2014-06-04

Självhushållningens ABC i Nya Numret av OM Omställning

I söndags kom Nr 3 av årets Om Omställningsmagasin ut. Detta nummer bjuder på många läsvärda artiklar på självförsörjningstemat. Från nationellt till individnivå, från energi och transporter till odling.

Johans artikel är en fördjupad analys av fartygstransporternas framtid. Fokus är anpassning till svallvågorna av Peak Oil med minskad tillgång till fartygsbränsle och högre transportpriser. Artikeln bygger på det tidigare inlägget här på bloggen, Kapten Gustaf Erikson får ny vind i seglet.

Vi tror många av bloggens läsare särskilt skulle uppskatta huvudredaktörens Eva Petterssons artikel "Att odla sin egen är som att trycka sina egna pengar". I artikeln kan man bland annat lära sig hur ryssarna till skillnad mot i tex Sverige i princip är helt självförsörjande på mat tack vare sina odlingslotter (Datchor) som hängt kvar sedan sovjettiden. Från dessa miniodlingar får ryssarna bland annat 92% av sin potatis och 77 % av grönsakerna.

Här har Sverige mycket att lära. Många ryssar klarar sin ekonomi just tack vare dessa datchor idag. Hur blir Sverige återigen självförsörjande och mindre ekonomiskt sårbart? Jo en stor del av befolkning till skillnad mot idag odla en del eller stora delar av sin egen mat lokalt och regionalt i liten skala, utan beroende av fossila bränslen.

En annan av många läsvärda artiklar i detta OM nummer är skriven av tidningsskribenten Carl Lindström. Carl Lindström är ingenjör och ligger bland annat bakom en mycket spännande teknik för avloppshantering.  Carl har tidigare bland annat skrivit mycket läsvärda artiklar om hur man kan bygga sin egen torrtoa och återanvända avfall i sitt hushåll på ett finurligt sätt. Denna gång handlar Carls artikel om vårt beroende av fjärrteknik och hur vi med enkla medel kan säkra närteknik som vi kan falla tillbaka på när fjärrsystemen inte fungerar.

Vare sig i krissituationer likt bensin/oljekrisen 1973 eller mer omfattande krissituationer är det upp till individen att säkra värme och el (och ja mat). Några resurser på kommunal eller nationell nivå finns inte att tala om längre, de är nermonterade sedan kalla krigets slut.

I Finland och Schweiz finns både livsmedelslager och bränsle för samhällsuppehållande transporter för hela befolkningen som räcker i flera år. Vad har Sverige? Många människors miniatyrlösningar med odlingskunnande och energi i form av ved och elproduktion i liten skala är något mycket vettigt
att falla tillbaka på i dagens fossilberoende och högteknologiska samhälle. Dagens samhälle är sårbart för minsta flaskhals eller längre störningar i fjärrsystemen. 

Det tål att påminna sig om att det många kallar "preppers" numera, var sunt förnuft för bara för 20-30 år sedan. Det vill säga att man har har åtminstone några månaders livsmedelsreserver hemma och möjlighet att värma sig även när elen/värmen försvinner i flera månader eller mer.  

Köp gärna ett lösnummer eller bli prenumerant av Om Omställning, ni lär inte ångra det. Gillar ni Om Omställning- Sprid gärna info om tidningen till andra- och bidra på så vis till ett hållbarare Sverige!

omom.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.