2014-06-30

Financial Sense: "Peak Oil -Fördröjd men inte löst"

I föregående inlägg skrev vi en sammanställning av några av de viktigaste punkterna i BP:s senaste årliga energirapport, BP Statistical Review of World Energy 2014. Som en uppföljning kan det vara värt att lyssna på helgens webradio från Financial Sense där BP:s rapport diskuteras. Programmet har dock titeln:
Peak Oil-Fördröjd men inte löst och handlar i huvudsak om hur ett minskat utbud av olja på världsmarknaden redan begränsar den ekonomisk tillväxten.

Trots ökad oljeproduktion i USA och trots att de flesta ekonomierna går på lågvarv ökar inte den billiga, konventionella oljeproduktionen vilket sätter skapar en oöverstiglig bromskloss för en ekonomisk återhämning. Peak Oil för den konventionella oljeproduktionen påverkar alltså ekonomin starkt redan nu.

Den icke konventionella oljeproduktionen från USA:s skifferformationer de senaste åren har köpt världen tid genom att fördröja nedgången av världens totala oljeproduktion, dvs konventionell plus icke konventionell oljeproduktion. Kanske dröjer produktionsnedgången nu fram till 2020 istället för tidigare prognoser på runt 2015 men det är kort tid att ställa om en jordglob till ekonomi som idag praktiskt taget snurrar runt sin egen axel tack vare tillgång till olja.

I programmet diskuterar värden Jim Puplava som vanligt vad Peak Oil och den senaste utveckling inom oljeindustrin och ekonomin innebär för investeraren framöver. Jim är väl insatt i Peak Oil -problematiken sedan många år men tycks inte se någon motsättning i att investera i oljebolag med hög avkastning och samtidigt tala om vikten av en omställning av dagens infrastruktur och energisystem bort från fossila energikällor...Som vanligt är dock många av Jims resonemang och analyser eminenta så man får försöka bortse från detta och plocka de godbitar man kan ha nytta av, vilka oftast är många.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.