2018-02-10

Framtiden stavas kretslopp: Stuguppror i Orsa vinner laga rätt till eget VA-system!

Förnuft, samlad kraft med kloka människor med kunskap och en vilja av stål kan ge fantastiska resultat, tvivla aldrig på det. Det är ett gäng Orsabor i Dalarna ett bevis på.

Allt sedan Johan gjorde ett besök hem till uppfinnaren och entreprenören Carl Lindström för några år sedan och vi fick en detaljerad inblick i hur ett smart och hållbart komposterings- och toalettssystem kan byggas har vi förundrats hur kommunala VA-system påtvingas på hushåll när det finns miljövänligare och billigare alternativ.

Men nu kan det var slut på det, för vinden har vänt och nu nalkas en ljuv stugstorm som bara har börjat. Via en god vän till Johan nås vi nämligen av nyheten att Orsaborna i en grupp som stridit för rätten till ett eget vatten och avlopp tillsammans med Nätverket VA vunnit över Länstyrelsen i Dalara som tvingat kommunen att bygga ut VA i södra Orsa men nu alltså förlorat i Mark och miljödomstolen, till Orsabornas fördel.

I Dalarnas Tidningar (DT) där vi kan läsa om nyheten säger en av eldsjälarna i Orsa, Börje Andersson att:
"Vi har fått upprättelse nu. Vi har kämpat för demokratin, men det är inte över än. Det finns mycket kvar att diskutera och länsstyrelsen kan överklaga Mark- och miljödomstolens beslut." 
Vidare skriver DT att
"Mark- och miljödomstolen hänvisar till kommunens VA-plan, där kommunen ska klargöra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i södra Orsa. Särskilt kan framhållas vikten av att eventuella beslut om verksamhetsområde och tidplan för ordnande av allmän VA-anläggning grundas på ett gediget underlag innefattande inventering av befintliga anläggningar genom platsbesök och samråd med berörda fastighetsägare, konstaterar domstolen"
Även kommunstyrelsen ordförande i södra Orsa, Mikael Thalin (C) ser ut att glädjas åt beslutet som till DT säger:
"Det är glädjande att domstolen så tydligt säger att kommunen har en väl genomarbetad VA-plan och att det är den som nu ska fullföljas. Så fort domen vinner laga kraft ska vi komma igång med att klargöra förutsättningarna för en hur långsiktigt hållbar VA-försörjning i södra Orsa ska uppnås. I samråd med berörda fastighetsägare och vattenledningsföreningen ska statusen på avloppen och förutsättningar för lokala lösningar utredas"
Vi har tex skrivit om det så kallade stugupproret där tre byar tagit upp moståndet för kommunala utbyggnadsplaner av VA-system som resulterar i att många tvingas flytta då kostnaderna för att ansluta sig till kommunalt vatten- och avlopp kan ligga på mellan allt ifrån 150.000 till över en halv miljon kronor. Enskild brunn kan fortfatande undandtas om vattnet är rent men om kommunens VA-system berör ditt bostadsområde tvingas samtliga hushåll ansluta sig. Detta även när kommunalt godkända alternativ funnits plats eller där lokala ombyggnationer till betydligt lägre kostnader varit fullt möjliga och dessutom skulle kosta mindre resurser än att dra fram kommunens VA-system.

Allt sedan vi satte in i oss i frågan om kommunala VA-system har vi förbryllats över kommunernas kortsiktighet och avsaknad av helhetsperspektiv. Med tanke på att hela samhället måste hushålla med resurser som vatten och minska energianvändningen/transportberoendet är lokal hushållning av dessa oftast att föredra. Människor som tex delar brunn eller har egen har ett direkt incitament att vara sparsamma med användningen och sett till att inte förorena sina egna marker. Se bara på vad som håller på att hända i Kapstaden, där vattenbristen redan innebär extrem ransonering.

När det gäller avloppssytemen ska dessa givetvis kontrolleras och underhållas för att inte förorena vattendrag och grundvattentäkter men det kan enkelt skötas med ett rullande besiktningsschema och
efterföljande krav på åtgärder när brister upptäcks. Om ett eller ett fåtal hushåll missköter sig ska inte en hel by drabbas, det är helt orimligt.

Lyfter vi blicken utanför Sverige och tittar på behovet av hållbara VA-system i länder som Indien och stora delar av Afrika tex, inser en snabbt att alla system för avlopp och toaletter måste byggas upp kring kretslopp-tänkande där vatten inte slösas med och där avlopp blir lika med näring åt mark och odlingar eller där detta inte går -återgår till naturen med långsam nedbrytning och inte hamnar på någon avloppstipp där energi och kapitalkrävande reningsverk ska ta hand om "skiten" vilket ett är ett receptet för systemkollaps och inte hållbarhet. Föreställ er tex om 700 miljoner indier eller motsvarande cirka två gånger USA:s befolkning började spola toaletter med rent vatten och byggde reningsverk och drog ledningar kors och tvärs...

Nej, vi måste tänka helt nytt och inte bara designa avlopp- och toalettsystem inför en framtid där det hela tiden krävs att vi arbetar för balans på resurskontot, även våra hus och vår matproduktion måste synkas på ett hållbart sätt. Allt hänger ihop och här finns det mycket inspiration att hämta.

Med Orsas seger tycker vi det för ovanlighetens skull är läge att fira för att få energi för nästa strid! För detta är inte bara en seger för alla hushåll  i Dalarna som nu har vad som troligen blir en prejudicerande dom att luta sig mot utan en seger för svenska folket och ett litet men viktigt steg för att kunna bygga ett resilient samhälle.

Kom ihåg att alla "öar" i ett övrigt dominerande centraliserat system som kan vara mer självbärande tjänar som inspiration för många människor och är ett bevis på att det går att ställa om och  påverka sin egen självförsörjning på energi, mat och minska sitt beroende av centraliserade VA-system! Detta tjänar hela samhället och ekonomin på, inte bara i händelse av olika kriser där centaliserade system är sårbara för fungerande elförsörjning, tranporter "just in time" och importer av mat och prylar, det öppnar även upp för lokal entreprenörsanda, social gemenskap och trygget -värden som inte kan köpas för allt smör i Småland eller allt guld i Fort Knox!

Se gärna även Johans intervju med Carl Lindström om ett alternativ till ett traditionellt WC-system under musikvidon nedan.

Trevlig lördag! 

Orsa rör om i VA-systemet, vi firar till med tonerna av Patti Labelles "Stir it up" Johans intervju med uppfinnaren Carl Lindström om ett hållbart toalett- och komposteringssystem
 

4 kommentarer:

 1. De som måste flytta för att de inte har råd med kommunalt har förmodligen inte råd att bygga eget heller. Då kommer skiten släppas rakt ut i naturen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Nej så enkelt är det inte även om det kan vara fallet i enskilda fall. I regel kostar det hälften eller tredjedel av kostnaden att bygga VA-system, särskilt när flera hushåll beställer en gemensam lösning. I flera fall finns redan godkänd brunn och det är bara en ny trekammarbrunn som grävas, det förekommer även redan godkända system som alltså tvingas ansluta sig för att ett hushåll bland 20-30 i närheten misskött sig.

   I de fall läckage förekommer är detta oftast lokalt och drabbar inte alla grundvattentäkter tex och kan åtgärdas och isoleras rätt så enkelt. Fekalier som kommer ut hinner dessutom på bra 10-15 meter filtreras naturligt till mkt låga koncentrationer. Sällan de kommer rakt i en sjö och kommer de bara från ett hushåll är det av marginell betydelse för de boende i området.

   Mvh
   Johan

   Radera
  2. De enskilda avlopp jag har till mina fastigheter kostade mellan 50 000 och 100 000.

   Radera
  3. Så jag fick skjuta på köpet av elbil och solpaneler

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.