2013-05-03

Fredagsmys: Centralbankschefernas "medicin" är symptomen på sjukdomen

Centralbanker världen över trycker pengar i en aldrig tidigare skådad omfattning. Från Bank of Japan till ECB, Bank of England och Federal Reserve i USA pressas räntorna till 0-nivån samtidigt som pengar pumpas in i systemet som konstgjord andning för en ekonomi som kräver fortsatt tillväxt med ytterligare lån från framtiden.

Konstgjord andning eftersom 50% av skulderna förfaller i många av de största ekonomierna inom mindre än 2 år och för att tillväxt kräver växande tillgång på billiga fossil bränslen, inte minskande eller dyrare utvinning av fossila bränslen.

Månnga av bloggens läsare är väl insatta i skuldkrisen och dess koppling till Peak Oil. Utan billig energi kan inte skapandet av pengar ur tomma luften stimulera någon ekonomi till underverk mer än högst kortsiktigt (och då endast genom att definiera om hur man mäter tillväxt, inflation etc).

För tillfället tycks den finansiella ekonomin vara frånkopplad den fysiska ekonomin men det är givetvis bara en saga på pappret. Människor behöver arbeten och mat på borden, inte digitala ettor och nollor som skapas med en knapptryckning.

Ibland är det dock nyttigt med en liten sammanställning av läget och försöka se det utifrån bankirernas perspektiv...och försöka förstå varför det är så svårt att lämna status quo även när det mesta hälsosamma är att göra det innan energin/naturen/den fysiska ekonomin gör det åt oss. Kanske är det just problemet, att banksektorn inte förstår att planeten inte kan blåsas upp eller utnyttjas hur som helst utan att det får kontraproduktiva konsekvenser även för "pappersekonomin".

Eller så kör man på tills det brakar, för det funkar ju med bubblor på finansmarknaden så då måste det ju vara samma sak med planeten...

Nedan ger CBC News en liten sammanfattning av läget på bankfronten i "Monarchs of Money". Bland annat om hur flitiga sparare nu får se sina pensionsfonder förlora sitt värde/köpkraft till förmån för en ekonomi som måste stimuleras med billiga pengar som i sin tur uppmuntrar till en lånekultur som ska leda till högre konsumtion av produkter man egentligen har råd med/motsvarar den köpkraft man har i handen.Trevlig fredag!

1 kommentar:

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.