2017-05-08

Elbilens framtid?: Rundabordet-diskussion av kända gubbar och våra svar

En av bloggens läsare tipsade om en filmad rundabordet-diskussion som hölls nyligen där elbilens framtid samt utvecklingen av solpaneler diskuterades. Vad som var speciellt var inte bara den detaljerade bakgrunden till frågan som ställdes utan minsta lika mycket vilka som i tur och ordning svarade på den. Personerna som fick svara på frågan är säkert kända av bloggens läsare och den som följt utvecklingen inom omställningsrörelsen internationellt de senaste 7-8 åren.

En av dessa var John Michael Greer (JMG), internationellt mycket populär tänkare och författare till 40-talet böcker, de flesta med fokus på vår tids största utmaningar som Peak Oil och den globala uppvärmningen som i de flesta fall analyseras med en skarpsinninghet och en prosa som är unik. Vi har skrivit en hel del om JMG här på bloggen tidigare.

JMG betraktas av de flesta inom den internationella omställningsrörelsen som en av dess främsta röster med sina breda kunskaper inom vitt skilda områden som energi, ekonomi och historia samt litteratur/kunskap överlag. Men ingen är perfekt och det kommer förhoppningsvis framgå i det här inlägget då vi den här gången har en hel del kritik att framföra mot JMG:s svar under rundabordet-diskussionen.

Chris Martenson, är en annan respektingivande herre som likt JMG är en skicklig föreläsare och klok man men som har en mer naturvetenskaplig akademisk bakgrund men även erfarenehet av finansbranchen som vicepresident vid ett av USA 300 största företag. Chris Martenson som lämnat lyxlivet bakom sig för en enklare tillvaro på landsbygden med siktet inställt på självförsörjning av mat och energi. Martenson är en flitigt anlitad föredragshållare och har blivit känd för sin föreläsningsserie "The Crash Course" online som fångat miljontals människor och även lett till den läsvärda och mycket populära och läsvärda boken  "The Crash Course". Läs gärna mer om Martenson här.

Övriga fyra personer som svarade på frågan om elbilens och solcellernas framtid var James Howard KunstlerDimitry OrlovFrank Morris och Kevin Lynn. Dessa fyra prominenta herrar och de två ovan beskrivna personerna, presenteras i detalj i den paneldebatt som följde samtalet. Flera intressanta ämnen belystes ur en rad perspektiv bland annat varför Donald Trump blev president, beredskap i form av mat, kunskap och mental anpassning för stora förändringar, ekonomi och investeringar och mycket annat.

Ok, så till frågan dessa sex herrar ovan besvarade. Kärnan av frågan handlade om hur en minskad tillgång till världens idag viktigaste energikälla, oljan skulle kunna hanteras lättare med en snabb omställning av dagens fossildrivna bilar med hjälp av elbilar, parallellt med en revolution av energimarknaden med främst solanläggningar på hus och fastighetstak i kombination med batterilagring av el.

Vi börjar med frågan som är lång och detaljerad och först inleddes med en bakgrundsförklaring som vi återger nedan nästan helt för att sätta den i ett större sammanhang:
"Kan du fråga om elbilar som drivs på solenergi? Med Teslas uppköp av Solarcity står det rätt klart att det är långsiktiga visionen för de teknik-progressiva och med tanke på den exponentiella tillväxten på den marknaden, tror jag inte det kommer dröja länge innan vi kommer se hur de får en står påverkan på den marknaden (energimarknaden, vårt förydligande), från cirka 1 % förra året med en exponentiell tillväxttakt. Jag tror det är fullt möjligt att elbilar drivna på solenergi kommer bryta in på efterfrågan på bränsle/olja tillräckligt snabbt för att vi ska kunna åka ner för Hubbert-kurvan* utan substantiella störningar i "den glada motorkulturen". Och det fungerar helt med alla dessa utspridda förorter med stora soltak. Priset för både elbilar (=mest batterier) och solcellspaneler har fallit så snabbt att det är häpnadsväckande... 
...Antyder tydligt att den glada motorkulturen kommer öka och inte minska. Särskilt när själva körandet automatiseras så att människor kan använda all sin tid till... Skulle vilja höra panelens tankar kring detta, då jag tänker att det mest är bilar och förorter som människor tänker är "ohållbara" och mina egna tankar om detta har svängt så mycket med all den senaste utvecklingen"
* Hubbert-kurvan är den kände geologen och matematikern M. King Hubberts kurva som visar USA:s konventionella oljeproduktion i de nedre 48 delstaterna. Hubbert som blev ett levande bevis för att Peak Oil är ett geologiskt fenomen och ingen teori, när han redan 1956 med hjälp av denna kurva, räknade ut att Förenta Staternas konventionella oljeproduktion skulle nå sin högsta produktions-nivå 1970, vilket sedan skedde. Efter toppen minskade USA:s konventionella oljeproduktion år för år fram till mitten av 2000-talet då okonventionell utvinning i så kallade skifferformationer inleddes (det som kallas skifferolja). Mer om skifferbubblan kan ni läsa under fliken tidigare inlägg ovan.

Här kommer några av de svar som gavs, följt av våra kommentarer.

Dimitry Orlov svar inledde med att säga att för varje fat olja (ca 159 liter) som utvinns används cirka hälften för att framtställa bensin, cirka 10 % för att göra asfalt och det övriga för flygbränsle och diesel mm. Orlov menar att bilar inte säljs primärt för att transportera människor utan för att få människor att köpa bensin, diesel och flygbränsle vilket skapar tillväxt och håller oljeindustrin rullande. Om elbilar skulle ersätta diesel/bensinbilar skulle det inte bli lönsamt att ta upp oljan enligt Orlov, vilket i sin tur skulle göra det svårt att framställa elbilar (innehåller, plaster, gummi, stål etc som alla på något sätt ännu är beroende av tillgången till olja). Att bara framställa asfalt, flygfotogen eller olja för plaster och kemikalier ur varje fat olja som utvinnns skulle enligt detta resonemang inte vara tillräckligt lönsmt. Elbilar klarar inte att köra på bara "öppen terräng" menar Orlov vidare.

Här kan förstås invändas som en av bloggens läsare redan gjorde i en kommentar till föregående inlägg om Elon Musk, att betong i ett tunnt lager på vägar skulle kunna användas och kanske i en nära framtid skötas av robotar (men inte som i dagens form då betongframställningen idag kräver eldningsolja och diesel).

Orlov tycks även förbise möjlgheten att elbilar inte skulle kunna köras på grusvägar som grusas med eldrivna lastbilar och andra eldrivna maskiner vi sannolikt kommer få se de närmaste åren. I grunden har dock Orlov rätt i att synen på bilen idag måste förändras i grunden för att resurserna för att framställa elbilar och andra fordon ska räcka. En del av detta handlar även om att förändra användningen av personfordon, från att som idag vara primärt en ägodel och statussymbol för var och varannat hushåll, till att bli ett komplement och en transpottjänst som ingår i ett större transportsystem.

Vi ser elbilen som ett litet men viktigt komplement till övriga eltransporter som tåg, spårvagnar, elbussar, podcars/kabinbanor, el-lastbilar och andra framtida eltransporter i luften som persondrönare. Med automatiseringen av elbilar kan antalet minska till kanske en tiondel mot dagens, förutsatt att de används som tjänster där många delar på samma bil och att resenärer oftast använder andra eltransporter för längre transporter.
 
JMG å andra sidan började med att peka på att solcellsanläggningar på villatak kanske fungerar bra i en solvänlig delstat i södra USA som tex Arizona men att då de flesta amerikaner bor inom 16 mil från Atlantkusten där det ofta är molnigt, är det mindre vettigt att förlita sig på socleller på taken. Underförstått, menar JMG, räcker inte antalet soltimmar sett över ett hela året för att täcka ett hushålls elbehov (i delstater med uppvärmingsbehov under vintern oinräknat). Vidare sa JMG att all energi som går åt för att framställa solcellspaneler (brytning av råvara, materialförädling, transporter av komponenter etc) ger en felaktig bild av den nettoenergi, Energy Return och Energy Invested (EROI) som solceller ger i slutändan. Med andra ord kan vi inte driva dagens energiintensiva samhälle med så låg nettoenergi som solenergin idag kan förse oss med menar JMG.

Men sen gick JMG en aning förvånande hårt fram och hävdade felaktigt att allt Elon Musk gör fungerar för att "han är skicklig på att kräma ur max ur statliga subventioner". Det är en grov generalisering och förenkling. Det är helt riktigt att Tesla tex fick ett statligt lån på 465 miljoner dollar 2010 men det betalades tillbaka redan 2013 med ränta. Detta till skillnad mot övriga amerikanska biltillverkare som tagit mycket större lån för att komma levande ut finanskrisen 2008/2009. Sedan har förstås Tesla tjänat på amerikanska motsvarigheten till superbilspremien som delats ut till konsumenter som köpt elbilar men vad är felet med det? Ska bilar som inte släpper ut föroreningar som skadar människor och miljö när de körs och därmed kostar staten otaliga miljarder per år likställas med diesel/bensinbilar? Samma elbilsstöd har ju dessutom erbjudits övriga tillverkare som inte valt att satsa helhjärtat på elbilar.

När det kommer till SpaceX har bolaget tagit över den statliga myndigheten NASA:s raketprogram sedan det lades ner med rymdfärjorna 2011. Och visst har SpaceX indirekt fått statligt stöd även här med ett antal miljardorder av amerikanska rymdfartsmyndigheten NASA, för uppskjutning av utrustning och proviant till den internationella rymdstationen. Men många företag och länder har också beställt uppskjutningar av satelliter med SpaceX Falcon 9 raketer. Till syvene och sist har Elon Musk skapat konkurrenskraftiga produkter som kosumenterna uppskattat men andra företag inte kunnat eller velat erbjuda. Avsikten har enligt Musk hela tiden varit att påskynda omställningen till en förnyelsebar energianvädning och energitillgång (med Solarcitys solcellsinstallationer) och med SpaceX skapa möjligheten för människan att säkra en civilisation på en annan planet, enligt logiken att  jorden någon gång med all sannolikhet kommer utsättas för en förintande himlakropp med följden att allt liv på jorden slås ut.  

Chris Martenson följer sedan upp JMG:s påstående att Elon Musks alla företag bara fungerar för att han är skicklig på att suga musten ur statliga subventioner med siffror. Martenson sa:
"Om Elon Musk lyckas sälja 500 000 bilar per år (Musk sa tex 2015 att han kände sig säker på att nå 500 000 bilar per år 2020), vilket är en ökning från årets cirka 80 000, kommer dessa bilar som de är utrustade idag, att kräva 100 % av dagens utvinning av litium"... "Jag tror att Kina, Japan, Tyskland och andra länder kommer ha något att säga om det... men även om han fixade det, 500 000 per år, som växer exponentiellt glöm inte det!" 
..."500 000 elbilar vid dagens 17,5 miljoner bilar sålda (i USA) är 3%, så för att USA ska tillgodose 3 % av dagens försäljningsvolym i landet, kommer det kräva 100 % av dagens litiumproduktion i världen" (för att producera 500 000 elbilar).     
Vi går inte här in på hur Martenson har räknat men det är oklart hur många fler bilar som skulle kunna produceras med elbilar som den kommande Model 3 som kommer utgöra huvuddelen av Teslas massproduktion de närmaste åren. En betydligt mindre modell som att döma av vad Elon Musk sagt kommer utrustas med ett klart mindre batteri på 60-75 kWh. Detta innebär rimligen att det kommer gå åt mindre litium per batteri/räcka till många flera batterier då Teslas batterier idag ligger på mellan 70-100 kWh per batteripack.

Litiumbrist de närmaste åren? 

Den stora frågan blir då, kommer det verkligen bli litiumbrist om miljontals elbilar ska produceras och ännu fler litiumbatterier ska bli hushålls- och fastighetsbatterier för lagring av förnyeslebar el? Chris Martenson hävdar ju att om Tesla om några år producerar 500 000 elbilar per år skulle bara det dammsuga upp alla världens nuvarande årliga produktion av litium.

Men här måste vi stanna upp ett ögonblick och fundera några vändor till. Litium är ett av världens vanligaste förekommande grundämnen men finns oftast i utspritt i låga koncentrationer. Världens årliga litiumproduktion var 2016 cirka 35000 ton men världens kända reserver är hela 14 miljoner ton. Här ska även tilläggas att världens havsvatten innehåller cirka 230 miljoner ton litium och att ytterligare litiumkällor likt olja och gas, sannolikt gömmer sig under havsbotten.

Men långt ifrån alla litumkällor är kommersiellt gångbar och att framställa litium ur havsvatten tex har ännu inte gjorts annat är på det experientella stadiet. Vad som är klart är dock att världens litiumproduktion kommer att öka kraftigt, detta råder det enighet inom råvarusektorn. Mining Weekly rapporterade så sent som i december om en rapport från BMI research där världens litium produktion analyserades. Enligt rapporten väntas produktionen i Australien som är världens enskilt största producent av litium, med cirka 41 % av marknaden, nästan femdubblas den närmast 4 åren, från 188 000 ton 2016 till 851 000 ton 2020. De övriga två största producenterna, Chile och Argentina som står för 36 % respektive 12 % av världens litum produktion väntas under samma period öka produktionen med 463 000 + 577 000 ton tillsammans. 

Tillägg: Det råder viss osäkerhet hur snabbt litiumproduktionen kan öka för att möta den snabbt ökande efterfrågan från tex Tesla. Redan nu är efterfrågan högre än utbudet och det tar cirka 5-6 år från att ett litiumfynd görs tills det kan komma i produktion. Enligt tex en prognos gjord av Citi Research väntas efterfrågan på litium fortsätta att växa snabbare än utbudet fram till 2020. Reserverna är stora men hur snabbt produktionen kan öka återstår alltså att se.  

Kanske kan produktionen i tex Kina med världens näst största litiumreserver öka sina produktion kraftigt de närmaste åren för att tillgodose sina växande efterfrågan på litum. Kina som är världens enskilt största bilmarknad och efter Tesla det enda land där det redan byggs jättebatterifabriker för tillverkning av litiumbatterier (även om de enskilt är i mindre storlek än Teslas fabrik i Nevada) och byggs av den kinesiska bil- och busstillverkaren BYD.

Att Tesla placerat sin Gigabatterifabrik för tillverkning av litiumbatterier i Nevada är heller ingen slump. I Silver Peak, inte långt ifrån fabriken i Nevada finns nämligen USA:s enda aktiva litium-gruva som väntas öka sin verksamhet och börja sälja direkt till Tesla. Men gruvan kommer knappast vara ensam om detta i USA länge till då intresset för litiumbrytning i landet och på många andra ställen är enormt. Efterfrågan ligger just nu långt över utbudet och priset per kubikton litium har stigit från 4000 dollar 2014 till 20 000 dollar 2016.  

Man ska även komma ihåg en viktigt detalj och det är att litium till skillnad mot olja och gas kan återanvändas och att litiumbatterier som inte längre är räcker till i elbilarna mer än väl kan fungera som hushållsbatterier många år efter de tjänat färdigt som energibärare i bilar.

Med andra ord, kommer det de närmaste åren av allt att döma, finnas litium för minst 1 miljon elbilar i produktion per år och ändå finnas kvar för tillverkning av miljontals hushållsbatterier för lagring av el från sol och vind (kräver mkt mindre litium per batteripack). Vår förhoppning är att vi de närmaste åren får se de första organiska batterierna i kommersiell drift, för att kunna börja ersätta litiumbatterierna för till en början energilagring i hus.

Så vidare till James Howard Kunstler som bland annat tar upp den kanske viktigaste aspekten. Varför skulle vi vilja upprättahålla drömmen om suburbia - förorstsamhället där personbilen och konsumtionen står i centrum för våra liv? Kanske inte så konstigt att denna tanke tar upp av Kunstler som är stads- och landsskapsarkitekt men frågan är förstås central. Att bygga upp ett hållbart samhälle handlar trots allt om att minimera beroenden och centralisering för att undvika sårbarheter på systemnivå och på samma sätt skapa glädje och gemenskap i småskalighet. Detta minimerar resursanvändningen vars uttag framförallt syns lokalt och därför skapar incitament för att skydda och bevara den mångfald av resurser och kunskaper som finns i människors direkta närhet.

Vare sig det gäller eltransporter, det ekonomiska systemet, energianvändningen eller förmågan till anpassning vid kriser är dessa sakers utveckling inte något som är givet eller en statisk utveckling. Det är därför viktigt att inte låsa sig vid en framtidsbild som antingen är svart eller vit, där tex elbilen framställs som ett direkt hinder i omställningen bara för att den är en vidareutveckling av bilkulturen vi måste lämna bakom oss. Det är givetvis en ren resursfråga att vi aldrig kommer kunna förse de hundratals miljoner människor i den snabbt framväxande medelklassen i Kina och Indien som väntar sig att kunna äga bilar på det sätt som redan råder i de flesta västerländska länder. Då krävs flera planeter till med råvaror som inte kan trollas fram med drömmar om oändlig ekonomisk tillväxt på en planet med fysiska gränser.

Men eltransporter av alla de slag kommer bli nödvändiga och med över hundra år med förbränningsmotorn måste elmotorn och batteridriften samt sol- och batterilagringen ges åtminstone ett par årtiondens utveckling. Spännande forskning pågår tex på organiska batterier och svenskar som Christina Önnerud är med och förbättrar batterilagringen i grunden så än finns det hopp om att knäcka koden för att kopiera fotosyntesen på ett hållbarrt sätt. Många upptäckter kommer göras och många förändringar i våra energivanor kommer tvingas till parallellt men att framtiden är elektrisk och vårt förhållningssätt till naturen måste förändras i grunden, är vi helt övertygade om.

Elbilens framtid är knepig men mer komplicerad än tom kloka herrar ger sken av...

Sevärd paneldebatt med en gedigen panel som diskuterar viktiga perspektiv på vårt fossila energibereonde, tillväxtberoende ekonomiska system och vad som kan göras för att ställa om 

15 kommentarer:

 1. En kort kommentar utan att sett över 2,5 timmar.

  De andra biltillverkarna har börjat vakna och "Allt Tesla kan göra, kan vi överträffa" deklarerade Herbert Diess, chef för Volkswagen personbilar, vid en presskonferens på fredagen, skriver Financial Times.

  Volkswagen, VW, siktar på att sälja 1 miljon elbilar år 2025.

  Det som Tesla ska göra i premiummarknaden, kommer VW att göra i volymmarknaden, menar VW-chefen.

  Vi är säkra på att i denna nya värld kommer vi att bli en marknadsledare, tillade Herbert Diess.

  Jag ser Tysklands satsning på vidareutveckling av Here inköpt från Nokia som en möjlig avgörande faktor. BMW har talat om de stora möjligheterna med reklam i systemet. "Just nu ett extrapris på ... gäller 20 minuter till och det finns gott om parkering. Starköp ligger 900 m framåt"

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Nanotec. Det räcker att du ser den fösta videon på 15 min, det är där elbilen och litium diskuteras. Huruvida VW tänker satsa heljärtat på elbilar och kan konkurera med Tesla spelar mindre roll om de inte får tillgång till batterier för att de inte byggt egna batterifabriker eller andra batteritilverkare byggt tillräckligt stora och många batterifabriker som VW (utan konkurrens från andra som vill köpa samma batterier från samma fabriker)-kan köpa ifrån. Men nyckelfrågan är ändå om det kommer kunna produceras miljontals elbilar med litiumbatterier om det redan nu verkar svårt att få fram stora kvantiteter snabbt. Det går kanske går fram till 2020 om Tesla lägger beslag på de mesta för sina elbilar och batteripack men för övriga, inkl VW? Det är frågan.

   VW pratar mkt och visst har de finansiella muskler och tekniskt kunnande men jag är faktiskt inte alls säker på att de kommer klara omställningen till elbilar så lätt som det kan låta, likt många andra tillverkare är de trögrörliga. Sedan väntar jag fortfarande på en seriös utbyggnad av snabbladdningsnätverk från övriga biltillverkare som hinner komma på plats INNAN löften om massproduktion av elbilar kan infrias och övertyga kunderna om att det är lika lätt att äga tex elbil från VW som en från Tesla.

   Mvh
   Johan

   Radera
  2. Ja Johan de gamla biltillverkarna är ganska tröga. Volvo säger nu att de ska ha 1.000.000 elbilar rullande 2025.

   Många nya typer av batterier verkar på väg. Senast såg jag ett från Nature https://www.nature.com/articles/s41598-017-01086-8 där man använder gamla glasflaskor som utgångsmaterial för anod istället för dagens grafit. Resultat verkar bli betydligt bättre än dagens batteri.

   Fast kanske blir det superkondensatorer istället
   http://www.nyteknik.se/energi/superkondensator-kan-ladda-elbilen-pa-sekunder-6811926

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 2. Intressant ämne det här.

  Det här batteriet kan vara lösningen på elbilarna framtid. Det innehåller tydligen bara glas om jag fattat rätt..


  http://www.rsc.org/news-events/articles/2017/mar/goodenough-battery/

  Mvh Berra

  SvaraRadera
  Svar
  1. En sak till. Det kommer inte fungera att lägga tunna lager betong på en väg. Betong är hårt. Inte mjukt och följsamt som asfalt. Ett tunt lager spricker lätt. Skall betong hålla för tyngre fordon måste det gjutas ganska tjockt 20-30 cm och troligtvis behövs även armeringsjärn. Kostnaden per kvm kommer att dra iväg något förskräckligt . Det är ogenomförbart. Grusväg kommer bli svårt. Nog om vi ska kunna köra runt 70 - 80 km/h. För att inte vägen ska bli jättegropig måste den säkert hyvlas minst en gång i veckan. Väghyvlar är enorma maskiner och tunga med stora motorer. Den jag körde på kommun drog 20 l diesel per timma
   Eldrift på en sådan tror jag inte på.

   Mvh Berra

   Radera
  2. En sak till :)

   5 km grusväg per dag är max vad man hinner hyvla. Ska de största vägarna hyvlas en gång i veckan i Sverige lär det gå åt ett antal 100 000 väghyvlar samt minst lika många som kan köra dom. Hör hur orimligt det låter..

   Elbilens framtid på lång sikt är nog rätt körd. Fast nu några år kanske 20 kommer det säkert funka.

   Mvh Berra

   Radera
  3. Tyskarna har lång erfarenhet av att bygga autobahn i betong så det ska inte vara nåt problem. Mvh

   Radera
  4. Hej Berra! Tror inte heller på elbilen som ett masskommunikationsmedel men om den kompletterar tex en 10-15 mil lång Podcar-bana som i princip kan monteras på högre lyktstolpar 5-10 meter ovan mark, kan den vara värdefull de första och sista 5-10 kilometrerna till slutmålet. Om inte en podcar/kabinbana i framtiden kan lämna sin egen bana ovan mark och gå över till att färdas på marken som en elbil när det behövs (tex via en hiss ner till marken på stationerna).

   Håller verkligen med om att vägnätet är "bäng i bollen" på så många plan: energi- och resursbehovet för underhållet vid olika väder och slitage, att korsa ytor för gång/cykeltrafikanter för att inte tala om att ta upp enorma parkeringsytor som skulle kunna användas för odling/mötesplatser, boende och andra verksamheter. Det är just därför som podcars tilltalar mig så mkt till skillnad mot tex spårvagnar och tåg som ännu oftast korsar annan trafik och går på marken vilket hindrar annnan trafik och gör att dess eldriftsfördelar försvinner då de inte kan åka non-stop till destinationen.

   Mvh
   Johan

   Radera
  5. @Berra. Angående Goodenoughs nya till synes revolutionerande steg i batteriutvecklingen återstår det helt enkelt att se men visst verkar det lovande, han är ju "litiumbatteri-kungen" och har säkerligen koll på vad han talar om. Som vanligt handlar det om vilka investerare som nappar och om batteriet håller vad det lovar- om det kan byggas för kommersiellt bruk dvs inte bara har lång räckvidd utan även är brandsäkert, kan laddas snabbt ofta utan att tappa laddeffekt, påverkan av många fulla laddcykler osv

   Mvh
   Johan

   Radera
  6. Johan & Berra det verkar som Goodenoughs elektrolyt av glas klarar oerhört många laddcyklar.

   Nu närmast kommer de självkörande bilarna att förändra mycket i samhället där behovet av centrala parkeringsplatser bland mycket annat minskar betydligt. Dagens batteri kommer säkert att utvecklas betydligt eller ersättas av superkondensatorer.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 3. En liten kommentar till tillägget i artikeln:

  "Tillägg: Det råder viss osäkerhet hur snabbt litiumproduktionen kan öka för att möta den snabbt ökande efterfrågan från tex Tesla. Redan nu är efterfrågan högre än utbudet och det tar cirka 5-6 år från att ett litiumfynd görs tills det kan komma i produktion. Enligt tex en prognos gjord av Citi Research väntas efterfrågan på litium fortsätta att växa snabbare än utbudet fram till 2020. Reserverna är stora men hur snabbt produktionen kan öka återstår alltså att se."

  Reserverna växer när priset stiger. Tidigare fynd som varit olönsamma blir lönsamma och prospektering tilltar. En produktion som redan är i drift kan nästan alltid ökas med mer nyare bättre utrustning och kanske drift dygnet runt.

  Viktigast är just priset på Litium (Li) en liten del av kostnaden (3%) för att tillverka ett batteri och 60% av allt Li går till annat än batteri. Stiger priset mycket på Li kommer en del av de andra användningarna att krympa tills fler gruvor hunnit öppnas. Alla 100 miljoner bilar som tillverkas per år blir inte elbilar ens 2025 även fast prognoser säger att eldrivna bilar då kan tillverkas billigare än de billigaste fossilerna.

  Men för att klara bilbehovet 2025 krävs mycket ny Li om inte annan typ av batterier hinner utvecklas.


  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu är det inte bara metallen litium i dessa batterier utan även rätt mycket kobolt. Vilket är en lite knepigare metall. Det bryts oftast som en bimetall i koppar och nickelgruvor framför allt i Afrika. Närmare bestämt i Kongo-Kingshasa. Där det råder fullt inbördeskrig mellan olika stammar mest hela tiden. Där är nog den största stoppklossen.

   Mvh Berra

   Radera
  2. Berra kobolt (Co) började brytas i norden och senare blev det billigast på andra håll. Det bryts 60% idag i Afrika (mer än Kongo) och sedan mest i Kanada och Kina. 2015 framställdes 32.000 ton totalt och kända reserver var 7.100.000 ton vid priset 25.000 $/ton. Nu har priset stigit till 55.000 $/ton viket gör att fler gruvor öppnas och kända reserver ökar. Co liksom litium används också till annat som delvis nog är mer priskänsligt.

   Största stoppklossen är förmodligen tillgänglig kapacitet i fabriker. Utbyggnad pågår.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  3. http://mariestadstidningen.se/mariestad/2017/04/26/mariestad-fortfarande-med-i-kampen

   Här ska det ev bli en ny batterifabrik. 200 ha åkermark ska det visst gå åt. Bara för att mänskligheten ska kunna åka bil ytterligare ett 20 tal år. Snacka om sjukt.

   Mvh Berra

   Radera
  4. Berra jag ser det som osannolikt att det byggs en batterifabrik i Mariestad med närmaste omnejd. Mer troligt i Norrland nära kusten. Eller kanske i Norge eller Finland. Mariestad är nog mer en förhandlingsbricka i strävan att få mer subventioner av andra mer lämpliga kommuner.

   Håller med om att det är olämpligt med fabrik på åkermark.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.