2011-10-22

Den stora förnekelsen


Är evig ekonomisk tillväxt möjlig i en ändlig värld? Det är något av temat för Anders Wijkmans och Johan Rockströms bok “Den Stora förnekelsen” som ifrågasätter den annars så heliga tillväxten och hur rovdriften påverkar vårt klimat och jordens ekologiska system. Boken är uppdelad i två stycken där första hälften är skriven av Wijkman och den andra av Rockström.

Det som vi tycker gör boken extra intressant är skildringar  av hur det politiska spelet till viss del fungerar i maktens korridorer, om hur folkvalda beslutsfattare väljer att utestänga kritiska röster mot den eviga tillväxten och hur antiklimat -lobbyn arbetar för att misskreditera de som via empirisk forskning lyckas bevisa människans påverkan på jordens klimat och ekosystem.

 http://urplay.se/163601

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.