2015-08-29

S/MP: Höj skatten på solel, M: sänk skatten på kärnkraft??

Tidigare har vi skrivit om hur Sverige, Spanien och Australien med bland annat olika skatteförslag motverkar en satsning på sol och vindkraft till förmån för andra ohållbara energislag. I fallet Sverige har sittande regeringen lagt förslag om höjd skatt på sol och vind. Men Moderaterna kan inte beskyllas för att komma med mindre korkade förslag.

Moderaterna med Kinberg Batra i spetsen föreslår nu sänkt skatt på kärnkraft med 14 % och tyngre lastbilar på vägarna. 

Låt oss börja med kärnkraftsförslaget. Moderaterna motiverar skattesänkningen som ett sätt att finansiera underhåll av nuvarande kärnkraft i Sverige och som en del i utbyggnad av ny kärnkraft.
Annars, menar Batra och Moderanter, finns risk att höjda elpriser följer av att svensk kärnkraft inte räcker för elproduktionen i Sverige i takt med att gamla reaktorer måste tas ur bruk eller inte fungerar.

Hela idén bygger på premissen att det inte skulle finnas något alternativ till kärnkraft på sikt och att elpriserna i Sverige huvudsakligen skulle vara knutna till elproduktion från svenska reaktorer.

Man bör istället fråga sig om en redan subventionerad kärnkraftsindustri ska få skattelättnader för att kunna fortleva på bekostnad av en omställning till hållbar energi.

Vattenkraften kan utgöra grunden men kompletteras med en massiv satsning på småskaliga sol- och vindkraftverk. Dessa kan dessutom kompletteras med större anläggningar för företag som precis som svenska hushåll vill ta kontrollen över sin egen elproduktionen och sina energikostnader.

Elkonsumenter kommer framöver i större utsträckning kunna lagra sin egenproducerade el i hemmets batterier likt de som Tesla Energi/Tesla Motors och andra företag nu börjar erbjuda. Offgrid är redan en realitet och kommer växa ju fler som installerar hushållsbatterier i sina hem och hittar egna energilösningar om det så är med hjälp av ölburkar.

Eller varför inte använda tåg för energilagring?

Mindre vattenkraftanläggningar bör även utredas och inte som nu stängas ner utan en analys av dess konsekvenser för den nationella och lokala krisberedskapen.

Oron för litiumutvinningen är befogad långsiktigt men kan på sikt ersättas av organiska batterier som imiterar fotosyntesen, kanske inte i samma slösaktiga energiförbrukning som idag men mer än nog för att täcka hushålls och fastigheters grundläggande behov.

Självfallet måste vi samtidigt arbeta med att minska den totala energikonsumtionen men eftersom Sverige i allt högre utsträckning kopplas samman med Centraleuropa (och Norden) är det på det individuella/lokala planet energikonsumtionen måste minska i första hand. Annars blir effekten bara att tex tyskar och norrmän tackar för svensk återhållsamhet samtidigt som Sveriges el- och energiberoende inte minskar.

Om hushåll och fastigheter står för sin egen elproduktion blir återhållsamhet och smart energianvändning en naturlig del av vardagen. Dessa fristående energihållande öar blir oberoende av nationella elprischocker och mer motståndskraftiga i händelse av olika lokala, regionala, nationella och internationella kriser. Om ett område eller en region drabbas av svåra snöoväder och hög kyl tex finns el sannolikt att tillgå på fler platser i närheten.

Att ta kontrollen över sin egen elproduktion är dessutom en ekonomisk trygghet och bas att utgå ifrån för andra verksamheter och ger energi till annat...

När det gäller förslaget om tyngre lastbilstransporter har Batra fel på flera plan om avsikten är att stärka svensk konkurrenskraft och industri. Problemet idag för godstrafiken är att järnvägen inte kan ta så mycket gods som företag vill transportera för att logistiken är under all kritik. Grundproblemet är spår tas ur bruk och inte underhålls vilket gör att godstrafik med järnväg för många företag är som att spela rysk roulette med sina kunders förtroende. Transporterna riskerar att inte komma fram i tid eller så kan tillräckliga mängder inte hanteras tillräckligt ofta.

Vi tycker däremot att Scania och Siemens elmotorvägar som Johan rapporterade om från Almedalen i somras kan vara ett komplement till järnvägen. Lastbilar kan med denna teknik få ner sina bränslekostnader till ett minimum och enligt Scanias teknikutvecklingschef på sikt övergå från dieselelektrisk drift utanför elmotorvägen till ren eldrift även sista biten.  

Batras förslag bör ses för vad det är, rent valfläsk utan bäring i verkligheten. Vill Sverige bygga konkurrenskraft för framtiden måste en plan för nedmontering av kärnkraften läggas fram som inte naivt trollar bort den innan den kan ersättas. Men detta kan göras om den synkas med en plan för vatten-, sol- och vindkraften.

När det gäller bränsletillgången för att hålla jordbruket självförsörjande på flytande bränsle finns unika möjligheter till biodrivmedelsproduktion i Sverige men det får bli ämnet för ett annat inlägg.

Slutsatsen här är att både sittande regeringen och Moderaterna hittills gjort allt annat än att stärka Sveriges konkurrenskraft vad det gäller transporterna och landets elförsörjning inom landet och därmed minskar Sveriges krisberedskap.

Men vänta inte på politiska beslut utan börja i ditt mikrokosmos, det finns sannolikt massor du kan göra!

Det finns många finurliga sätt att lagra energi!

Ovan två av Johans vinterkupor från i vintras. Bina lagrar energi i form av sina honungslager de samlat in under vintern (och den sockerlösning som biodlaren oftast tillsätter för att kunna ta mer honung). Energilagret räcker hela vintern och de håller värmen genom att konsumera honung och konserverar energi genom sitta tätt samman i ett klot.


11 kommentarer:

 1. M förslaget är otvivelaktligen bäst för klimatet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Magnus. Tillåt mig att tvivla. Befintlig kärnkraft kan på kort sikt vara "bättre för klimatet" men det beror helt på hur elen används. Om kärnkraftsel skickas till Tyskland vid överskott och vi importerar tysk brunkolsel från Tyskland vid ett senare tillfälle är det inte bättre än något annat. Jag är medveten om att vi inte har några alternativ på kort sikt (utgår från mindre än 5 år) och jag är mån om energisäkerheten (jag pluggar inte heller ur kärnkraften "imorgon" så folk börjar frysa dagen därpå).

   Men förslaget innebär även utbyggnad av kärnkraften när det finns alternativ som gör svenska medborgare mindre beroende av bolag som Vattenfall. Centralisering av energitillgången är aldrig bra lika lite som naturen gör sig beroende av en art för att alla andra ska överleva. Det är inte hållbart. Istället bör resurser och energi spridas och därmed minska sårbarheten för samhället. Det är fullt möjligt om vatten-, sol och vindkraft kombineras. Jag förordar här inte stora vindkraftverk i gigantiska parker som även det leder till centralisering och ja den ständiga konflikten mellan markägare, miljö och stordriftens för/nackdelar.

   En vindsnurra som inte ens kräver bygglov kan ge en årlig elproduktion på runt 4000 kWh eller nästan fjärdedel av en vanlig villas årsbehov (20 000kWh). Kombineras en eller två sådana med solel och solvärme samt batterier så kan du plugga ur elnätet, alternativt väljer du att sälja till nätet men då med osäkerheten om det blir vattenkraft eller brunkolsel från Tyskland och ja risk för höjda skatter på den el du säljer...

   Som du och jag diskuterat tidigare ser jag dessutom subventionerandet/satsningen på framtida kärnkraft som ett hinder för en snabbare omställning av hållbara alternativ. Jag vet att det vore jättebekvämt att bara satsa på kärnkraft och sedan luta sig tillbaka och ha elproduktion i kanske 40 år men resan dit är lång och osäker och kräver enorma investeringar. Sedan vill jag inte spela rysk roulette med framtida generationer som på något fantastiskt sätt ska ta hand av kärnavfallet i hundratusentals år (ja jag vet att kärnavfall kan användas igen med nya tekniker...).

   Mvh
   Johan

   Radera
  2. Sitter vid en mobil så det blir kortfattat. Det sista jag skulle önskar att vi slår oss till ro med några nya kärnreaktorer. Vind och sol skall fortsätta konkurrera. Vi behöver göra fordonsbränslen och kemikalier av uthålliga råvaror som el och träflis och våra städer skall inte fortsätta värmas genom att elda sopor.

   Radera
  3. Ok, då tror jag att vi grunden är överens även om vi i vissa delar ser olika vägar till målet. For the record är jag inte emot forskning på fusion. En dag kommer vi kanske bemästra E=MC2 på riktigt utan farliga avfallsprodukter men innan dess bör vi säkra oberoende energiförsörjning. Risken med fusionskraft är dock att även det leder till centralisering...men då har kanske människor redan gjort sig vana vid egen energiförsörjning...fusionen blir sannolikt viktig i rymdfärder men dit är många årtionden än.

   Mvh
   Johan

   Radera
  4. Vad gäller kärnavfallsskräck som många lider av så verkar det som om det är rent känslomässigt och har väldigt lite med vetenskap att göra. Eller har jag fel? Läs gärna denna bloggpost:

   http://nejdetkanviinte.se/2015/02/10/hall-ner-kutsarna-i-berget/

   Noterar att det är relevant att relatera strålningen till normal bakgrundsstrålning. Då ser det inte så illa ut om man får tro diagrammet över årsdoser och tid för olika lagringslösningar.

   Radera
  5. Hej. Läsvärt inlägg du refererar till men det frångår väsentliga delar i kärnavfallsfrågan. Det är säkert möjligt att SKB och Sverige har unika förutsättningar och att man säljer in förvaringen med rigorös säkerhet, rent av en säkerhetsnivå som kostnadsmässigt och vetenskapligt är onödigt hög. Jag lider inte av kärnavfallsskräck utan försöker se hur det ska vara motiverat att Sverige som enskild nation ska slutförvara andra länders kärnavfall i farliga transporter till Sverige för att andra länder inte vill eller har förutsättningarna för säkert slutförvar. Redan där bör man börja fråga sig om det är en vettig lösning, om det inte finns bättre alternativ.

   Strålningen är säkert hanterbar så länge inget går fel de första 300 åren, då är nog vår ständiga närhet till mobiltelefonerna , summan av antalet gånger vi röntgar oss och trådlösa internetstickan samt trådlösa routrar överallt ett större problem under vår livstid. Precis som när man undersöker bieffekterna på mediciner tittar man inte på cocktaileffekten/summan av strålningen över längre tid. Med det sagt har jag en mobiltelefon liggandes bredvid mig och en internetsticka i laptopen så jag lider inte av skräck där heller men jag är medveten om riskerna och använder åtminstone headset och slår av datanätverksläget på mobilen när jag inte använder det.

   Om vi sedan ignorerar behovet av uranbrytning och därmed tillgången till det uran som vi Sverige och andra icke-uranbrytande länder måste ha från andra länder (vilket vi förstås inte kan i ett säkerhetspolitiskt perspektiv) är mitt huvudargument mot kärnkraften att det styr energitillgången mot centralisering, bortom människors kontroll vilket skapar både ett ekonomiskt och såväl som krisberedskapsberoende som är rent korkat.

   Föreställ dig att ett eller flera av Sveriges i nuvarande eller i eventuellt framtida kärnkraftverk tas under kontroll av några galningar eller främmande makt. Plötsligt står kanske hälften av Sverige elförsörjning under någon annans kontroll och minst hälften av Sveriges invånare måste lydigt göra som vederbörande kärnkraftskungar säger "annars, fryser ni ihjäl eller/och kan inte laga någon mat, kylar/frysar blir värdelösa etc".

   Om nu detta låter aningen osannolikt, kanske detta scenario ger en tankeväckare. En isstorm slår ut huvudledningar till två av tre kärnkraftverk och säg en tredjedel av Sveriges befolkning står utan el. I ett sådant kan egen elförsörjning med solpaneler som redan laddat hushållsbatterier för 3-4 dagar eller mer i kombination med en vindsnurra vara mycket tacksamt. På sikt kan det även vara ekonomiskt trevligt att ha kontroll över sin egen elräkning när tex även baltstaterna kopplar på sig det svenska nätet i slutet av året och när så småningom södra Tyskland kommer åt Sveriges elnät.

   Mvh
   Johan

   Radera
  6. På vintern när energin behövs mest blir det inte mycket energi från solen i detta land. Vill minnas att det skiljer en faktor 20 mellan de tre sommarmånaderna och de tre vintermånaderna på instrålad energi (väntevärden). Det är inte heller möjligt att lita på vinden. Om jag fattat det rätt är det vindstilla när det är som kallast under vinterns högtryck. Till slut måste du ändå ha reservkraft som står och kostar pengar året runt oavsett om du för tillfället får din energi från solen eller vinden ibland. Det är dilemmat som jag ser det.

   Finns naturligtvis massor av problem med kärnkraft. Blev dock själv förbluffad när jag läste artikeln jag länkar till över att problemen med just kärnavfallet är betydligt mindre än man fått intryck av den allmänna debatten.

   Självklart kommer det vara svårt att låta kärnkraften växa globalt sett. Bränsleutvinning har sina begränsningar. Detta till trots så har kärnkraften i stora delar av världen blivit oförtjänt stigmatiserad av förmodligen rent känslomässiga skäl. Tydligen är riskerna med solkraft betydligt högre än risken för motsvarande effekt kärnkraft. Orsaken är att solkraft innebär ett förbaskat springande på tak vilket leder till fallolyckor. Som jag ser det har många ett aningens blåögt förhållande till solkraft. Man hoppas det ska kunna frälsa samhället. Men det verkar tyvärr vara mer hopp en stringent tanke.

   För övrigt skrev Gail Tverberg en intressant bloggpost som jag kan rekommendera. Har inte läst hennes blogg så frekvent. Hon visar sig vara en riktig dysterkvist och tror på finansiell härdsmälta (som nog är betydligt mer farliga än härdsmältorna i Tjernobyl och Fukushima) inom ett år. Detta sammanfaller med toppen i romklubbens modell. Sedan går det enligt Tverberg fort utför. Vad ska man säga om det, har hon blivit deprimerad eller får hon rätt? Själv hade jag nog gissat på att man kan trockla sig vidare ett tag till med det visserligen risiga globala finanssystemet. Men det är kanske liksom möjligen solkraft är ett önsketänkande.

   http://ourfiniteworld.com/2015/08/26/deflationary-collapse-ahead/

   Radera
  7. Hej. Det blåser som mest under vintern men variationen i vindstyrka är större än under sommaren. Sett över vinterhalvåret blåser det dock mer än under sommaren. Lagringen av el räcker mer än väl med hushållsbatterier om man har både vindsnurra och solpaneler. Det är långsiktig investering, en kostnad som inte varierar med elpriset.

   Gail har jag stött på under en energikonferens i Washington DC 2010 och läst hennes blogg sedan dess. Vet att många investerare blev nyfikna på hennes deflationsscenarier och syn på Peak Oil. Jag delar dock inte hennes syn på möjligheterna med sol och vindenergi men hon lyfter många genomtänkta perspektiv på det finansiella systemet mm.

   EMU och dollarreservsystemet hankar sig nog fram längre än man kan tro men med stora förändringar i ekonomin som vi känner den. En successiv tillbakagång snarare än en plötslig kollaps. Men vem vet vilka svarta svanar som döljer sig.

   Mvh
   Johan

   Radera
  8. Givet en framtida billig batteriteknik så kommer det såklart fungera med sol och vind. Det troliga är att kostnaderna blir höga och att man inte kommer kunna klara sig utan reservkraft vilket drar upp kostnaderna ännu mer. Men vi får väl se.

   Om du har läst Tverbergs blogg frekvent kanske du vet om hon brukar komma med sådan tidsutfästelser som denna ofta? Om inte är det ju viss anledning till att ta den på allvar då hon inte verkar vara korkad. En anledning till stora problem är att kina nu allt mer tydligt gått på pumpen. Trots allt är det stark kinesisk tillväxt som hållit industrin igång i länder som sverige och tyskland. Kombinerar man det med bolånetillväxten så har vi förklaringen till Sveriges framgång sedan 2008.

   Havererar sedan dessutom det finansiella systemet kommer förmodligen världshandeln avtyna förhållandevis snabbt, så utför kan det gå rätt fort. Särskilt ett land som Sverige kommer drabbas hårt. I en sådan situation kan inte svält uteslutas även om det i teorin finns spannmål till alla i sverige. Men vad kan få finanssystemet att haverera under detta tidsspann?

   Radera
 2. Min bedömning är att vindkraft aldrig någonsin kommer konkurrera ut kolkraft eller gaskraft, den kommer för alltid vara en marginell företeelse i de få länder som har råd. Orsaken är att vind har helt enkelt för låg energitäthet. All satsning som har gjorts och görs med vindkraft är meningslös och borde omedelbart ersättas med forskningssatsningar istället (t ex små kärnkraftsverk, kärnkraft genIV eller fusion). Solceller kan bli riktigt billigt, men el kommer troligen aldrig gå att lagra i några större mängder (inte i alla fall på 100--200 år). Solen är tyvärr variabel, el behövs hela tiden. Solceller är givetvis perfekta när el-peak råder när solen är i zenit. Detta uppstår då man kör air-condition i varma länder (tyvärr körs väl air-condition även på nattetid, men man får väl kyla ner rummet ordentligt dagtid så ska man "spara" kylan till natten). Solceller i Sverige verkar bara märkligt, borde nästan kunna definieras som ett miljöbrott, att bygga en solcell och sen använda den i ett land som nästan saknar sol istället för en plats med sol och som har behov av el när solen lyser....

  Håller helt och hållet med Christopher, kärnkraft har på ett märkligt sätt hanterats av miljörörelsen. En av miljörörelsens förgrundsgestalter James Hansen ser inte nådigt mot den del av miljörörelsen som förstör för kärnkraften. Kärnkraft är för tillfället det enda rimliga kraftslaget som i någon större mängd skulle kunna konkurrera ut kol och gas. Kärnkraft är trots 3 olyckor mänsklighetens säkraste och renaste energikälla. Det finns ju faktiskt miljövänner som efter Fukushima blivit kärnkraftsförespråkare just för att trots total katastrof, inga döda pga strålning (varken hittills eller i framtiden).

  Artikelförfattaren verkar ha gått på miljörörelsen propaganda att svensk kärnkraft är subventionerad. Har ni ingen aning vad effektskatt är för nåt? Jag antar att nästa stund så drar ni upp "försäkringskostnaden" som en förtäckt subvention? Har ni överhuvudtaget tänkt igenom hur man skulle kunna försäkra 10 reaktorer? Hur fördelar man premien? Om man hypotetiskt skulle försäkra alla kärnkraftverk på jorden, vad blir premien med kWh? Har ni räknat? Dessutom, oberoende hur miljörörelsen gärna vill tjata om försäkringskostnad, kärnkraft är mänsklighetens säkraste energiproduktion.

  Jag har ingen förkärlek till kärnkraft, men förnybara energikällor är för tillfället inte i närheten att på något sätt ersätta olja/kol om det inte sker till mycket stor miljömässig förstörelse såsom vattendammar, ödelagda skogar etc.. Om man är orolig för CO2 eller peak-fossil, då borde man i logikens namn vara för kärnkraft.

  James artikeln i DN i samband med ytterligare straffskatt:
  http://www.dn.se/debatt/straffskatt-pa-klimatvanlig-karnkraft-ar-en-forfarlig-ide/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sverige har utmärkta förutsättningar för soldnergi ca 9 månader på år, mellan jan- mars när det är minst antal soltimmar ger solceller mindre men i kombination med vind tillräckligt för att driva ett vanligt hushåll. Men det kräver givetvis att huset är energieffektivt o att energin används genomtänkt. Tesla Powerwalls o Power Packs är redan billiga. Hur tror du det blir nära Gigafactory 1 är klar 2017-2018?? Väntar mig sedan fler Gigafabriker. BYD-världens största elbusstillverkare bygger också Gigafabriker bara lite mindre.

   Tesla Powerpacks som redan är fullbokade av många stora företag i USA är på 100kWh o de flesta beställer fler än en. Det är stor lagringskapacitet. 100-200?? Nej det tror jag knappast. Tror vi kommer se stora förändringar de närmaste 40-50 åren där sol o vind kommer spela en central roll, äter gärna upp min hatt om jag har fel.

   Omställningen blir inte lätt o kommer inte innebära business as usual med dagens energislöseri o ekonomiska expansion men likväl vara avgörande.
   Mvh
   Johan

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.