2011-10-03

När den globala bubblan sprickerÖverdos - en film om nästa finanskris from Devell/Borgs on Vimeo.
”Överdos” är en dokumentär baserad på boken ”En perfekt storm” av författaren Johan Norberg och skiljer på ett enkelt sätt den förestående ekonomiska krisen. Kika gärna och fundera själva!


2007/2008 sprack fastighets/kreditbubblan i USA och världen sköljdes över av en finanskris och en efterföljande recession. David Walker, före detta riksrevisor för USA förutsåg finanskrisen 2008 redan innan den bröt ut, likaså trendanalytikern Gerald Calente mfl. Tyvärr förlöjligade media och de flesta politiker dessa varningar, istället för att lyssna och sakligt undersöka fakta. Walker, Calente mfl menar att vi nu befinner oss i en GLOBAL finansbubbla. En bubbla som snart spricker.

För Sverige innebär det framförallt ett stort hot mot nära 50% av vår BNP som är kopplad till vår export. Till detta tillkommer en växande bostadsbubbla i Sverige, vi lånar som aldrig förr till extremt låg ränta men en bubbla spricker alltid och allt tyder på att vi är nära den tidpunkten. Underligt att vi i Sverige inte dragit lärdom av vad som orsakade finanskrisen 2008 i USA kan tyckas men de allra flesta människor tycks stirra sig blinda på kortsiktiga stimulanser, billiga lån och att bevara ”business as usual” så länge som möjligt. Förnekelse, naivitet, arrogans och rädsla för förändring tycks prägla mångas sinnen. Men när den globala finansbubblan spricker är det inte längre en fråga OM människor vaknar utan hur de vaknar och vad de kan göra åt saken.

När banker går omkull, kan Onkel Sam (staten) gå in men när Onkel Sam går omkull vem/vilka ska då räta upp ekonomin?? Tankarna förs osökt till Grekland…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.