2017-01-06

Världens sjätte största bank varnar för Peak Oil redan 2018

I september förra året släppte HSBC, världens sjätte största bank med huvudsäte i London, en rapport om Peak Oil som bör få de största tvivlare på en närstående nedgång i världens oljeproduktion att höja på ögonbrynen.

Rapporten som fått ytterst liten spridning i media har nu detaljgranskats av den prisbelönta grävande journalisten, författaren och forskaren Nafeez Ahmed, i en mycket läsvärd artikel på Insurgence intelligence. Det faktum att en så medveten och kunnig journalist och tänkare som Nafeez Ahmed först kom över rapporten i december säger väldigt mycket om varför så få känner till den ännu.

Men slutsatserna som dras i HSBC:s rapport (som vi kommer till snart) är minst sagt häpnadsväckande särskilt för att komma från en bank. Den enda jämförelse som ens kommer i närheten är Chatham House som i en rapport 2010 till Lloyds insurance market (en av världens största försäkringsrådgivare) varnade för en energikris och de potentiella katastrofala effekterna för alla företag som inte förbereder sig för detta och skapar moståndskraft och förmåga till anpassning att hantera denna omställning.

Ok vad handlar det nu om? I korthet: HSBC pekar bland annat på forskningen från Globala Energisystem vid Uppsala Universitet som i rapporten verifierats mot data från Internationella energiorganet IEA. HSBC-rapporten analyserar specifika regioner och länder och menar att 81 % av världens oljeproducenter redan nått sin högsta produktionsnivå. Nafeez pekar dock på att även om siffran kan ligga lägre, på 64 % med en annan typ av mätning, visar det ändå att över hälften av världens oljetillgångar har passerat sin Peak/topp och redan minskar.

När de största så kallade elefant-oljefälten i Saudiarabien och Ryssland börjar minska räcker inte ökad produktion från amerikansk skifferolja på långa vägar. Mellan 2018 och 2040 krävs motsvarande fyra nya Saudiarabien i ny produktion för att ersätta nedgången i befintliga fält.

HSBC-rapporten:
"Om vi utgår från en minskad produktion på 5 % (per år) med ett global post-peak utbud på 74 miljoner fat per dag - vilket på inget sätt är en överdriven siffra i våra ögon - innebär det en nedgång i utbudet, post-peak, med cirka 38 miljoner fat per dag fram till 2030 och en nedgång med cirka 52 miljoner fat per dag till 2040. Med andra ord, världen behöver hitta över fyra gånger motsvarande Saudiarabien bara för att behålla utbudet på samma nivå, detta utan att ta hänsyn till ökad efterfrågan" (vår fetmarkering)  
Saudiarabien som 2015 stod för 13 % av världens totala oljeproduktion enligt senaste statistiken från BP Statistical Review of World Enegy 2016.  

En annan mycket viktig punkt i rapporten som Nafeez också understryker i sin artikel är att den mediala och ibland politiska berättelsen om att efterfrågan på världens olja minskar och detta skulle vara orsaken till att det råder en begynnande ekonomisk kris för många oljebolag och oljeproducenter nu, stämmer inte och har inte förändrat att världen står inför Peak Oil.

Världen har nämligen aldrig konsumerat så mycket olja som den gör nu. Den enkla förklaringen är att världens befolkning fortfarande växer och då den primära energikällan för att framställa de flesta material, producera mat och transportera människor och prylar fortfarande är olja- ökar efterfrågan av denna energikälla fortfarande.
   
Men när drabbas världen då av en minskad global oljeproduktion? Det gör vi förstås redan nu i form av dyrare och mer energikrävande utvinning som ersätter den konventionella produktion som redan minskar, framförallt med skifferolja i USA och oljesand i Kanada.

Världens ökade totala oljeproduktion av olja, konventionell + okonventionell sedan 2009 kommer i huvudsak från USA och Kanada som stått för cirka 70 % av ökningen medan OPEC med främst Saudiarabien och Irak stått för cirka 30 %. Men djävulen lurar i detaljerna för statistiken över oljeproduktion inkluderar numera även vätskor från naturgas som gör det svårt att tala om en passerad oljetopp ännu. Det går bara att göra när man skiljer på konventionell olja och okonventionell olja.

Något som vi rapporterat om tidigare bland annat med avslöjandet av den amerikanska geologen och matematikern Jeffrey Brown som beskrivit det hela som den stora kondensatbluffen.

Enligt HSBC rapport innebär en global produktionsnedgång från 2018 att världens oljeproduktion rimligen kan minska med cirka 5 % per år från 2018 och framåt. HSBC utgår då från en produktion på 74 miljoner fat per dag 2018 (konventionell olja) som minskar med cirka 38 miljoner fat fram till 2030 och minskar med hela 52 miljoner fat per dag fram till 2040. Världen producerar idag runt 95-96 miljoner fat per dag när alla typ av vätskor inkluderas (siffran är genomsnittet 2015 och estimeringar för 2016 enligt amerikanska EIA)

Läs rapporten genom att klicka på bilden nedan.


Viktigaste rapporten om Peak Oil hittils?

Oavsett vilka vätskor man slänger med i kalkylen innebär 5 % minskning av den relativt billiga, lättåtkomliga konventionella oljan som alltså utgör cirka 80 % av den samlade produktionen av fossila vätskor -en otvetydig minskad tillgång till flytande fossilt bränsle. 

Och här kommer vi till det kanske viktigaste i HSBC-rapporten. Den minskade tillgången till olja kommer med all sannolikhet ske innan världen minskar sin efterfrågan på olja tack vare ny förnyelsebar teknik.

Nafeez drar därför slutsatsen i sin artikel att vi kan vänta oss en global ekonomisk recession kring 2018 kopplad till en global minskad oljeproduktion/Peak. Dvs en utbudsbrist som får oljepriserna att stiga kraftigt från 2018 och framåt. Ekonomiska recessioner har som bekant tex i USA i 10 fall a 11 föregåtts av kraftigt stigande oljepriser.

Det finns otaliga citat att hämta från rapporten och Nafeez utmärkta analys så vi förslår att man går till källan och funderar både en och två gånger över detta. Peak Oil är och förblir en av vår tids största samhällsfråga, varken mindre eller viktigare än utmaningarna med klimatförändringarna men något som inte kan ignoreras utan vi har att anpassa oss till.

HSBC -rapporten undstryker allvaret och utmaningarna med Peak Oil men förringar på inget sätt den många gånger fantastiska omställning vi redan nu bevittnar med en snabb utveckling av förnyelsebar teknik och ökad användning av förnyelsebar energi vi sett framförallt de senaste tio åren. Men faktum kvarstår, vi är ännu väldigt oljeberoende och måste förbereda oss på en minskad tillgång till olja som vi inte själva väljer för att vi har viljan och förmågan utan för att vi helt enkelt måste. Detta är vi inte vana vid.

För ett helhetsperspektiv på energi, ekonomi och hållbarhet med oljan som huvudspåret, läs gärna om vår bok Olja för Blåbär-Energi, Makt och Hållbarhet som fått många fina kommentarer och recensioner. 

12 kommentarer:

 1. Tack, mycket intressant.
  Undrar bara om det inte ändå, inte utan en del gnissel o knak förtås, kommer att skiftas över till kol.
  I stort är det väl bara flyg och arbetsmaskiner som kräver flytande bränsle. Elbilar är ju ändå globalt sett kolbilar och kommer förbli så ett bra tag, tyvärr...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Johan för ditt enträgna arbete. Riga jag utgår från att kol får en större roll i Usa under några år, men med tanke på:
   * Kinas enorma satsning 2016/2020 på sol och vind samt HVDC
   * och elfordon hos allt fler tillverkare samt 71% tillväxt/år
   * Litiumjon batterier föll i genomsnitt 14%/år sedan 2000
   * Sol och eller vind billigare än ny kolkraft på allt fler platser
   * Enligt Blomberg N. E. kostar elbil 2020 som genomsnittlig fossil
   * och 2022 blir de billigaste fossila dyrare än elbil
   * Fossilbil kostar 5-10 ggr elbil/mil + mer reparation & service
   * Förarlösa bilar nivå 3 kommer lite i år och mer betydande 2018
   * Förarlösa bilar nivå 5 kommer förmodligen en del av 2020
   * Förarlösa bilar drar mindre energi än bilar med förare
   * Olja och kol stiger i pris och alternativen blir billigare

   Övergångstiden ger problem och vi är lyckligt lottade i Sverige och Norge med vårt enorma vattenbatteri och vindtillgång. Många andra länder får större problem så vår export av många varor lär drabbas och ge större arbetslöshet. (I Kina beräknas utbyggnaden av sol och vind ge miljontals nya jobb de närmaste åren)

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. Hej Nanotec! Tack själv för många vettiga punkter du lyfter. Kan väl lägga till att något som kan bli en positiv konsekvens av HSBC:s rapport är att fler investerare, institut/banker samt smårsparare kommer se över sina långsiktiga investeringar och satsa på förnyelsebar energi/teknik. Detta kan påskynda omställningen vilket sannerligen vore önskvärt.

   Ett exempel är ju Rockefeller Brothers Fund vars verksamhet och grund vilat på fossila investeringar men som nu insett behovet av en fossil omställning och nu divesterar mot förnyelsebart. Skrivit om det tidigare:

   http://www.peak-oil.se/2016/03/ett-ovantat-paskagg-rockefeller.html

   Om användningen av fossila energikällor samtidigt kan minska med energisnål användning och annan typ av konsumtion och material användning, kortare transporter per person och dag när ekonomin blir mer fokuserad på lokal och regional verksamhet kan mkt energi sparas och därmed tid vinnas för att hitta substitut och vänja sig vid ett annat mer hållbart levnadssätt.

   Mvh

   Johan

   Radera
  3. @Riga. Hej. Ja, grön skatteväxling kan fungera som incitament och snabba på den nödvändiga omställningen av såväl transportsektorn som matproduktionen i Sverige. Men för att inte det ska drabba de som inte har råd el möjlighet att köra/åka eltransporter krävs i första hand fungerande kollektivtrafik. Här skulle podcars kunna byggas snabbt o ersätta behovet av de flesta bilar lokalt.

   Kompetensen för det finns i Sverige. Förbindelsen mellan många städer finns i form av järnväg som kan upprustas o förbättras. Finns även möjlighet att öka flödet på långa avstånd genom "podcarståg". Många ihopkopplade kabiner som separerar till enskilda när de närmar sig slutmålet.

   Jag håller även med om att det finns en risk för ökad satsning på gasifierng av kol till flytande vätska, vilket vi bara sett början på
   än, huruvida det blir ekonomiskt och energimässigt lönsamt mer än lokalt och nationellt återstår att se. Det beror mkt på vilka alternativ som finns när behovet uppstår. Ur klimatsynpunkt är det dock en mardröm som efter smältande av permafrosten ligger i toppen av oönskad utveckling.

   Mvh
   Johan

   Radera
  4. Många investerare satsar nu på olja för att de tror att priset ska gå upp väldigt högt. Men enligt WEF World Economic Forum nu i slutet av december är sol och vind nu billigare än fossila bränslen för nya investeringar i mer än 30 länder. Och priset faller på förnybart. Min gissning är att den åtstramning av produktion Saudi mfl nu gör får alternativen att främjas lite snabbare.

   Den snabba utvecklingen av industrirobotar gör att en del tillverkning blir lönsam mer lokalt ganska oberoende av löner. Hörde nyligen på radio att skördarna ökar med moderna traktorer med gps som gör att traktorn kör i samma hjulspår och inte heller missar någon del av fältet. Satellitbilder och drönarbilder hjälper också bönderna allt mer.

   Förgasning av kol under havsbotten riskerar komma om det inte förbjuds. Men nya fossilbilar får det svårt inom kort.

   Jag är ganska säker på att vi har lönsam fusion på jorden inom 20 år. Helt säker är jag på fortsatt ny kunskap, små ständiga förbättringar och nya epokgörande uppfinningar. Risken finns samtidigt att riktigt otäcka svarta svanar ställer till det. En ekonomisk konjunkturnedgång är nästan säker inom högst några år.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 2. Intressant inlägg.

  "Världen producerar idag runt 92 miljoner fat per dag när alla typ av vätskor inkluderas. " Är det inte snarare 95-96 miljoner fat?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej. Kul du uppskattar inlägget. Nuvarande produktion (2016) är ännu inte fastslagen utan är estimeringar men du har rätt ligger snarast i spannet 95-96 fat/dag enligt tex amerikanska EIA:

   https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/global_oil.cfm

   Vi har utgått från genonsnittligt prod 2015 av BP stat review of world energy men du har rätt. Rimligen ligger produktionen nu på 95-96 fat per dag. Tack för påpekandet, korrigerar ovan!

   Mvh

   Johan

   Radera
 3. Hej! Tror precis som Gail att nuvarande samhällsfunktioner i praktiken blir omöjliga att upprätthålla när den billigaste oljan sinar.

  https://ourfiniteworld.com/2016/12/21/eroei-calculations-for-solar-pv-are-misleading/

  Tack för en angelägen blogg och en läsvärd bok!

  SvaraRadera
 4. Jag är rädd för att hela skiten kollapsar runt 2027. Samhällen rasar samman och det uppstår mer eller mindre anarki som typ i Malmös förorter redan nu.. Den förnybara energin är bara att glömma. Det går åt för mycket olja att tillverka alla komponenter och för att få det att funka..läste att det går åt ca 300 grävmaskinstimmar bara för att resa ett vindkraftverk..det är väl nästan tveksamt om ett vindkraftverk producerar så pass mycket energi i sin livstid som det går åt att tillverka det och få det på plats..

  Mvh Berra

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det allra viktigaste för alla beslutsfattare är att få hejd på befolkningsökningen och i stället få jordens befolkning att minska! Det krävs hårda nypor och tvångsmertoder men är ett absolut måste!

   Radera
  2. Beslutsfattarna räknar nog med att den saken sköter sig självt när resurserna/ eller förhållandena för att producera käk är borta med vinden.

   Mvh Berra

   Radera
  3. 300 grävmaskinstimmar kan grovt bli 300.000 vilket inte blir stor andel för ett modernt vindkrafttorn. Med än högre torn på land ökar säkert grävmaskinstimmarna. Funderar starkt på att öka mina investeringar i vindkraft. Vindkraften blir snabbt lönsam i område efter område utan subventioner. I Sverige står vindkraften för över 10% just nu och i Danmark 55%. Vi importerar el från Norge och Jylland men exporterar desto mer till Finland, Litauen, Polen Tyskland och Köpenhamn.

   Andelen absolut fattiga faller snabbt och det är där svältande återfinns. Allt mer mat produceras i världen men väldigt mycket slängs för att det inte ser perfekt ut och annat förstörs genom dålig lagring. Mobiltelefonerna hjälper fattiga fiskare att landa sin fångst där de får bäst betalt. Satelliter och avancerade program av en ung svenska hjälper småbönder med korta lokala väderprognoser nära ekvatorn. Det är svårt med prognoser kring ekvatorn. Solceller och internet ger allt bättre kunskap i fattiga länder och analfabetismen faller hastigt.

   Största hotet, som jag ser det, mot flest efter ett totalt kärnvapenkrig är vår oansvariga klimatpåverkan. Högre temperatur ger mer regn, döda koraller och högre havsnivå samt mer kaosväder. Peak oil ger troligen svåra ekonomiska problem, mest hos de kraftigast beroende men vi har ineffektivt bruk (främst fossila motorer) och åtminstone de snabbt växande alternativen blir billigare år för år.

   Men, Berra om det går riktigt riktigt illa får du många frivilliga drängar som behöver lära för att överleva.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.