2012-10-27

Rapport 1 från ASPO-USAs webinar: Transporters Oljeberoende

I torsdags deltog vi i ännu ett utmärkt webinar anordnat av ASPO-USA. Denna gång var temat:

"Transportation in an Oil-Constrained World" (eller "transporter i en värld där det råder oljebrist").

Webinaret inleddes med två presentationer, varefter en lång diskussion följde med de många deltagarna från många av världens hörn. Första presentation gavs av Richard Gilbert, bl.a. författare till 14 böcker främst om energi och just nu självständig energikonsult. Gilbert har tidigare jobbat många år för Paris-baserade OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) och även för IEA (International Energy Agency). Gilbert senaste bok heter intressant nog "TRANSPORT REVOLUTIONS: Moving People and Freight Without Oil”. 

Vi kommer dock återkomma till Richard Gilberts presentation i del 2 av detta inlägg nästa vecka.

Talare nr 2 var Dr. Charles Schlumberger som vi skrivit om åtskilligt om på denna blogg och dennes presentation är fokus för dagens inlägg. Schlumberger är ledande flygtransportchef för Världsbanken och mycket införstådd i Peak Oil -problematiken. Schlumberger har bland annat talat vid ASPO-USA:s energikonferenser i Washington DC 2010 och 2011, vid båda tillfällena för att ge en bild av hur flygplansindustrin ser på framtiden och vad han själv ser för problem med denna framtidsbild när den kopplas till Peak Oil.

Schlumberger talar för övrigt utmärkt svenska, då Schlumbergers mor är svensk medan hans far är schweizare och Johan (en av undertecknade bloggare) har fått tillfälle att tala med Schlumberger under sitt deltagande i dessa fantastiska energikonferenser

Schlumberger är stationerad vid Världsbankens kontor i Washington DC (men bor annars i Schweiz) och inledde sin presentation med att berätta att IEA i måndags höll en mycket intressant presentation i Washington där Schlumberger var närvarande. Se graf nedan.

IEA: Irak ska stå för 45% av världens oljetillväxt till 2035!

(Vi har tillåtelse av Schlumberger att använda graferna på bloggen)

Schlumberger berättade att i presentationen av IEA:s chefsekonom Fatih Birol var det tydligt att Birol visade en stor osäkerhet i sitt sätt att tala och presentera siffrorna som Schlumberger inte noterat på samma sätt tidigare. Schlumberger underströk att han lyssnat och talat med Birol vid flertalet tillfällen tidigare men känslan var att Birol inte själv trodde på IEA:s högst anmärkningsvärda nya siffror för framtida oljaproduktion mm. 

IEA menar alltså att mellan 2011-2035 ska världens oljeproduktion framförallt komma från ett ensamt litet land: Irak. Alla övriga OPEC-medlemmar med Saudiarabien i spetsen skramlar alltså bara ihop 42% och icke OPEC medlemmar som USA, Kanada, Brasilien osv står för en droppe i havet med 12% av världens oljetillväxt fram till 2035. Varför är detta så anmärkningsvärt då? 

Iraks oljeinvesteringar nu och vad som krävs för att IEA:s siffror ska realiseras


Iraks årliga energi-invsteringar måste flerdubblas de närmaste åren för att oljeproduktionen ska kunna öka i den takt som IEA prognostiserar, det gäller såväl infrastruktur som investeringar i naturgas och elförsörjningens utbyggnad. Tycka vad man vill men att nästan hälften av världens oljetillväxt ska komma från ett land känns inte särskilt betryggande utan snarare mycket talande för att även IEA:s "magiska oljekort" nu avspeglar det faktum att den globala råoljeproduktionen legat still sedan 2005

Vad tror flygindustrin då? "Business as usual"!

Schlumbergers presentation är hans privata ståndpunkter och tankar, flygindustrin själv räknar dock med att mellan 2010-2030 kommer: världsekonomin ha en årlig tillväxt på 3,3% (mätt i global BNP), att antal  flygresenärer ska öka med 4,2%, flygtrafiken öka med 5,1% och flygfrakten öka med 5,6%! Flyget ska alltså svischa på nära dubbelt så snabbt som världsekonomin! Givetvis, understryker Schlumberger, förutsätter flygindustrin då ingen recession/Peak Oil. 

Krympande ekonomi, krympande flygindustri och minskat flygresande
 Som grafen ovan visar följer flygresandet/flygindustrins avkastning världens BNP-utveckling/tillväxt klart och tydligt. Med minskad oljeproduktion stiger bränslekostnaderna och med en krympande ekonomi håller människor i plånboken/har inte råd att resa som idag när flygresandet är extremt billigt! Se graf nedan:

Resande då & nu

1945 kostade en flygresa London-Sydney 94 350 amerikanska dollar eller då motsvarande 130 veckolöner. Samma resa 2009 kostade 1450 amerikanska dollar eller 2 veckolöner (faktum är att 2012 kan du få denna resa för runt 1000 amerikanska dollar!). Detta måste naturligtvis ändras tillbaka till tidigare högre priser särskilt när man betänker att flygbränslet redan nu står för över 35% av flygbolagens kostnader. Lägger man dessutom till ökade miljökostnader, ökade underhållskostnader osv ser det inte ljust ut för flygbranschen.

Bränslekostnader VS Personalkostnader
Som grafen ovan visar övergår alltså bränslekostnaderna till och med arbets/personalkostnaderna. Schlumberger berättade att en hög chef inom ett flygbolag ungefär sagt att: 50% är bränslekostnader, 25% fasta personalkostnader vilka jag inte kan påverka, de övriga 25 procenten är vad jag har att röra mig med, det är hopplöst.

 När flygbolagen tvingas krympa/nationaliseras

Sista steget i de tre faser av utveckling Schlumberger tror effekten av Peak Oil kan få på flygindustrin, är förstatligande. Flygindustrin fortsätter att verka som en strategiskt viktig del av statens verksamhet, en av nöden existerande del för kommunikation stater emellan och en del av kommunikationen för de största och viktigaste företagen. Vi övriga resenärer får finna oss i att resa med tåg för de långa resorna.

För att understryka hur allvarligt Schlumberger ser på Peak Oil och i allra högsta grad tror att dessa tre steg kommer bli en realitet (under nuvarande utveckling): Efter ett tal Schlumberger höll under ASPO-USA:s konferens 2010 gick en kvinna fram till Schlumberger och Johan hörde henne känslomässigt säga "Jag utbildar mig just nu till pilot men du har precis visat att jag inte någon framtid". Schlumberger svarade att "om du vill ha mitt ärliga svar så skulle jag uppmuntra dig att söka dig till ett annat yrke, ja. Konkurrensen för piloter inom flyget kommer bli extrem där det inte finns mycket utrymme att göra karriär."  

Fundera själva!

Del 2 av detta inlägg kommer någon gång nästa vecka, fortsatt trevlig helg!

Se gärna även tidigare inlägg från ASPO-USA:s webinar -serie:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.