2014-08-31

Kina överväger införa skatt på bensin för att finansiera laddstationer

Kinas miljöproblem är enorma. Oavsett om man tittar på vattenförsörjningen eller energibehovet från fossila bränslen är det svårt att riktigt få grepp om vidden av de utmaningar som väntar Kina de närmaste årtionden. Men en sak är klar, Kinas ledning är medvetna om problemen och sitter inte still i båten.

Enligt Wang Chuanfu, ordförande för kinesiska elfordons -och batteritillverkaren BYD, arbetar Kina just nu på en skatt på bensin som ska hjälpa finansiera en omfattande utbyggnad av infrastrukturen för elbilar i landet. Kina vill på detta sätt förmå kinesiska bilköpare att välja elbilar framför bensin/dieselbilar och därmed minska landets avgaser i städerna och även minska landets behov av oljeimporter.

Samtidigt rapporterar Bloomberg att kinesiska staten överväger att investera 16 miljarder dollar i ny infrastruktur för elbilar för att öka efterfrågan och intresset för elbilar i landet, oklart om detta är utöver bensinskatten. Elbilstillverkaren Tesla Motors har även tecknat ett avtal med kinesiska China United Network Communications (China Unicom) att bygga 400 laddplatser för elbilar i 120 städer, Vid dessa laddplatser kommer ägare av Teslas elbilar kunna ladda gratis.

Man ska dock vara medveten om att av de 70 miljoner bilar som kineser köpt sedan 2011 är endast 0,1 % elbilar. Det går förstås att vända på det, här finns mycket besparingar i både utsläpp och oljeanvändning att göra om fler kineser kan köra elbilar och antalet oljebilar på kinesiska vägar minskar.

Med den massiva utbyggnad av tågtrafiken och även satsningen på elbussar i landet gör Kina mer än de flesta västerländska ekonomier ens kommer nära. Men allt får sådana proportioner i Kina, med världens största befolkning och en ekonomi som kräver fortsatt ekonomisk tillväxt, att inte ens detta räcker långsiktigt.

Det är till exempel viktigt att det totala antalet bilar av kinesiska, elbilar+oljebilar, minskar i snabb takt. Det finns helt enkelt inte resurser att förse världens största bilmarknad (och ja kanske redan nu världens största ekonomi) med så många bilar som kineserna vill ha, om de så alla var elbilar.

Det räcker trots allt att konstatera att det går åt motsvarande energimängd som finns i 26,6 liter olja i tillverkningen av ett bildäck...och att av Kinas totala energianvändning kom 67,4 % 2013 från kol som även är landets primära energikälla för elproduktionen.

Det återstår att se hur Kina kommer klarar sin omställning från ett idag ännu väldigt oljeberoende transportsystem till ett eltransportsystem som successivt kan nå målet att drivas helt eller till stora delar på förnyelsebara energikällor som vind och sol.

Ni får ursäkta att det inte blir så många inlägg på bloggen den kommande månaden och varit rätt tunt den senaste tiden. Vi färdigställer just nu det sista kapitlet i vårt manuskript av boken till förlaget och deadlinen är nära nu...Illustrationer, grafer, korrektur, faktakontroll mm, mm tar sin tid...

Men under hösten blir det nya bullar!

Trevlig söndag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.