2011-10-21

Nya oljefynd MEN lägre utvinningstakt!

Vi har i två tidigare inlägg skrivit om Statoils and Lundin Petrolums oljefynd i Nordsjön “Vad är ett stort oljefynd?” och “Ännu ett INTE stort OLJEFYND!”

I Dagens Industris artikel Mer Olja i Lundins-Fyndighet samt i DN och Svd kan vi läsa om dagens “heta potatis” att Lundin Petroleum och Statoil nu meddelar att oljefyndigheten Avaldesnes och Aldous Major South i Norska Nordsjön, tillsammans uppskattas ha 1,7 till 3,3 miljarder utvinningsbara fat olja.          Detta är alltså en dubblering från tidigare mätningar. Till aktieägarnas förtjusning tog således Lundin Petroleum och Statoils aktier ett ordentligt glädjeskutt på börsen av förståeliga skäl.

Naturligtvis ska vi glädjas åt detta oljefynd som inom oljeindustrin kategoriseras till att vara ett “Giant”, jättefält= oljereserver mellan 0,5-5 miljarder fat.  Särskilt i en värld som efterfrågar allt mer billig olja samtidigt som utvinningstakten av den konventionella råoljan minskat sedan 2005.                Men oljefyndigheten kommer först komma världens oljekonsumenter till gagn om flera år, oljeutvinning tar tid att få igång. Från planering till betydande produktion av ett stort oljefyndighet och sedermera maximal produktion tar normalt 6-10år.  Dessutom kommer den maximalt utvinningsbara oljan på 3,3 miljarder fat ta minst 10 år att utvinna från att produktionen kommer igång, troligen långt mer.

Vad som är viktigt är att hålla isär ett oljefynds totala mängd utvinningsbara olja och vad som efterfrågas och produceras idag. 2010 konsumerade världen cirka 31 miljarder fat olja  (se BP Statistical review of world energy, 2011) eller ca 87 miljoner fat per dag! TAKTEN vi kan producera olja idag och de närmaste åren är vad som är avgörande för att vår ekonomi ska kunna växa eller bibehålla samma ekonomiska nivå.

I nuvarande situation kvarstår det faktum att vi endast finner ett nytt fat i reserver för ca 3 fat olja som vi samtidigt producerar, dvs det är ett stort gap mellan i hur snabb takt vi kan producera och få ut oljan på marknaden och hur mycket ny olja som faktiskt upptäcks. Det är detta Peak Oil handlar om och inget annat. Alltså att vi nått/snart når den maximala produktionsnivån  för den billiga råoljan och hur detta påverkar vår globala ekonomi.

Först när man sätter nya upptäckter av oljefynd som det ovan i relation till en ökad efterfrågan på olja från framförallt Kina, Indien och Mellanöstern kan man snabbt inse att den takten av framtida produktionsökningar som behövs inte är  möjlig med nuvarande upptäckter av nya oljereserver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.