2013-11-01

Nytt nummer av OM Omställning nu ute!

Nr 2 av den nystartade tidningen Om Omställning är nu ute och finns att köpa här.

Som många läsare av denna blogg säkert känner till vid det här laget skriver Johan artiklar för den nya Omställningstidningen på teman som Peak Oil, energi, ekonomi och frågor kring hållbarhet. I detta nummer har Johan skrivit två artiklar. I den ena artikeln "LOKALT ÄR INTE LITET men vackert och hållbart" skriver Johan om vad människor i Sverige redan gör idag för att minska sitt oljeberoende och hur de bygger hållbara lokala verksamheter som inte är lika sårbara för världsekonomins cykler och finansiella korthus som dallrar.

I den andra artikel "När skulden kommer ifatt oss" tittar Johan närmare på skuldkrisen i USA. Hur pengar/skulder skapas och hur det hänger ihop med dollarns koppling till guldet.

Läs gärna provnumret av Om Omställning som är gratis, där Johan skrev artikeln "Peak Oil- De lågt hängande frukterna är plcokade". I artikeln förklaras bland vad Peak Oil är och hur det hänger ihop med tillväxten i världsekonomin. I första numret av OM, skrev Johan om Sveriges oljeberoende och sårbarhet för Peak Oil.


Trevlig fredag! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.