2016-09-11

Trumpen och Hillary missat att utsläppen från naturgas nu är större än från kol?

I USA framför ofta politiker däribland Obama-administrationen, att utsläpp vid förbränning av fossilgas eller "naturgas" som det aningen missvisande kallas, skulle vara mer miljövänligat än utsläpp från kolkraftverk. Detta trots att forskning vid Cornell University redan 2012 indikerade att läckande metangas från skiffergas och skifferoljeutvinningen tyder på denna "revolutionerande" utvinningsmetod kan bidra med minst lika mycket utsläpp av växthusgaser som kol.   

Nu kommer spiken i kistan som bör få alla naturgasförespråkare att hoppa av naturgaståget. Amerikanska energimyndigheten, EIA visar nu nämligen att koldioxid-relaterade utsläpp från naturgas i USA gått om utsläppen från kolindustrin, dvs främst kolkraftverken som  stod för 33 % av USA:s elproduktion 2015.      
Amerikanska Energimyndigheten EIA: Utsläppen från naturgas nu större än från kol i USA

Vad som hänt är att andelen kol för elproduktion minskat stadigt sedan 2005 i USA vilket primärt har ersatts av naturgas. Även om förbränning av metangas/naturgas är 82 % mindre koldioxid-intensiv än kolet låg naturgaskonsumtionen i USA 81 % högre än kolkonsumtionen i USA 2015. 

Trots att USA sitter på världens enskilt största kolresever har landets produktion fallit med 22 % senaste tio åren, 2005-2015, i takt med att gruvor lagts ner och ersatts med naturgas. Den inhemska konsumtionen har minskat med hela 32 % över samma period. Resultatet har blivit att USA nu bara står för 11, 9 % av världens kolproduktion att jämföra med Kina som står för 47 % (siffror över detta kan räknas fram från BP Statistical reciew 2016). 

Men övergången till naturgas är långt ifrån miljövänlig, tvärtom. Men trots motståndet mot fracking-utvinningen på grund av alla de ekonomiska och miljö/hälsomässiga skador det förorsakar (se tidigare inlägg under "skifferbubblan") har det inte fått så mycket utrymme i presidentvalskampanjen. 

Istället har Hillary Clinton och Donald Trump snarare indirekt debattaterat frågan och då gällande vilket självbestämmande som ska gälla på federal respektive lokal nivå för fracking av olja och gas. Om detta kan vi läsa i en läsvärd artikel i Financial Sense (ursprunglig artikel the Oilprice)

Här har Trump sänt osäkra signaler till amerikanska och internationella olje- och gasbolag verkande i USA med uttalanden som fokuserat på nationalism och lokalt självbestämmande, hur och var olje och gasbolag får utvinna olja har tolkats som en fråga för markägarna.  Detta har gjort att olje- och gasindustrin i USA för ovanlighetens gett sitt stöd till Clinton. Fossilindustrin i landet anser dessutom precis som ledande chefer USA:s underrättelsetjänster, att Trump är olämplig att leda landet.

I  augusti skrev en lång rad tidigare hög chefer (personer som stödjer antingen demokraterna eller republikanerna) kopplade till amerikanska underättelseverksamheter och rådgivare för nationell säkerhet i landet, ett öppet brev i The New York Times där det bland annat står följande: 
"...När det kommer till hanteringen av utrikespolitiken är Trump inte kvalificerad som president eller överbefälhavare. Faktum är att vi är övertygade om han skulle vara en farlig president och riskera landets nationella säkerhet och välmående. 
Framförallt saknar Mr. Trump karaktär, värderingar och erfarenhet för att bli president.
Han försvagar USA: moraliska ledarskap som det ledandet landet i den fria världen. Han tycks sakna grundläggande kunskap och tro på den amerikanska konstitutionen, amerikanska lagar och institutioner, inklusive religiös tolerans, pressfrihet och ett oberoende rättsystem."
Vad vi känner till har en sådan här djup kritik från amerikanska underrättelsekåren aldrig tidigare riktats mot en presidentkandidat.

Men att framföra naturgas och fracking av skiffergas som miljövänlig, oavsett läger, är förstås ett sätt att skapa legitimitet för att USA:s olje och gas-industri ska kunna fortsätta att investera i frackingutvinning av olja och gas, huvudskälet till att landets ekonomi kan minska sina kostnader för importerad energi. Något som blivit nödvändigt i takt med att USA:s konventionella oljeproduktion faller och måste ersättas med okonventionell såsom skifferolja och skiffergas.

Importerad olja och gas är ett av USA:s största importkostnader eller med andra ord; egen energiutviningen/energitillgångar är ett av de viktigaste smörjmedel för landets tillväxt vid sidan om Federal Reserves stödköp av amerikanska statspapper och rekordlåga ränta.

Men tillväxt i alla former vare sig ändliga resurser som olja och naturgas eller skapandet av pengar är som bekant en fysisk omöjlighet i längden och begränsar även manöverutrymmet för övriga delar av ekonomin som alla blir beroende av samma energikälla istället för att utveckla hållbara alternativ (ja, pengar kan förvisso skapas digitalt i oändliga tal, typ, men utan motsvarighet i tillgång på billig energi för att motivera mängden varor och tjänster i samhället spelar det mindre roll).

Läs gärna några av tidigare inlägg om myten om USA:s energioberoende.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.