2015-03-12

Bermans presentation till Houston Geological Society: Skifferproduktionen varar några år

Via ASPO-Sverige uppmärksammas vi på att den högt respekterade geologen och energikonsulten Arthur Berman för bara några veckor sedan gav en mycket sevärd presentation till Houston Geological Society. Presentationen finner ni nedan och har titeln:

"Years not decades: Proven reserves and the Shale revolution
The appearant end of a beautiful story"

Berman bekräftar vad vi brukar betona här på bloggen: att den hypade skifferproduktionen av olja och gas i USA kommer vara i år och inte årtionden och kommer inte på långa vägar göra USA energioberoende.

Att USA skulle bli energioberoende på grund av skifferutvinningen av olja och gas är ett vanligt missförstånd som inte ens USA:s egen energimyndighet ser inom överskådlig framtid.

Det finns mycket att lyfta i Bermans presentation men här är några viktiga punkter:
  • Skifferformationer har tillfört år inte årtionden av inhemska olje- och gastillgångar.
  • Olja och gas från skifferformationer kallas okonventionella, vilket är en omskrivning för dyra, ingetdera är kommersiellt gångbara vid dagens priser.  
  • Det är inte fråga om någon revolution: det är ett slutgiltigt, desperat försök att klämma ut den återstående oljan från den värsta tänkbara bergarten. 
  • Inom 10 år kommer både produktionen av skifferoljan och skiffergasen börja minska i USA, oljan före gasen.    
Nedan följer några av de mest centrala graferna/infon i Bermans presentation: 

Världens råoljeproduktion på en platå sedan 2005
 Källa Arthur Bermans presentation, data EIA. 

Världens konventionella råoljeproduktion, dvs de lågt hängande frukterna som ger mest avkastning, har legat på ungefär samma nivå sedan 2005. Det är okonventionell oljeproduktion från främst skifferolja i USA och oljesand i Kanada som ökat sedan dess.

Nettoenergi: Det är skillnad på energikälla och energikälla
Källa: Arthur Bermans presentation: data från Richard Heinberg  

Energiutbytet skiljer sig avsevärt mellan energikällorna. Ovan en tabell där vi vi kan se hur många fat olja i energi man får tillbaka för varje fat olja man investerar. Som ni ser är marginalavkastningen eller nettovinsten i Saudiarabien väldigt hög (dock inte överallt i ökenlandet och siffran 100 är nog i högsta laget, vi har av andra bedömare som Charlie Hall fått siffror på runt 80:1). 

Men avgörande att förstå är att skifferolja och skiffergas är inte det energiutbyte världsekonomin behöver för att kunna växa, vilket fram till nyligen kunnat göras på billig energi/energi med hög nettoenergi. Till och med solceller kan ha en högre energiavkastning än skifferolja och skiffergas ovan 7:1 mot 5:1 för skifferoljan och skiffergasen vilket är högst anmärkningsvärt med tanke på den fossila energins koncentrerade energimängd.

Men det beror helt enkelt på att den långa och energikrävande satsning som krävs innan skifferutvinningen kan ge någon energivinst, är mycket högre än för tex konventionell oljeutvinning (i tabellen ovan är nettoenergivinsten för den genomsnittliga oljeproduktionen i världen 30:1).

Skilj på USA:s reserver och nuvarande snabba uttömning!

Titta på ovan grafer för USA:s olje respektive gasreserver. Bara för att man är bäst på att tömma sina tillgångar snabbast betyder det inte att man klarar sig längst och med lägst kostnader och högst avkastning...USA har världens 10:e största oljereserver och världens 5:e största gasreserver, jämförelse lite mot de största reserverna och långt ifrån tillräckligt för att olje och gasexport ska bli långsiktigt lönsam. 

Se Bermans presentation nedan och fundera själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.