2011-10-13

Tekniken löser allt!

Gårdagens ”Korrespondenterna” på SVT blev verkligen en besvikelse. Att programmet gick under titeln ”Peak Oil” ställer vi oss minst sagt frågande till. Programmet talade om ”att oljan håller på att ta slut” och lyfte fram energialternativ som vindkraft och sol och menade att ökade investeringar i dessa var lösningen. Tex försökte man framställa det minskade fossilberoendet på en av Kanarieöarna som en lösning och ett exempel för andra att se upp till.

Vindkraft för drift av pumpar och sedermera vattenbesprutning och liknande för ett hållbart jordbruk och borrandet av djupa brunnar i all ära men hur stor befolkning har denna ö? Hur tror ni alla vindkraftverk och utrustning tar sig till ön? Hur mycket importeras av andra produkter till ön i form av basvaror som mat eller mediciner? Även om ön skulle bli helt självförsörjande när det gäller el och matproduktion betyder det inte att det finns vindgeneratorer och komponenter för att tillverka elbilar (för att endast nämna några exempel) i den omfattning som krävs för att ersätta dagens fossildrivna fordon på andra ställen i världen. Inte heller solcellspaneler. Varför? Jo alla komponenter måste först tillverkas och transporten och sammansättandet av dessa delar till solcellspaneler, elbilar och vinkraftverk kräver billig olja! I liten skala är allt möjligt men i dagens globala värld är småskalighet inte lönsamt.

Olika platser i världen har olika förutsättningar och därmed i olika utmaningar och lösningar för att minska fossilberoendet. Men för att i huvudtaget minska fossilberoendet och då i synnerhet behovet av billig olja i dagens globaliserade värld är det nödvändigt att först förstå hur oerhört detta oljeberoende är. När man kommer till denna insikt blir det tämligen uppenbart att vad som krävs för att en lokal, regional och nationell ekonomi ska överleva en minskad tillgång på billig energi -olja, är att alla små som större ekonomier verkligen bygger på hushållandet av begränsade resurser. Det finns massor av olja kvar på jorden men det betyder inte att det är lönsamt eller ens möjligt att utvinna den, när produktionstakten för råoljan nu närmar sig sitt max (enligt IEA, tidigare skeptisk till fenomenet Peak Oil, har inte den konventionella råoljeproduktionen ökat sedan 2005) betyder det att den lättillgängliga oljan som möjliggjort dagens explosionsartade befolkningstillväxt och teknikutveckling de senaste 100 åren tvingas till fundamentala förändringar.

Läsaren kanske tänker: vilka sabla pessimister!  Tyvärr är det inte pessimistiskt på något sätt, tvärtom, det är realistiskt, tekniken löser inte allt. Vi önskade att så var fallet men det går emot fysikens lagar, utan billig och lättillgänglig energi finns det inte utrymme för tillverkandet av maskiner, matproduktion i stor skala eller ett globalt resande för fler och fler människor. Förstår man inte problemet kan man inte heller lösa det.

Vi måste dock vara rättvisa mot SVT -programmet, man visade på de stora miljöproblemen kopplade till oljesandutvinningen i Alberta (Canada) men om man kopplar samman minskad oljeproduktionstakt med en fråga om miljöhinder eller hård lagstiftning för skyddade områden som i Alaska i USA gör man sig århundradets björntjänst. Hur mån vi än är om miljön är Peak Oil inte en fråga om solidaritet mot naturen eller indianer (el de som drabbas) det är en fråga om fortsatt ekonomisk överlevnad. Sann ekonomi har alltid handlat om hållbarhet gentemot naturen men först nu kommer de flesta resursslösande människorna tvingas till denna insikt. Låt oss avsluta med ett relevant exempel (i fråga om Peak Oil) som programmet trots allt tog  upp: i Kina går det 3-4 bilar/100 invånare medan det i Sverige går ca 50 bilar/100 invånare.


Dagens situation kan  sammanfattas med:
70-talet: Det finns inga gränser.
80-talet: Det finns gränser, men de ligger långt fram i tiden.
90-talet: Gränserna är nära, men marknaden kommer lösa problemet.
00-talet: Marknaden räcker inte, men ny teknologi kommer göra att vi kan klara av fortsatt tillväxt.
Således -inte mycket har hänt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.