2019-01-14

Våga tänk nytt! Efterlängtad svensk rapport om scenarier bortom ekonomisk tillväxt

Detta inlägg är signerat Johan.
"Ett framtida hållbart samhälle som inte bygger på ekonomisk tillväxt – hur skulle det kunna se ut? Detta forskningsprojekt har utforskat fyra tentativa scenarier för Sverige 2050 som alla ska uppfylla grundläggande hållbarhetskriterier såsom ett rättvist handlingsutrymme inom planetens gränser. Dessa framtida samhällen behöver inte bygga på nuvarande ekonomisk logik. I stället har scenarierna vägletts av mål som är avgörande för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande."
Ja så inleds första kapitlet i det svenska forskningsprojekt som pågått i fyra år och ligger bakom rapporten med titeln "Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande" som nyligen släpptes nyligen och presenterades under en filmad konferens vid KTH i  Stockholm den 29:e november. 

Bakom rapporten står inte mindre än 18 olika forskare från vitt skilda dicipliner och forskningsfält, däribland prof. Alf Hornborg som skrivit den mycket läsvärda boken "Myten om maskinen" utgår från Sverige och blickar framåt till 2050 i fyra scenarier...  
"Som illustrerar de olika inriktningar som samhället skulle kunna ta för att nå de uppsatta hållbarhetsmålen. Scenarierna målar upp bilder av framtida samhällen som inte behöver bygga på nuvarande ekonomisk logik och är istället utformade utifrån fyra olika alternativa strategier: 
Kollaborativ ekonomi 
Lokal självförsörjning 
Automatisering för livskvalitet
Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten"
I samband med att rapporten Bortom BNP-tillväxt släpptes nyligen hölls en sevärd konferens där rapporten sammanfattades och sedan diskuterades i en efterföljande paneldebatt. Vi rekommenderar starkt att en kikar på båda dessa nedan för att snabbt få en överblick i denna mycket viktiga rapport:

Presentation av Rappoten: "Bortom BNP-tillväxt -scenarier för hållbart samhällsbyggande"

Paneldebatt med Sofia Arkelsten, politiker (M),  Pär Holmgren, Naturskadespecialist på Länsförsäkringar, Carl Schlyter, politiker (MP) och Charlotta Szczepanowski, chef för Hållbarhet och Kvalitet på Coop


Jag går i detta inlägg inte in på de brister rapporten har eller några av de kommetarer rapporten fått i media eller hur mycket okunskap som finns kring ekonomisk tillväxt, eller snarare människors oförmåga att förstå exponentiell tillväxt. Istället konstaterar jag till en början att den är välkommen och bör betraktas som inte bara ett efterlängtat frö till fortsatta samtal för de som ännu inte inlett omställningsresan, utan ge energi till alla de som redan börjat och inspirera andra. Kritisk massa kan nås snabbare än en traditionell tillväxtekonom sätter kaffet i halsen när den inser att den måste söka nytt jobb...  

Noterbart är dock att grupper som varit del av Bortom-BNP tillväxt projektet inkluderar rådgivare från bland andra JAK medlemsbank; Omställning Sverige; Club of Rome (Romklubben); FOI; MSB; och Naturvårdsverket. Att Omställning Sverige och Romklubben får komma med input är mycket positivt men hade för bara 6-7 år sedan förmodligen varit otänkbart. Då var ifrågasättande av tillväxt-begreppet en icke-fråga inom den politiska offentligheten eller inom näringslivet men kanske har verkligheten kommit ifatt?  

För oss som följt resurs- och klimatfrågan i över ett årtionde har det långsamma politiska och bredare forskningsuppvaknandet, särskilt i Sverige, varit minst sagt märkligt och frustrerande. 

När det gäller begränsade resursers möjligheter att hålla igång tillväxten släpptes tex redan 2010 en mycket tung rapport till tyska försvarsmakten om effekterna av Peak Oil/oljetoppen på den tyska ekonomin och säkerheten (engelska versionen från 2011 på 112 sidor). I rapporten klargjordes det tydligt att Tyskland hade att anpassa sig till minskad tillgång av billig olja i takt med att världens konventionella oljeproduktion faller inom de närmaste årtiondet, dvs runt 2020-2025 när världens globala oljeproduktionen oåterkalleligt når sin högsta nivå, eller peak och därefter oåterkalleligt minskar. 

Den ekonomiska tillväxtens oändliga omöjlighet och kopplingen till den begränsade fossila tillgången är även huvudtråden i vår bok Olja för Blåbär- Energi, Makt och Hållbarhet som ni kan läsa mer om här.   

De senaste 3-4 årens boost av okonventionell skifferolja från USA samtidigt som Iran har släppts in på oljemarknaden, har skapat ett överutbud av olja som fått många att vända narrativet till att handla om att "Peak Oil är död". Det har framställts som att den ekonomiska tillväxtens motor kan tuffa på som vanligt utan att samhällen gör fundamentala förändringar av hur vi utvinner och använder jordens begränsade resurser.  

Idag låter det istället som att vi är nära "peak demand" av fossila bränslen och att det kommer göra att den fossilfria omställningen som krävs i en värld där tillgången till en fallande olja är den styrande faktorn -inte spelar någon roll längre då ett teknikskifte till elektifiering räcker för att vi ska kunna köra på "business as usual" ändå. 

Men dit är det än så länge mycket långt. För även om elektrifieringen av transportsystemen som vi nu bevittnar och skriver mycket om här på bloggen, kommer minska behovet av oljeutvinningen samt de glädjande ekonomiska incitament som nu växer fram i länder Förenade Arabemiraten där det nu gått över två år sedan de mest effektiva gaskraftverken blev slagna av de billigaste solenergparkerna, krävs det mycket mer. 

I grunden handlar det om att vi ska gå från ett samhälle där vi idag i praktiken får enoma mängder koncentrerade energi nästan gratis i form av olja, gas och kol som bildats och lagrats i miljontals år i jorden. Men resursuttaget är bara "nästan gratis" då det idag kräver mer och mer energi för att få upp lika mycket energi och som en sidoeffekt förorenar vi luften och värmer upp planeten när vi förbränner den fossila "superenergin". När vi går över till ett samhälle som i växande grad ska ersätta fossila bränslen, krävs att vi inte bara slösar på energi genom att elda upp den som i en förbränningsmotor (ca 70 % försvinner i form av spillvärme och fordonen kör inte ens med två passagere trots att de flesta är byggda för 5 eller fler). 

Då måste all energianvändning ske närmare användaren och bli mycket effektivare men även vårt beteende måste anpassas till en värld där energi inte länge är nästan gratis. Konsekvensen av den hållbara energi- och resursanvändning som måste följa gör att ekonomisk materiell tillväxt så som den ser ut idag blir en icke-fråga, dvs en fortsatt omöjlighet då energin och resurserna helt enkelt är ändliga och begränsade. Istället blir cirkulära resursflöden, befolkningsstabilitet med ekonomiska incitament för begränsade barnafödande (nej det kommer i framtiden inte vara en tabufråga, det blir en resursfråga helt avhängig tillgången på energi/mat/rent vatten och beboliga delar av planeten) och samarbete avgörande för att kunna bygga och bevara ett välmående samhälle. 

Tiden är helt enkelt inne för att agera förebyggande medan vi har energi och tid att bygga resilienta samhällen som inte är beroende av att kakan hela tiden växer. En kaka som hela tiden växer ryms snart inte inom planetens gränser, det är den fysiska verkligheten vi har att anpassa oss till. Men låt oss se möjligheterna istället för utmaningarna och precis som Leonardo Da Vinci ta fram ett nytt blankt papper och fylla det med otaliga ideer från vitt skilda områden tills en fram till nu otänkbar möjlighet visar sig! 

10 kommentarer:

 1. Framgår det av rapporten hur livsmedelförsörjningen kan lösas i en cirkulär lokal ekonomi nära polcirkeln likt Sverige med 10 miljoner invånare som dessutom växer med 1 procent per år?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har lyssnat igenom, inte ett ord om livsmedelförsörjning! Med andra ord är rapporten ett rent fantasifoster.

   Radera
  2. Hej Ulf! Ursäkta sent svar, varit lite upptagen med annat. Presentationsvideon är endast en sammanfattning. I rapporten Bortom BNP-tilväxt på sida 29, tabell två, står det att under scenario 2 "lokal självförsörjning" är importertandelen mot idag år 2050 ca 10 %, inte 100 % självförsörjande på mat men nästan. Det bygger på småskalig, lokal matproduktion där en mkt större andel av befolkningen mot idag är involverad i matproduktionen.

   Jag vet ej riktigt hur de räknat och det är fundamentalt viktig fråga du ställer, för med en växande befolkning blir det förstås mkt svårare att bli självöförjande även om jag tror det är full möjligt. Det kommer sannolikt dock kräva av vi bygger en hel del växthus som kan drivas med förnyelsebart under vinter/höst samt att vi äter grödor efter säsong och lagrar för vintersäsongen.

   Jag är övertygad om av kommer fortsätta att importera en rad råvaror som kaffebönor och socker även om jag önskade att vi tex ökade självförsörjningsgraden av honung till långt över 50 % för att kunna användas inom bakning, matlagning mm och helt skippa de mindre nyttiga sockerbetorna.
   (är själv biodlare för husbehov och lite försäljning lokalt).


   I cirkulär ekonomi scenariet är dock importgraden enligt samma rapport, tabell 2, sida 29, hela 50 % så där är svaret nej vi kan inte försörja Sveriges befolkning, åtminstone 2050 på det sättet helt utan import. Men varför inte plocka det som är hållbart i olika scenarier, vi kommmer ju behöva åtminstone nationell och regional tillverkning av en del varor och de måste ju ingå i cirkulära kretslopp även om de blir större och mer komplicerade. De lokala förutsättningarna för självförsörjning av varor och tjänster ser ju väldigt olika ut i vårt avlånga land. Odlingssäsongen är ju tex mkt längre i Skåne mot Norrland medan det i Norrland finns gott om möjligheter till jakt och fiske.

   Mvh
   Johan

   Radera
  3. Hej igen! Jag ska försöka få till en längre intervju med någon av forskarna i rapporten i min nya studio och skickar med din fråga då. Återkommer när jag vet mer!

   Mvh
   Johan

   Radera
  4. Hej,
   var i kontakt med projektledaren Åsa Svenfelt. Hon bekräftade att man inte utrett frågan om livsmedelsförsörjning men tyckte frågan var intressant.

   Radera
 2. 0,5% av allt levande är djur och människor enligt boken Intelligenta växter. Jag lånade den igår och min fru beställde den på nätet efter att ha bläddrat i den 5 minuter.

  Var till centrum för att köpa nya A4 block med blanka sidor för jag gillar friheten med blanka sidor men Claes Ohlsson hade mest bara rutigt och randigt.

  Tycker ändå att utvecklingen inom de planetära gränserna kan nå mycket längre på många områden. Gillade nyheten i Ny Teknik nyss om att forskare hade ändrat dna i tobak så fotosyntesen blev 40% bättre. Nästa steg är för oss viktigare växter. För att fortsätta med växter har det första strået av bomull spirat på månens baksida.

  Ja de planetära gränserna är inte absoluta annat än på själva jorden.

  Ska senare lyssna och se på föredragen ovan.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket bra föreläsningar ovan - lyssna.

   Upptäckte till min fasa igår att okunskapen är enorm hos många kloka personer när det gäller områden jag kan lite mer om. Det är för lätt att tro att det enklaste kan "alla" och först sedan blir det svårare. Gillar Pink Floyd men de har hjälpt till att sprida okunskap och då menar jag inte Another Brick in the Wall utan The Dark Side of the Moon. Intelligenta personer tror att månens baksida är om inte helt mörk så är den åtminstone mindre belyst. Solen lyser ju på framsidan.

   I en taxiresa hem igår em hade den gamle föraren från Pakistan på ett radioprogram som just startat och tog upp olika projekt med biobränsle. Sa inget utan lyssnade med honom den halvtimmen och frågade sedan om han prövat köra en elbil. Genast började han på bruten svenska förklara för mig att elbilar inte var bra för miljön. Han hade minsann gått en kurs om föroreningar, som var svår för honom med dålig svenska men fått mycket hjälp och berättade om allt som passerar ut ur reningsverk, som han besökt, luftföroreningar från allt och dessa förskräckliga radiostrålar från mobilerna. Vi enades så småningom om att grundutbildning var mycket viktigt.

   Vaknade tidigt och har alltså hört vad som sades 29/11. Mycket intressant och kommer säkert att läsa rapporten. Håller med om en del och tycker också annorlunda. Bra att projektet skett.

   Johan har talat om en kritisk massa. Lite obehaglig term med sin exponentiella tillväxt till något sätter stopp. Men jag har inget bättre just nu. Den nyanställda på COOP, men kunnig, berättade om när hon tidigare överöstes med resurser. Tror inte vår väderman måste ha sin svåra samhällskris för att förståelsen ska öka och övergå i handling. Resurserna finns de ska bara omlokaliseras.

   Jag tror handlingen har börjat bli exponentiell i positiv bemärkelse. Fast visst kan jag ha fel. Det har hänt förr. Men ser och hör mer tecken på att vi passerat åtminstone peak nya fossila personbilar globalt. Igår kväll hörde jag att man nu massivt bygger ut hamnlagret för importerade bilar i Södertälje med laddare eftersom man fått de rapporterna om behovet från industrin i Tyskland.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 3. Hej Nanotec! Tänkvärda och lärorika ankekdoter och tankar du kommer med som vanligt. Det där med okunskap om kloka personer känner jag dessvärre igen alltför väl och håller med om att kritisk massa när det gäller krismedvetenhet och efterföljande handlingar för att förändra beteende och samhällsstruktur är en bra bit bort sett till alla kriser vi står för men det finns ljuspunkter inom tex elektrifieringen av transportindustrin även om det likt all exponentiell utveckling går tämligen långsamt i början och sen tar fart till synes explosionsartat. I Norge tex är nu de Top 4 mest sålda bilarna under året som gått/2018: 1-Nissan Leaf, 2-Volkswagen e-Golf, 3- BMW-i3 och 4-Tesla Model X. Alla elbilar! I Oslo var nästan varannan bil såld en elbil!

  Läs gärna mer här:
  http://teslaclubsweden.se/norges-mest-salda-bil-ar-nissan-leaf/


  Kommer ett inlägg på det temat strax :)

  Mvh
  Johan

  SvaraRadera
 4. Tack Johan.
  En annan synpunkt: Även det cirkulära samhället måste producera ett visst överskott för att köpa nödvändiga varor man saknar resurser för att tillverka själv, till exempel för att anskaffa jordbruksmaskiner

  SvaraRadera
  Svar
  1. Exemplet med jordbruksmaskiner är tänkvärt.
   Har man ordnat det så att man är 100% självförsörjande behöver man då sälja något till andra?
   Fundera på det.

   På en mansålder har maskinerna utvecklats något enormt
   Men nu pekar allt på att snart kommer en ny paragdim, jordbruksrobotarna.

   Om man kan likna traktorer och tröskor vid dyra och gigantiska hästar är robotarna mer som billiga drängar och pigor.

   En modern maskinpark kan utan problem kosta tiotalet miljoner kronor.
   Det är inte konstigt att bönderna har tvingats specialisera sig på att producera, oftast en, bulkvara.

   Men med robotarna kommer det att bli annorlunda.
   När robotarna är färdigutvecklade kanske det räcker med en investering som är lägre än vad en bra begagnad bil kostar idag.
   Det arbete robotarna gör kommer att täcka matbehovet för en familj.

   Tänk då på vad som kan hända.

   Om det räcker med någon eller några hundra tusen i investering för att få det mesta av den mat man behöver förutom kaffe och lite annan mat.
   Är en sådan framtida lantbrukare tvingad att sälja det mesta av det han producerar?

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.