istället för att föråldrade centraliserade system, känns igen. Jag har tidigarre skrivit om liknande problem för Sveriges VA-system. 


En annan viktig faktor som förändrat den fram till för bara några år sedan goda tillgången till el i Sverige är att bland andra Amazon och Facebook byggt enorma serverhallar i Norrland. I en artikel i DN idag kan vi tex läsa att Facebooks serverhall i Luleå drar lika mycket el som hela Västerås kommun. Konsekvenserna av dessa enorma energislukare har redan fått allvarliga konsekvenser på flera olika håll i Sverige. I Uppsala har det gått så långt att det satt stopp för användningen av elbussar och hindrat p-bolag från att bygga laddplatser i nybyggda bostadsområden. Kapacitetsbristen i Uppsala är redan kritisk och Vattenfall har därför inte kunnat garantera tillräckligt hög effekt för en nybyggd bussdepå. 

Mer info i Uppsala Nya Tidning, en icke länk pga EU:s väntade länklagstiftning: https://www.unt.se/start/uppsalas-elbrist-kan-atgardas-med-ai-5090382.aspx)

Kapacitetsbristen i Sverige ser olika ut i olika delar av landet men det är i allt högre grad ett nationellt problem som måste hanteras av Svenska Kraftnät som äger elnätet. Men kapacitetsbristen som tex redan finns i Skåne kan de inte uppfylla förrän 2027 enligt en artikel i Skånska Dagbladet (ickelänk här pga EU:s väntade länklagstiftning: https://www.skd.se/2018/12/11/kraftanstrangning-for-elnatet-behovs/).

Här är det värt att se bortom de kortsiktiga högre kostnaderna att åtminstone delvis bygga parallella system där en tex säkrar strömförsörjning för kyl/frys samt vattenpumpen genom en kombination av solceller och batterilager medan den primära elproduktionen sker med tex solpaneler och fortfarande körs on grid och kan skicka ut el på nätet (samt hämta el från elnätet vid behov). Uppvärmningen i hushållet är dock det som kräver mest energi och står för cirka 2/3 av årsbehovet av el i en svensk villa. Under vintern generar dessutom solpanelerna dessutom mycket mindre el då soltimmarna är färre och panelerna ofta snötäckta. 


Både ur energibesparingsperspektiv och vid strömavbrott är här en icke elberoende ved-kamin ovärderlig. Detta är dessvärre sällan möjligt i lägenheter annat än i vissa äldre lägenheter som ännu har fungerande eldstäder.       


Det finns mycket inspiration att hämta om hur man kan bygga om sitt hus för att både skapa mys, göra energibesparingar och öka sin krisberedskap. En gammal favorit är familjen solvarms hus som jag skrivit om tidigare. Själv är jag väl mer intresserad av en variant där man inte bygger in hela huset i ett växthus utan bygger ihop ena sidan av huset med ett större växthus. Med andra ord du öppnar en dörr och går igenom en sluss eller liknade rakt in växthuset. På så vis kan du förlänga säsongen för odling av en rad härliga frukter och grönsaker och även njuta av trevlig värme under höst och tidig vinter men undviker extremt höga temperaturer inomhus under sommaren som verkar bli varmare år för år...

Eget reningsverk, uppvärming och odling direkt i/runt huset

En sak är säker, elpriserna lär inte falla de närmaste åren utan snarare stiga i takt med att elnätet blir mer ansträngt medan  elbolagen vaknar till en ny verklighet och fortsätter att höja nätavgifterna vilket snabbt äter upp de besparingar du kan göra genom att minska din egen energiförbrukning. 

Mindre, lokala elnät och till och med hushåll helt off-grid är inte längre en utopi utan borde betraktas som sunt förnuft och är nu tekniskt möjligt, särskilt om man bygger huset från grunden med detta i åtanke. Om fler har egen energiförsörjning stärker det den lokala krisberedskapen och möjliggör samarbete även om delar av stamnätet går ner och bör därför uppmuntras. Framföralllt skapar det en trygghet och glädje som sporrar kreativiteten och det ger framtidshopp!  

2 kommentarer:

 1. Några snabba spontana kommentarer.

  1. Vi har inte brist på el i Sverige under året utan nettoexporterar mycket.
  2. Vår största nettoexport går till Finland.
  3. En kraftig utbyggnad av vindkraft pågår.
  4. Svenska Kraftnät anser jag har varit slöa.
  5. Många ägare av regionalnät har också varit slöa.
  6. Det är en skam att vi bränner kol i Värtan för att klara elen i 08.
  7. Elpriset kommer variera mer under närmaste åren.
  8. Mer smart elbruk kommer att minska risken för brist.
  9. Elfordon och vindkraft samverkar lönsamt.
  10. Den stora utbyggnaden av lönsam vind fortsätter närmaste åren.
  11. Anser det ok med serverhallar men de bör inte ha skattefrihet.
  12. Mer rätt elpris i relation till tillgång på el under dygnet för fler.
  13. Mer kapacitet för elhandel med grannländer behövs genast.
  14. Förmodligen installerar jag solceller i år.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 2. Ska vi nu få kapacitetsbrist på elenergi lite till och från så blir det synd om de som bor i städerna.
  I kombination med ett kontantfritt samhälle så kan det snabbt uppstå hungerkravaller igen.

  Är det därför bostadspriserna i de större städerna sjunker nu?
  En slags ny krismedvetenhet?

  Personligen är jag ganska väl förberedd.
  De tre veckors strömavbrott efter Gudrun var egentligen ganska mysiga.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.