2011-11-20

Nya energihopp för USA:s oljeberoende?

I måndags (14:e nov) tillkännagav Hillary Clinton att USA:s utrikesdepartement (US Department of State) nu etablerar en ny energiavdelning: “Bureau of Energy Resources”. I sammanfattningen av Bureau of Energy Resources, står det att läsa att avdelningen i huvudsak har 3 mål:
  • Hantera geopolitik i dagens energiekonomi genom kraftfull diplomati med producenter och konsumenter. -Då detta anses avgörande för att energitillgången och energimarknaden ska förbli hållbar.
  • Stimulera marknadskrafter som syftar till en övergång av policys mot alternativ energi, elektricitet och utveckling och återuppbyggnad. -Detta skapar efterfrågan på marknaden för grön teknologi och produkter där USA har konkurrensfördelar.  
  • Öka tillgängligheten till energi i utvecklingsländer, utöka bra styre och fördjupad transparens. -Detta hjälper utvecklingsekonomier att hitta kommersiella och miljömässigt hållbara väger ur fattigdom.
I det briefing som gavs av utrikesdepartementet, om det nya Bureau of Energy resources den 16:e november, nämns bland annat att avdelningen har avsatts ca 50 personer för uppdraget. Ett uppvaknande?

Låt oss först titta på en ny video från Natural Resources Defense Council (NRDC) om USA:s oljeberoende:


Ok…idag rullar ca en miljard bilar på världens vägar, av vilket de allra flesta drivs av bensin eller diesel, ja eller olja beroende på  hur man ser det. När man läser att Bureau of Energy:s andra mål är att bland annat stimulera alternativ energi och tredje målet är att öka tillgängligheten för energi i utvecklingsländerna undrar man sannerligen hur ekvationen ska gå ihop. Många tror, pga okunskap, att lösningarna på bristen av mer billig olja, tillgänglig för alla, är att vi successivt ersätter en bilpark på ja säg 800 miljoner bilar med elbilar. Först och främst, på varje elbil sitter minst 4 bildäck. För att producera ETT bildäck krävs ca 26.6 liter råolja (eller 7 gallons).

Det var ett bildäck, som om det inte vore nog måste alla komponenter produceras, sättas samman och transporteras till en bilfabrik där de ska sättas samman till en elbil. Här talar vi om oerhörda mängder olja och en produktionsskala och produktionstakt i aldrig tidigare sedd omfattning av elbilar som måste i gång inom ett par år. Detta för att hinna i tid innan ett för högt oljepris gör både upprätthållandet av dagens bilpark omöjlig, för att inte tala om den globaliserade ekonomins fortsatta existens.

Ok vad menar vi då med att ekvationen inte går ihop? Jo även om USA nu mirakulöst minskar sitt mer eller mindre totala oljeberoende på kort tid, förändrar det inte utvecklingsländernas, däribland oljexportörerna + Rysslands egen ökade konsumtion av olja. Att alltså säga att man vill stimulera energiutvecklingen i utvecklingsländerna, kan bara innebära en sak: mindre olja för icke-utvecklingsländer och oljeimportörer. Världsmarknadspriset på olja går då upp! (läsaren kanske tänker-nu överdriver de, energiutvecklingen kan ju vara export av hållbar energi). Svaret: ny energiinfrastruktur tar tid o bygga upp och när en större andel av befolkningen i utvecklingsländerna får det bättre ställt, konsumeras mer olja.

Videon av NRDC ovan visar verkligen på hur ohållbart USA:s oljeberoende är men det är lätt att misstolka budskapet med vad de menar är lösningen. Elbilen nämns först och den har vi redan tagit upp. När det gäller tåg + infrastruktur och elförsörjning utan beroende av olja (både vid dess drift och tillkomst) -ja visst kan det fungera till viss del och är en nödvändig satsning men man måste samtidigt förstå att det inte finns några snabba lösningar som gör att vi kan fortsätta leva som vi gör idag. Dvs resa var vi vill, köpa vad vi vill eller arbeta var/med vad  vi vill. Infrastruktur tar årtionden att bygga upp, mycket pengar (!!!) men framförallt MYCKET energi! Konservering då? Köra mindre, ransonering, hastighetsbegränsningar? Javisst det är vettigt, ja eller blir nödvändigt för att övergången till ett lokalsamhälle och till viss del regionalsamhälle ska fungera men förändrar inte det faktum att inget blir som det varit, vare sig vi vill eller inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.