2019-04-02

Mark o Miljödomstolen faställer domen: Ingen dispens för bekämpningsmedel som hotar pollinatörerna

Detta inlägg är signerat Johan.

Idag nås vi av den mycket goda nyheten att Mark- och miljödomstolen faställer sin dom att avslå sockerbetodlarnas dispens att använda de av EU otillåtna bekämpningsmedel som allvarligt hotar pollinatörer såsom honungsbin och vildbin. 

I domen bekräftar Mark o Miljödomstolen exakt de punkter jag och andra understrukit i debattartiklar, alla de människor som vänt sig till Kemikalieinspektionen och i synnerhet med stöd i de två mycket gedigna överklaganden av Sveriges Biodlares Riksförbund och Naturskyddsföreningen som lett till denna dom.  

Mark och miljödomstolen menar bland annat att det finns kända alternativ till de förbjudna bekämpningsmedlen och frågan om hänsyn i användningen av bekämpningsmedel varit känd i flera år:  

"Domstolen anger med beaktande av  förvånande och svårförståeligt om betodlarna ännu inte i samråd med leverantörer av alternativa bekämpningsmedel har påbörjat utarbetandet av metoder för användning av dessa. Även om det behövs mer kunskap om hur de alternativa bekämpningsmedlen ska kombineras, när bekämpning lämpligen ska ske, bekämpningströsklar m.m. kan det knappast vara så att det, för medel som är godkända för aktuell användning, helt saknas sådan kunskap. Domstolen anser att det finns skäl för att utgå från att det, trots vad Kemikalieinspektionen anfört om behovet av utveckling av strategier, finns tillräcklig kunskap för att kunna använda dessa medel under 2019. Domstolen anser således att det inte har framkommit uppgifter som stöder Kemikalieinspektionens uppfattning att det saknas andra rimliga metoder för att minska skördebortfallet. " (Min fetmarkering)

Men viktigast av allt: 

"Med beaktande av storleken på det befarade genomsnittliga skördebortfallet och de möjligheter som finns att använda andra bekämpningsmedel kommer domstolen fram till att det inte föreligger en sådan uppenbar fara som krävs för att dispens ska kunna ges". 


Domen är viktig och glädjande av många skäl. Dels visar det att hårt arbete och kämpande för våra pollinatörer lönar sig och dels ger det hopp om att vi kan vända massdöden av insekter vi bevittnat bara de senaste årtionden. Något som forskare nyligen konstaterat kommmer förvärras kraftigt de närmaste åren om inte kraftåtgärder tas till nu. Ytterligare 40 % av alla insekter hotas av utrotning de närmaste årtiondena om utvecklingen får fortsätta obehindrat.  

Se gärna tidigare inlägg med vårt bidrag till skydd av pollinatörna bland annat med vår debattartikel i Svenska Dagbladet och min replik på Kemikalieinspektions replik som följde på vår artikel.   

Här bör det understrykas att minst var tredje tugga eller 70 % av grödorna vi odlar existerar tack vare de pollineringstjänster som bland annat bin, humlor och vildbin står för. I en värld där endast små rubbningar av matleveranser eller skördar skapar stora problem redan idag inser vem som helst att vi inte överlever som civilisation utan pollinatörerna. Det går inte längre att hymla om detta. Vi är beroende av pollinatörerna för vår överlevnad. Kollapsar en övervägande del av insekternas värld, kollapsar de ekosystem vi är helt beroende av och därmed försvinner förutsättningarna för den värld vi byggt upp och är helt beroende av. 

För att dra en parallell till Greta Thunbergs klarspråk om klimathotet, precis som de flesta inte vet att vår värld har en klimatbudget vet inte de flesta att vi har insektsbudget. Och eftersom de flesta fortfarande inte vet, sker förändringen för att vända utvecklingen för långsamt och i för liten utbredning. Ännu. Precis som klimatförändringar, vattenbrist och resurshushållning bör bli centrala perspektiv att utgår från i alla hållbara mänskliga verksamheter måste även insekterna lyftas fram i rampljuset, de är minst lika coola som vår rock- och popstjärnor och långt mer utvecklade än många av vår mest avancerade maskiner. 

Med nya perspektiv om helheten öppnar sig nya möjligheter vi betraktrar som omöjliga eller inte ens reflekterar över idag då vi stirrar oss blinda på kortiktiga och enformiga mål. Att tänka just brett är något som framförallt Leonardo Da Vinci kan lära oss, universalgeniet vars främsta egenskap var att kunna observera många olika fenomen och se hur de hängde ihop och sedan ta till vara på dessa genom anteckningar och "korsbefruktning" av idéer och fenomen från just naturen.  Da Vinci insåg från tidig ålder värdet av  tvärvetenskapliga samband som sedan lyfte såväl konstvärlden som vetenskapen inom allt från konstruktioner av byggnader och maskiner som människokroppens delar och funktioner.    

I ett överspecialiserat samhälle glöms ofta helheten bort men det har vi inte längre råd med om vi ska överleva som art. Da Vinci skulle första skaka på sitt huvud åt denna blindhet och sedan skrida till verket och visa på alternativen. 

Pollinatörerna måste lyftas från att vara små men faschinerande utomjordingar till att betraktas för vad de är, människans systrar, bröder och bästa vänner vi aldrig kan vara utan.  

Jag kommer kämpa vidare för bina och valde därför att spela in det första programmet i vår nya Evolution Show som har premiär imorgon (kommer även att kunna lyssnas på som pod) -att samtala om just hur vi kan hjälpa pollinatörerna. I introavsnittet talar jag och Anna Pernestål, chef och forskare vid Integrated Research Transport Lab (ITRL) vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm om binas och pollinatörernas värde och varför de hotas. Samtalet är på engelska men vi hoppas de flesta kommer kunna hänga med utan problem.  

Mer info om nya Evolution Show kommer imorgon. 

Sätt gärna ut vattenfyllda fat med småsten att landa på i trädgården, det underlättar under torra och varma dagar för pollinatörerna!
Foto: Johan Landgren 

2 kommentarer:

 1. Trevlig nyhet att domstolen beslutat klokt. Visst är bina nödvändiga att värna och klimatet mm.

  Vill hänga med i den teknologiska utvecklingen också på gott och ont. Har precis beställt The Big Nine av Amy Webb som handlar om de företag som satsar mest på AI och den utveckling samt forskning som pågår. Det är mest USA och Kina som satsar stort. 350 sidor och reklamen startar med: "We like to think that we are in control of the future of "artificial" intelligence. The reality, though, is that we--the everyday people whose data powers AI--aren't actually in control of anything. Tänkte jag ska förstå lite mer.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 2. Jag studerade länken där de sammanställt forskningen om insekterna.
  Som jag förstod det var det fjärilar,steklar och dyngbaggar som har minskat dramatiskt.
  Så då är frågan hu vi ska gynna dessa arter?
  Hur kan vi till exempel gynna dyngbaggar?
  Vad för slags habitat behöver fjärilar, bin, humlor och steklar?

  Till exempel var det brist på blommande rödklöver som gjort att vissa sorters bin har minskat drastiskt.
  Hur kan vi vända den trenden?
  I vilken sorts jordbruk kan vi gynna blommande växter samtidigt som vi kan driva en matproduktion där?
  För det måste vi göra, lämnar vi marken orörd blir där granskog inom en generation.
  Alternativet är annars massiva insatser med lieslåtter om vi santidigt ska vara fossilfria.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.