2015-04-22

Svenska regeringen använder samma solskräckstaktik som Spanien

2013 kunde vi läsa om hur Spanien gick ut med ett lagförslag som innebar att hushåll och företag skulle tvingas koppla upp sig mot det nationella elnätet och betala en skatt per kilowatt-timme, oavsett om den konsumerades och producerades på samma plats.

Det blev ett ramaskri i Spanien om detta och lagen har inte genomförts men den har fått exakt den effekt elbolagen och regeringen önskade ändå, nämligen att skrämma bort nya potentiella installatörer och konsumenter av solcellsanläggningar. Fram till september 2014 installerades rekordfå solcellsanläggningar, i nivå med antalet som installerades i början av 00-talet.

Spanien blev ett skräckexempel som många pekade på för hur bisarrt det kan gå när särintressen sätter hinder för möjligheten att som i det här fallet ge spanska medborgare möjligheten att minska sitt beroende av framförallt gas för el och värme. De flesta spanska företag och hushåll skulle kunna generera el året runt från sol, vind, bergvärme, vattenkraft kombinerat med tex smarta batterilösningar. Men istället importerar landet i huvudsak fossil gas för hälften av sin elproduktion.

Spanien som har hög arbetslöshet skulle sannerligen må bra av stabila elpriser i synnerhet när de kan kontrolleras av invånarna själva som ju har fantastiska energimöjligheter rakt ovanför sina huvuden, solen.

Ett annat talande exempel för hur elbolagen med näbbar och klor försöker bevara ett förlegat system är i USA. I solrika Kalifornien och i andra delstater med många soltimmar året runt har landets största solcellsinstallatör Solarcity haft mycket svårt att hitta sätt att komma runt elbolagens monopol.

Elbolagen vill inte låta Solarcity koppla upp sig mot det nationella elnätet men enligt lagen måste de det. Vad elbolagen då gör är att lägga på en hög månadsavgift för att man ska få ta del av elnätet för hantering av underskott och överskott av den el hushållen/företagen producerar från sina solceller eller egna små vindsnurror.

Ofta kallar elbolagen detta för "underhållsavgift av elnätet" men den infrastruktur som staten oftast stått för att bygga upp och som har mycket låga underhållskostnader, avspeglas inte i de mycket höga avgifterna som är mycket högre. För de stora elbolagen handlar det om att behålla den kontroll av elmarknaden som kan förändras snabbt med fler aktörer och fler konsumenter som kan producera delar eller hela sitt elbehov från sol och vind.

Även om solceller och vindsnurror ännu utgör några få procent av den totala elproduktionen i de flesta länder är den långsiktiga trenden tydlig, fler ser möjligheten att ta kontrollen över sin egen elräkning. För statens del innebär detta åtminstone på kort sikt minskade skatteintäkter via tex statliga elbolag och givetvis en minskad kontroll över invånarnas nödvändiga energiförsörjning. Men på lång sikt är omställningen till förnyelsebar energi helt nödvändig då vi redan plockat de lågt hängande frukterna är plockade.

Dessutom minskar samhällets sårbarhet avsevärt om fler har egen energiförsörjning i händelse av olika kriser som stormar, bränslebrist, störningar i matförsörjningen, ja eller rent av vid krig om så bara i landets närområde...    

Vad gör då Sverige för att minska fossilberoendet och uppmuntra en ökad energisäkerhet såväl som ekonomisk trygghet för svenska hushåll och företag? Idag rapporterar bland annat DN och bloggrannen Cornucopia att regeringen/Finansdepartementet har kommit med ett minst sagt genomtokigt förslag som går ut på följande:

Solenergianläggningar med en installerad effekt på 144 kw samt vindkraft och vågkraftsanläggningar med en effekt 80 kw eller mer ska betala 30 öre i skatt per kWh.

Förslaget, om det går igenom ska börja gälla den 1 juli 2016.  

Vad innebär då detta? 144 kilowatt är långt mer än en vad tex än vanlig villa behöver för att täcka ungefär 2/3 av sitt årsbehov med solel (lagringsmöjligheterna tillsammans med antalet soltimmar under de tre mörkaste månaderna på året räcker i de flesta fall inte med bara solel i Sverige). Det är ca 10-14 gånger mer effekt än för en villa som genererar ca 10 000 kwh per år från solel.

Men förslaget är skrivet så att varje organisationsnummer förfogar över dessa kilowatt-ribbor vilket innebär att om tex COOP eller ICA vill öka antalet solcellsanläggningar kommer de snabbt upp i maxgränsen och måste sedan börja betala 30 öre extra för varje kWh. Det är rent vansinne. För det innebär att just det drivande ekonomiska incitament som vuxit fram de senaste åren för särskilt företag som kan installera större anläggningar, plötsligt blir mycket osäkert.

Vilket företag eller hushåll vill riskera hundratusentals kronor på investeringar som kan ta årtionden att räkna hem om regeringen sänder dessa signaler? Frågan människor kommer ställa sig är: kommer detta börja gälla mindre anläggningar också? Kommer dessa 30 öre/kWh för "större anläggningar att höjas?

Även om lagförslaget inte skulle drivas igenom och hushållen kommer undan med hjärtat i halsgropen riskerar effekten bli precis som i Spanien, att man skrämmer bort både företag och hushåll från att våga satsa på sol och vind just när det börjar gå i rätt riktning.

Vi citerar energiforskaren Johan Lindahl som citeras i DN-artikeln:

"Att betala energiskatt för el man producerar och sedan använder själv är ologiskt. Det är ungefär som om du skulle betala skatt på det bröd som du själv bakar och äter upp".

Energiminister Ibrahim Baylans svar på kritiken mot förslaget är minst sagt diffust och talande i sig:

"Jag förstår hur man tänker. Men vi ser framför oss ett system där man kan vara både producent och konsument. Därför har vi tillsatt en energikommission, som också har i uppdrag att titta på styrmedlen"...

Om Miljöpartiet accepterar detta förslag och låter det genomföras kommer de sannolikt inte få många röster vid nästa val. Det är ett svek mot allt som har med miljö och hållbar energi att göra, det minskar även Sveriges energisäkerhet och ekonomiska motståndskraft för kriser inom landet såväl för störningar i den globala ekonomin.

Som vi skrev i föregående inlägg har Sverige mycket att lära!

2 kommentarer:

  1. ....problemet man försöker lösa är att många använt skattebefrielsen i stor skala och där produktionen legat på annat ställe än konsumtionen, tex ica maxi köper ett vindkraftverk i lappland och slipper energiskatt. Detta snedvrider även konkurrensen, den producent som inte konsumerar sin el får betala full skatt.

    SvaraRadera
  2. Hej. "Många använt skattebefrielsen i stor skala" säger du. Solel o värme är långt ifrån att ens uppnå 1 % av den svenska elmarknaden o totala energimarknaden. Kärnkraften subventioneras med miljardtals kronor för att den inte kan bära sina egna kostnader att då peka på etablerade elbolag, särskilt Vattenfall o säga att solel utan skatt snedvrider konkurrensen är inte en rimlig beskrivning. Att i uppstarten av sol o vind stödja dessa med ett förenklat regelverk o förmånliga skatter är helt nödvändigt för att hushåll o företag ska våga ta klivet. Nästa vecka går Tesla Motors o Solarcity troligen ut med världens första massproducerade hushållsbatteri/fastighetsbatteri vilket kommer innebära att många fler kan producera o konsumera sin energi. Tiderna förändras o Sverige ligger långt efter här.
    Mvh
    Johan

    SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.