2011-10-06

Ökad komplexitet = Ökat behov av billig energi Joseph Tainter & Tad Patzek

Med anledning av att Joseph Tainter & Tad Patzek nu i oktober släpper sin högaktuella bok ”Drilling Down: The Gulf Oil Debacle and Our Energy Dilemma” vill vi passa på att belysa dessa båda herrar lite. Joseph Tainter är framförallt känd för sin tidigare bok ”The Collapse of Complex Societies”. Här lite tankar kring den.

Det är kanske svårt att tänka sig att dagens högteknologiska samhälle skulle kunna kollapsa och falla samman likt det Romerska riket eller den högstående Mayakulturen. Men antropologen Joseph Tainter har gått igenom en mängd högstående kulturer och riken och funnit att ju högre komplexitet ett samhälle når dess då mindre blir resurserna/tillgänglig energi per invånare samtidigt som den teknologiska produktiviteten minskar. Ny teknik och effektivisering av tex jordbruk kan ersätta minskade resurser till viss del men håller inte i längden.

Varken romarna eller mayafolket kunde knappast drömma om att deras högstående och avancerade civilisationer skulle falla samman men det gjorde dem. Tainter menar att när det gäller teknologisk produktivitet befinner vi oss nu i en liknande situation som den kritiska perioden romarna befann sig i innan dess kollaps. De senaste 30 åren har nämligen den teknologiska produktiviteten minskat med ca 20%, dvs ny teknologi har tillkommit men den har kostat mer i energi och resurser än den genererat i produktion. Vi talar här om en minskad marginalavkastning i teknologisk produktivitet. Detta, menar Tainter, är inte på något sätt ett nytt fenomen. Utan utnyttjandet av fossila bränslen, framförallt kol och olja skulle de senaste 200 årens explosionsartade teknologiska utveckling och produktivitet aldrig varit möjlig.

Vi har alltså lyckats bemöta hotet av en minskad marginalavkastning de senaste 200 åren genom att använda lagrad energi i form av framförallt kol och olja. När energin blir dyrare och mer otillgänglig så som är den nuvarande trenden när det gäller den globaliserade världens huvudsakliga smörjmedel, råoljan -tvingas den tekniska utvecklingen och produktionstakten att sakta ner och minska.

Man vill gärna tro att det är människans uppfinningsrikedom som fört vår teknologiska utveckling framåt med jättehopp under de senaste 200 åren och till exempel möjliggjort en matproduktion som kan föda ca 7 miljarder människor. Och visst har fantastisk ny teknik utvecklats men då nästan alltid i samspel med kol och olja, utan dessa energikällor hade vi definitivt inte varit där vi är idag. Detta är fundamentalt att förstå om man ska förstå vilka enorma utmaningar vi står inför de närmast 20 åren.
Vi rekommenderar verkligen att man läser ”The Collapse of Complex Societies” av Joseph Tainter eller lyssnar till intervjun om boken på Financialsense med Jim Puplava och Tainter själv: >>financialsense intervju<<

Tad (Tadeusz) Patzek, är professor och ordförande för Department of Petroleum and Geosystems Engineering, vid Texas Universitet i Austin. Om Patzek går det att skriva spaltmeter men istället kan man titta på presentationen Patzek gjorde tillsammans med några andra prominenta energiexperter, vid ett så kallat ”congressional briefing” på Capitol Hill den 15 okterber 2010 (USA:s kongressbyggnad). Exakt 17 min in i videon talar Tad Patzek:


Can Oil Production Meet Rising Global Demand? from Laura Parsons on Vimeo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.