2014-05-25

Nya, Realistiska framtidsprognoser

I veckan uppmärksammade bloggrannen Cornucopia oss i flera viktiga inlägg på det faktum att amerikanska energimyndigheten EIA (ja dess statistiska del) nu gjort en mycket anmärkningsvärd revidering av landets skifferoljeresurser i landet. Den utvinningsbara skifferoljan i USA är nu 60 % lägre än man tidigare angivit! 

Precis som Cornucopia påpekar har svensk media inte tagit upp detta (får väl hoppas de gör det). Vidare visar Cornucopia att med den nya resursuppskattningen kommer USA:s skifferolja ta helt slut 2018. Observera att detta gäller vid nuvarande produktionsnivå och nuvarande resursuppskattningar men det ger helt klart en fingervisning om att USA:s så kallade skiffer-revolution inte är något annan än en kortvarig dröm. The Guardian har åtminstone uppmärksammat nyheten, får se om något annat stort mediahus vaknar ur sin slummer.  

Läs Cornucopias utmärkta redogörelse över EIA:s nya skiffferolje-revidering. Vi fokuserar här istället på EIA:s rapportering när det gäller skiffergasen. 

David Hughes skrev för nästan exakt en månad sedan en artikel för ASPO-USA om hur EIA allvarligt överdriver skiffergas -produktionen i sin rapportering. David Hughes har 32 års erfarenhet som geolog och är nu president för konsultbolaget Global Sustainability Research Inc. Hughes är även medarbetare vid Post Carbon Institute

Hughes visar att EIA rapporterar en 38 % högre gasproduktion från de fyra största skiffergasformationerna i USA än vad dessa producerar i verkligheten. Detta har David Hughes konstaterat genom att gå igenom EIA:s offentligt publicerade statistik för åren 2007-2014. Hughes har granskat EIA:s statistik för skiffergasproduktion för skifferformationerna Marcellus, Haynesville, Bakken och Eagle Ford. Med data från EIA:s månadsrapport Drilling Productivity Report fås följande figur:


När Hughes använde EIA:s veckorapportering Natural Gas Weekly update fick han däremot fram den faktiska skiffergasproduktionen.  Den ser ut så här: 


Låt oss få lite perspektiv på hur INKORREKT EIA rapporterar här. Säg att Google skulle ha lyckats gå med vinst under 4 kvartal under ett år, med 10 miljarder kronor. Om Googles revisorer istället för att redovisa faktiskt vinst, med komplicerad och svårtydd bokföring redovisade en vinst på 13,8 miljarder kronor får man en bild av hur tokigt det skulle bli. Föreställ er sedan att det efter en lång period där de inkorrekta 13,8 miljarder i årlig vinst skrivits om i media och bollats av diverse analytiker som ett "fantastiskt resultat" sedan visar sig vara fel med 3,8 miljarder.

Istället för att belysas med samma hysteri och jämföras med en förväntad vinst på säg 10 miljarder, smygs denna korrigering ut i en söndagsrapport och i praktiken som att inget har hänt. Ungefär så fungerar rapporteringen kring USA:s skifferproduktion av olja och gas.

(Exakt hur EIA redovisat och rapporterat fel kan nu läsa om i Hughes artikel)
  Precis som David Hughes understryker i sin artikel är det centralt att EIA är korrekt/realistisk i sin rapportering och sina framtidsprognoser när man har tillgång till så viktig statistik. Analytiker av olika slag, media och åtminstone en del av allmänheten använder trots allt EIA:s rapporter och statistik. Då får inte fundamentala felrapporteringar som dessa förekomma. När felrapporteringen är så omfattande bör alla varningsklockor ringa för den kritiskt granskande läsaren om att det inte står rätt till med den faktiska produktionen, vare sig det gäller skifferoljan eller skiffergasen.

Det är ju inte så märkligt att media får en skev verklighetsuppfattning och analytiker missar så långt ifrån målet i sina prognoser om den data och rapportering de lutar sig på redan från början är HELT INKORREKT. En vanlig medborgare kan omöjligen påverka politiken eller företagare till en ny riktning om den verklighetsbild den får upprepad varje dag är felaktig. 

Alla geologer och energianalytiker med korrekt data vet att USA:s olje och gas-produktion kommer minska snabbt och endast inom några år och inte alls är någon långsiktig räddning för USA:s skuldtyngda ekonomi. Ett fåtal ekonomer har även granskat ekonomin i dagens skifferutvinning. Dessa har konstaterat att skifferutvinningen i USA är långt ifrån lönsam och inte kan jämföras med konventionell oljeproduktion som kräver relativt låga investeringar och relativt låg användning av energi.

Skifferolja och skiffergas är det som många ekonomer och politiker sätter sin tilltro till för att få igång tillväxthjulen i ekonomin igen men detta vilar på en falsk framtidsprognos och verklighet som inte överensstämmer med den nya ekonomi vi kommer att få leva i och bygga upp de närmaste 10-20 åren. Länder som Kina, USA och delar av Europa bör istället för att sprida falska förhoppningar om skifferolja och skiffergas och slösa dyrbara resurser och tid på denna extremt kortsiktiga och relativt småskaliga utvinning, lägga krutet på en omställning bort från fossilekonomin.

Investerare, företagare eller individer/familjer bör räkna med allt annat än business as usual och inte vänta sig att omställningen ska komma genom att någon regering eller en industri som de senaste 100 åren dominerats av fokus på fortsatt fossilanvändning, plötsligt ska vakna och servera hållbara lösningar på "löpande band".

Den som är klok och har möjlighet, anpassar sig redan nu och är öppen för att stora förändringar är i vardande. Dessa förändringar, där globaliseringen får ta några kliv bakåt i takt med att långtgående transporter blir allt dyrare, öppnar upp för att kunna bygga något hållbart och roligt

Den som vågar och kan: Tänk regionalt, tänk lokalt och tänk återigen att litet är vackert och hållbart.  

För vidare läsning om just det som rapporteras jämfört med det som faktiskt produceras och måste upptäckas för att de dominerande framtidsprognoserna ska gå ihop, kan ni läsa eller lyssna på i en aktuell miniserie av The Extra Environmentalist.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.