2013-05-17

EU Kommissionen utreder BP, Shell & Statoil för manipulation av Oljepriset

UPI och USA Today rapporterar nu om en stor skandal.

Statoil, BP och Shells misstänks ha manipulerat priset på olja genom att på olika sätt manipulera den data man lämnat in till Platts. Platts är ett företag som redovisar data och nyheter för energimarknaden.

Hur har då detta gått till?  Hur kan dessa (och möjligen andra företag) ha påverkat oljepriset, riktpriser för bensin mm?? Platts redovisar i sin så kallade Platts´ Market on Close (MOC) det slutgiltiga handelspriset för en mängd råvaror såsom råoljepriset, bensinpriset, flygbränsle, diesel eller andra oljeprodukter. Platts data bygger på att man får in data över faktisk försäljning av olja och oljeprodukter från stora energiföretag som Shell, BP, Statoil, flygbolag, energileverantörer osv (som lämnas in frivilligt).

När denna data kommit in till Platts, kan dess så kallade MOC -avdelning anylsera dessa och vid slutet av dagen ge ett riktpris för tex bensinpriset och råoljepriset.

Många företag som (just det): Shell, Statoil och BP...mfl använder sedan Platts/MOC:s priser för att sätta ett  pris vid bensinpumpen eller varför inte, ett stort flygbolag på sina flygbiljetter. Om riktpriset är högt på bensin och diesel eller flygbränsle kan man ju utan vidare höja det. Vill man att riktpriset ska sänkas för att konjunkturen inte går som man vill och efterfrågan på oljeprodukter gått ner, ja då kan man alltså försöka påverka detta genom att ange felaktiga data och påverka priset neråt.

Intressant det där med att påverka riktpriset neråt. Om man kopplar det till Peak Oil och att det faktiskt börjar råda fysisk brist på den billiga/konventionella oljan på marknaden kanske energibolagen som de ovan inte vill låta marknaden sköta oljepriset. Detta då fysisk brist eller minskad/ej ökande produktion av konventionell olja leder till ett accelererande oljepris som skrämmer bort, snarare än lockar fram fler oljekonsumenter.

Givetvis är allt detta endast spekulation för tillfället, dvs hur mycket som Platts data faktiskt kan påverka oljepriset åt den ena eller andra hållet. Vi menar dock att det faktum att oljeproducenterna i Mellanöstern konsumerar allt mer av den olja som annars skulle gått på export till oljetörstiga väst och framförallt Kinas och Indiens exploderande behov av fossila bränslen driver upp oljepriset oavsett manipulation.

Man ska dock ha klart för sig att det finns starka incitament att manipulera oljepriset, i ett allt hårdare klimat på oljemarknaden där inte längre "den fria marknaden" får önskvärd effekt på antalet nya bilar som kommer ut på marknaden till exempel. 

När EU Kommissionen fick frågan av USA Today "om bensinpriset drivits upp" (med manipulation), ska man ha sagt att det är möjligt då "även en liten styrning av oljepriset kan ha en enorm inverkan på bensinpriset och kan skada konsumenterna".

EU -Kommissionen har ännu inte pekat ut några specifika företag men Statoil, BP Shell och Platts ska ha medgett att det gjorts tillslag mot deras kontor.

Vi får nog anledning att återkomma till denna fråga...

Trevlig fredag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.