2017-05-29

Trump blir frånkörd av Kina och Sveriges oljeberoende 2016

Svenska Petroleum och Biodrivmedels Institutet (SPBI) har nu släppt sin årliga energirapport SPBI Branschfakta. Rapporten ger en översiktlig bild över energianvändningen i världen men tittar särskilt på Sveriges användning av olja däribland importen av råolja, färdiga fossila bränslen och biodrivmedelsanvändningen. Den är obligatorisk läsning för den som vill ha koll på Sveriges oljeberoende och transportsektor.

Vi börjar med att notera att efterfrågan på olja globalt steg under 2016 med 1,6 miljoner fat per dag mot föregående år. Detta följer trenden som vi understrukit många gånger här på bloggen. Världen fortsätter att öka konsumtionen av olja år för år och har har alltså aldrig tidigare använt så mycket olja som nu.

Huvudskälet är fortfarande en växande global befolkning där i synnerhet en framväxande medelklass i Kina och Indien får störst genomslag. Rikedom och status är synonymt med stora bränsleslukande bilar i dessa länder och för de som köper sina första bil spelar priset vid pumpen mindre roll.

Detaljerade siffror, land för land och då särskilt Saudiarabiens och andra OPEC-ländernas ökade inhemska konsumtion kontra export får vi veta i mitten av juni när den årliga energibibeln BP Statistical Review of World Energy 2017 släpps. Vi kommer förstås kommentera den då.

Ett lägre oljepris under året som gått har även klart påverkat amerikanska konsumenter som tankat på mer. Under 2016 sjönk genomsnittspriset för Brentoljan (världsmarknadspriset på olja) till 45 dollar per fat, från att 2015 ha legat på 54 dollar per fat. Detta påverkade hela oljeindustrin som med ett överutbud på marknaden och ett oljepris som för många oljebolag innebar låg eller ingen lönsamhet, drog in på framtida investeringsprojekt med hela 60 miljarder dollar eller motsvarande 520,2 miljarder SEK.

Detta kommer sannolikt få långtgående inverkan på världens oljeproduktion om några år, när investeringar som planerats för de närmaste åren inte resulterar i den förväntade prodouktionen från dessa nya oljefyndigheter.

I SPBI:s Branschfakta 2017 står det dock något intressant:
"Den minskning av investeringar i ny produktionskapacitet som förväntades inträffa slog tydligt igenom under 2016. De internationella oljebolagen genomförde neddragningar i sina investeringsbudgetar med ca 60 miljarder dollar under åren 2015 och 2016. Investeringsnedgången minskar möjligheten för framtida oljeproduktion. Branschens naturligt cykliska karaktär ökar därmed sannolikheten för en bristsituation närmare 2020".
SPBI talar om en bristsituation och syftar då på  förändringar i tillgången på marknaden orsakade av minskade investeringar nu. Men vad som gör detta anmärkningsvärt är när vi kopplar samman detta med att några av världens ledande geologer, däribland David Hughes pekar på att USA:s skifferproduktion av olja beräknas nå sin högsta nivå just kring år 2020, enligt Hughes rent av 2019. Vi riskerar alltså hamna i en situation där den oljeproduktion som i USA ersatt fallande oljeproduktion i konventionell oljefält når sin topp/peak samtidigt som avsaknaden av investeringar i andra delar av världen ytterligare bidrar till att förvärra den bristsituation som då uppstår.

Om vi når en topp för världens globala oljeproduktion, konventionell + okonvenntionell 2020 eller några år senare vet vi först i efterhand. Men fallande nya investeringar i form av prospektering efter nya oljefyndigheter och det faktum att en växande andel av USA:s oljeproduktion utgörs av produktion från skifferformationer, en olja som är dyrare och mer energikrävande att utvinna -talar för att 2020 kan bli minst sagt utmanande för oljemarknaden och därmed världsekonomin.

Vad som blir avgörande för hur svår en bristsituation blir är förstås inte bara hur mycket olja som produceras totalt utan hur mycket som blir tillgängligt på den globala exportmarknaden av den olja som produceras. Om Saudiarabien och andra OPEC-länder samt Iran tex fortsätter att konsumera mer av sin egen produktion blir det mindre och mindre olja kvar för oljeimporterande länder däribland Sverige. Frågan är därför hur mycket av den globala exportmarkanden för olja kommer att ha krympit fram till 2020, dvs vilka länder utanför Kina och Indien som ännu kan tillgodose sitt importbehov av olja.  

Sveriges oljeberoende 2016 


Datakälla: SPBI, Branschfakta 2017

Vi noterar som tidigare att Sverige importerar råolja och exporterar cirka hälften av denna i form av förädlade produkter som diesel och bensin. Med andra ord kan Sverige vara utan hälften av den råolja som importeras till landet. I SPBI:s rapport utläser vi även att importen av råolja minskade med cirka 2 % under 2016 mot föregående år vilket är positivt men samtidigt ökade importen av "flygbränslen och övriga färdiga bränslen och drivmedel" med 14 % mot 2015. Här räknas inte diesel och bensin med men även dieselimporten ökade medan bensinanvändningen fortsätter att sjunka i takt med att en större andel bilar i Sverige kör på diesel.

SPBI konstatererar i rapporten (med siffror från Bil Sweden), att Sveriges bilflotta till 97 % består av bilar som främst drivs på diesel och bensin. Av nybilsregistreringarna 2016 var 52 % dieselbilar och 39 % bensinbilar, eller 91 % fossildrift totalt. Det är dock noterbart att bland nyregistreringar har rena elbilar passerat 1 % gränsen och laddhybrider är nu uppe i 3 %.

När det gäller råoljeimporten domineras den av olja från Ryssland där den ligger kvar på nästan oförändrad mot 2015, med en minskning från 43 till 42 procentenheter, importen från Venezuela och Nigeria ökar något med 0,5 repsektive 0,4 procentenheter. Noterbart är att importen från Norge minskar från 25,9 till 23,5 %. Men mest anmärkningsvärt är att Irak plötsligt dykt upp med en egen post, betydligt större än Storbritanninen, med hela 2,4 %. Vem vet, kanske har vi där förklaringen till den sekretessbelagda posten 2014? Eller var det Saudiarabien då?

Vem hade trott det? Kina tar över miljöarbetet och leder eltransportomställningen

Många oroas nu över vad som händer om (ja, eller snarare när) Trump hoppar av Klimatavtalet från Paris. Men kanske ska vi istället fundera på hur Kina kommer reagera på detta, de skrattar nog snarast över hur Trump-administrationen bara lämnar över strålkastarljuset till Kina som övriga världen nu tittar på efter inspiration och ledarskap i klimatarbetet. USA:s industri kommer bli fullständigt frånåkta inom särskilt transportsektorn om de inte bara ska verka på den amerikanska marknaden där de under Trump-adminstratoinen uppmanas sälja stora bensin- och dieselbilar som om eltransportomställningen och klimathotet inte existerade. Förhoppningsvis är amerikansk industri smartare än så, de har ju åtminstone Tesla.

Hur kommer då övergången till fler eltransporter och självkörande fordon påverka tillgången till olja på världsmarknaden och hanteringen en fallande oljeproduktion globalt på grund av Peak Oil?

Ser vi globalt hänvisar SPBI i Branschfakta till IEA:s prognoser där antalet elbilar och hybrider ska öka till 10 miljoner bilar 2020 från dagens cirka 2 miljoner. Enligt samma prognos ska antalet bilar som kan plugga in i elkontakten bli 30 miljoner till antalet 2025. SPBI hänvisar sedan till IEA som dragit slutsatsen att minskningen av efterfrågan på olja endast blir 0,3 miljoner fat per dag till 2025.

Här är det värt att fundera en vända till. Om vi tittar på Kina, världens enskilt största bilmarknad och där elbilsfärsäljningen ökar enskilt mest såldes det 2016 hela 23,9 miljoner bilar. Kina som har satt som mål att 10 % av nybilsförsäljningen redan 2020 ska vara el- och hybridbilar. Detta innebär 2,9 miljoner bilar, varav sannolikt minst 2,1 miljoner kommer vara rena elbilar (om vi räknar med noll ökning från 2016 års värde).  I Kina är till skillnad mot tex Sverige nämligen 3 av 4 plugginbilar som säljs rena elbilar.

Till detta ska läggas att alla nya bussar och mindre fordon inom städer och mindre städer i Kina som köps in av staten är rena elfordon. Men om vi nu räknar globalt och tex utgår från 2016 års försäljningsökning på 42 % och utgår från en konstant ökning på 42 % fram till 2025, innebär det att över 25 miljoner pluggin-bilar kommer säljas 2025. Redan år 2020 kommer 4,4 miljoner plugginbilar säljas på den globala marknaden.

Men vad som verkligen kan få dessa siffror att accellerera och göra att nybilsförsäljning av elfordon skakar om transportsektorn i raketfart är utvecklingen av självkörande fordon och eldrivna lastbilar. För vilken självkörande bil blir billigast att betala för som tjänst, en eldriven eller en fossildriven? Detta talar för att självkörande bilar kommer blir eldrivna för att pressa driftskostnaderna, särskilt för alla de taxibolag och olika tjänster som kommer erbjudas med självkörande bilar de närmaste 3-5 åren.

Med Teslas uppvisning av en ny tung lastbil i september och bolaget Nikola Teslas nya vätgaslastbil, kommer även detta segment elektrifieras och troligen nå ansenliga försäljningsvolymer fram till 2025 som känns VÄLDIGT långt borta med tanke på hur snabbt elektrifiering går nu.

Slutsatsen blir att elektrifieringen och automatiseringen av eltransporter de närmaste åren kommer få en tydlig inverkan på användningen av olja inom drivmedelskonsumtion. Sannolikt betydligt mer än de 0,3 miljoner fat per dag till 2025 som IEA förutspår men exakt hur mycket återstår att se.

Vad det gäller Sverige är det positivt att intresset för eltransporter stadigt växer, inte bara när det gäller elbilar utan även eltuktuks, elbussar och kanske tråddrivna lastbilar med Scania och Siemens.
Samtidigt har Sverige en lång väg att vandra och måste styra bort från dieselbilar och import av råolja och färdiga bränslen som tex dagens svenska jordbruk och transportsektor är helt beroende av.

14 kommentarer:

 1. Mer och mer köps med tidsbokad transport hem från affärerna. Borde ge märkbart mindre antal korta vanliga personbilstransporter av några få kg matkassar i något ton plåt. Affärerna kommer med allt mer frestande prova på erbjudanden.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Nanotec! Ja, exakt och det är förstås bara början. Man kan även tänka sig billigare varianter av hemtransport där tex matkassar i bostadsområde hämtas upp på uppsamlingsplats i närheten av boendet, för att kunna dela på hemkörningsavgiften för de som vill spara pengar/ej har råd med regelbunden hemkörning till dörren. Det vore förstås även ett sätt att spara energi genom att minska antalet transporter i viss riktning.

   Men hemkörning av matkassar är bara ett segment, det kommer säkerligen komma många kreativa lösningar/erbjudanden kopplat till självkörande eltransporter, vare sig det är små tuktuks eller större bilar och lastbilar eller förhoppningsvis även persontransporter/godstransporter som podcars/kabinbanystem.

   Mvh
   Johan

   Radera
 2. Butikerna vill helst att vi handlar på plats. Dom vill inte köra ut. Billiga lockvaror som leder till impulsköp är det dom lever på. En annan sak jag funderade på är vart all el ska komma ifrå till alla dessa fordon? Den el vi har nu går åt till annat än fordon
  .Och vad ska göras med all bensin som man får på köpet när man raffinerar olja för tillverkning av alla delar till dessa fordon? Vi kan inte bunkra bensin i bergrum all evighet..

  Mvh Berra

  SvaraRadera
  Svar
  1. Berra den mest lönsamma livsmedelsbutiken i England heter Ocado och plockar 120.000 orderrader i timmen för hemtransport. Ocado har inga fysiska butiker utan bara ett högautomatiserat centrallager. Varorna som kommer till kunderna är genom att butikerna kapats bort färskare.

   Expansion pågår i England och Ocado siktar också på Sverige som är mycket efterblivet när det gäller mat direkt till kund.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 3. Hur kan varorna bli färskare av att ligga i ett centrallager istället för på en hylla i en butik? Om lastbilen med mat som den fått lastat vid hamnen kör till en butik eller ett lager kan inte ha någon större betydelse för färskheten.. Hylla som hylla tänker jag..

  Själv tror jag utvecklingen går åt andra hållet.. Mer en typ av torghandel. Där du köper maten nyskördad direkt av odlaren som bor i närheten.. Att köra runt på mat i hela världen med båtar hit och dit som nu är snart historia..

  Mvh Berra

  SvaraRadera
  Svar
  1. Berra normalt passerar alla mat ett centrallager och det blir ingen extra omlastning när maten istället packas direkt för varje hem. Mindre hantering helt enkelt. I en vanlig butik kommer inte alla sorters varor varje dag och sedan ska den hinna plockas ut från butikens lager och upp på hyllan.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. Jaja. Hur som helst så tycker jag idén med ett centrallager och inga butiker är jättedålig. Ur krissynpunkt riktigt farlig. Maten kommer längre ifrån konsumenten och det innebär snabbare slut på käk. Om det nu inte ska vara många små centrallager. Typ ett i var kvarter med små robotar som knatar runt och delar ut käk. Det skulle kunna bli trevligt. Om nu bara inte den lille roboten blir rånad på maten. Är det tänkt att roboten ska kunna skjuta folk om nöden kräver? Eller robotiseringen är kanske mer rätt benämning.

   Mvh Berra

   Radera
  3. Berra du får minska på en del SF och att samtidigt tro att robotar för transport ska börja skjuta rånare. Robotarna kommer allt snabbare nu och igår var jag på Penser Bank lyssnade, såg och prövade en operationsrobot som tagits fram för utbildning av kirurger när det gäller titthålsoperationer. Efter lite möda drog jag loss den mask som syntes på skärmen och lyckades placera den i den påse som "skräp" läggs i vid titthålsoperationer. Det motstånd som kändes i reglagen var intressant. Vid lunchen som Penser bjöd på visades en annan simulering där en expert avlägsnade ett utomkvedshavandeskap. Några kvinnor fnissade och lade ner besticken en stund. Robotkirurgi ökar kraftigt.

   Sedan var jag på annat håll och ett gruvbolag talade om sin prospektering i Norrland och bruket av robotfilmning djupt ner i borrhålen för att kunna analysera riktning på malmförande skikt. Traditionellt analyseras bara den sand man grävt upp och gruvbolaget måste borra många fler hål för att få grepp om malmen.

   Ja bilderna ska sedan analyseras av ett självlärande program.

   Ett annat företag berättade att ca 5.000.000 IoT ansluts varje dag och de hade specialiserat sig på energibesparing i fastigheter. Enligt FN står värdens fastigheter för 40% av energibehovet och med dagens teknik kan 30-80% sparas. IoT uppskattades globalt till 500.000.000.000 kr år 2020. Vi äter ca 500.000.000 kg potatis per år i Sverige som jämförelse.

   Ur krissynpunkt behövs reserver. Du är en sådan. Jag lite med växthus och allt för mycket äpplen och gråpäron till hösten.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  4. Min svärfar var faktiskt och robotopererade sig idag. Ena njuren plockades bort. Den blev tillochmed inpackad i en plastpåse innan den kom ut. Otroligt.

   Nu blir man nästan lite fundersam på om en hacker kan påverka en sådan operation. Du vet om roboten får spel och börjar skära hejvilt. Lungor,hjärta och hela skiten följer med ut, packat och snyggt. Hackers verkar kunna påverka det mesta. Tänker på flygtrafiken i England för nån dag sedan. Helt 100 % säker ska man nog inte vara. I Karlifonien rekommenderar dom att barn under 18 år inte ska använda mobil tel. Pga den ökade risken för hjärntumörer. Jag tror man ska vara lite försiktig med trådlösa lösningar. Det kan vara farligare än vad dom stora globalistföretagen erkänner.

   Mvh Berra

   Radera
  5. Äter vi så mycket potatis. Wow. Fast det blir inte mycket mer än ca 80 kg per person. Jag äter mer pga att jag vägrar äta giftig importerad pasta och ris. 500 kg matpotatis i jordkällaren ungefär efter skörd på hösten..

   Mvh Berra

   Radera
  6. Berra 50 kg har jag sett så din skörd räcker då till 10 genomsnittliga svenskar om det du sparar för utsände är försumbart.

   Den som testade före mig att operera stötte till för hårt och skärmen blev full av bloddroppar som stänkte upp på skärmen. Plastpåsen är viktig för att få bort allt "skräp" vid operationen, förutom blodet man suger ut. Jag hörde också lite oro bland några potentiella investerare över hackare. Större risk anser jag är att nästa ekonomiska nedgång beror på hackares strävan efter en gigantisk stöld. Kanske kommer de plantera in en bugg i din telefon som sedan på nätterna, när mobilen hör att du snarkar, ringer upp lite blandade betallösningar.

   Sannolikheten att mobiler ger hjärntumörer verkar låg. Många undersökningar har utförts. Visserligen jobbade jag länge på Telia och även en del på utvecklingsbolaget Ellemtel, men känner mig mycket säker på att det skulle varit svårt att dölja för oss. Mycket starka magnetfält eller extrem radarstrålning är skadligt men strålning från mobiler är mycket mycket lägre. Äldre tjockskärmar för pc slungar ut laddat damm som ger effekt på känsliga personer. Gifter i maten och rökning däremot är klart fastslaget. Hörde nyss på vd för ett företag som tar fram en medicin mot en sällsynt sjukdom som innebär att kroppen har svårt att utsöndra överskott på koppar. Vi måste få i oss koppar men får normalt in lite för mycket vilket nästan alla lätt kissar ut. Kadmium som vi inte alls behöver utan bara skadar finns i förhöjd halt i vissa potatissorter och många risskördar. Allt för många blir också alkoholister och narkomaner. När jag låg på sjukhus 2011 fick jag mycket narkotika men när de gav mig morfin att ta själv använde jag bara 5 tabletter totalt. Nästan varje natt frågade sköterskorna om jag ville ha sömnmedel vilket jag alltid tackade nej till. Bättre att försöka träna hjärnan att tänka på annat än smärta.

   Första mat genom munnen istället för armen efter intensivvård som smakade och blev helt uppäten var en liten tallrik sparrissoppa. Gillar efter detta skarpt sparris.

   100% sannolikhet ska man alltid vara lite lite skeptisk emot. Jag fick höra av min läkare när jag slussades ut till ett visstidsboende en intressant tid att jag skulle ställa in mig på att sitta i rullstolen resten av livet till 99%. (Han trodde 100%). Men när jag kom hem till den nya långa rampen fram till trappan med ny hiss och ombyggd toalett några månader senare började jag träna som en galning. Onödigt dyrt visstidsboende beror på kommunernas tröghet. Igår sprang jag till bussen och rullstolen lämnade jag åter till rehab 2012.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 4. Det är beundransvärt att inte ge upp trots så dårligt odds som 99%. Det är faktiskt värt en applåd.. Du är en fighter Nanotec och jäkligt reko tycker jag.

  Mvh Berra

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Berra dina ord gör mig glad!

   Men jag har en del "små" brister också. Om du frågar min fru eller barnen försvinner ordet bakom "".

   När jag lärt mig gå utan ens käpp slutade jag gå på gym och ägnade mig mer åt böcker, tidskrifter och nätet. Det stora målet med träning var uppnått. Var en gång stark förespråkare av fissionskraft men en nobelpristagare fick mig när jag studerade teknisk fysik att förstå riskerna med dagens kärnkraft och blev starkt aktiv emot. Sedan tyckte jag att fusion kommit långt nog och slutade bry mig om att försöka argumentera mot fission. som sakta avvecklas utan mig.

   Har senaste åren sakta blivit bättre på att köpa mer svensk mat men till lunch blir det struts som jag inte vet om den är odlad här eller på andra sidan jorden.

   Alltså jag är lite långsam men ganska seg.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 5. En liten fundering, skulle det kunna vara så att det finns ett samband mellan det låga oljepriset och prisraset på förnybar energi, eltransporter mm.

  Med tanke på att ca 80% av världens primärenergi kommer från fossila bränslen så innebär det ju att att alla aktiviteter i samhället till största delen är subventionerade av dem, så även produktion av solceller, elbilar m.m.

  Kan det vara så att oljebolagen nu betalar för den förnybara "revolutionen" genom att de inte får "skäligt" betalt för sina produkter?

  Vad händer i så fall om oljepriset stiger och/ eller produktionen minskar?

  Jag är inte så säker på att det förnybara håller på att konkurrera ut det fossila med tanke på att det i så stor utsträckning är subventionerat/ beroende av det (gruvbrytning, industriproduktion, långväga transporter mm).

  Tills den dagen då förnybart kan stå på egna ben och reproducera sig själv får vi nog vara försiktiga med att prata om revolution.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.