2017-01-30

Inspiration: Solenergi bra investering idag, självklar för framtiden

För knappt två månader sedan färdigställdes världens största solcellsanläggning i Indien. En anläggning på hisnande 648 MW som med 2,6 miljoner solcellspaneler ska förse 150 000 indiska hushåll med el.

Kostnaden för att bygga denna enorma anläggning hamnade på 679 miljoner dollar eller nästan 6 miljarder kronor. Men då ska man komma ihåg att den byggdes på endast 8 månader och kommer generera elektricitet i många årtionden. Dagens solcellspaneler beräknas fortfarande kunna uppnå cirka 80 % av sin ursprungliga effekt efter 25 år och därför vara lönsamma under flera årtionden.

I Dubai är nu 80 % färdigställt av en solenergi-anläggning på 200 MW som för första gången någonsin kommer generera elektricitet billigare än billigaste fossilalternativet naturgas. Detta till ett pris på endast amerikanska 2,42 cent per producerad kilowatt-timme, något som förvånat många energiexperter som inte väntat sig en konkurrenskraftig solcellsanläggning av detta slag förrän om flera år.

Och långsiktig lönsamhet och stabila energipriser är nyckelorden här. En byggd solenergianläggning är till skillnad mot ett kolkraftverk eller ett olje-eldat kraftverk (som är vanligt i Mellanöstern), inte beroende av upp- och nedgångarna på råvarumarknaden för att gå med vinst.

Underhållskostnader för solcellsanläggningar är extremt låga och de behöver heller ingen konstant tillförsel av olja, gas eller kol. Solenergi-input är än så länge gratis och finns i överflöd...

Investerare i världen börjar inse att oljefesten i Saudiarabien och Mellanöstern, för att inte tala om skifferbubblan i USA, har nått sin topp och inte hör framtiden till. Är man ute efter långsiktig, stabil avkastning och energiförsörjning behöver man inte längre moralisera eller försöka övertyga människor om att fossila energikällor skadar vår planet och framtida generationer. En långsiktig satsning på solenergi är en bra investering, punkt.

I fjol meddelade tex Rockefellers Brother´s Fund, ledd av ättlingarna till världens kanske mest kända oljemagnat, John. D Rockefeller att alla fossila innehav ska divesteras till förnyelsebart. En fond som så sent som i november omfattade över sju miljarder kronor.  

En av världens största investerare, Warren Buffet har via sitt bolag Berkshire Hathaway Energy investerat hela 16 miljarder dollar eller 141,2 miljarder kronor i förnyelsebar energi och planerar att "avsevärt" öka investeringarna inom detta område. Av dessa miljarder har Buffet öronmärkt 8 miljarder kr helt för solenergi-projekt och nästan 10 miljarder kr för vindkraft-projekt.  

Men vi ska inte glömma den växande marknaden för vindkraft . Enligt en rapport av Environmental Defense Fund som vi kan läsa om i en läsvärd artikel av Business Insider, växer arbetsmarkanden inom vindkraftnäringen 12 gånger snabbare än övriga amerikanska ekonomin. Dessutom konstaterar rapporten att 46 % av stora företag i USA nyanställt för arbetsuppgifter direkt kopplade till marknaden för förnyeslebar energi.

Det är med andra ord inte bara i Kina som marknaden för förnyelsebart växer och attraherar investeringar men det finns en siffra som kommer från Mittens rike som är så häpnadsväckande att den inte kan ignoreras. I den mycket sevärda dokumentären "Det våras för solen" som visades på Svt:s Dokument Utifrån igår berättar en anställd vid en kinesisk solcellsfabrik att:

År 2003 producerade Kina solceller med en total effekt på 3 MW men är nu uppe i 4 GW installerad effekt per år (har därmed en total ackumelerad installerad effekt på över 43 GW i enbart solcellsanläggningar i landet). För att sätta 4 GW per år i ett sammanhang: Det är ungefär motsvarande fyra kärnkraftsreaktorer räknat i installerad effekt.

Dokumentären bjuder på många inspirerande exempel däribland ett holländskt projekt för att utnyttja elbilsbatterier för att göra bostadsområden självförsörjande på energi. Solcellspaneler på hustaken förser husen och elbilarna med el under dagen/när solen skiner och elbilarnas batterier används som energilager för elförsörjning av husen under natten. Ingen ny tanke men första projektet i Europa där det nu byggs såväl laddstolpar, installeras solceller och köps in bilar för att verkligen förverkliga och testa en sådan lösning fullt ut.

Svt-dokumentären "Det våras för Solen"

Amerikansk militärbas i South Carolina ska bli självförsörjande på energi med sol

Vi noterar även att amerikanska försvarsmakten till skillnad mot Trump-administrationen fortsätter följa den vetenskapliga forskningen och tar hotet med klimatförändringar på största allvar. För amerikanska försvarsmakten är det inte bara en ren säkerhetsfråga för hur tex framtida klimatflyktingar och resursbrister ska påverka USA:s styrkor utomlands och eller inom landets gränser. Sedan många år satsar USA:s militär på att säkra energiförsörjningen för sina baser genom att lägga mycket resurser och forskning på bland annat solenergianläggningar.

När Johan var på en energikonferens i Washington D.C. i USA 2010 klargjorde höga militärer på plats att USA:s försvarsmakt ställer sig högst frågande (till den dåvarande regeringens) otillräckliga satsningar på utveckling av förnyelsebar energi som de ansåg var en nationell säkerhetsrisk för landet som de inte kunde utsätta sina styrkor för.

För några veckor sedan fick vi tydligt prov på hur USA:s militärmakt satsar på självförsörjning av sina baser. Amerikanska energibolaget Amerersco kommer under våren börja byggandet av det som kommer bli självförsörjande energisystem för en amerikansk marinbas i South Carolina. Systemet som kommer kosta drygt 91 miljoner dollar eller cirka 803,1 miljoner kr ska förse basen med värme och el från en solcellsanläggning på 6,7 MW och en kombinerad sol- och värme anläggning på 3.5 MW. Systemet kommer sedan kopplas samman med en rejält batterlaget på hela 8MWh.

Energysystemet ska kunna förse basens 121 byggnader med el även när det vanliga elnätet ligger nere och köras som ett mikronät. Systemet kommer även kunna kompletteras med dieselaggregat för att kunna balansera mikronätet vid behov.

Men precis som många sol och vindenergi-anläggningar är det inte bara en fråga om energisäkerhet med oberoende av stamnätet som militären är ute efter. Med ett stabilt energisystem som håller länge kan självförsörjande baser med mikronät sannolikt spara in mycket pengar och resurser på sikt och det är därför något vi kan vänta oss se på många militärbaser framöver. Hur svenska försvarsmakten arbetar med detta vore intressant att veta men att solenergi-försörjning av samhällen och för laddning av diverse fordon och transportsystem är framtidens melodi, råder det ingen tvekan om.

8 kommentarer:

 1. "Kina 2003 producerade solceller med en total effekt på 3 MW men nu är uppe i 4 GW per år."

  Saknas en nolla...och lite till.


  "With the country possessing 43.2 GW of solar PV capacity in 2015"
  https://cleantechnica.com/2016/03/27/china-solar-pv-capacity-triple-by-2020/

  SvaraRadera
 2. Hej! Nej är korrekt. Det installeras 4 GW per år. Den totala, ackumulerade installerade effekten i landet är långt högre som du pekar på över 43 GW.

  Formulerar om så det inte missförstås, tack.
  Mvh
  Johan

  SvaraRadera
 3. Hur ser ni på detta med med lönsam solenergi i relation till peak oil? Börjar pessimisterna få fel och att vi sannolikt kommer få se en enorm omvandling av vår energiproduktion de kommande åren? Vad kan tala emot detta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Madoff om vi ser på den kraftiga ökningen av världens solceller där kostnaden per kWh sjunker varje år bör det ge en inverkan på oljepriset ganska snart. När det gäller Sverige är vindkraften närmare att ta hand om ett ökat behov av el, när det uppstår. Ja det behövs något när fission pensioneras. Blir det mycket snabbt genomslag för eldrivna fordon behövs mer elproduktion där då vindkraft genast blir mer lönsamt eftersom el är billigast nattetid.

   En annan parameter är högspänd elström som med låg förlust kan överföras långt. Ytterligare en betydelsefull del är tidstariffer och modern elektronik samt robotar som givetvis inte bara jobbar dagtid.

   Det finns solenergi producerad på jorden (fusion) men den är inte lönsam än. Många projekt pågår och några tror sig nå målet, billig el, före 2030.

   Jag anser det osannolikt att oljepriset når över 100$ annat än mycket kort någonsin mer. Priset måste enligt artikeln ovan under 10$ för att nå solcellskostnad i mellanöstern.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. @Nanotec
   Nu rör du väl ihop bananer och äpplen här:
   "Jag anser det osannolikt att oljepriset når över 100$ annat än mycket kort någonsin mer. Priset måste enligt artikeln ovan under 10$ för att nå solcellskostnad i mellanöstern."
   Det här handlar väl bara om el genererad från olja i mellanöstern. Olja används ju till största delen (globalt)till bensin eller diesel i förbränningsmotorer och inte för att generera el i oljekraftverk. Så oljepriset kan nog mycket väl nå hundra dollar igen. Oljeproduktionen i världen minskar ju nu kontinuerligt varje år och oljepriset har fördubblats från 28 till 56 $ /fat på ungefär ett år. Frågan är nog inte om utan när priset når 100 $.

   Radera
  3. @Maddof. Hej. Bra fråga som inte är helt enkelt att svara på. I dags läget krävs olja i tillverkning, transport och till viss del underhåll av solcellsanläggningar.

   Råvaror i till solcellerna omfattar även olja eller naturgas i brytningen och transporterna med lasbil, fartyg etc. Räknar man in hela produktionskedjan för allt som berör solceller är den väldigt oljeberoende. Men när väl en solenergi-anläggning för värme eller el är byggd har man årtionden av el/värme som både kan innebära enorma energibesparingar men framförallt kan det köpa oss tid att hitta mindre eller i framtiden helt fossilfri/icke oljeberoende solanläggningar kanske med organiska material och kopiering av fotosyntesen. Organiska batterier forskas det på vid bland annat Harvard och KTH.

   Poängen med satsa på småskaliga och storskaliga solanläggningar nu är att vi ännu har energin och resurserna med oljan och fungerande infrastruktur för att få dem på plats. Kombineras solenergi o vindblommor (småskalig vindkraft) med batterilager kan även den lokala beredskapen stärkas. Det finns med andra ord många fördelar!
   Mvh
   Johan

   Radera
  4. Jag såg också programmet och det var ju intressant. Jag har hållt på och följt det här med peakoil i fem, sex år nu. Och jag kan nog bara hålla med dom som säger att det största problemet är skuldsättningen i världen. Hela finansbranschen är ett skämt. Den är totalt dysfunktionell. Man kan undra om inte hela reportaget var sponsrat av finansbranschen där dom fick framställ sig själva som den här planetens räddare. Det är ju egentligen tvärtom, hade vi aldrig släppt lös dom här ekonomiska krafterna så hade vi levt ett enklare liv, vi hade aldrig haft den här ekonomiska tillväxten i världen (som baseras på en gigantisk skuldsättning)de senaste 40 åren. Bankerna hade varit små gråa trista företag som de var på 60 talet. Alltså, dessa enorma investeringar i solenergi som krävs kommer ju bara öka skuldsättningen ännu mer, en skuldsättning som har ökat från 60% av BNP (globalt) på 60-talet till 300 % idag. Jag förstår inte hur man ska komma förbi detta, och det gör nog ingen annan heller såvitt jag vet.

   Radera
  5. @Maddof. Del 2. Men Peak Oil innebär fortfarande enorma utmaningar för alla delar av samhället och våra ekonomiska modeller som bygger på tillväxt och inte cirkulär ekonomi och hushållande med billig energi som kommer krävas de närmaste åren i takt med att tillgången till den billiga/konventionella oljan minska i produktion. Då krävs tuffa prioriteringar och på flera områden minskad användning av energi.

   Mvh
   Johan

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.