2018-09-29

Ovanligt värdefull verktygslåda & investering: Lätt att ODLA NATURLIGT

Detta inlägg är en recension signerad Johan av Eva Petterssons nyutkomna bok "Lätt att ODLA NATURLIGT"



Det senaste två åren har jag haft äran att följa framväxten av två svenska böcker om permakultur på nära håll. Båda av två personer jag haft nöjet att samarbete med i tidningen OM Omställning som leddes av chefredaktören Eva Pettersson 2013-2015, Sveriges kanske första tidning med helhetsperspektiv på energi, fossilfri omställning och hållbar livsstil samt odling. En tidning som tack vare Evas driv lockade en rad skribenter från vitt skilda bakgrunder och inspirerade skapandet och utvecklingen vid flera andra tidningar som sedan tog över stafettpinnen med en liknande approach.

Sedan tidigare har jag recenserat den eminenta permakulturboken av Ylva Arvidsson med familj, en av OM Tidningens skribenter. Men nu har det alltså så äntligen blivit dags för Evas bok! Jag har under senaste året läst manuset med spänning och förhoppningsvis kommit med en del input men främst ägnat mig åt korrekturläsning. Redan från start kände jag att detta kunde bli något alldeles extra och med slutresultatet framför mig blev jag inte besviken, bara mer imponerad. 

"Men" tänker du, det finns ju tonvis böcker om odling med olika perspektiv för hur man bäst bygger sin egen matträdgård, skogsträdgård eller vackra traditionella trädgårdar med inslag av modern design och arkitektur och allt däremellan. Jäpp, men det här är något helt annat ... 

Det är inte bara en fråga om tycke och smak. I de flesta böcker på odlingstemat saknas det nämligen ofta återkoppling till resurs- och miljöperspektivet. För vad spelar det för roll om vi skapar fina trädgårdar om vi inom en snar framtid inte längre kan försörja oss med mat från dem för att vi inte har tillräckligt med tillgång till billig energi, vatten och när de inte är anpassade för en snabbt förändrad verklighet med accelererande  klimatförändringar som förvärras just för att vi bland annat odlar ohållbart? 

Många lever i en illusion om att vi kan fortsätta att konsumera som vanligt. Men lever vi som idag kör vi rakt in en resursvägg där människan inte längre dikterar villkoren utan naturen snabbt sätter oss på plats. Många glömmer att denna illusion hålls vid liv tack vare ökad konsumtion av fossil energi som är ändlig, vilket innebär att vår nuvarande livsstil är ohållbar, det vill säga har ett slut i dess nuvarande form. Det handlar om "tillväxt till döds" för att låna en av författaren Stellan Tengroths boktitlar

Evas boktitel är klockren då den pekar på just denna illusion men erbjuder en alternativ väg framåt. Vi har alla invaggats i tron att det bara går att odla effektivt och "lätt" men då med hjälp av ständigt ökad användning fossila bränslen. De flesta tänker förstås inte så men indirekt är de flesta av oss en del av detta ohållbara system då vi tror, att vi måste köpa kemikaliebesprutad mat och använda byggnadsmaterial som alla framtagits eller i huvudsak är baserade på framförallt fossil olja.    

Men hoppet lever för den som vidgar sina vyer och det gör verkligen Eva Pettersson i sin bok Lätt att ODLA NATURLIGT där hon delar med sig av ett långt livs värdefulla kunskaper. Eva som inte bara är djupt medveten om klimatkrisen, Peak Oil/oljetoppen utan även har breda kunskaper om moderna och gamla odlings- och byggnadstekniker som bygger på samarbete med naturen och inte fortsatt utarmning av den. 
"Permakultur kan vara en av lösningarna på de stora problem med jorderosion, avskogning och föroreningar eftersom kärnan i permakulturen är att jobba med naturen istället för mot den; att inte förbruka mer resurser än vad som finns att använda, att alltid återföra till naturen vad man tagit bort från den och att se människan och våra liv som en del av naturen. Framförallt ser permakultur till helheten i ett långt perspektiv, istället för dagens kortsiktiga vinstperspektiv." 
 Ja detta skriver i Eva i sitt inledande kapitel som hon inleder glasklart, med ord och inga visor. Eva pekar på hur allvarligt läget är för våra globala matproduktion, vattentillgången och vår bristande kontakt med naturen. Men understryker lika bestämt att en nyckelbit för att möta dessa utmaningar står att finna just i permakulturens metoder. 

Är det bråttom? Ja, vi borde börjat i förrgår ... Ja eller helst på 1970-talet. 
"Om dagens nivå av utarmning fortgår kan vi ha så lite som 60 års matjord kvar". 
Fortsätter Eva i sitt inledande kapitel, med fakta hämtat från FN:s Food and Agriculture Organization (FAO). 

Men Eva visar övertygande i sin bok att Permakultur-design och odling kan bli en del av vårt planetära räddningspaket. Det är inte en massa flum och hokus pokus. Tvärtom, det är sunt förnuft, samarbete och design i symbios med naturen där modern och gammal beprövad teknik går hand i hand och kan vara centrala delar i ett hållbart och resistent system där människan blir en del av naturen men ändå kan skapa en trygg och spännande livsmiljö som tilltalar oss. 

I Evas bok bjuds vi in en värld som fångar långt mer än odling och trädgårdsdesign för självförsörjning av mat. Boken bjuder på inspirationsfrön i form av en rad idéer hur du kan designa din trädgård och ditt hus utifrån dina förutsättningar men ger även tex konkreta tips för hur du kan bygga ditt energismarta hus synkat med ditt drömväxthus, givetvis hela tiden med fokus på balans med naturen.  

Upplägget är lika pedagogiskt som inbjudande. Bokens 272 sidor består av hela 105 illustrationer och 43 foton. Många med passande naturmotiv men även mycket detaljrika tekniska illustrationer som är praktiskt användbara. Här följer ett litet axplock.




Solsektorer-Hur du optimerar ditt hus och din trädgård med solens rörelse och energi 


Självhushållningens ABC...



Toppmodern, energismart huvudbyggnad eller bod med växthus i ett  


Dricksvatten är en ändlig resurs pga vårt resursslösande förhållningssät men det finns många sätt ta vara på vattnet, nya som gamla   

I kapitlet "Energi och Klimat" finns mycket nyttiga tips, bland annat om hur du nyttjar vindens och trädens placering till din fördel 

Personligen uppskattade jag särskilt de mycket omfattande bilagorna i slutet av boken som är på hela 58 sidor. Här får  nybörjare som jag själv och säkerligen även människor med långa gröna fingrar, en god överblick över egenskaperna hos otaliga växter, med dess för- och nackdelar och framförallt vilka som passar bra tillsammans. Eva beskriver själv dessa faktatabeller som ett uppslagsverk och det är de sannerligen! 

Det här en bok som står på mycket stadig grund och då syftar jag inte bara på livslång kunskap om odling och ett sunt förhållningssätt till naturen med öppenhet för ny teknik, utan särskilt i det helhetsgrepp som Eva tar avstamp i. Författaren visar bredd och djup i sina kunskaper men inte på ett tråkigt sätt. Precis som vi la upp vår bok, behöver man inte läsa Lätt att ODLA NATURLIGT från pärm till utan kan hoppa fram och tillbaka till avsnitt som särskilt intresserar en och ändå snabbt få värdefull input.   
     
Avslutningsvis: Det är lätt att ODLA Naturligt men snart svårt att odla fossilt, de som inser det och börjar göra något åt det redan nu har allt att vinna. Men vi har alla allt att förlora på att vänta med den fossilfria omställningen. En källa till inspiration och en fullt utrustad verktygslåda att komma igång är Eva Pettersons gedigna bok som givetvis direkt kvalificerar in sig på topplistan över Olja för Blåbärs kommande julklappslista.    

Se gärna även tidigare recensioner jag gjort här på bloggen
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.