2017-04-24

Annorlunda framtidsperspektiv av Ray Kurzweil

Hur kommer utvecklingen inom bioteknik/medicin, Artificiell Intelligens, 3D-skrivare, självkörande bilar mm se ut de närmaste 10-15 åren och framåt? En person som har mycket att säga om detta är Ray Kurzweil som redan på 1980-talet såg många av dagens teknik-trender. Kurzweil är en prisbelönt uppfinnare, vetenskapsman, författare till otaliga böcker om Artificiell Intelligens och teknikutvecking däribland ett våra julklappstips The Singualarity is near.

Kurzweil är sedan 2012 dessutom utvecklingschef vid Google för utveckling av maskininlärning och Artificiell Intelligens, ett område som han anses och vara en av världens absolut främsta ledare inom. För ett par månader sedan diskuterade tex Kurzweil, Elon Musk, Max Tegmark mfl den accelererande utvecklingen inom just Artificiell Intelligens med en superpanel.

Ray Kurzweil är sannerligen en superoptimist och teknik-futurist utan jämförelse men skrapar man lite på ytan förstår man att det är lite mer komplicerat än så. Kurzweil har tex sagt att optimist är han i den meningen att han ser det som en självuppfyllande profetia, lite som Elon Musk säger att vi måste sikta på något positivt människor kan sträva efter gemensamt tex en självbärande civilisation på Mars.

Det går att säga mycket om Kurzweils framtidsprognoser men sättet han väver samman bioteknik/medicin, artificiell intelligens, robotar och livsförlängande teknik är häpnadsväckande. Man behöver inte för den dela hela Kurzweils bild tex delar vi Elon Musks syn att det kommer krävas bevakning och spridning av tillgången till verktyg för Artificiell Intelligens för att minska riskerna att några få företag eller individer får för stor inverkan på mänskligheten. Detta har Kurzweil inte sagt emot men heller inte varit lika tydlig att understryka behovet av, vilket kan vara ett misstag.  

Överlag tycker vi det vore dumt att avfärda Kurzweils många perspektiv och tankar om framtiden med tanke på att han sannerligen inte är någon korkad herre och har prickat rätt tidigare.

Kika gärna på Kurzweils föredrag nedan och se sedan gärna intervjun med honom när han sitter vid sitt kontor vid Google.      

Ray Kurzweil vid ett föredrag på CeBit, världens största IT-mässa 


Ray Kurzweil intervjuas vid sitt kontor på Google

7 kommentarer:

 1. Hej! Här kommer några citat från er text, med efterföljande frågor/kommentarer:

  "Det går att säga mycket om Kurzweils framtidsprognoser, men..."
  Ja, vad går det att säga? Ge gärna exempel så att man förstår vad som avses.

  "Man behöver inte för den dela hela Kurzweils bild..." Vilken bild tänker ni på? Ge gärna exempel.

  "Överlag tycker vi det vore dumt att avfärda Kurzweils många perspektiv och tankar om framtiden med tanke på att han sannerligen inte är någon korkad herre och har prickat rätt tidigare." Men ni har ju inte gett exempel på särskilt många perspektiv. Frågan är varför vi ska tro på hans prognoser. Som t.ex. prognosen att han själv kommer att övervinna döden, och varför det inte är en osannolik prognos.

  OM ni inte skriver lite mer resonerande än vad ni gjort här, finns en risk att detta blogginläggt uppfattas som en uppmaning till att TRO på teorier som ni själva inte förmår belägga med bevis eller logiska resonemang. Just i detta fall är det extra olyckligt eftersom Kurzweils resonemang är extraordinära, och därmed faller inom ramen för "Extraordinary claims require extraordinary evidence".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej!
   Nu har jag tid att svara mer utförligt.
   Del 1

   Till att börja med ska jag säga att jag på inget sätt är en expert på AI, bioteknik, robotar och automatisering men har de senast 10 åren följt utvecklingen i litteratur, konferenser och med en del personliga samtal med experter inom särskilt AI och automatisering.

   Kurzweil hävdar att vi inom 15 år kommer se grundläggande genombrott inom bland annat medicin/bioteknik där nanorobotar på mikroskopisk nivå kan agera proaktivt i våra kroppar för reparera skadade organ, rensa ut föroreningar/gifter och stärka vårt immunförsvar mm. Helt enkelt livsförlängande insatser. Utvecklingen, menar Kurzweil, kommer påskyndas av en exponentiell utveckling inom Artificiell Intelligens där sjukdomar och utvecklingen av nya verktyg för diagnosering och behandling av sjukdomar snabbt tar fart och där nanorobotar blir centrala – detta i en mycket snabbare takt och omfattning än vad vore fallet om bara människans kollektiva forskar-insatser var motorn.

   Invändningar jag har mot Kurzweils idéer är tex tanken att människan skulle vara ensam i universum på denna utvecklingsnivå eller högre, vilket Kurzweil pekar på i den nedre intervjun med hänvisning till att vi i så fall borde ha blivit kontaktade redan. Logiken bakom är att med endast några årtionden utveckling av AI (från dagens nivå) skulle människans/en annan varelses teknologiska nivå vara så avancerad att den för länge sedan skulle ha möjlighet till multiplanetär spridning och kommunikation.

   Här kan man lätt invända fler skäl till att vi inte kunnat ta emot signalerna när/om de nått oss, att avstånden i rymden helt enkelt är gigantiska och vad är det som säger att en multiplanetär civilisation anser att vi mogna intessanta att kontakt med överhuvudtaget. Vi kan ju anses vara lika primitiva som en guldfisk i deras värld (inget ont om guldfisken!). Bara för att nämna några invändningar i denna fråga.

   Mest intressant är kanske när man reflekterar över jämförelsen mellan Kurzweil och den nyligen avlidna Hans Rosling. Båda lutar sig nämligen stenhårt mot statistik för att ge stöd åt sina mycket positiva framtidsbilder: ”att världen blir ljusare och ljusare” … krigen blir färre, människor lever längre, fattigdomen minskar, fler lär sig läsa och skriva och alla har kanske inom tillgång till Internet (om Elon Musk och SpaceX lyckas skicka ut tusentals satelliter som de planerar genom att sälja dessa för att finansiera resor och sedermera en mars civilisation, ja då kan Internet bli ”free for all”) mm.

   Det hela är en premiss om att vi lyckas ställa om 200 års fossil-revolution till ett tillvaratagande av solens enorma energi innan resursbegränsningar som fallande oljeproduktion och klimatförändringar sätter in fysiska bromsklossar i form av energibegränsningar för ett upprätthållande av dagens tillväxtberoende ekonomi. Det kan lyckas men befolkningstrycket och omställsningsperioden kan även bli för kort för att sol-revolutionen och AI ska rädda oss. Jag väljer att inte gå in på andra resursbegränsingar då sol-revolutionen och AI är grunden för allt annat (om vi antar att vi lyckas med denna omställning i tid och utan att maktgalningar skickar oss tillbaka till stenåldern med energivapen).

   Mvh
   Johan

   Radera
  2. Del 2

   Kurzweils ljusa syn på AI (tror inte på någon domedag eller liknande där AI blir ett hot mänskligheten el används som ett vapen av några få människor mot övriga) grundar sig i ett att vi genom historien alltid gjort teknologiska genonbrott som i början verkat främmande och farliga men som vi med tiden lärt oss att hantera och utveckla. Han nämner hur vi lärde oss behärska elden och rör sig vidare fram till bioteknologiska vapen som förstås i enskilda fall använts skadligt men överlag fört mänskligheten framåt. Kurzweil oroade sig på 1980-talet mer över utvecklingen av AI men ser det nu snarast som en naturlig utveckling som kommer vara till glädje för mänskligheten som ett nytt redskap lika revolutionerande som elden en gång var. Visst ska AI delas mellan människor men det tror han det kommer göra… andra som Elon Musk tror att övergången med AI kan bli…ja problematisk om vi naiivt lämnar det i händerna på några få företag eller staters välvilja. Här kan jag bara hålla med.

   Jag avslutar med några av de händelser som talar för att Kurzweil kan få rätt i att vi står inför ett paradigmskifte i mänsklighetens historia där nanorobotar och AI kan förändra allt i grunden inom loppet av årtionden. Bara de senaste året har AI börjat slå igenom och visat lite av sin potential.

   Inom försvarsindustrin utvecklas svärmteknik för attack och försvar som bygger på AI-mjukvara och maskinlärning som nått helt nya nivåer och kan fatta egna beslut och ”lära sig” genom att köras i olika miljöer upprepade gånger. Drönare har algoritmer utformade för att utifrån vissa parametrar kunna ta egna beslut om attack mot mål även när de förlorar kontakten med sina ”piloter”. Skrivit lite om detta, tex här:
   http://www.peak-oil.se/2017/01/forsta-artificiella-dronarsvarmen-och.html

   Inom medicin har AI-mjukvara nu börjat användas för diagnotisera sällsynta sjukdomar som inte ens ett samlat specialistteam av läkare klarar, något som användes framgångsrikt i Japan förra året där IBM:s Watson användes:
   http://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/11/national/science-health/ibm-big-data-used-for-rapid-diagnosis-of-rare-leukemia-case-in-japan/

   I Japan ersattes för övrigt i januari ett försäkringsbolag 30 av sina anställda med ett AI-system:
   http://fortune.com/2017/01/06/japan-artificial-intelligence-insurance-company/

   Du känner säkert till att Googles DeepMind avdelning lyckats slå världsettan och världstvåan i det mycket avancerade brädspelet Go, som redan i början av en match har 361 möjliga drag mot tex Schack som har 20. Detta trodde de flesta experter inte skulle ske förrän om flera år. Nu studeras DeepMinds spelstil av Go-spelare över hela världen som anser att AI-mjukvaran lyft spelet till helt nya nivåer…

   Grafikkortstillverkaren Nvdidia har med med hjälp av DeepMind mjukvara, kraftig processorkapacitet och allehanda känsliga sensorer, radar mm lyckats få självkörande bilar att köra minst lika säkert som en människan genom att helt köra dem om och om igen i olika miljöer och genom att låta dem lära av hur människor kör för att köra lika säkert eller bättre:
   https://www.youtube.com/watch?v=V1oeXYwxdgE&t=753s

   Det finns många fler exempel. Men summa summarum tror jag vi gör bäst i att inte avfärda denna utveckling som sci-fi hokus pokus och framförallt att som med all exponentiell utveckling, är den svår att uppfatta i början då det går till synes långsamt innan det plötsligt går mycket mycket mycket fort eller snarare innan varje ny förändring kommer tätare och tätare och får större och större inverkan.

   Kommer världen bli så positiv som Kurzweil verkar tro? Kanske inte på många områden men att teknikutvecklingen kommer revolutioneras med AI tror jag är mer än sannolikt, till det bättre eller sämre för oss människor återstår att se.

   Mvh
   Johan
   Radera
 2. Hej! Förstår att inlägget bara skrapar på ytan och kan uppfattas som att vi tror att det Kurzweil hävdar är sannolikt/rimligt. Vi vill dock bara bredda bilden av vår i övrigt mkt försiktiga inställning/kritiska inställning till den ofta ensidigt optimiska framställningen av framförallt AI och belysa fler perspektiv.

  Men jag håller med om att vi kunnat klargöra detta tydligare och ska ha det in mind nästa gång. Här var bristen på tid en faktor.

  Mvh
  Johan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det låter paradoxalt att vilja bredda bilden av den ofta ensidigt positiva framställningen av AI, genom att säga att ni också är positiva och "att han sannerligen inte är någon korkad herre"... Nästa gång kanske ni skulle gå igenom de invändningar som man kan ha, inte bara mot framtiden med AI i sig, utan också mot Kurzweils resonemang. Det tycker jag vore mera intressant mot bakgrund av "den ofta ensidigt optimiska framställningen av framförallt AI".

   Radera
  2. Helt klart är att den utveckling han visar på har skett mycket nära hans gamla prognoser. Om de fortsätter går alltid att ifrågasätta med vissa händelser vid vissa årtal, åtminstone tills händelsen inträffat. För mig är det klart och tydligt att den teknologiska utvecklingen sker exponentiellt och att det finns både möjligheter och risker.

   För att ta något jag tycker har stor betydelse i Kurzweils redovisning ovan var sekvensering av DNA där vi 1970 kunde få fram ett baspar för ca 100.000 kr, 1975 kostade det 1.000 kr, år 2000 10.000 kr för 1.000.000 baspar, år 2010 19 kr och 2015 0,1 kr. Detta ger en enorm möjlighet för att förstå vår egen kod och samspelet med virus, bakterier och cancer tex. Vi har med detta börjat hitta nya botemedel.

   När det gäller AI får vi under 20-talet en stor förändring av samhället när bilen och alla andra transportmedel blir allt mer självstyrande. Som all teknologi finns det risker och just AI står inte fri med idag för lite forskning på att eliminera risker. Den stora risken de närmaste tio åren är som jag ser det att en stats militära industri tar fram något som missbrukas.

   Ett annat område K. tar fram utvecklingen för är 3D-printing. Där hade jag min största aktieplacering förra året i Arcam vilket tyvärr köptes upp av GE allt för tidigt. Den teknologin kommer fortsätta att utvecklas och påskynda nya produkter först men sedan allt mer minska behovet av längre transporter.

   Sedan berörde han nanoteknologi och där låter jag bli att skriva mer än att det området strax kommer att göra ytligt intresse avgörande för medicin och minska vikten på snabbt rörliga maskindelar.

   Trenderna kommer att samverka.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  3. Hej Nanotec! Bra sammanfattning. Glömde ta upp 3D-printingen i mina svar ovan. Skulle vara intressant att höra din syn på nanoteknologins framtid någon annan gång :)

   Mvh
   Johan

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.