2018-10-09

Ny svensk baskraft från djupgående havsströmmar ger hopp till klimatomställningen


"Vi går in i en ny era av förnybar energiproduktion och Minesto ligger i framkant av den utvecklingen. Prestationerna i Wales under de senaste månaderna gör oss övertygade om att vår unika teknologi fungerar i långsamma havsströmmar och därmed tillför förutsägbarhet och tillförlitlighet till energimixen, säger Martin Edlund, VD på Minesto."
Minestos teknik är alltså inte traditionell vågkraft vid ytan utan utnyttjande av djupgående havsströmmar och tidvatten-rörelser där en flygande drake drivs framåt med havsströmmar och tidvattnet på cirka 20 meters djup. Detta har många fördelar, kanske främst att el kan genereras mer eller mindre konstant över året och inte påverkas av oväder eller vindarnas nyckfullhet vid ytan men ändå kan leverera mycket el. 

Med Deep Green-teknologin som Minesto utvecklat kan havsströmmar på 1,2 -2,5 meter sekund utnyttjas där en drake eller undervattensseglare generar elektricitet via sin turbin på hela 500 kW eller 0,5 MW genom att flyga i en förutbestämd bana som tar formen av åtta. Draken som just nu testas i full skala utanför Wales har ett vingspann på 12 meter och väger 10 ton.
"Det här är det första steget mot full kraftproduktion. Vi kommer nu fokusera på att öka systemets elproduktionskapacitet i takt med att vi utvecklar vår tidvattenanläggning i Wales samt andra etableringar, säger Martin Edlund. 
I detta skede handlar allt om att visa att tekniken fungerar som planerat. Det mest tillfredsställande med driftsättningen av denna första enhet i större skala är att vi har visat att vi har säkra och effektiva metoder för att hantera systemet samt att det fungerar så som det var tänkt att göra, säger Minestos operative chef David Collier"
Att Minesto nu tar nästa steg på kommersiellisering av sin banbrytande teknik är mycket positivt. Det ger hopp om att kunna skapa goda förutsättningar för stabil förnyelsebar energimix. Sol- och vindkraft på de flesta ställen på jorden räcker ju inte till för att ensamt tillgodose behovet av en jämn elproduktionen över dygnet och över olika säsonger. 

Vattenkraft från älvar och floder är även begränsade till fåtal lämpliga platser. Men när de kompletteras av baskraft från tex djupgående havsströmmar och på sina håll av stora energilager likt Teslas jättebatteri i södra Australien, kan hela kartan för förnyelsebar energi ritas om. 

Givetvis ligger inte alla samhällen vid kuster där det finns djupgående havsströmmar men VÄLDIGT många gör det. Det finns heller inget som hindrar att länder som kan genera ett överskott med hjälp av Minestos nya teknik kan exportera det till andra städer eller stater där förutsättningarna för detta saknas. 

En kombination kan mycket väl även tänkas där en plats med goda förutsättningar för sol och vindkraft kopplas samman med ett kustnära samhälle  där djupgående havsströmmar lämpade för många undervattensflygande drakar blir en del av ett större system långt innåt land. 

Vi kommer fortsätta att följa Minestos utveckling med spänning och skulle inte bli förvånade om Taiwan blir det första landet utanför Europa där Minesto får igång sin första kommersiella anläggning. Minesto har ju varit där mycket på sista tiden och det landet är i praktiken helt beroende av importerad fossil energi men omges av ett stort hav.  

Läs gärna mer om tekniken och pressmeddelandet på Minestos hemsida

Vi äger aktier i Minesto. 

  Minestos största drake DG500 testas utanför Wales
Foto: Minesto

5 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera

 2. Det går att bygga betydligt billigare batteri för att lagra el i ett orörligt
  elnät än med Teslas batterier, som passar bäst i rörliga bilar där vikt och volym begränsar. Men andra företag har varit för tröga att industrialisera detta. Musk är ett geni, men med vissa brister.

  För mig är detta med månkraft som Minesto nu nyttjar roligare än de mycket större havsströmmar som på sikt blir den gigantiska produktionen. Nu är frågan också hur snabbt man orkar skala upp produktionen när väl order från alla världsdelar strömmar in. Ja jag tror på även Antarktis på längre sikt för även turismen behöver el.

  Får kontakta Minesto och se om de kan säga något om hur snabbt man kan skala upp verksamheten.

  Bäst att skriva att jag också har aktier i Minesto.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 3. Det har framkommit farhågor på Placera-forumet att draken inte fungerar som det är tänkt för att man inte gett någon konkret information angående hur mkt el man kan producera.

  Min TRO är att man måste ha draken i drift en tid för att med säkerhet kunna uttala sig ifall draken producerar el enligt plan. Vad tror ni som står bakom bloggen om detta? Är det ett varningstecken att de inte presenterat konkret data än?

  SvaraRadera
 4. Hej! Som jag ser det går det inte att dra några säkra slutsatser om hur mkt DG500 osv kan producera än. Vi måste invänta de rigorösa mätdata som krävs för detta och som jag är övertygad om att Minesto utför just nu, inte för oss aktieägare utan för de kunder som kräver detta.

  Hittills har Minesto ledning arbetat professionellt och inte svävat iväg vilket ger inger ett starkt förtroende.

  Inget är säkert men att de nu bekräftar att tekniken fungerar är ett stort steg i rätt riktning.

  Vi får invänta mer information helt enkelt men potentialen för Minestos teknik är minst sagt enorm och vi behöver verkligen hållbar baskraft som kan komplementera sol, vind och även geotermisk energi likt de som svenska Climeon nu rullar ut på bland anatt Island (och sitter i flera av Viking Lines fartyg).

  Jag tycker det är viktigt att understryka att precis som med elbilar bör vi inte se nya tekniker om förnyelsebart som konkurenter, marknaden är för stor och behovet för stort för att det överhuvudtaget ska vara ett problem med fler spelare.

  Mvh
  Johan

  SvaraRadera
 5. Varför orolig? Kan man tolka detta annat än att de fungerar so mdet ska??? "Det mest tillfredsställande med driftsättningen av denna första enhet i större skala är att vi har visat att vi har säkra och effektiva metoder för att hantera systemet samt att det fungerar så som det var tänkt att göra, säger Minestos operative chef David Collier"

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.