2014-06-26

BP 2014 ute- En analys sedan 2005

BP har precis släppt sin årliga energibibel: BP Statistical Review of World Energy 2014

Allt från världens årliga oljeproduktion, oljeproducenters årliga produktion och konsumtion hämtas allt som oftast här tillsammans med annan energirelaterad data. Tillsammans med energistatistik från amerikanska Energy Information Administration (EIA) är BP:s statistik den mest citerade och på senaste åren, kanske mest kritiserade energistatistiken som står att finna. Journalister, energianalytiker och politiker kikar på denna data och drar slutsatser åt det ena eller det andra hållet, oftast helt utan närmare granskning eller eftertanke. 

Som tur är finns det de som faktiskt sätter energitillgångarna i sitt rätta sammanhang och funderar över dess implikationer framåt och även jämför bakåt i tiden, något som rimligen görs om man ska förstå vart hän det lutar för ekonomin.  

Två av grundarna av ASPO-USA har sedan 2005 granskat BP:s årliga statistik, Randy Udall och Steve Andrews. Udall gick tyvärr bort i fjol men Steve Andrews för traditionen vidare. I nedanstående tabell finns även 2013 års data med med noteringar om bland annat trender och vad olika oljeproducenter producerat historiskt.   


Tabell av Randy Udall och Steve Andrews från ASPO-USA  

Här följer några av våra observationer i BP 2014 samt vad Steve Andrews själv vill lyfta ur sin senaste sammanställning.  
  • 10 av de 20 största oljeproducenterna i världen tycks ha nått sin respektive produktionstopp.   

  • 2013 ökade endast 4 nationer sin oljeproduktion med över 100 000 fat per dag mot 15 år 2004. 

  • Kina & Ryssland (världens idag näst största oljeproducent) verkar nära sina produktionstoppar.   

  • Peak Oil för världens totala oljeproduktion ser ut att vara bara några år bort, sannolikt före 2020, fördröjd med några men på inget sätt bortblåst eller långt borta. 

  • Iran minskade sin årliga oljeproduktion med 193 000 fat per dag 

-Detta naturligtvis främst till följd av begränsade exportmöjligheter på grund av ekonomiska sanktioner som bland annat gör det svårt för länder som Kina och Indien att importera de mängder man annars hade gjort från Iran. 
  • Saudiarabien minskade sin oljeproduktion med i genomsnitt 110 000 fa per dag. 


-Mellanöstern som helhet minskade sin oljeproduktion med 0,7 %. 
  • USA ökade sin oljeproduktion med 13,5 % till 10 miljoner fat per dag, största årliga ökningen sedan mätningarna började. Toppen ligger dock på 11,3 miljoner fat olja, 1970. 
-När någon nu läser att president Obama precis lättat restriktionerna för landets oljeexport för första gången sedan oljekrisen 1973-74 (förvisso endast kondensat och inte råolja än) drar säkert många felaktigt slutsatsen- USA:s skifferolja och skiffergas kan snart bli till glädje för resten av världen!! Peak Oil, att världens oljeproduktion närmar sig en toppnivå varefter produktionen faller år efter år, är som bortblåst! Hmm, eller inte. 

USA:s ökade oljeproduktion och gasproduktion de senaste åren är nämligen en kortsiktig historia. USA importerade 8,9 miljoner fat olja 2013 eller 47 % av vad landet konsumerade. Att som en stor del av media och mangen politiker säga att ett land närmar sig energioberoende när nära hälften av en ekonomins viktigaste energikälla importeras är -struntprat på högsta nivå. Mer intressant är väl varför man gör en elefant av myra...säger man något felaktigt tillräckligt många gånger blir det inte sant.  

Kan det möjligen vara så att USA gärna får in lite välbehövliga slantar till den skuldtyngda statskassan genom att sälja lite av landets olja till världsmarknadspris, ca 6 dollar mer per fat än på den Nordamerikanska marknaden? Eller snarare, försöker USA rikta fokus bort från det faktum att världens billiga konventionella olja inte ökat nämnvärt sedan 2005? På detta sätt kan det ju bekvämt nog framstå som att världen snart svämmas över av olja och att den ekonomiska tillväxten snart återigen kan eldas på med billig energi istället för tryckta krediter (lån från framtiden)...

Nåja, kika gärna på Andrews och Udalls eminenta sammanställning ovan eller lusläs BP 2014 om man så önskar men framförallt fundera själva!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.