2012-10-07

Richard Heinberg möblerar om i Australien, nu på UniversitetetNyligen intervjuades Richard Heinberg i austaliska ABC News under sin rundresa i Australien. Den 28:e september gjorde Heinberg ännu ett av sina mycket imponerande framträdanden, denna gång ett föredrag vid University of South Australia. Presentationen samorganiserades av olika australiska gräsrots-grupper i södra Australien.

I presentation som har samma titel som Heinbergs senaste bok "The end of Growth" ("Slutet på Tillväxten") kopplar Heinberg samman Peak Oil, skuldkrisen i världen och klimatfrågan på ett mycket övertygande sätt.

Bland annat besvaras frågorna:

  • Hur hänger befolkningsutvecklingen, tillväxten i BNP, den teknologiska utvecklingen och produktionen/utvecklingen av billiga fossila bränslen, främst olja, ihop?
  • Hur kan en värld som bygger på tillväxt fortsätta att växa när oljeindudstrin kräver ett oljepris på 100 dollar/fat för att vara lönsam/bedriva sin verksamhet samtidigt som ett oljepris på 100 dollar fatet utgör en gräns för vad världsekonmin klarar innan den tvingas in i en recession?

Richard Heinberg tillhör de absoluta favoriterna här på bloggen med sitt omistliga kunnande om energi, ekonomi och ekologi och framförallt hur Heinberg lyckas väva samman detta till en helhet som alla kan förstå.  

Tack till Energy Bulletin som uppmärksammade oss på Richard Heinbergs brillianta presentation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.