2014-02-22

Japan har svårt att vända skutan

Sedan tsunamin 2011 har det sannerligen inte varit lätt för japanerna och den japanska ekonomin.

Först stängdes landets kärnkraftverk ner, sedan ökade landets importbehov av olja och gas för att
upprätthålla landet energibehov. Sedan följde en försvagad japansk yen vilket ledde till en försvagad export och dyrare importer.

För januarimånad landade underskottet i handelsbalansen i Japan på hela 27,3 miljarder dollar, detta enligt en artikel i UPI. Detta kan jämföras med december månad då underskottet blev 12,7 miljarder dollar, nästan en dubblering på en månad alltså.

En försvagad japansk yen ökade givetvis importkostnaderna som steg med hela 25 % under föregående månad. På bara ett år har yenen försvagats med 20 %. Men framförallt steg energikostnaderna på grund av importerad olja och gas.

Råoljeimporterna ökade med 21 % och importen av flytande naturgas ökade med 21,4% mot december.

Det blir uppenbart att Japans handelsbalans är på en ohållbar kurs när man noterar hur UPI konstaterar följande:
  • Japans export till sin viktigaste handelspartner Kina steg med 13,1 % (till 2,7 biljoner* yen) i januari men samtidigt steg importerna från Kina med 27,2 % (till 3,67 biljoner yen). 
  • Japans export till USA steg med 21,9 % (till 1,02 biljoner yen) medan importen från USA steg med 25,9 % (till 656,4 miljarder yen). 
Samma utveckling gäller mot Europa och övriga Asien, det vill säga ökade importkostnader kontra exportintäkter.

Men detta är tyvärr bara början. Det hjälper nämligen inte att Japan sätter igång kärnkraftverken igen eller att landets centralbank trycker pengar i en omfattning världen aldrig tidigare skådat. Japan befinner sig i en obligationsbubbla som inte löses med ekonomiska stimulanser. Roten av problemet är nämligen något annat.

I takt med att fler japaner lämnar den arbetsföra befolkning än vad som tillkommer minskar landets skatteintäkter. Detta innebär att Japan måste låna mer från både japanska investerare och utländska investerare. Men när värdet på japanska statspapper sjunker är det allt färre investerare som är intresserade av låna pengar till den japanska ekonomin. Däremot stoppar man gärna sina pengar i den japanska börsen som på kort sikt kan nå himmelska höjder...

I Japan är medellivslängden 83 år, högst i världen. Enligt FN:s populationsstatistik kommer Japans befolkning sjunka från dagens 127 miljoner till 113 miljoner 2030, en nedgång på 11 %. På grund av låga födelsetal och en befolkning som lever länge kommer den arbetsföra befolkning, under samma period minska från 81 miljoner till 67 miljoner. En minskning med hela 17 %. År 2030 kommer 30% av Japans befolkning vara 65 år eller äldre.

Här kommer det japanska Finansdepartementet och Japans premiärminister Shinzo Abe in i bilden. Precis som i USA kan ökade skulder finansieras på följande sätt:
  • Japans centralbank skapar nya pengar, det mesta digitalt.
  • Pengarna skickas till Japans Finansdepartement 
  • Finansdepartementet skapar som motprestation, ett skuldbrev till japanska centralbanken på lånet av de "nya pengarna". Detta kallas för en "IOU" eller statsobligationer. 

Skillnaden mot USA är att Japan trycker pengar i en ÄNNU högre takt för att stimulera konsumtion i ekonomin. Japanska centralbanken skapar just nu 85 % av vad den amerikanska FED trycker per månad trots att ekonomin bara är en tredjedels så stor

Det är en oroande utveckling av Japan vi bevittnar. Den välkända investeraren Jim Rogers skrev nyligen följande på sin blogg om Japan: 

"Den japanska centralbanken har sagt att de ska trycka obegränsade mängder med pengar. Det är deras ord och de gör det. När människor ser tillbaka 20 från nu kommer de att säga att det var detta som tog kål på Japan, men tills dess kommer alla ofantliga mängder med pengar ta vägen någonstans och de kommer hamna i japanska aktier".  

En riktig Japanexpert är dock investeraren Kyle Bass som i detalj beskriver problemen Japan står inför och bland annat varför han menar japanska premiärministern Shizo Abe öppnar pandoras ask genom att höja inflationsmålen.

Vi kan inte annat än hålla med Kyle Bass när han konstaterar att när Japans (och vilken annan ekonomi som helst för den delen), får in mindre skatteintäkter än skulderna ökar är det slut på festen och landet går otvetydigt i konkurs. Just nu märker inte så många japaner av konkurser i landet men det kan alltså förändras snabbt. Hur fort och när är svårt att säga men i Japans fall kan det röra sig om endast månader eller år.

Se gärna mycket sevärd presentation nedan (repris från förra året men lika aktuell idag):


För att sätta in sig i Japans skuldsituation rekommenderas nedanstående mycket pedagogiska video:

Japans skulder pedagogiskt förklarade:


Missa heller inte att läsa någon av bloggrannen Flutes många läsvärda inlägg om Japans obligationsbubbla och ökade energiberoende.

Trevlig lördag!

*biljoner = 1000 miljarder, här avses alltså inte engelskans billions som betyder miljarder, utan "trillions"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.