2011-10-17

Nicole Foss varnar för Bubblor

Tisdagens föreläsning av Nicole Foss i Uppsala, i Universitetshuset, var verkligen ett kärt återseende. Uppslutningen var tyvärr inte lika stor som förra gången hon föreläste i Uppsala i Mars. Men hennes budskap är minst lika aktuellt idag, om inte mer efter den senaste tidens allt mer turbulenta situation på de finansiella marknaderna då skuldkrisen accelererat och gått in i ett nytt skede. Denna gång anordnades föreläsningen av CEMUS (Centre for Environment and Development Studies).Nicole Foss har många strängar på sin lyra: hon är biolog, jurist, kärnenergispecialist och redaktör för bloggen The Automatic Earth som knyter ihop finans-, energi- och resurskriserna. Nicole börjar med att berätta att namnet på bloggen ”The Automatic Earth” kommer ifrån Paul Simons låt ”The Boy in the bubble”.

Passande nog var bubblor något som föredraget kom att handla mycket om.

Förra gången Nicole besökte oss i Uppsala passade Roberth på att fråga Nicole om hon trodde att priset för olja som då nyligen hade passerat 100 $/fat, skulle döda den ekonomiska återhämtningen och ta oss till en ny lågkonjunktur? Obönhörligt och utan att tveka svarade hon nej på Roberths fråga, då hon anser att den kolossalt uppumpade kreditbubblan som nu övergått till att involvera stater kommer att krascha och implodera av sig själv.

Så här lite över ett halvår senare kan vi konstatera att hon fick rätt.

“The Future of the Eurozone, Globalization, Fukushima and Beyond” var titeln på presentationen.


Foss målar upp flera scenarier. Först kommer vi att drabbas av kraftig deflation då kreditbubblan som byggts upp under de senaste 30 åren briserar. Deflationstrycket kommer från skuldavskrivningar och avbelåning. Företag, privatpersoner och länder sanerar sina skulder då priset på pengar dvs räntan, stiger. Detta kommer leda till att priser på varor och tjänster kommer att sjunka, även guld på kort sikt enligt Foss. Bäst är att sitta på kontanter och att ha så lite skulder som möjligt. Foss tror att det kommer att inträffa inom 2-5 år.

Efter denna stora ekonomiska depression kommer vi att på nytt kastas in i nästa kris då den ekonomiska återhämtningen kommer att leda till ökad konsumtion av energi. Det skapar i sin tur en energikris då billiga och lättåtkomliga fossila bränslen har börjat sina, framförallt råoljan Den billiga oljans dagar är över samtidigt som vi nått toppen av oljeproduktionen, Peak oil.

- Vi behöver perspektiv på de här problemen, säger hon.

Men hon påpekar att det rör sig om olika tidsramar, det med kortast perspektiv är finanskrisen. När ekonomin ska återhämta sig efter nästa krasch kommer det inte att gå på grund av att den billiga oljan är slut.
Hennes svar på kriserna är att satsa på resiliens, motståndskraft i det lokala samhället.

Energi är resursen framför alla andra men Nicole Foss menar att det är skillnad på att använda sig av den “inkomst” av energi, som hela tiden tillförs systemet genom olika former av solenergi, eller att använda “ärvd” energi som vi gör när vi använder fossila bränslen som olja och kol. Fossilenergi är solenergi som lagrats i marken i miljontals år.

Varje år har vi bränt olja som motsvarar 400 år av jordens primärproduktion, säger hon. Det går inte att hålla den takten i all oändlighet. Det kommer en topp för produktionen och det som finns kvar är svårt och dyrt att utvinna.


 I början av oljeåldern var det en enhet investerad energi för att får ut 100 enheter utvunnen energi i form av olja. Nu är det förhållandet nere i kanske 1 till 10, menar Nicole Foss. För att samhället ska gå runt krävs det minst 1 till 5. De alternativa energiformerna har vanligtvis en lägre kvot.

Kärnkraft ses som en lösning, men vi ser problemen med den nu, säger hon.    Det är många risker som inte tas på allvar. Vi lämnar problemet med kärnavfall, lämnar alla kostnader för det till kommande generationer och vi lämnar inga pengar för att ta hand om det.

Hon påpekar också att det krävs energi för att bygga vindkraft och solkraft och det tar tid att bygga ut en infrastruktur för det.

- Det är bra med alternativ men det går inte att köra “business as usual”. Vi är alldeless för fossilbränsleberoende och det är ett problem när vi ska gå framåt.

Etanolbränsle har till och med negativt energiuttag, det går åt mer energi att odla energigrödorna än det går att få ut, det gör saken värre. Palmolja och biodiesel har lite bättre energiutbyte men då är det till exempel problem med att regnskogen huggs ner. Regnskogen är ju jordens lungor och tar upp koldioxid och omvandlar det till syre, huggs den ner betyder det att mindre koldioxid kan tas upp naturligt vilket ger ökad växthusverkan och global temperatur.

Vi kan inte fixa problemet med minskande oljeproduktion med biobränslen anser hon.
Hon menar att vi har missat chansen att bygga ut alternativen när vi hade gott om billig fossil energi.
Energisubventioner driver på den ekonomiska aktiviteten, och stora subventioner driver på finansbubblor.
Marknaden är inte rationell eller effektiv, säger Nicole Foss. Expansionen drivs av hopp och girighet och tillbakagången drivs starkt av rädsla. I båda riktningar är det en självförstärkande effekt.

Vi behöver alltså veta var den nuvarande bubblan hade sin början och enligt Nicole Foss inleddes den 1982.

Rädsla styr marknaden
Nicole Foss menar att rädsla i princip styr marknaden. Pengar går från där det finns rädsla till där det inte finns. Av alla dåliga alternativ så kommer dollarn att ses som det minst dåliga alternativet, så länge majoriteten av världens handel och prissättning sker i dollarn. Vilket gör dollarn till den mest likvida av alla valutor. Därför kommer dollarn klara sig bättre än många andra valutor enligt Foss.

Men pengarna som bygger upp marknaden består enligt Nicole Foss till 95 procent av lån från bankerna som saknar faktisk täckning. Precis som för tulpanerna på 1600-talet eller i ett pyramidspel bygger det hela på att de som deltar är överens om att det man handlar med faktiskt har det värde som man betalar för det. När det tills slut börjar spridas tvivel om substansen i detta värde så börjar luften snabbt pysa ur bubblan.

Nicole Foss gör en liknelse med leken “Hela havet stormar”. Alla går runt stolarna tills musiken slutar.
Eftersom det finns en stol mindre än det finns deltagare gäller det att vara snabb att ta en stol för att inte åka ur leken. Nu är problemet att finansbubblan har skapat en jätteillusion om antalet stolar (pengar) så att det nu går flera hundra personer på varje verklig stol. Så länge musiken spelar kan vi gå runt ovetandes om detta. Alternativt kan vi ta en stol innan musiken slutar spela och sätta oss vid sidan av. Det är det senare som Nicole Foss föreslår att vi gör
.
Sverige har en historia av tillväxt och konkurrenskraft men ni har en väldigt stor bostadsbubbla, säger hon. Den stora delen av den totala skulden ligger hos hushållen.När bubblan brister kommer priserna på bostäder att sjunka dramatiskt. På Irland, som redan har drabbats, har priserna exempelvis halverats sedan 2008.

Enorm deflation
Det som Nicole Foss förutspår är att när ekonomin kollapsar kommer det bli brist på pengar när privatpersoner, företag och stater inte kan betala sina lån. Det blir en enorm ekonomisk deflation när en stor del av de tillgångar som skapats genom utlåning kommer gå upp i rök.

- Inflation och deflation handlar inte bara om fallande eller stigande priser utan vad människor har råd med, säger hon.

Värdet på pengar kommer öka och priserna kommer sjunka, men våra inkomster kommer troligtvis att sjunka snabbare. Vi kommer få mindre utrymme för att köpa det mest grundläggande som energi och mat.
Det betyder också att våra lån kommer öka i värde och med kraftigt höjda räntor riskerar människor att fastna i skuldfällor när priset på bostäderna faller kraftigt.

Därför anser hon att det bästa är att ha så låga skulder det bara går. Har du tillgångar som du inte behöver är det bättre att sälja dem därför att allt kommer att bli billigare anser hon.  -Sälj nu och köp tillbaks senare är resonemanget, det är viktigast att kunna vara så likvid som . Som sparande förordar hon endast kontanter i stora valutor gärna dollar.

Nytt bra smeknamn på Nicole Foss vore kanske Mrs Liquid

Vi behöver arbeta tillsammans, säger hon. En del gör det redan, går kurser i permakultur och bygger “transition towns” (lokalsamhällen för omställning). Vi behöver göra det så fort som möjligt. Särskilt eftersom skyddsnät och bidragssystem inte kommer fungera så bra när samhället kommer in i en massiv ekonomisk kris.

Det finns en risk för att människor förlorar tilltron till varandra, så det är viktigt att arbeta konstruktivt och gå vidare bort från det som går upp i sömmarna. “Business as usual” är inte möjligt, säger hon. Hårdare tider ger ännu mer kortsiktighet! Medan det är långsiktiga beslut som behövs. Att försöka hitta syndabockar är bara kontraproduktivt när energin och tiden behövs till annat. Billig energi och billiga pengar i form av krediter med låg ränta kommer inte att finnas längre.

Foss påpekar att det är farligt med system som byggs uppifrån och ner, motsatsen är bättre. Hon säger att vi måste stärka den lokala gemenskapen och motstå rädslan.

Det är så mycket vi behöver göra och vi behöver göra det nu.

Vi har förlorat mycket kunskap om vad det är att vara människa, vi har bara fokuserat på det ekonomiska. Vi kan gå vidare till nya system men vi måste gå igenom den här krisen först.

Foss säger att det kommer bli mycket svårare att få lån i framtiden och det kommer vara till mycket högre ränta. Det brukade vara så, även under hennes livstid, berättar hon. Paradoxalt nog kommer bankerna var ovilliga att låna ut till de som verkligen behöver det.

Medan den sociala oron ökar och legitimiteten för den styrande makten minskar finns det stor risk att bevakningen och kartläggningen av befolkningen ökar säger hon.
 
Vi behöver egentligen starta 20 år innan problemen startar men nu är vi mitt i problemen. Det är som att vi är törstiga och börjar fundera på att gräva en brunn, säger hon.

Det är svåra politiska beslut eftersom de långsiktiga investeringarna framöver måste ske på bekostnad av andra prioriteringar i samhället.

Det fanns en tid när vi kunde gjort det smärtfritt men vi valde att ta den enklaste vägen.
Ett extremt kort perspektiv kommer att straffa oss då bufferts och marginaler i dagens civilisation saknas för att möta morgondagens problem.


Avslutningsvis: Nicole Foss är en mycket intressant person och har många intressanta tankar och argument. Hon tillhör Peak Oil -lägret men tror  i första hand på ett deflationsscenariot medan många andra inom Peak Oil rörelsen tror på kraftig inflation till följd av skenande energipriser.

Vi rekommenderar därför ett program från Financialsenses webbradio där Inflations -scenariot som förespråkas av Jeff Rubin ställs mot Deflations -scenariot som Nicole Foss förespråkar.  Financialsense program >>


Nicole berättar i videon nedan hur hon personligen har förberett sig för Peak Oil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.