2013-08-23

On grid är ute, off grid är inne, centraliserade energidistributörer är hotade

Få svenskar känner till att det faktiskt går att i princip helt leva på solenergi för både uppvärmning och elproduktion, helt utan att vara kopplad till elnätet. De initiala kostnaderna kan vara något högre än att installera bergvärme men när de väl är installerade har man säkrat värme och elproduktion i åtminstone 20 år och behöver inte oroa sig för stigande elpriser, för de kommer var så säker.

Exempel på svenskar som lever helt off-grid på solenergi har bland annat bloggrannen Cornucopia skrivit om utförligt, läs exempelvis här.

Givetvis vill inte Vattenfall eller andra energidistributörer att svenskarna står för sin egen värme och elproduktion, vad ska de då sälja? En annan aspekt är givetvis att staten genom att stå för infrastruktur och service kopplat till energidistributionen förlorar kontrollen över den kanske viktigaste punkten i medborgarens liv, energiförsörjningen.

Men som vi skrivit om i tidigare inlägg har många federala instanser i Tyskland insett att staten och landet tjänar på att invånarna säkrar sin energiförsörjning lokalt. Det innebär ju trots ökad energisäkerhet för Tyskland och ett minskat behov av importerad olja och gas från tex Ryssland. Om staten kan spara pengar, frigörs ju kapital och resurser som kan satsas på andra projekt som järnväg och spårvagnstrafik, infrastruktur för elbilar mm.

Svenska staten kanske tycker att de målat in sig i ett hörn genom att ha investerat 100-tals miljarder i kärnkraftverk, vattenkraft och till viss del vindkraftverk som inte skulle behövas i alls lika stor omfattning som idag om svenskarna själva producerade sin el och värme. Men med tanke på att Sverige kommer behöva en infrastruktur som sköter transporter med gods och människor helt på el framöver då import av bränsle, oljeprodukter, livsmedel mm blir ohanterligt i takt med att oljepriserna och oljetillgången minskar framöver pga Peak Oil, är dock lokal energiproduktion helt nödvändig.

Faktum är att hela debatten om kärnkraftens vara eller icke vara skulle kunna överges helt då vattenkraften skulle vara mer än tillräcklig om den användes för att hålla igång järnväg, spårvagnar och elbilar och vissa statliga verksamheter som kräver mycket el.

Ekvationen är enkel, ju längre energi måste färdas dess då mer försvinner på vägen och dess då dyrare blir infrastrukturen att underhålla. Energi som produceras och  distribueras lokalt håller nere kostnaderna och minsta möjliga energispill förekommer.

I en mycket läsvärd artikel av Bloomberg News påminns vi om den tysta revolution som pågår på många energimarknader i världen, artikeln har titeln "Varför dagarna för USA:s elnät är räknade".

Artikeln inleds med:

"USA:s elnät utgörs av 3200 distributörer, den största maskinen i världen. Dessa elbolag säljer el för 400 miljarder dollar per år, mest genom förbränning av fossila bränslen i centrala stationer fördelade över en kraftlina på 2,7 miljoner miles (4.32 miljoner km). Regulatorer sätter elpriset, eldistributörer får garanterad avkastning, investerare får garanterad utdelning. Det är en modell som inte förändrats sedan Thomas Edison uppfann glödlampan. Och den är dömd att bli utdaterad".

För i USA som i Tyskland är det alltfler som tröttnat på stigande elpriser och insett att de antingen kan producera sin egen el genom att sätta solceller på taket eller som i Nordamerika, helt enkelt låta företag som Solarcity (som Elon Musk är medgrundare till), installera solceller på deras tak och endast betala  elinstallatören för den el de själva producerar (dvs inte stå för investeringen o installationen av solcellerna).

Enligt en analytiker Bloomberg intervjuat, som följer de globala trenderna för hållbar energi, kommer avkastningen för installation av solenergisystem att stiga till 112 miljarder dollar 2018, en ökning med 44% mot idag.

De stora elbolagen och eldistributörerna i USA känner redan av den ökade konkurrensen från lokala solcellsinitiativ/lokal elproduktion, särskilt i Kalifornien, Arizona och Hawaii och det lär fortsätta när skifferbubblan spricker och oljepriserna fortsätter uppåt.

Johan minns en kille från Hawaii som han träffade under en energikonferens han deltog i 2010. Killen från Hawaii arbetade med hållbar energi för en kommun i i Honolulu som var intresserade av att dra igång ett solenergiprojekt. "Vi är trötta på att importera all energi i form av olja från fastlandet, till stigande priser". Killen från Hawaii berättade vidare att man i praktiken inte hade något som helst tänk på energieffektivitet eller energibesparing på Hawaii, fram till nu. "Många affärer och företag har air conditionen på med fullt drag och dörrarna på vid gavel!", sa han och skakade på huvudet.

Läs gärna den intressanta artikeln av Bloomberg News och fundera själva.

Trevlig fredag!
30 kommentarer:

 1. Jag tycker nog vi fått ganska bra avkastning på våra kärnkraftsinvesteringar så här långt och det lär ju dröja ett bra tag innan solceller producerar ens i närheten av vad kärnkraften gör.

  Våra kärnkraftverk börjar bli dock bli väldigt gamla och de är relativt osäkra. Det börjar verkligen bli dags att investera kraftigt i ny modern kärnkraft så att vi även i framtiden har tillgång till stora mängder billig energi. Ett par hundra miljarder är ju också en struntsumma för staten, framförallt när staten har tillgång till extremt låga räntor och sol och vind är ju knappast gratis heller.

  För faktum är ju att tillgång till stora mängder energi är en förutsättning för mycket av det vi människor tycker är trevligt så som snabba transporter över hela jordklotet, varma bostäder, underhållning. Välfärd helt enkelt.

  Tänk också på att vindkraftverk aldrig kommer ta oss till andra planeter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej. För varje krona som investeras i kärnkraft är den en förlorad krona för att bygga den infrastruktur som krävs de närmaste åren för att anpassa oss till högre oljepriser och minskad tillgång till olja.

   Kärnkraft är INTE billig energi, den är subventionerad av staten och skulle ALDRIG ha existerat idag om den styrdes av en fri marknad. Det är helt enkelt billigare att låta energi produceras lokalt och regionalt. Solenergi är billig om du jämför med kärnkraften och innehåller heller inga risker eller hantering av kärnavfall för 100.000 år in i framtiden.

   "För faktum är ju att tillgång till stora mängder energi är en förutsättning för mycket av det vi människor tycker är trevligt så som snabba transporter över hela jordklotet...". Tiderna förändras och eltransporter kan vara snabbare än dagens jetplan och BILLIGARE att både bygga och hålla i drift, tänk tex på Hyperloopen:

   http://www.peak-oil.se/2013/08/elon-musks-hyperloop-avslojad.html

   Vindkraft kan i själva verket ta oss till andra planeter, indirekt. Fotogen (olja) krävs för att ta oss ut ur atmosfären vilket innebär att vi kommer behöva fossilt bränsle i form av olja för att ta oss till andra planeter. Det innebär att all olja vi kan frigöra från förbränning i motor eller för uppvärmning innebär MER bränsle att ta oss till i första hand Mars och sedan, potentiellt vidare i galaxen.

   Det där med låga räntor gäller bara enligt dagens ekonomiska modeller som bygger på ekonomisk tillväxt mätt i BNP, något som i sin tur hänger på ÖKAD tillgång till fossil energi vilket snart är ett minne blott:

   http://www.peak-oil.se/2012/04/eias-nya-raoljerevidering-bekraftar.html

   Vind är en liten del av den energikompott som tillsammans med solenergi kommer utgöra stommen för vår framtida energiförsörjning, ju förr man inser detta dess då snabbare sker omställningen och blir svårhanterlig.

   Att tänka utanför boxen, går inte om man är kvar innuti i den;)

   mvh

   Johan

   Radera
  2. Det är mycket som inte skulle existerat på en fri marknad och vem har sagt att en fri marknad alltid är bäst. Det finns ju också kärnkraft som inte producerar avfall som måste lagras i 100000 år och som är bra mycket säkrare än dagens. Solceller kräver väl också sina dödsoffer när folk ramlar ner från tak.

   Hyperloopen är väldigt intressant men kommer inte innebära att vi totalt sett gör av med mindre energi, vi kommer bara hitta på något annat att lägga den energin på.

   Man behöver inte nödvändigtvis använda fossilt bränsle för att ta sig ur atmosfären, det går att producera syntetiskt bränsle eller använda sig av någon kärntekniskt lösning. Rymdskepp behöver ju inte se ut och fungera som de gör idag.

   Hur det funkar med räntor och sånt övergår egentligen mitt förstånd, men oavsett, våra nuvarande kärnkraftverk smällde vi upp på en 10-20 års period för 30-40 år sen. Det gick bra då och det säger sig självt att det skulle gå utmärkt att göra igen. Fast den här gången i större samarbete med omvärlden och så klart mycket bättre.

   Jag tror absolut sol och vind kommer vara del av energikompotten men jag har svårt att se hur vi ska kunna ersätta kärnkraft, olja, kol, naturgas och allt annat dåligt med solceller. Kärnkraft är det enda (som vi känner till idag) som har potential att producera de enorma mängder energi som framtidens samhälle kommer behöva. Möjligtvis om vi får till billiga solceller som går att typ blanda i vilket material som helst så att alla byggnader samtidigt automatisk blir energiproducenter men vi kommer behöva el på natten också och vattenkraften kommer inte räcka åt hela världen.

   Du tänker inte utanför boxen, bara i en annan box än mig. :)
   Radera
  3. När jag skrev att en fri marknad inte skulle satsat på kärnkraft avsåg jag det faktum att man framställer kärnkraften som billig när den inte är det då man inte tillåter att en fri marknad hanterar dess konstnader, poängen var inte att en fri marknad löser problemen.

   Framtiden= enorma mängder energi? Nej, det tror jag inte alls. Minskad befolkning pga mindre tillgång till billig fossil energi innebär per automatik mindre billig mat och att vi måste bli färre. Centraliserade system är endast av nytta idag med dagens sätt att leva.

   Syntetiskt bränsle? Visst, för vilka pengar/energiåtgång då?
   Redan idag är raketbränslet dyrt att framställa trots att det kommer från en extremt energirik energikälla (råoljan). Att lägga till ytterligare steg i framställningen skulle göra raketbränslet ännu dyrare. Bättre då att använda fossil energi till något vettigt, dvs koncentrera det till raketbränsleframställning och i viss mån till mediciner.

   Jag tänker utanför boxen då jag klättrat ut den gamla som byggde på en påbyggnad av nuvarande system. Att förädla och fördjupa teknik kopplat till en långsiktigt ohållbar energikälla är inte att tänka utanför boxen, det är en motsägelse i sig självt.

   Vi kan givetvis hitta andra sätt att ta oss ut ur atmosfären i framtiden men till vilket pris för övriga ekonomin och den befolkning som då ska leva med en föråldrad energikälla?

   Att tänka lokalt innebär anpassa sin verksamhet till de lokala förutsättningarna, i Sveriges fall räcker vattenkraft LÅNGT. Om det inte funkar på den tyska elmarknaden tex och stör deras prissättning blir då ovidkommande.

   Respekt för ditt sätt att tänka men övertygad om att du kommer få fel.

   mvh
   Johan

   Radera
  4. Jag tror på enorma mängder energi i framtiden eftersom det är vad vi vill ha och behöver. Folk vill ha högre levnadsstandard vilket kräver mer råvaror som kräver allt mer energi att komma åt. Vi vill kunna transportera oss själva och produkter kors och tvärs över jorden vilket också kräver energi. Förr eller senare kommer vi vilja förflytta oss från jorden vilket kommer kräva ännu större mängder energi. Det går inte att komma ifrån att de flesta inte vill spendera all sin tid med självhushållning i en liten by någonstans. Nej vi måste gå åt andra hållet och automatisera ännu mer manuellt arbete, vilket också kräver energi.

   Så kombinationen av att många vill ha mycket energi och att det är fullt möjligt gör att det är helt oundvikligt att någon för eller senare också kommer att göra det. Tyvärr blir det nog inte vi européer som gör det utan antagligen amerikanerna eller ännu mer troligt kineserna, men vi kommer kanske kunna köpa teknologin av dom.

   Tyvärr är vi i Sverige totalt handlingsförlamade och har bara efterblivna politiker så det kommer ju tyvärr inte bli vi som leder världen in i framtiden. Nu ska jag inte skylla allt på politikerna, men vi som nation är mätta och lata och ägnar oss mest åt trams och "ledningen" ska ha skit för att de inte tar sitt ansvar eller vågar satsa.

   Sverige är inte en enhet som fungerar i isolation, det spelar ingen roll om vi blir ett miljöpartistiskt drömsamhälle där 90% av befolkningen återigen är fattiga jordbrukare. Vi måste ha lösningar som fungerar för hela världen.

   Du verkar förutsätta att det bara finns en box, det gör det inte. Men kärnkraft är inte mer ohållbar än någon annan energikälla och definitivt inte mer föråldrad än någon annan. Konstig sak att säga för övrigt, vi bör använda det bästa oavsett hur gammal tekniken är. Ska vi sluta använda cyklar och tåg bara för att bilen uppfanns efter?

   Din box har också begränsningar, den förutsätter t.ex. att vi bara ska skörda energi från solen, något som förvisso fungerar men kräver enorma arealer och sprider ljudföroreningar (vindkraft). Tänk istället att vi skulle kunna bygga fler solar som vi kan styra och utnyttja effektivt och närsomhelst. De kan producera el, värme, syntetisk bränsle och även annat bra.

   Det är fusion jag tänker på här och det är ju förstås inte möjligt än men det finns sådan enorm potential i kärnenergin om vi satsar på det spåret. Den potentialen finns inte alls i solskörd och även om vi på kort sikt bör utnyttja det så mycket som möjligt så kan man inte komma ifrån att det är en återvändsgränd.

   För övrigt tänkte jag bara säga att jag är övertygad om att vi båda två kommer att få fel och jag har också mina egna små drömmar om att flytta ut till en liten gård på landet med solceller på taket. Det ena behöver inte utesluta det andra. :)

   Radera
  5. Jag är väl medveten om fusionens enorma potential men att satsa på att skapa en sol i miniatyr på jorden och dra kraften från den, vilket fusion i praktiken innebär, är dels att leka med elden och dels att satsa på något som kostar enormt mycket resurser att utveckla.

   Tids nog kommer det säkert men problemet är att folk stirrar sig blind på teknikpotentialen i framtiden och inte energiproblemen vi står för här o nu. Vi kommer tvingas till prioriteringar i form av kapital och energi de närmaste åren som vi inte styr över själva utan som är kopplade till fossilberoendet/tillväxten av ekonomin. I ett sådant läge är inte välstånd och fortsatt komfort det som kommer högst på listan.

   Jag är även väl medveten om att Sverige inte är en liten isolerad atoll men kan garantera att andra stater inte sätter något annat än sig egen energisäkerhet i första numret när det börjar blåsa om öronen.

   Jag är den första som kommer glädjas åt om jag får fel, dvs om fusion eller något annat plötsligt dyker upp och som gör resan/omställningen tillbaka till återupprättandet av balans mellan människan och naturen möjlig och mer smidig. Kan bara inte se det just nu...tiden får utvisa.

   mvh
   Johan

   Radera
  6. Allt stort vi företar oss innebär risker och allt är kräver mycket resurser. Men vi har ju faktiskt tillgång till enorma resurser, mycket mer än vad vi någonsin haft tidigare. Vad kostade inte industraliseringen av Sverigie, byggandet av järnvägen eller folkhemmet, det lades vansinnigt mycket resurser på det men payoffen på de investeringarna har varit enorma och skapat ännu mer resurser.

   Visst fusion hjälper oss inte nu, men nästa steg i den riktningen är väl fjärde generationen kärnkraft, börjar vi planera för det nu tillsammans med några andra länder så skulle vi antagligen kunna ersätta vår befintliga kärnkraft och vårt fossila beroende på 20-30 år. Visst kommer det bli dyrt och kräva mycket mycket jobb men ska vår generation var sämre än tidigare generationer så kommer vi också få det sämre. Inget kommer gratis, vill vi nå någonstans måste vi också ta oss dit.

   I princip tar vi idag energi ifrån fossilt, förnybart och kärnteknisk, realistiskt kan vi välja två av dessa och köra på. De två sista är förenliga med balans med naturen och är mina val. Men som du säger så får tiden utvisa vart vi hamnar och på ett personligt plan får man försöka göra det bästa man kan med vad som finns att tillgå.

   Radera
 2. Flytande väte och syre används som raketbränsle. Går att tillverka om man har el från tex vind, vågor eller vattenkraft. Min åsikt är att vi kommer att ha ett centralt elnät under lång tid framåt. Det går åt mer el till annat än hushållen. När det gäller transporter skulle en mindre del av vattenkraften räcka till ett fullständigt elkonverterat system. Fossildrift är inte lika effektivt som elmotorer.

  Jag tycker också att det är bra om hushåll med egen elproduktion kan sälja sitt överskott.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 3. Solkraft kommer aldrig att fungera. Så fort det blir någon volym på detta så faller priset på en marknad till nära noll. Bara omformaren till växelström, monteringen och kablarna kostar för mycket. De som kan leverera kraft när solen inte skiner tar igen det då. Det gäller speciellt fotovoltisk kraft på folks hustak, en politisk och urdum teknik. Men samma gäller för termiska solkraftverk med saltlagring i avlägsna öknar. Ökade materialkostnader gör detta förbjudet dyrt. Exempelvis har priset bara på plattjärn i Tibnors katalog tredubblats sedan 90-talet. Den här så kallade förnybara energin kommer bara att bli dyrare och dyrare.

  USA har en tokig prissättning för el som inte speglar de verkliga kostnaderna och gör det svårt för den konventionella tekniken att konkurrera. Marknaden för el är satt ur spel av populistiska påhitt. Elföretagen har väldigt låga fasta priser per Ampere. Det kan vara 10 USD per månad för en ansluten en villa och en bråkdel av i det här landet. De flesta elföretag tar dessutom mindre betalt per kWh upp till säg 500 kWh per månad. El ses nästan som en mänsklig rättighet, som billig bensin i ett bananland. Det här håller på att tas bort till förmån för bland annat timdebitering. Resultatet blir som framgår av artikeln att de som inte har statusprylarna får betala kalaset, än så länge.

  När samhället kollapsar så sker det i olika faser, varav en finanskris kommer tidigt i en förnekelsefas. När elsystemet klappar ihop så är slutet nära. Betalningar kan inte göras, kommunikationer upphör, vatten och avlopp upphör, maskiner kan inte användas, mat kan inte lagras med mera. Solceller på tak kräver batterier och diverse delar och systemet fungerar inte längre efter kollapsen. Bara att tända ljuset kan blir som att tala om att här finns det någon som har grejer och att rånmörda. Kaoset blir totalt utan elen. Solceller är bara leksaker och statusprylar, som är möjliga genom det fossila uttaget.

  Sedan 2007 har elpriserna i USA ökar långt mer än CPI, delvis på grund av att makthavarna manipulerar den officiella inflationen och därmed tillväxten. Det fossila beroendet inom elen är förstås större i USA. Upphör tillförseln där så är det godnatt. På liknande sätt är det här med oljan och mycket annan import och även exporten. Min bedömning är ändå att USA klarar sig längre än det här landet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bortsett från att makthavarna i USA ljuger om inflationen är nog den främsta förklaringen till att elpriset där har ökat mer än inflationen att produktiviteten minskar i naturresursernas utvinning. I USA inom kolet toppade den år 2000 med 6,99 short ton (907 kg) per timme. De sista 4 redovisade åren har den fallit cirka 4 procent per år. Just nu är den nog lite under 5 ton per timme (det är fortfarande väldigt mycket). Det här fallet gäller både över och under jord och över hela världen och inte bara inom kol. Samtidigt får det brutna kolet varje år ett lägre energivärde. Det bästa tas ju först.

   http://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/showtext.cfm?t=ptb0707

   Australien har liknande problem och där är det förstasidesnyheter, eftersom landets viktiga export påverkas. Sedan år 2000 har produktiviteten i arbete per ton kol minskat cirka 50 procent. Byråkrater och särintressen har utrett saken och kommit med löjliga prognoser.

   http://www.theaustralian.com.au/business/mining-energy/labour-productivity-in-mining-sector-a-disaster/story-e6frg9df-1226529257374

   Produktiviteten kommer bara att falla. Det åtgår hela tiden mer energi, material, arbete och kapital per utvunnet ton, inte bara inom kol. LKAB har exempelvis haft årlig real genomsnittlig kostnadsökning sedan år 2000 med cirka 7 procent. Även här har det bluffats med inflationen så det kanske bara är 5-6 procent. Skillnaden mellan våra makthavare och de i USA och Australien är att våra är tomma i huvudet och ska lösa ett klimatproblem.

   Detta är en exponentiellt effekt och det betyder att det går fort på slutet. Plötsligt är utvinningen inte lägre ekonomisk av att diverse som behövs för denna blir för dyrt och då finns inget annat att göra. Det blir kedjereaktioner. När elen slutar fungera är det slut. Kollapsen är ett faktum.

   Ett land som Egypten med stor import av livsmedel och snart bränslen kanske upphör att existera och förlorar större delen av befolkningen om 20 år. Det här landet kanske är i samma situation om 40 år. För USA kanske det tar 80 år. När överskott för kortsiktig överlevnad behålls fås en spridning. De som klarar sig kan bara titta på när ett land försvinner.

   Radera
  2. Billig energi från fusion ändrar inget i grunden. För allt är utbytbart. Människan begränsas även av konstruktionsmaterialen. Gratis el i oändliga mängder skulle inte ens undvika att systemet kollapsar. Det skulle bara få en puff och krascha på en högre nivå. Tekniken med fusion har funnits sedan 50-talet och är väl känd. Nu går det snabbt utför. De ledande länderna har en minskande industriproduktion och företagsvärde realt per capita av naturresurserna fördyring. I det här landet är det en minskning cirka 20 procent. Enligt den gamla Romklubben blir den globala toppen i industriproduktionen i slutet av detta årtionde och det stämmer nog bra. De gröna fanatikerna ser kanske detta som bra eftersom det blir mindre av ”onödiga prylar”.

   Utvecklingens gång mot mer kortsiktighet är oundviklig och kommer att fortsätta. Att läsa en lång text har blivit mindre intressant. Debattartiklar blir kortare och färre läser dessa. Företagen ska avkasta snabbt. Inte ens riskkapitalister vill ta risker. Alla vill ha bidrag och incitament. Diverse saker ska vara roliga och ge personlig utveckling. Om man inte håller i plånboken så blir man lättare blåst. Inom boendet ersätts nybyggen av underhåll. En allt större andel av BNP utgörs av konsumtion. Elever orkar inte lyssna som förr på sina lärare. I tester blir de bara dummare. De som saknar förstånd kan inte heller lyssna och skriver idiotiska saker på nätet. Till slut får alla ADHD. Med mera.

   Inte ens kollapsens acceptans med sina förödande konsekvenser ändrar nog något. För investeringar blir bara mindre intressant. Kollapsen gör helt enkelt att avkastningen försvinner. Det blir än mer ur hand i mun. Till slut kanske alla äter upp utsädet för att inte staten eller någon annan ska ta det och då dör de allihop. Alla levande celler i biosfären är programmerade för en kollaps. Med oändligt med kunskap skulle nog även det kunna bevisas. Folk tror alltså på olika saker som om de vore spritt språngande galna

   Radera
  3. Urban, du målar upp ett dystert men högst möjligt o realistiskt scenario. Med insikter om peak oil o ekosystems uppbyggnad o konstanta tillbakagång o kollaps ser vi denna utveckling i minatyr på många ställen i naturen redan idag o givetvis i många civilisationer före denna.

   Men tror fortfarande mänskligheten kan komma ur denna kollaps levande. Ser det som ett sluttande plan tills vi når balans o vi behöver nödvändigtvis inte nå botten innan det vänder (tillbaka till stenåldern/totalt kaos el likn).

   När det gäller solceller glömmer du kanske att de gör störst nytta på dagen när vi är vakna o förbrukningen är som högst. Detta anpassar man sig till snabbt. Solvärme kan dock driva hushåll/fastigheter mm dygnet runt o året runt på våra breddgrader med tillräckligt stora/många ackumulatortankar.
   Det är i första hand solvärme bör investera i som steg 1 för att dels spara värmekostnaden på vintern o dels för att säkra sin egen värme för framtiden. Håller i minst 20 o år o är lätt att underhålla.

   Steg 2 är att använda vad du kallar "leksaker o status symboler" med solcellspaneler på tak eller ännu bättre för vårt klimat roterande solcellsställningar. I kombination med en liten vindsnurra (som inte ens kräver bygglov) kommer man långt.

   Jag inser dock att du är ute efter att peka på att detta inte löser en finansiell kollaps eller är en universell lösning. Man måste dock satsa i sitt mikrokodmos i samarbete med andra för att visa att det går att ställa om o försöka göra transportsträckan till balansen med naturen i framtiden möjlig.

   Mvh
   Johan

   Radera
  4. Solvärme fungerar inte heller. Instrålningen i det här landet på vintern är försumbar och oanvändbar, vilket gör att det krävs stora ackumulatorvolymer med cirka 3-4 kubikmeter per solfångaryta, som kostar lika mycket som insamlingsanordningen, som inte är billig heller och kan inte jämföras med naturens egna solfångare, träden. Redan på 70- eller 80-talet gjordes försök med vatten ett utsprängt bergrum på 100 000 kubikmeter i Lyckebo utanför Uppsala. Lösningen blev då att dumpa sommarel från allt för många kärnkraftverk. Solfångarna höll inte heller måttet och skrotades. Små tankar typ gropar blir för dyra per kubikmeter och ger allt för stora förluster.

   Solfångarna kommer idag från Kina och är verkliga leksaker. Där är det bättre förutsättningar eftersom landet ligger långt mer söderut. Norra Kina har lika mycket sol på vintern som på sommaren eftersom vintrarna är torra. Uppvärmda hus kan människan i och för sig lätt vara utan. Det finns inga mänskliga rättigheter här heller.

   Radera
  5. Vi får la se men enligt mina beräkningar, gjorda på solinstrålningen under just vintertid i dalarna med solrörsfångare är det på inget sätt försumbar värme vi får på vintern. Återkommer nästa vinter när jag prövat mitt experiment. Då har jag verkliga data. (Kommer bara använda en 750l ackumulatortank o solrör på en gavelsida på ett hus)
   Mvh
   Johan

   Radera
  6. Det finns mätningar över diffus och direkt instrålning gjorda under många år. Det finns inget att hämta i Dalarna. Det blir nog mer än hundra kronor per kWh med kinesiska vakuumrör om energin bara under några vintermånader räknas. Om hela årets produktion räknas så blir det billigare med en värmepump, eller med ved, även med den längsta avskrivningstid. Men det är roligt med solenergi och jag trodde en gång själv på det och lade ner enormt mycket tid och pengar.

   http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/energiberakningar/

   Mitt tips är en mycket stor ackumulator under golvplanet och självcirkulation och en panna utan fläktar under eller i nivå med ackumulatortanken. Om det tillåts av höjderna gärna en flera meter hög tank med skiktning för varmvatten. Då behövs ingen el. Vilket skrot som helst utom möjligen pannan kan användas. Om man ska förbereda sig riktigt på kollapsen så är det nog bättre med någon slags stort murverk som lagrar värmen. Men det är lite för tidigt.

   Radera
  7. Tack för tipset men ska börja o se hur det funkar. Har dock tänkt i bassäng-banorna på lite länge sikt, under eller bredvid huset. Men de tester som gjors med dagens mest effektiva vakrumrör ger en hel del värme även under vintern men jag säger inte att det kommer bli lönsamt än, men testa ska jag. Vi har redan värmedpump och vedpanna...

   mvh
   Johan

   Radera
 4. Urban du har med det totala sammanbrottet för Sverige ungefär 2053 fel. En svår ekonomisk kris inom några år eller tom dagar kan däremot vara ganska trolig.

  Tror ditt feltänk till del beror på att du ser mineraltillgångar som givna ungefär som man såg det före ångmaskinen. Det var en tydlig gräns vid grundvattennivån dvs man kunde bara obetydligt bryta längre ner.

  Dina plattjärn i Tibnors katalog från 90-talet borde du kanske jämföra med prisutvecklingen i andra länder för plattjärn. Inflationsforskning ser jag som nyttig. Själv har jag mest jobbat med datorer och där faller priserna för samma prestanda fortsatt sedan ska vi säga minst 70 år.

  Jobbade under 15 år i styrelsen för en eldistributör och lärde en del samt lyckades ibland styra utvecklingen lite annorlunda. Min uppfattning är att kostnaden för el speglas bättre när betalning sker per timme.

  Min uppfattning är fortsatt att koldioxidutsläppen måste minskas.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Saken är att resurserna finns i givna förtätningar i jordskorpan och att det åtgår allt mer resurser för att utvinna resurserna. När de upptar en tillräckligt hög andel av BNP så fungerar det inte. Alla personer kan ju inte hålla på med detta. Komplexiteten ökar också och får stora fasta kostnader i samhället, vilket gör att färre personer finns tillgängliga för utvinningen och alla dess indirekta verksamheter.

   En kostnadsökning med 5 procent om året ger en 7-dubbling på 40 år och från detta kan man få en bra bild av läget eftersom de nu är uppe i omkring 7 procent av BNP. Statistiken är dock värdelös på området, föga förvånande från de korrupta makthavarna. Det enda som kan ändra detta är att förtätningarnas struktur ändras så att kostnaderna inte längre ökar, eller att tekniken förbättras MER än den redan gör. Inget av detta är sannolikt. Snarare finns en exponentiell effekt när det ena ger det andra. Hit hör även den sociala biten med mer bråk av olika slag med skador, kostnader och mer kortsiktighet. Kortsiktigheten har redan påverkat allas huvuden och i detta finns en rationalitet.

   Utvecklingens träd får ibland skott och grenar, som ångmaskinen och datorerna du nämnde. Detta är inget som påverkar matematiken i kostnaderna för det kritiska. När vissa områden isoleras från import av sånt som olja och livsmedel så dukar de snabbt under och grenar på trädet dör. Trädet kommer att dö med rötter och allt.

   Radera
  2. Antalet gruvarbetare har knappast 7-dubblats på 40 år eller ens dubblats. Tvivlar på att de indirekt verksamma för att stödja gruvbrytning ökat mycket. Andelen som jobbar med datorer har nästan nått alla förvärvsarbetande i Sverige under denna tiden.

   Nära i tid är autonoma robotar i större skala. Kommer säkert att minska antalet gruvarbetare ganska dramatiskt och sedan kommer successivt nya bättre modeller.

   Satsade en del i slutet på förra millenniet på additiv tillverkning och visst påverkar denna investering min tillvaro nu. Metoden kommer att påverka allt fler de närmaste decennierna än är det nästan bara vi som investerat i rätta tillverkare som märker något. Förra gången något liknande hände mig var börstoppen mars 2000 för min del. Denna min möjliga kortsiktighet ser jag som rationell och varför tex Ericsson och alla teleoperatörer fick problem plötsligt år 2000 finns en del ofta lite felaktiga uppfattningar om, givetvis var en orsak för stora investeringar men orsaken ...Även för additiv tillverkning kommer kriser i framtiden, fast additiv tillverkning står nu grovt enligt mig där it fanns ca 1980.

   Socialt har mängden våld minskat under senare år, fast det kanske bara gäller storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

   När är inte samma ord som om. Helt utan oljeimport blir det svårt att överleva med dagens förberedelser. Nu upphör troligen inte all oljeimport omedelbart. Om den upphör snabbt beror det nog på en pandemi eller svårare naturkatastrof.

   De skott och grenar som kommit på utvecklingens träd ökar i antal och betydelse fast det tar normalt lite tid innan de syns tydligt. Ångmaskinen gjordes enbart för att pumpa upp vatten från gruvor men har ersatts av modernare maskiner och tex telefonen tillverkades för att möjliggöra fjärravlyssning av opera. Det dröjde över 100 år men idag har vi nått dit också med ipad.

   Utvecklingens träd har idag blivit en hel skog.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  3. Jag skrev inte att något har 7-dubblats, utom om vad som kommer. Trenden vände ju år 2000. I en räkning av antalet skallar måste man ta med all kringverksamhet, exempelvis inom utbildning, utrustning, transporter och energi till verksamheten. Ökningen här kan vara större än inom den direkt verksamheten typ plus 4 procent per ton och år i USA eftersom underleverantörer med mera kommer in.

   Det bästa är att titta på kostnaderna. Inom LKAB får man läsa årsredovisningarna själv eftersom landet tillhör ett av världens mest hjärntvättade. Marcus Wallenberg är ordförande. De korrupta skitarna på myndigheten SGU bryr sig inte om detta.

   Radera
  4. Visst har du rätt Urban du skrev: "En kostnadsökning med 5 procent om året ger en 7-dubbling på 40 år". Vad jag tvivlar på är att kostnadsökningen blir 5% om året och att det startade det magiska året 2000. Själv byggde vi modernaste kakelugn 99 på hösten för att klara Y2K. Var sysselsatt med det arbetet både för el och datakom under lång tid på 90-talet. Tvivlade då på att det skulle gå så friktionsfritt, men det satsades också många miljarder.

   Det är bra att du undersöker kostnader. Jag är kanske hjärntvättad men van att läsa årsredovisningar och begriper inte riktigt vad Wallenberg är avgörande för. Hur är några på SGU korrupta skitar och har detta med Wallenberg att göra?

   Energi till verksamheten är givetvis avgörande och om vi ser på LKAB var elektrifieringen av malmbanan nödvändig kring sekelskiftet 1900 och krävde storskalig elproduktion. Drift och underhåll av den elproduktionen är fortfarande obetydlig. Nere i gruvan används idag mycket el. Fast man började bryta högt över havet är man idag om jag minns rätt nere under havsnivån. Borde krävas en hel del pumpar. Vad jag sett har LKAB gått bra ekonomiskt senaste åren. Ändå tar man stora kostnader för en ny nivå.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  5. Malmbanans kostnader ingår i LKAB:s verksamhet och det gör även fartygsfrakterna av produkterna till kund. Så allt som förbrukas här ingår i min nämnda siffra över högre kostnader. Jag vet inte kostnaderna och LKAB specificerar ingenting. Företaget har kanske större fördyringar under jord. Man skulle kunna fråga styrelseordförande Wallenberg varför han har så dålig koll på siffrorna. Att LKAB går bra och ger hög avkastning och kan gräva djupare beror på att andra ligger ännu sämre till inom kostnaderna. För 10-20 år sedan var företaget långt mer pressat.

   Dom är alltså korrupta allihop, bland annat för att sälja sin myt om koldioxiden och klimatet, vilken är ungefär lika dum den om Noaks Ark. Det finns inte på långa vägar så mycket kol som dom antar i sina datormodeller. Dessutom har kolet, innan det hamnar i djuphavet, en direkt gödande effekt på allt växande. Det här får kanske tillsammans med uppvärmningen en ökad avkastning i skogen och i odlingarna 50 procent flera hundra år efter kollapsen. Ingen annan rest från industrisamhället blir kanske så värdefull. Om Wallenberg eller någon annan makthavre sålde detta budskap så skulle de vara kokta och rökta många gånger om.

   Sverige och Kina har dålig statistik inom kostnaderna i naturresursernas utvinning. Båda är förhållandevis pressade av naturens omständigheter och kraschar före många andra länder. Kinas kol har ett mycket sämre energivärde än kolet i USA. Järnmalmen har tror jag häften så mycket järn som den svenska. Trots sin billiga arbetskraft importerar de allt mer. Så slutet för kineserna är inte så långt bort.

   Makthavarna inklusive Wallenberg eller hans son kanske flyr till Malmfälten och Restsverige och spärrar av landet vid en lämplig norrlandsälv. De som har pengar i Kina planerar lite för ett liv i USA. Att fly till Hong Kong hjälper inte för där är importberoende ännu större. För vissa blir det upp som en sol och ner som pannkaka.

   Radera
  6. Urban ibland verkar det som du är lite felinformerad om viktiga ting och ibland kan du mycket. Helt oviktigt är kanske Wallenbergarna, som inte är bara är två män. Marcus (Ordf LKAB) har tre helt egna söner och en via Fanny Sachs. Han har också totalt fyra döttrar. Marcus bror Axel som dog 2011 har en dotter Martina som redan sitter i en styrelse medan Marcus barn som längst - Fred - hunnit till samma universitet i USA som pappan studerade vid. Sedan har du Marcus systrar Marina och Caroline som har barn från 90-talet respektive 00-talet. Går du sedan till Marcus farbror Peter finns det ett större gäng barn och barnbarn som hunnit få poster i koncernen dvs både flickor och pojkar. Marcus farfar "Dodde" som dog 82 har dessutom en dotter med fyra barn och åtta barnbarn. Tydligen ska alla kunna väljas till viktiga poster enligt vad som sägs.

   Mer väsentligt är nog att malmproduktionen i Sverige var mycket högre 2011 och 2012 än den tidigare toppen på 70-talet. Antalet direkt sysselsatta i gruvbrytningen har ökat till drygt 6200 men var senast 78 drygt det dubbla.

   Dina teorier om nyttan för världen med uppvärmning av atmosfären delar jag inte. I likhet med vetenskapens stora majoritet ser jag tex också försurningen av haven som ett hot. Metan från havsbottens metanhydrid är ytterligare en risk vid uppvärmningen.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  8. Det viktigaste är ändå att kostnaderna per ton malm har ökat och det kan LKAB inte bluffa med. År 2000 var företagets totala kostnader för såld vara inkl bland annat gruvkostnader, pelletstillverkning och järnvägs- och sjötransporter, men utan försäljning, administration och forskning, 4 150 milj. kr. Mängden sålda ”järnmalmsprodukter” (procent järn?) var 20,8 milj. ton, varav pellets 68 procent.

   År 2012 var motsvarande 15 177 milj. kr. Produktionen var 26,3 milj. ton, varav pellets 84 procent. Pelletsen är mer förädlad och dyrare och som ett vägt genomsnitt kan antas att producerad mängd ökade 30 procent istället för 26,4 procent.

   Mellan 2000-2012 var inflationen enligt SCB ca 20 procent. Under de 12 åren ökade således kostnaden realt per ton (15 177/4 150 x 1 /1,30 x 1/1,20 = 2,34 gånger. Den årliga reala ökningen som ett genomsnitt var 7,3 procent. SCB bluffar som bekant med inflationen för att bland annat redovisa en högre tillväxt. Kostnadsökningarna inom LKAB är realt ca 6-7 procent och ungefär så här är det över hela världen inom alla ändliga naturresurser.

   Radera
  9. Detta ersätter det borttagna ovan eftersom det blev några fel.

   För mig är alla i familjen Wallenberg lika korrupta och del av den fanatiska optimismen. Deras ”stora insatser” för landet gör varken till eller ifrån för kollapsen.

   Du har fel om produktionen i LKAB, som vanligt kanske jag kan tillägga. Den var som störst 1972, 1973 och 1974 med 26, 28 respektive 30 milj. ton. Det blev en minskning av oljekris och lågkonjunktur. Idag är den ca 26 milj. ton. Mycket stora investeringar görs för att hålla den på denna nivå. Tre dagbrott kommer att tas i drift 2015 och ge en ökning med ca 10 milj ton.

   När jag googlar hittar jag inget om detta på LKAB:s korrupta hemsida, men finner något från en grundskola i Kiruna.

   http://hogalid.skola.kiruna.se/levande/83a/lkab12.htm

   När det gäller företagets produktion per anställd så har den minskat. År 2012 producerade 4357 anställda 26,1 milj ton. 2002 producerade 3078 anställda 20,3 milj ton. Produktiviteten har således försämrats med ca 1 procent per år. Förmodligen har dom använt väldigt mycket underleverantörer på senare år.

   Årsredovisningarna är värdelösa inom att presentera effektiviteten. Kostnaderna är inte specificerade mer än som en klumpsumma för ”såld vara” och mängderna nämns i helt andra sammanhang. Det finns inte ett ord om produktivitet, men ett ändlöst flum om miljö, koldioxid och hållbarhet. Den korrupte Wallenberg borde få sparken som ordförande.

   Radera
  10. Det korrupta statliga företaget vill ha ”tillväxt” och gör därför ”investeringar”. Men det korrekta ordet är kostnader. Dessa stiger hela tiden. ”Tillväxt stärker LKAB:s långsiktiga konkurrenskraft” påstår dom. Istället är det tvärt om och det förstår ett barn. Kostnaderna bara ökar med tillväxten.

   http://www.lkab.com/sv/Framtid/Strategi/Fokusomraden/Tillvaxt/

   Det är dock inget fel i företagets strategi för tillväxt. Det är bra om malmen är slut när landet kollapsar omkring 2050 och det så verkar det bli. Då kan makthavarna inte fly dit. Detta kan man räkna ut utan att veta något om omständigheterna på platsen. En real fördyring enligt min uträkning ovan med 7 procent om året under 37 år ger år 2050 kostnader 12 gånger högre.

   Detta påverkar all produktion och allt. Människan kan inte länge utvinna naturresurser med sådana kostnader. Det dyra och tärande systemet med överbefolkningen kan omöjligt drivas runt med rester. Eftersom alla celler i biosfären är programmerade för en kollaps så kommer LKAB att välja en strategi så att malmen och verksamheten tar slut samtidigt som landet och även Wallenbergs fina företag.

   En stor risk är dock att landets alunskiffer med olja för tiotals år inte hinner utvinnas av extrema politiska och moraliserande dogmer. En produktion bör därför startas snarast i Kvarntorp där förutsättningarna verkar vara som bäst och verksamheten lades ned på 60-talet. Det här är ekonomiskt idag. Än mer koldioxid tillförs atmosfären och det är bara bra, speciellt för de som överlever kollapsen.

   Radera
 5. Högre elpriser, var så säker säger du?

  Jag tror faktiskt inte alls det. Vi har en långvarig ekonomisk kris. Peakister som jag gissar att den tom är permanent. Det pressar ner elförbrukningen. Samtidigt trycker även energieffektivisering ner förbrukningen, både inom industri och bostäder. Energimyndigheten prognostiserar 20-30 TWh elöverskott per år 2030. Jag tror på stillastående eller sjunkande elpriser om vi inte inför fler dumma subventioner.

  Vad gäller värme, hushållsel och varmvatten så är solkraft helt otillräckligt i Sverige på vintern även om man så täcker hela tomten med solfångare. Detta gör att nätanslutning och dyr reservkraft ändå krävs i Sverige som då ska stå still hela sommarhalvåret när solcellerna fungerar. Jag tror att detta enkla fysikaliska faktum gör att Sverige inte är lämpat för solel. Varmvatten på sommarhalvåret via solvärme är kanske effektivt nog pga högre effektivitet och lägre kostnader. Men det krävs ändå något annat i mitten av vintern.

  Jag föreslår stopp av solcellsbidragen i Sverige pga den stora reglerkraftskapacitet som den kräver.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Well "peakist" tror jag du förstår jag är...men på kort sikt kan priserna fortsätta så länge tyskar o övriga norden ska dela på samma el som Sverige som i sin tur betalar olika beroende på vilken betalningszon man befinner sig i.

   "Ekonomisk kris permanent", ja om du läser lite fler inlägg på denna blogg förstår du nog att vi fördjupat oss i denna fråga otaliga gånger men ekonomiska kris går i trappsteg neråt och kan följas av temoporära "återhämtningar". Det är ett sluttande plan.

   När det gäller solvärme/vakuumrör är det få som förstår hur dessa fungerar och hur de kan användas med mycket goda resultat, vinter som sommar i Sverige. Det är inte antalet vakuumrör som är det avgörande hur deras placering och vinkel mot solen som är största betydelse för högsta effekt över dygn o år. Du kan få 50-60 grader kranvatten under HELA vintern, natt som dag med vakuumrör till ungefär samma kostnad som bergvärme. Skillnaden är att om det blir strömavbrott eller liknande står inte elpumpen som driver bergvärmen still, dvs vakuumrören kan drivas offgrid.

   Placeras vakuumrör på en gavel av ett hus med ställning och rätt vinkel slipper du dessutom borsta av någon snö/skadade vakuumrör/sämre effekt.
   Solen står lågt på vintern i Sverige vilket innebär att placering på en vägg ger hög effekt även på vintern. Detta kan komletteras med några små vindsnurror (krävs inte bygglov) och solföljare med solpanler för elproduktion. Jag håller själv på med ett sådant projekt, återkommer nästa vinter med resultaten.

   De initiala kostnaderna kan tyckas höga men när de väl är gjorda har du el och värme i 20-25 år med låga underhållskostnader och ett underhåll som inte kräver några expertkunskaper.

   Solcellsbidragen eller inte, solel och solvärme är här för att stanna och ju förr man inser det ju roligare har man!

   mvh
   Johan

   Radera
  2. Hej, är nyfiken på hur försöken har avlöpt? Är det någon som du skrivit om i en annan bloggpost eller något som kanske kommer? Är intresserad av hur solenergi fungerar på vintern här i sverige om det gör det. Har för mig att det är faktor 20 i skillnad i solinstrålning/m² mellan sommarkvartalet jämfört med vinterkvartalet.

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.