2017-01-10

Första Artificiella drönarsvärmen och drönarfraktlinjen är här

Utvecklingen av självkörande fordon, automatiseringen inom tillverkningsindustrin och utvecklingen av drönare fortsätter i en till synes accelerande takt. Med de två genombrott vi tar upp i det här inlägget kan vi sägas ha passerat en brytpunkt som är svår att överblicka ännu men som inte kan beskrivas som något annat än revolutionerande.

Länge har det talats om när de första riktiga drönarleveranserna av prylar ska vara praktiskt genomförbara komnemersiellt och tillåtas i luftrum idag skyddade av otaliga regler och säkerhetsaspekter som de flesta av världens länder idag följer stenhårt.

Men nu har frakföretaget DPD Group fått godkännande av franska luftfartsmyndigheten att öppna en kommersiell flyglinje för drönare. Nyheten som vi bland annat kunde läsa om i Ny Teknik igår innebär att fraktbolagen DPD France och Chronopost får klartecken att leverera varor i luftrummet med drönare över en sträcka på 15 km i södra Frankrike.

Varor på upp till tre kilo kommer lämnas från ett ombud i Sainte-Maxime, en mindre stad vid franska rivieran. Från lastplatsen kommer fraktbolagen lasta drönare med varor en gång i veckan som sedan flyger ut till olika teknikbolag som ligger utspridda i området och som är svåra att nås med vanliga transportmedel.

Drönarna har räckvidd på hela två mil när de flyger i 30 km i timmen och med en full last på tre kilo.
Företaget som ligger bakom drönarna heter Attechsys och tycks ha tänkt på det mesta. Drönarna är utrustade med fallskärmar för att skydda drönare och varor vid tekniska fel. Vi får hoppas det även skyddar eventuella människor och djur på marken som annars kan få ett antal kilon i huvudet med en fullt lastad drönare fallande i hög hastighet från himlen...

Frakbolaget DPD Group har likt elbils- och batteritillverkaren Tesla Motors placerat ut snabb-laddningsstationer men i form av så kallade landningsholkar som börjat placeras ut i södra Frankrike, där drönarna kan landa för laddning av batterierna och invänta nya order.

Mikro-drönarsvärm släpps från tre amerikanska F/A- 18 -Super Hornets stridsplan

Igår meddelade amerikanska försvarsmakten (Department of Defense, DoD) på sin hemsida en minst sagt häpnadsväckande nyhet. I oktober lyckades tre amerikanska stridsplan av typen F/A-18 Super Hornet släppa 103 minidrönare eller så kallade Perdix drönare på hög höjd.

Ur tuber monterade under F/A- 18-stridsplanen öppnas vad som ser ut som små luckor där små mörka föremål faller ut. Dessa föremål är minidrönarna Perdix och hela förloppet kan ni se i videon nedan. Mikrodrönaren Perdix har ursprungligen skapats vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) har nu vidareutvecklats av amerikanska försvarsdepartementet i samabete med Strategic Capabilities Office (SCO) och Naval Air Systems Command med kapaciteten att ta kollektiva beslut likt en bisvärm i ett bisamhälle. Naturligtvis kan de till skillnad mot bin styras och programeras till att utföra i det här fallet militära uppdrag men de är utvecklade för att bygga sin styrka på kollektiv intelligens och kunna agera självständigt som grupp.

William Roper SCO-chef för drönarsvärm-projektet förklarar:
"På grund av den komplexa naturen i en stridssituation, är Pedix inte förprogrammerade synkroniserade individer, de är en kollektiv organism som delar en gemensam hjärna för beslutsfattande som anpassar sig till varandra likt svärmar i naturen."  
Roper fortsätter:
 "Eftersom varje Perdix kommunicerar och samarbetar med alla andra Perdix har svärmen ingen ledare och kan graciöst anpassa sig till drönare som tillkommer eller försvinner från teamet"  
Vi påminns om hur en naturlig bisvärm kan se ut...
Bildkälla wikimedia commons, av användaren "Sichy007" 

Minidrönarna kan förutom att ta kollektiva beslut även bland annat anta anpassade flygformationer och har kapaciteten att färdas i Mach 0,6 eller cirka kapaciteten att 735 km i timmen! Målet för SCO är att Perdix ska kunna släppas i svärmar om hela 1000 minidrönare i stöten.

 Kollektivt beslutande drönarsvärm testad av amerikanska försvarsmakten


Johan påminns om hur man som biodlare ständigt faschineras och förvånas av styrkan och de extremt avancerade förmågor ett bisamhälle uppvisar gång efter annan. Bina som har utvecklats under minst 50 miljoner år och förfinat sina egenskaper och anpassat sig i naturen som en kollektiv superorganism där styrkan ligger i att undgå indviduell sårbarhet och ensidigt beroende som annars skulle kunna leda till bisamhällens kollaps. Individer eller grupper av bin offrar tex utan att tveka sina liv för att rädda bisamhället och finner en individ en födokälla eller ett hot meddelar den omedelbart övriga bin genom dofter eller genom att dansa...

Med introduktionen av drönarleveranser av varor och drönarsvärmar som agerar likt ett bisamhälle och agerar som en kollektiv intelligens väcks många frågor.

Är det frågan om automatisering, teknikoptimism eller bara utveckling? Eller är den snabba utvecklingen av artificell intelligens och drönare påskyndad av konkurrensen om begränsade resurser och energi, dvs handlar det om att skapa sig förmåga att framöver komma över och skydda mer av det som finns kvar gentemot andra länder och aktörer och på så vis kunna vinna militära och ekonomiska fördelar?

Drönarnas "intåg" kan öppna upp för många nya revolutionerande transportmöjligheter av varor och så småningom även människor till många glädje men kommer även förändra hur olika försvarsmakter, polis och säkerhetstjänser kan operera. Nya användningsområden för drönare kan förstås även få en rad oavsedda följder där galningar av olika slag använder drönare för att skada människor eller egendom.

Det kommer därför bli ytterst viktigt att utveckla regelverk och lagar för hur drönare får användas och vem som har ansvaret när de missbrukas/ej fungerar som de är tänkt och att detta klargörs och införs innan de introduceras i stor skala. Människors personliga integritet och rättigheter hänger på detta.

Vi kommer förstås fortsätta följa utvecklingen av drönare, artificell intelligens och automatiseringen noga men hoppas att inte allt för många omfamnar introduktionen av drönarsvärmar och drönarleveranser utan kritiska ögon.    

2 kommentarer:

 1. Nu kommer jag bara kommentera leveranser av varor med drönare. Väljer att göra en historisk blick bakåt.

  När Europa började utvecklas var det transporter längs kuster eller floder. Romarna byggde en del vägar som i princip fortfarande nyttjas med mest ökad handel men motiverad av snabba truppförflyttningar. Vikingarna ägnade sig mest åt handel men det de minns för är plundring och mord. Landtransporter var nästan bara korta och med tiden mellan stad och omgivande land. Ved, levande djur och sädeskorn inåt och bearbetade produkter i retur. Dyrbara varor som salt och heliga oljor var det som kunde bäras längs stigar över berg. Ofta var strida floder besvärliga att korsa. Ibland uppstod från enstaka "hotell" där alla resande fick plats oberoende av sängplatser små samhällen som växte till städer. Buda var en sådan stad på ena sidan floden och Pest en annan där resande vilade innan färden till andra sidan genomfördes. När broar byggdes blev transporterna genast enklare. Det negativa var att invaderande rövare kunde passera över broarna. Fortfarande finns sprängkammare inbyggda i viktiga broar i 08. När oxar kunde dra vagnar på vägar var det enkelt med transporter. Hästar var mer lyx för persontransport även om stora delar av Hitlers rövarband efter järnväg nyttjade hästar. Järnvägen gav möjlighet för miljonstäder och sista biten för transporter blev muskeldrivna vagnar. Skenande oxar och hästar orsakade många dödsfall.

  Bilarna sågs som en stor förbättring för miljön också med den snabba minskningen av synlig skit på gator och torg.

  Budbilar har en tävlan med cykelbud men förmodligen kommer drönare att "snart" ta en del av marknaden med snabbare leveranser eftersom de likt broar tar sig över hinder. Olyckor kommer att ske och lagstiftning om ansvar med försäkringar fattas än. Likt män med röda flaggor framför automobiler krävs idag ögonkontakt med drönare i Sverige.

  Jag tror drönare för transport kommer att först visa sin nytta vid större olyckor och då initialt videobilder. Vid stora skogsbränder borde drönare kunna ge snabb billig massinformation.

  Det ekonomiska trycket från autonoma markfordon (ca 2021) är så enormt mycket större, att min bedömning är, att det kommer bana väg för många drönare strax efter.


  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Nanotec! Tack för historieåtergivningen, alltid lika uppskattat. Jag ser även jag åtminstone i dagsläget drönare som mest kommersiellt gångbara för kortare sträckor inom en stad eller ett stadsområde och innan dess i områden där det precis som i exmplet ovan kan vara smidigt att skicka små paket över ett utspritt område där bil/lastbil är mindre lämpligt/funger dåligt. Blir nog dock mkt vanligt med drönare i hamnområden, jordbruk och vid bevakning av byggnader och dyrbara ting så som fartyg och stillastående tåg och lastbilstransporter.

   Håller även med om att utvecklingen och användningen av autonoma fordon sannolikt kommer sätta ett större avtryck på kort sikt, åtminstone i människors vardag. Men den dag pizzor och böcker levereras hem till dörren kommer drönare få riktigt stort genombrott och förstås om självkörande drönare för persontransporter blir verklighet...

   Mvh
   Johan

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.