2013-11-21

Obemannade flygfarkoster för övervakning nu godkända för amerikanskt luftrum

Det är har länge talats om möjligheten att använda obemannade flygfarkoster för civila ändamål inom i första hand USA för att sedan exportera tekniken för användning till andra länder. Det skämtas då och då om att vi snart ska kunna få vår pizza levererad med en obemannad farkost som "knackar på" med en fräsch pizza.

I en artikel i National Defense Magazine senaste nummer uppmärksammas vi nu på att amerikanska flygmyndigheten Federal Aviation Administration (FAA) nu godkänt det första obemannade flygplanet för konventionell användning (myndighetsbruk till en början) i amerikanskt luftrum. Detta efter flera års tester och anpassningar av ett komplicerat regelverk för användning av obemannade flygfarkoster.

Det rör sig här om den obemannade farkosten eller i detta fallet mikroflygplanet "Nighthawk IV micro UAS" eller "Raven" som den normalt kallas som tidigare använts flitigt av den amerikanska militären i bland annat Irak.    

Raven kan flyga mellan 1-1,5 timmar på sina litium-batterier och kan bland annat utrustas med en mängd olika typer av kameror och sensorer såsom standard infraröd och elektrooptiska kameror som används för att spåra människor eller för att uppmäta strålning eller hälsofarliga kemikalier.

Till priset av 50. 000 dollar kan nu amerikanska myndigheter som polis, tull och främst olika typer av myndigheter inom bevakningen och hjälpinsatser, köpa in dessa farkoster. Även Universitet ska kunna ansöka om att få köpa Raven.

Raven tillverkas av företaget Applied Research Associates (ARP) som nu räknar med att myndigheter ska kunna beställa Raven inom 60 dagar från att beställaren meddelat flygmyndigheten (FAA) var man tänkt flyga farkosten...

På sikt är det tänkt att obemannade farkoster som Raven även ska kunna användas inom jordbruket och andra områden där kontroll av markområden och eventuella utsläpp och skador på miljön kan förekomma...pizza leverans senare?

President Obama har pressat på FAA att för att snabbt anpassa regelveket för obemannade flygande farkoster inom amerikanskt luftrum.

Det känns knappast särskilt rogivande med en massa miniflygplan eller minifarkoster hovrande över sitt huvud, alla med "välmenande" syften att hjälpa medborgarna...men är det verkligen mer övervakning vi behöver? Väger inte nackdelarna över fördelarna?

Oavsett går utveckling inom detta område snabbt, fundera vad ni tycker om det själva.

Nedan en video om hur snabbt utvecklingen går av obemannade flygplan för civilt bruk.Nedan en video där en amerikanskt överste men många års erfarenhet av obemannade farkoster går igenom hur amerikanska militären använder obemannade flygplan idag och hur de räknar med att de utvecklas fram till 2035.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.